تولید نیروی برق یزد

شرکت تولید نیروی برق یزد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14005672606 (فعال)
4
افراد
4
آگهی‌ها
16074
شماره ثبت
1394/12/16
تاریخ تأسیس

اشخاص تولید نیروی برق یزد

در این بخش تمامی اشخاصی که در تولید نیروی برق یزد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14592286
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۲۶۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۶/xxx۶ و تائیدیه شماره xxx۳۵ مورخ ۱۳/۰۹/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ۲ ) سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردید . ۳ ) صورتهای مالی منتهی به سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14592297
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۲۶۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۶ و تائیدیه شماره xxx۱۶ مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیم ذیل اتخاذ گردید : براساس ماده ۵۴ اساسنامه ، صاحبان امضاء چکهای شرکت را به شرح زیر انتخاب نمود : آقای ابوالفضل اسدی بعنوان مدیرعامل و در غیاب ایشان آقای حمیدرضا عظیمی رئیس هیئت مدیره آقای شهرام طالبی به عنوان عضو هیات مدیره و در غیاب ایشان آقای احمد کهنموئی عضو هیئت مدیره آقای سعید صالحی بعنوان ذیحساب ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14592299
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۰۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۲۶۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و تائیدیه شماره xxx۱۶ مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ) سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند . ۲ ) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ۳ ) صورتهای مالی منتهی به سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693282
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق یزد درتاریخ ۱۶/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۷۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ۱ - تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (ازجمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگا (های) تحت مالکیت برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیرنگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات) تامین منابع لازم، اخذتسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی موردنیاز در زمینه فعالیت شرکت. همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت. مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان یزد، جاده خضرآباد سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxxxxx۰ سهم با نام میباشد. طبق مفاد ماده ۵ اساسنامه مصوب هیئت وزیران کلیه سهام متعلق به شرکت دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی میباشد و کل مبلغ سرمایه از محل واگذاری بخشی از دارایی‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیرو گاههای سیکل ترکیبی و گازی یزد به قیمت دفتری تامین شده_است. اولین مدیران شرکت: ۱. حمید رضا عظیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. ابوالفضل اسدی زارچ به کدملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ۳. احمد کهنموئی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی ۴. سعید صالحی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی ۵. شهرام طالبی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادارو بانکی و قرار دادها و چک‌ها با امضاء مشترک اقای ابوالفضل اسدی زارچ و سعید صالحی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود اختیارات مدیر عامل: مطابق اساسنامه میباشد. بازرس اصلی و علی البدل: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات