گروه اقتصادی کرمان خودرو

شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005084146 ()
2
افراد
16
آگهی‌ها
475561
شماره ثبت
1394/4/21
تاریخ تأسیس

اشخاص گروه اقتصادی کرمان خودرو

در این بخش تمامی اشخاصی که در گروه اقتصادی کرمان خودرو دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14728995
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14470242
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی تصویب آئین نامه‌ها ی داخلی شرکت به استثناء آئین نامه معاملات ، استخدام و مالی اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب و دفاتر در داخل و خارج از کشور و تعیین مدیر یا مدیران و صاحبان حق ا مضاء در نمایندگیها ، شعب و دفاتر شرکت . نصب و عزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت ، تعیین شغل و حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت ، مرخصی ، بازنشستگی و مستمری وراث آنها صدور احکام نمایندگی به منظور عضویت در هیات مدیره و یا حضور در مجامع کلیه شرکتهای سرمایه پذیر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت عقد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول پس از تصویب هیات مدیره و انجام کلیه عملیات و معاملات مربوط با موضوع شرکت . اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، شرکت‌ها و موسسات رسمی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هرمدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه شرکت برپائی و اقامه کلیه دعاوی حقوقی و یا کیفری و دفاع و پاسخگویی از هرگونه دعاوی اعم از حقوقی و یا کیفری . . . و یا انصراف از آن با حق مراجعه به کلیه مراجع قضائی و غیرقضائی وانتظامی و اداری اعم از دادگاه‌ها ، دادسراها ، کلانتری‌ها و کلیه مراجع تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور و شوراهای حل اختلاف و اجرای احکام دیوان عدالت اداری اداره کار و امور اجتماعی با حق شرکت در جلسات هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار ، سازمان تعزیرات حکومتی هیات‌های بدوی و تجدید نظر استان سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه و سازمان ثبت و اسناد کشور و ادارات مربوطه خصوصا ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و اداره علائم و اختراعات صنعتی سازمان استاندارد با حق داشتن کلیه اختیارات مراجعه به آنها و امور دادرسی مربوطه اعم از هرگونه اعتراض تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی مصالحه و سازش ( درخصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از ده میلیارد ریال ) و حق تعیین وکیل برای دادرسی و غیره و توکیل و لو کرارا حق ادعای جعل و تردید و انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور و مراجعه به داوری با و یا بدون اختیار صلح و استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف و مقررات ناشیه از قانون داوری اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت حق استرداد دادخواست و دعوی حق تعیین کارشناس و مصدق و اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد طرح دعوی خسارات حق استرداد دعوی و جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث و ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن و ادعای اعسار و قبول و رد سوگند و حق مراجعه به کلیه مراجع اجرای احکام و درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد و تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14328284
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدرضا شه بخش دارای کدملی xxxxxxxxx۵ با نمایندگی از جانب شرکت صنایع خودروسازی کرمان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سامان فیروزی فیروزکوهی دارای کدملی xxxxxxxxx۴ با نمایندگی از جانب شرکت خودروسازان بم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای پرهام سیدین دارای کدملی xxxxxxxxx۹ با نمایندگی از جانب شرکت کرمان موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدحسین میری دارای کدملی xxxxxxxxx۹ با نمایندگی از جانب شرکت خدمات و تجارت بم خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد شادکام دارای کدملی xxxxxxxxx۳ با نمایندگی از جانب شرکت عمران ارگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند امضاءکلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14308070
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ۲۲بهمن، خیابان پنجاه و هشتم(شیرین)، بلوار ارگ، پلاک ۲، طبقه اول، کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249156
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14051267
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۷ / xxx مورخ ۰۸ / ۱۲ / xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع خودرو سازی کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت کرمان موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ شرکت خودرو سازان بم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت عمران ارگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ شرکت خدمات و تجارت بم خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14051282
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۷ / xxx مورخ ۰۸ / ۱۲ / xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13733973
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۳ , xxx مورخ ۲۱/۸/۹۶ مجوز شماره xxx۷۳ , xxx مورخ ۲۱/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال (چهار هزار و بیست میلیارد و ششصد میلیون ریال) به xxx/xxx/xxx/xxx/۵ ریال (پنج هزار میلیارد ریال) از محل آورده نقدی طبق گواهی شماره xxx/xxx۶۰ و تاریخ ۲۱/۰۸/۹۶ بانک ملت شعبه کندوان افزایش یافت وماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۵ ریال (پنج هزار میلیارد ریال) است که به xxx/xxx/xxx/۵ (پنج میلیارد) سهم عادی xxx۰ ریالی با نام تقسیم شده و تمام پرداخت گردیده است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13640262
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618225
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۵ / xxx مورخ ۱۴/۰۶/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی به موجب شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۸/۰۶/xxx۶ اصدار می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100949
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس علی البدل، برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988315
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرهام سیدین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به جای آقای سید محمدرضا میرعلینقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967793
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی آگاه حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12867988
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/xxx۵ و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701535
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12509978
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادي كرمان خودرو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۷۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران محمودیه کوچه اله وردیان خیابان مقدس اردبیلی مجتمع تجاری اداری پالادیوم بلوک شمالی پلاک xxx طبقه ۶ واحد ۳کدپستی xxxxxxxxx۶. تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات