سرمایه گذاری معادن سبحان

شرکت سرمایه گذاری معادن سبحان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14002843857
5
افراد
3
آگهی‌ها
248592
شماره ثبت
1384/3/28
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری معادن سبحان

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری معادن سبحان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر سرمایه گذاری معادن سبحان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سرمایه گذاری معادن سبحان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12997873
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معادن سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۵۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۴۳۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها و طرحها و واحدهای تولیدی و صنعتی بازرگانی خدمات و معدنی و نیز مبادرت به هرگونه عملیات مالی پولی بازرگانی و نیز خرید و فروش سهام در داخل و خارج از کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036242
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری معادن سبحان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۵۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۴۳۸۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ مالک رحمتی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی غلام زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سیدحسن عیسی زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ و بابک اسماعیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و محمد ایرانشاهی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018750
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری معادن سبحان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۴۸۵۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۴۳۸۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت سرمایه گذاری سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری کشاوری کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت سرمایه گذاری برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات