مجتمع فولاد آذر حدید بناب

شرکت مجتمع فولاد آذر حدید بناب (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10980063550 (فعال)
7
افراد
34
آگهی‌ها
1203
شماره ثبت
1389/10/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14602448
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد آذر حدید بناب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موضوع شرکت موارد : صادرات و واردات دام زنده و فرآورده‌های دامی ، نهاده‌های خوراک دام ، داروی دامی و تجهیزات مربوطه پس از اخذ مجوزهای لازم ( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ) الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14532630
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد آذر حدید بناب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صادق پورصادق قدیم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مریم پورصادق قدیم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و فوزیه کاظمی ثالث به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و ملیحه سلیمانفام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و فاطمه داداش زاده بناب به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14533776
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد آذر حدید بناب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صادق پورصادق قدیم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و مریم پورصادق قدیم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و فوزیه کاظمی ثالث به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و ملیحه سلیمانفام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و فاطمه داداش زاده بناب به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و درخواست تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14259252
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد آذر حدید بناب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۸,xxx مورخ ۰۳/۰۷/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.و اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مطابق با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۱ـ نام شرکت: مجتمع فولاد آذر حدید بناب شماره ثبت شرکت: xxx۳، شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۰ ۲ـ موضوع شرکت و شرح فعالیت های آن: الف ـ موضوع اصلی: تولید و ساخت انواع پروفیل های فولادی و آهنی، میلگرد ساده و آجدار، فولادهای چهارگوش و ساده، انواع سپری، نبشی، ناودانی و تسمه و ورقهای آهنی و آلومینیومی (گالوانیزه روغنی، سیاه استیل و آلومینیومی) سازه های مدولار، پالت فلزی و دکلهای مخابراتی و برق. ب ـ موضوع فرعی: سرمایه گذاری در شرکت ها، مجتمع ها، طرحها، واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به منظور ایجاد، راه اندازی و یا توسعه در طراحی، مهندسی، نظارت، بازرسی، سرمایه گذاری، مشارکت و مشاوره و اجرای طرحها و پروژه ها، در احداث کارخانجات و واحدهای تولیدی، اقدام به فعالیتهای بازرگانی و خدماتی مجاز اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات، توزیع و پخش و تولید هرگونه کالای بازرگانی و خرید هرگونه سهام اشخاص حقوقی و حقیقی و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری (ارزی و ریالی) از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد کلیه عقود اسلامی با کلیه سازمانها و نهادها و وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، مشارکت و عقد قرارداد با ارگانها و ادارات و شهرداری ها و دیگر نهادهای دولتی و نیمه دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی و لیسانس به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل یا خارج از کشور، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و بین المللی، ترخیص کالاهای مورد نیاز شرکت از گمرکات کشور، برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات، انجام کلیه امور و فعالیتهایی که بصورت مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۳ـ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: آذربایجان شرقی ـ بناب ـ خیابان فرهنگ ـ نبش میدان پروین اعتصامی ـ کدپستی xxx۶۶ ـ xxx۱۶ شرکت فاقد شعبه می باشد. ۴ـ مدت شرکت: نامحدود ۵ ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxxxxxxxxxxx ریال (تعداد xxxxxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی) ۶ ـ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷ ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: صادق پورصادق قدیم نام پدر غلامعلی به شماره شناسنامه xxx به کدملی xxxxxxxxx۶ سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره. مریم پورصادق قدیم ام پدر غلامعلی به شاره شناسنامه xxx به کدملی xxxxxxxxx۹ سمت رئیس هیئت مدیره. فوزیه کاظمی ثالث نام پدر احمدبه شماره شناسنامه xxx۰۱ به کدملی xxxxxxxxx۱ سمت عضو هیئت مدیره.ملیحه سلیمانفام نام پدر غلامعلی به شماره شناسنامه xxx به کدملی xxxxxxxxx۵ سمت عضو هیئت مدیره. فاطمه داداش زاده نام پدر محمدعلی به شماره شناسنامه xxx به کدملی xxxxxxxxx۸ سمت عضو هیئت مدیره ۸. شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان بیشتر پنجاه درصد سهامی (میزان سهام با رعایت مفاد قانون تجارت) که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. ۹ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده ، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات مادة فوق منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰ ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است براساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مبلغ دیون شرکت xxx.xxx.xxx.xxx ریال و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است xxx.xxx.xxx.xxx ریال می باشد. ۱۱ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت روزنامه مهدآزادی می باشد. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169829
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد آذر حدید بناب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صادق پورصادق قدیم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره مریم پورصادق قدیم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره فوزیه کاظمی ثالث به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ملیحه سلیمانفام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره فاطمه داداش زاده بناب به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و درخواست تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14211421
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد آذر حدید بناب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صادق پورصادق قدیم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مریم پورصادق قدیم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ فوزیه کاظمی ثالث به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ملیحه سلیمانفام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فاطمه داداش زاده بناب به کدملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14211422
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد آذر حدید بناب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14211424
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد آذر حدید بناب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد هدایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۷ انتخاب شدند. روزنامه مهدآزادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13771273
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد آذر حدید بناب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۱۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و جواد هدایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۶ انتخاب شدند. روزنامه مهدآزادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13748335
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد آذر حدید بناب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۴ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۱۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و جواد هدایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13415670
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد آذر حدید بناب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۳ نفر افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13415715
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد آذر حدید بناب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صادق پورصادق قدیم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مریم پورصادق قدیم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ فوزیه کاظمی ثالث به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه مهدآزادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13415740
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد آذر حدید بناب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صادق پورصادق قدیم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره مریم پورصادق قدیم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره فوزیه کاظمی ثالث به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و درخواست تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منفردا توام با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13380840
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد آذر حدید بناب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اضافه نمودن بند ۲۰ به ماده ۴۸ اساسنامه تحت عنوان اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد. ماده ۴۸: بند ۲۰: ﺗﺮﻫﯿﻦ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺰد ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری، ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص اﻋﻢ از ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ و دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻎ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ اﻋﻢ از ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ. و در نتیجه ماده ۴۸ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353733
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد آذر حدید بناب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت ازطریق صدورسهام جدید ازتعداد xxxxxx۰۰ سهم به تعداد xxxxxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی از محل ارزیابی اموال غیر منقول ازمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به تعداد xxxxxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی با نام می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353809
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد آذر حدید بناب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمیه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی جواد هدایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997952
آگهی تغییرات شرکت شرکت مجتمع اذر حدید بناب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت xxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد هدایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997960
آگهی اصلاحی شرکت شرکت مجتمع اذر حدید بناب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در متن آگهی‌های مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx و xxxxxxxxxxxxxxxxxx کد ملی آقای صادق پورصادق قدیم xxxxxxxxx۶ درج گردیده که صحیح آن xxxxxxxxx۶ می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12748808
آگهی تغییرات شرکت شرکت مجتمع اذر حدید بناب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق گردید: احداث نیروگاه برق تولید انرژی و فروش انواع تولیدات آن به شبکه سراسری و سایر متقاضیان مجاز اعم از بخش دولتی، عمومی و خصوصی و تعاونی و دیگر فعالیتهای قانونی در زمینه برق. در صورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) و ماده ۲ اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12475686
آگهی تغییرات شرکت شركت مجتمع اذر حديد بناب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صادق پورصادق قدیم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره مریم پورصادق قدیم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و درخواست تسهیلات از بانکها و موسسات مالی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منفرداً توام با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12475719
آگهی تغییرات شرکت شركت مجتمع اذر حديد بناب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: صادق پورصادق قدیم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مریم پورصادق قدیم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ روزنامه مهر بناب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی آریا روش حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و شماره ثبت xxx۳۶ به سمت بازرس اصلی جواد هدایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال xxx۳مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12475773
آگهی تغییرات شرکت شركت مجتمع اذر حديد بناب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیات مدیره به ۲ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12475811
آگهی تغییرات شرکت شركت مجتمع اذر حديد بناب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم بانام xxx۰۰ ریالی می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12096172
آگهی تغییرات شرکت شرکت مجتمع اذر حدید بناب شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳ وشناسه‌ملی۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صادق پورصادق قدیم بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره مریم پورصادق قدیم بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره برا ی مدت باقیمانده انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و درخواست تسهیلات از بانکها و موسسات مالی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منفرداً توام با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175701
آگهی تغییرات شرکت شرکت مجتمع اذر حدید بناب شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳ وشناسه‌ملی۱۰۹۸۰۰۶۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا روش حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۳۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس برای یک سال مالی انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665817
آگهی تغییرات
پیرو صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۳ و هیئت مدیره مورخ ۳/۲/۹۳ و برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۳ شرکت آذر حدید بناب که شماره ثبت xxx۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این واحد ثبتی بثبت رسیده است.
۱ـ دفتر نمایندگی به آدرس تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریم خان زند نبش خیابان کلانتری پلاک ۵۵ طبقه ۴ کدپستی xxxxxxxxx۹ افتتاح گردید.
۲ـ در سایر موارد تغییرات بعمل نیامد.
شxxxxxx۹ رئیس ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498597
آگهی تغییرات
بهاستناد صورت جلسه مجمععمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۳ و هیئتمدیره مورخ ۳/۲/۹۳ شرکت فولادآذر حدید بناب سهامی خاص که تحت شماره xxx۳ با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این واحد ثبتی به ثبت رسیده است تغییراتی در شرکت مذکور بعمل آمده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی میشود.
۱ـ نظر به استعفای آقای صادقپور صادق قدیم از مدیریت عامل شرکت آقای پرویز اربابی فرزند غلامعلی دارای کدملی شماره xxxxxxxxx۶ (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل شرکت و آقای صادق پورصادق قدیم به سمت عضو و رئیس هیئتمدیره و خانم مریم پورصادق قدیم به سمت عضو هیئتمدیره برای بقیه مدت تصدی هیئتمدیره منصوب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و اسناد تعهدآور شرکت با امضا منفرد رئیس هیئتمدیره آقای (صادق پور صادق قدیم) یا نائبرئیس هیئتمدیره (خانم مریم پور صادق قدیم) منفرداً همراه با مهر شرکت و اسناد غیرتعهد آور و عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۲ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت آقایان رسول مجاهد و جواد هدایتی بترتیب بازرسان اصلی و علیالبدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب و قبول سمت نمودند.
۳ـ بیلان مالی سال xxx۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۴ـ دو هفته نامه مهر بناب جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
۵ـ در سایر موارد تغییراتی بعمل نیامد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ رئیس ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357369
آگهی تغییرات
۱ـ باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ شرکت مجمع فولاد آذر حدید بناب «سهامی خاص» که تحت شماره xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این واحد ثبتی به ثبت رسیده است تغییراتی در شرکت مذکور به عمل آمده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی میشود.
۲ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۶ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید.
۳ـ در سایر موارد تغییراتی به وجود نیامد.
شxxxxxx۷ ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160107
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۲ شرکت آذر حدید بناب (سهامی خاص) که شماره ثبت xxx۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این واحد ثبتی بثبت رسیده است تغییراتی در شرکت مذکور بعمل آمده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می شود.
۱ ـ برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۲ آقای صادق پورصادق قدیم و خانم مریم پور صادق قدیم بسمت اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و قبول سمت نمودند و مطابق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ آقای صادق پور صادق قدیم بسمت مدیرعامل شرکت و نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم پور صادق قدیم بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و قبول سمت نمودند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
۲ ـ در سایر موارد تغییراتی بعمل نیامد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ رئیس ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048605
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱/۹۲ شرکت آذر حدید بناب سهامی خاص شماره ثبت xxx۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این واحد ثبتی بثبت رسیده_است تغییراتی در شرکت مذکور بعمل آمده_است که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می‌شود. ۱ برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱/۹۲ آقای حمید پور صادق قدیم بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعلی پور صادق قدیم بسمت مدیرعامل شرکت و آقای رضا پورصادق قدیم بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و قبول سمت نمودند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. ۲ دو هفته نامه مهر بناب درج آگهی انتخاب گردید. ۳ آقایان رسول مجاهد و جواد هدایتی بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب و قبول سمت نمودند. ۴ سال‌های مالی ۹۰ و ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۵ در سایر موارد تغییراتی بعمل نیامد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس ثبت بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 927698
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱/xxx۱ شرکت مجتمع فولاد آذر حدید بناب (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این واحد ثبتی بثبت رسیده است تغییراتی در شرکت مذکور بعمل آمده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می شود.
۱ـ مرکز شرکت از آدرس بناب اتوبان بعثت جنب باسکول خضوعی به آدرس بناب خیابان فرهنگ نبش میدان پروین اعتصامی آپارتمان های پور صادق کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید.
۲ـ در سایر موارد تغییراتی بعمل نیامد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11955508
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱/xxx۱ شرکت مجتمع فولاد آذر حدید بناب (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این واحد ثبتی بثبت رسیده است تغییراتی در شرکت مذکور بعمل آمده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می‌شود.

۱ـ مرکز شرکت از آدرس بناب اتوبان بعثت جنب باسکول خضوعی به آدرس بناب خیابان فرهنگ نبش میدان پروین اعتصامی آپارتمان‌های پور صادق کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید.

۲ـ در سایر موارد تغییراتی بعمل نیامد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10828069
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۱/۹۰ شرکت مجتمع فولاد آذر حدید بناب«سهامی خاص» که تحت شماره xxx۳ با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این واحد ثبتی بثبت رسیده است تغییراتی در شرکت مذکور بعمل آمده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می‌شود.

۱‌ـ بیلان مالی سال xxx۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲‌ـ روزنامه جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۳‌ـ آقای رسول مجاهد و آقای جواد هدایتی بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۴‌ـ در سایر موارد تغییراتی بعمل نیامد.

رئیس ثبت و اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10553261
آگهی تاسیس
خلاصه ای از اساسنامه و اظهارنامه شرکت مجتمع فولاد آذر حدید بناب«سهامی خاص» که در تاریخ ۱۸/۱۰/۸۹ تحت شماره xxx۳ با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این اداره بثبت رسیده است و در تاریخ ۱۸/۱۰/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده است جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می‌شود.

۱‌ـ موضوع شرکت: سرمایه گذاری در شرکتها، مجتمع‌ها، طرح‌ها، واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به منظور ایجاد راه اندازی و توسعه این گونه واحد‌ها. شرکت برای نیل به اهداف خود می‌تواند به عملیات زیر مبادرت نماید: طراحی، مهندسی، نظارت، بازرسی، سرمایه گذاری، مشارکت و مشاوره و اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها، در احداث کارخانجات و واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی و ساختمانی و مسکونی و عمرانی و تجاری، تاسیسات عمرانی و صنعتی، انبار‌های فلزی و سوله و سازه‌های فولادی به صورت مرتفع (انبوه سازی) بالاخص تولید و ساخت، ساختمان‌های پیش ساخته فلزی، انواع لوله و پروفیل‌های فولادی و آهنی، میلگرد ساده و آجدار، فولادهای چهار گوش و ساده، انواع سپری، نبشی، ناودانی و تسمه و ورق‌های آهنی و آلومینیومی (گالوانیزه روغنی سیاه و استیل آلومینیومی) سازه‌های مدولار، پالت فلزی و دکل‌های مخابراتی و برق، اقدام به کلیه فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی مجاز اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات، توزیع و پخش و تولید هر گونه کالا‌های بازرگانی و خرید هرگونه سهام اشخاص حقوقی و حقیقی و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری (ارزی و ریالی) از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد کلیه عقود اسلامی با کلیه سازمان‌ها و نهادها و وزارت خانه‌ها و شرکت‌های مجاز بازرگانی دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، مشارکت و عقد قرارداد با ارگان‌ها و ادارات و شهرداریها و دیگر نهادهای دولتی و نیمه دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی و لیسانس به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و بین المللی و ترخیص کالاهای مورد نیاز شرکت از گمرکات کشور، برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات، انجام کلیه امور و فعالیت‌هایی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.

۲‌ـ مرکز اصلی شرکت: استان آذربایجان شرقی‌ـ شهرستان بناب، کمربند ی بعثت‌ـ جنب باسکول خضوعی

۳‌ـ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد ریال است که ۳۵% آن نقدا واریز گردیده است و ۶۵%آن در تعهد سهامداران می‌باشد.

۴‌ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود

۵‌ـ اولین مدیران شرکت: به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۸۹ آقای عبدالعلی پور صادق قدیم بسمت مدیرعامل شرکت و آقای حمید پور صادق قدیم بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا پور صادق قدیم بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و قبول سمت نمودند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک‌ـ سفته بروات و عقود اسلامی و هر نوع سندی که تعهد مالی برای شرکت داشته باشد و اسناد عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.

۶‌ـ بازرسان شرکت: آقای رسول مجاهد بسمت بازرس اصلی و آقای جواد هدایتی بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب و قبول سمت نمودند.

۷‌ـ اساسنامه شرکت در ۷۲ ماده و ۹ تبصره مورد تصویب مجمع عمومی موسسین قرار گرفت.

رئیس اداره ثبت و اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات