بانک صادرات ایران

شرکت بانک صادرات ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861736062 ()
18
افراد
36
آگهی‌ها
3833
شماره ثبت
1331/6/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14657291
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۸ ۲۰/۰۱/xxx۸ و مجوز شماره xxx۴ مورخ ۸/۳/۹۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تاسیس شعب داخلی بانک به شرح ذیل : ۱ - اداره کل امور مهندسی و ساختمان به نشانی : استان تهران ، شهر تهران ، امجدیه ، خاقانی ، خیابان بهار جنوبی ، خیابان سمیه ، شماره ۸۵ ، ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران ( برج سپهر ) ، طبقه ۵ و کد پستی xxxxxxxxx۳ ۲ - اداره کل انفورماتیک به نشانی : استان تهران ، شهر تهران ، خیابان جمهوری اسلامی ، روبروی ساختمان آلومینیوم ، شماره xxx ، بانک صادرات ایران ، ساختمان اول طبقه ۵ و کد پستی xxxxxxxxx۱ ۳ - اداره کل بازاریابی و خدمات مشتریان به نشانی : استان تهران ، شهر تهران ، امجدیه ، خاقانی ، خیابان بهار جنوبی ، خیابان سمیه ، شماره ۸۵ ، ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران ( برج سپهر ) ، طبقه ۱۵ و کد پستی xxxxxxxxx۳ ۴ - اداره کل تدارکات به نشانی : استان تهران ، شهر تهران ، امجدیه ، خاقانی ، خیابان بهار جنوبی ، خیابان سمیه ، شماره ۸۵ ، ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران ( برج سپهر ) ، طبقه ۴ و کد پستی xxxxxxxxx۳ ۵ - اداره کل حسابداری مالی به نشانی : استان تهران ، شهر تهران ، امجدیه ، خاقانی ، خیابان بهار جنوبی ، خیابان سمیه ، شماره ۸۵ ، ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران ( برج سپهر ) ، طبقه ۱۲ و کد پستی xxxxxxxxx۳ ۶ - اداره کل حقوقی به نشانی : استان تهران ، شهر تهران ، امجدیه ، خاقانی ، خیابان بهار جنوبی ، خیابان سمیه ، شماره ۸۵ ، ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران ( برج سپهر ) ، طبقه ۹ و کد پستی xxxxxxxxx۳ ۷ - اداره کل حوزه مدیریت به نشانی : استان تهران ، شهر تهران ، امجدیه ، خاقانی ، خیابان بهار جنوبی ، خیابان سمیه ، شماره ۸۵ ، ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران ( برج سپهر ) ، طبقه ۲۲ و کد پستی xxxxxxxxx۳ ۸ - اداره کل خدمات نوین بانکی به نشانی : استان تهران ، شهر تهران ، خیابان جمهوری اسلامی ، روبروی ساختمان آلومینیوم ، شماره xxx ، بانک صادرات ایران ، ساختمان سوم و کد پستی xxxxxxxxx۱ ۹ - اداره کل خزانه داری به نشانی : استان تهران ، شهر تهران ، امجدیه ، خاقانی ، خیابان بهار جنوبی ، خیابان سمیه ، شماره ۸۵ ، ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران ( برج سپهر ) ، طبقه ۳ و کد پستی xxxxxxxxx۳ ۱۰ - اداره کل دعاوی به نشانی : استان تهران ، شهر تهران ، امجدیه ، خاقانی ، خیابان بهار جنوبی ، خیابان سمیه ، شماره ۸۵ ، ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران ( برج سپهر ) ، طبقه ۹ و کد پستی xxxxxxxxx۳ ۱۱ - اداره کل روابط عمومی به نشانی : استان تهران ، شهر تهران ، امجدیه ، خاقانی ، خیابان بهار جنوبی ، خیابان سمیه ، شماره ۸۵ ، ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران ( برج سپهر ) ، طبقه ۷ و کد پستی xxxxxxxxx۳ ۱۲ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی به نشانی : استان آذربایجان شرقی ، شهر تبریز ، بلوار ۲۹ بهمن ، دروازه تهران ، پل شهید باکری ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی ، طبقه ۱۲ و کد پستی xxxxxxxxx۳ ۱۳ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان آذربایجان غربی به نشانی : استان آذربایجان غربی ، شهر ارومیه ، خیابان آیت اله کاشانی ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان آذربایجان غربی ، طبقه ۶ و کد پستی xxxxxxxxx۱ ۴ ۱ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان اردبیل به نشانی : استان اردبیل ، شهر اردبیل ، میدان ورزش ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان اردبیل ، طبقه ۱ و کد پستی xxxxxxxxx۸ ۱۵ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان البرز به نشانی : استان البرز ، شهر کرج ، چهار راه طالقانی ، روبروی اداره پست ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان البرز ، طبقه ۵ و کد پستی xxxxxxxxx۱ ۱۶ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان ایلام به نشانی : استان ایلام ، شهر ایلام ، چهارراه سعدی ، کوچه شمشاد ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان ایلام ، طبقه ۱ و کد پستی xxxxxxxxx۳ ۱۷ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان بوشهر به نشانی : استان بوشهر ، شهر بوشهر ، خیابان امام خمینی ، نبش خیابان فردوسی ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان بوشهر ( ساختمان خلیج فارس ) طبقه ۳ و کد پستی xxxxxxxxx۸ ۱۸ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان چهار محال و بختیاری به نشانی : استان چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد ، میدان شهدا ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان چهار محال و بختیاری طبقه ۳ و کد پستی xxxxxxxxx۱ ۱۹ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان خراسان جنوبی به نشانی : استان خراسان جنوبی ، شهر بیرجند ، بلوار آیت اله مدرس ، نبش مدرس ۹ برج سپهر شرق ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان خراسان جنوبی طبقه ۱ و کد پستی xxxxxxxxx۱ ۲۰ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان خراسان شمالی به نشانی : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، خیابان طالقانی غربی ، نبش خیابان باران ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان خراسان شمالی ، طبقه ۶ و کد پستی xxxxxxxxx۴ ۲۱ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان زنجان به نشانی : استان زنجان ، شهر زنجان ، میدان آزادی ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان زنجان طبقه ۱ و کد پستی xxxxxxxxx۳ ۲۲ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان سمنان به نشانی : استان سمنان ، شهر سمنان ، میدان سعدی ، ابتدای بلوار هفده شهریور ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان سمنان ، طبقه ۳ و کد پستی xxxxxxxxx۹ ۲۳ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان به نشانی : استان سیستان و بلوچستان ، شهر زاهدان ، بلوار شهید مطهری ، میدان آزادی ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان ، ساختمان شماره ۱ ، طبقه ۳ و کد پستی xxxxxxxxx۷ ۲۴ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان قزوین به نشانی : استان قزوین ، شهر قزوین ، خیابان پادگان ، چهار راه پادگان ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان قزوین ، طبقه ۱ و کد پستی xxxxxxxxx۳ ۲۵ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان قم به نشانی : استان قم ، شهر قم ، میدان امام خمینی ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان قم وکد پستی xxxxxxxxx۶ ۲۶ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان کردستان به نشانی : استان کردستان ، شهر سنندج ، میدان آزادی ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان کردستان ، طبقه ۱ و کد پستی xxxxxxxxx۱ ۲۷ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان کرمان به نشانی : استان کرمان ، شهرکرمان ، بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان هزار و یک شب جنوبی ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان کرمان ( برج قائم ) ، طبقه همکف و کد پستی xxxxxxxxx۱ ۲۸ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان کرمانشاه به نشانی : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی ، چهار راه بسیج ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان کرمانشاه ، طبقه اول و کد پستی xxxxxxxxx۵ ۲۹ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان کهگیلویه و بویر احمد به نشانی : استان کهگیلویه و بویر احمد ، شهر یاسوج ، خیابان جمهوری اسلامی ، ابتدای جاده آبشار ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان کهگیلویه و بویر احمد ، طبقه ۱ و کد پستی xxxxxxxxx۳ ۳۰ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان گلستان به نشانی : استان گلستان ، شهر گرگان ، نبش عدالت ۷۳/۳ ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان گلستان ، طبقه ۵ و کد پستی xxxxxxxxx۶ ۳۱ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان گیلان به نشانی : استان گیلان ، شهر رشت ، خیابان امام خمینی ، بین چهارراه میکائیل و میدان فرهنگ ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان گیلان ( برج باران ) ، طبقه ۵ و کد پستی xxxxxxxxx۳ ۳۲ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان لرستان به نشانی : استان لرستان ، شهر خرم آباد ، میدان ۲۲ بهمن ، ابتدای بلوار ولیعصر ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان لرستان ، طبقه ۴ و کد پستی xxxxxxxxx۳ ۳۳ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان مازندران به نشانی : استان مازندران ، شهر ساری ، میدان امام ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان مازندران ، طبقه ۳ و کد پستی xxxxxxxxx۸ ۳۴ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان مرکزی به نشانی : استان مرکزی ، شهر اراک ، میدان حافظ ، ابتدای بلوار فاطمیه ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان مرکزی ، طبقه ۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ ۳۵ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان هرمزگان به نشانی : استان هرمزگان ، شهر بندر عباس ، بلوار امام خمینی ، چهار راه رسالت ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان هرمزگان ، طبقه ۱ و کد پستی xxxxxxxxx۹ ۳۶ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان همدان به نشانی : استان همدان ، شهر همدان ، خیابان شریعتی ، نبش کوچه شهید یوسفی ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان همدان ، طبقه ۱ و کد پستی xxxxxxxxx۱ ۳۷ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان یزد به نشانی : استان یزد ، شهر یزد ، بلوار جمهوری اسلامی ، نرسیده به سید جعفر ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان یزد ، طبقه ۱ وکد پستی xxxxxxxxx۶ ۳۸ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب منطقه شمال تهران به نشانی : استان تهران ، شهر تهران ، خیابان شریعتی ، بلوار صبا ، خیابان فاطمیه ، بین مهر شش و هفت ، شماره ۳۷ ، ساختمان مدیریت شعب شمال تهران ، طبقه ۲ و کد پستی xxxxxxxxx۳ ۳۹ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب منطقه جنوب تهران به نشانی : استان تهران ، شهر تهران ، خیابان مولوی ، میدان محمدیه ( اعدام ) ، جنب شعبه ۴ محمدیه ، طبقه ۲ و کد پستی xxxxxxxxx۶ ۴۰ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب منطقه شرق تهران به نشانی : استان تهران ، شهر تهران ، میدان رسالت ، خیابان هنگام ، جنب شرکت واحد ، طبقه فوقانی شعبه بانک صادرات الغدیر و کد پستی xxxxxxxxx۳ ۴۱ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب منطقه غرب تهران به نشانی : استان تهران ، شهر تهران ، خیابان اشرفی اصفهانی ، بالاتر از پل حکیم ، نبش خیابان خجسته پور شماره ۱ ، ساختمان مدیریت شعب غرب تهران ، طبقه ۱ و کد پستی xxxxxxxxx۱ ۴۲ - دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب منطقه مرکز تهران به نشانی : استان تهران ، شهر تهران ، میدان امام خمینی ، خیابان فردوسی ، ، نبش کوچه شهید عبدالحمید کوشک مصری ، روبروی هتل بزرگ فردوسی ، ساختمان مدیریت شعب منطقه مرکز تهران ، طبقات ۲ و ۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴۳ - دایره تدارکات مدیریت شعب استان اصفهان به نشانی : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، میدان آزادی ، ابتدای خیابان سعادت آباد ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان اصفهان ، طبقه ۵ و کد پستی xxxxxxxxx۱ ۴۴ - دایره تدارکات مدیریت شعب استان خراسان رضوی به نشانی : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، میدان جانباز ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان خراسان رضوی ( برج سپهر رضوی ) ، طبقه ۸ و کد پستی xxxxxxxxx۸ ۴۵ - دایره تدارکات مدیریت شعب استان خوزستان به نشانی : استان خوزستان ، اهواز ، خیابان شهید موسوی ، حد فاصل خیابان‌های سلمان فارسی و مجاهدین ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان خوزستان ، طبقه ۲ و کد پستی xxxxxxxxx۸ ۴۶ - دایره تدارکات مدیریت شعب استان فارس به نشانی : استان فارس ، شهر شیراز ، چهار راه زند ، روبروی خیابان رودکی ، مدیریت شعب استان فارس ، ساختمان شماره ۱ طبقه ۱ ، کد پستی xxxxxxxxx۴ ۴۷ - دایره ساختمان مدیریت شعب استان اصفهان به نشانی : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، میدان آزادی ، ابتدای خیابان سعادت آباد ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان اصفهان ، طبقه ۵ و کد پستی xxxxxxxxx۱ ۴۸ - دایره ساختمان مدیریت شعب استان خراسان رضوی به نشانی : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، میدان جانباز ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان خراسان رضوی ( برج سپهر رضوی ) ، طبقه ۹ و کد پستی xxxxxxxxx۸ ۴۹ - دایره ساختمان مدیریت شعب استان خوزستان به نشانی : استان خوزستان ، شهر اهواز ، خیابان شهید موسوی ، حد فاصل خیابان‌های سلمان فارسی و مجاهدین ، ساختمان مرکزی مدیریت شعب استان خوزستان ، طبقه ۳ و کد پستی xxxxxxxxx۹ ۵۰ - دایره ساختمان مدیریت شعب استان فارس به نشانی : استان فارس ، شهرشیراز ، چهار راه زند ، روبروی خیابان رودکی ، مدیریت شعب استان فارس ، ساختمان شماره ۱ طبقه ۲ کد پستی xxxxxxxxx۴ ۵۱ - شعبه مستقل مرکزی ( xxx۶ ) به نشانی : استان تهران ، شهر تهران ، امجدیه ، خاقانی ، خیابان بهار جنوبی ، خیابان سمیه ، خیابان ملک الشعراء ، طبقه همکف ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران ( برج سپهر ) و کد پستی xxxxxxxxx۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14542451
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ و مجوز به شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ بانک مرکزی و مجوز به شماره xxx۱۳ مورخ ۲۵/۶/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید . روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ارسلان فتحی پور به کدملی xxxxxxxxx۳ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره ( ۵/۱۲/xxx۸ ) و غلام سوری به کدملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۸/۱۲/xxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14542460
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ و مجوز به شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ بانک مرکزی و مجوز به شماره xxx۱۳ مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت . سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید . روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14542476
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۱/۱۲/xxx۷ و مجوز به شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ بانک مرکزی و مجوز به شماره xxx۷۹ مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره xxx xxxxxx / xxx مورخه ۲۱/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل تجدید ارزیابی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337759
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱ مورخ ۱/۲/۹۷ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره xxxxxx / ۹۷ مورخ ۸/۵/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله صیدی فرزند علی به کد ملی xxxxxxxxx۰ آقای پرویز مقدسی کد ملی xxxxxxxxx۸ آقای رضا صدیق کد ملی xxxxxxxxx۵ به مدت ۲ سال به عنوان عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204758
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۶ و مجوزهای شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۰۸/۰۵/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و xxx۵۵ مورخ مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله صیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردید. کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار بانکی به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و مهر بانک معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613794
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۵ و مجوز به شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۵/۰۴/۹۶ بانک مرکزی و مجوز به شماره xxx۹/۴۱ مورخ ۲۷/۰۲/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیاوش زراعتی سندیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیر عامل وغلام سوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیات مدیره و حمید تهرانفر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار بانکی به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد_بود و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر بانک معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613805
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۵ و مجوز به شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۵/۰۴/۹۶ بانک مرکزی و مجوز به شماره xxx۹/۴۱ مورخ ۲۷/۰۲/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره بانک اختیارات ذیل را بموجب ماده ۸۲ اساسنامه بانک صادرات ایران به مدیرعامل بانک با حق تفویض و توکیل به غیرولو کرارا تفویض نمود: اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از ارسال اظهارنامه، اعتراض به رأی، در مرحله بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی_، تقاضای اعمال ماده xxx قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند ابرازی طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری طبق مقررات و حق امضاء قرارداد حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و اعتراض به رای داور، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولوکرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل به غیرولوکرارا و تعیین نماینده، تعیین مصدق و کارشناس و اعتراض به نظریه کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دادخواست و دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، اعتراض ثالث و دفاع از دعوی اعتراض ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، اعاده دادرسی، تامین مدعی به و یا محکوم به (خواسته) و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها و کلیه مراجع قضائی و ثبتی و اخذ دستور موقت، تأمین دلیل، دریافت و وصول مطالبات، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، قبول یا رد سوگند، دفاع از دعوی اعسار و ورشکستگی، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و تأمین و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی، چه در دادگاهها و چه شورای حل اختلاف و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد به طور کلی و با حق مراجعه به دیوان عدالت اداری، با طرح دعوی یا دفاع از دعوی در کلیه مراحل دیوان عدالت اداری (بدوی تجدید نظر هیات عمومی)، ادارات تأمین اجتماعی و با حق اعتراض به تصمیمات و آراء صادره از سوی شعب این سازمان، همچنین مراجعه به ادارات کار و امور اجتماعی با حق اعتراض به آراء صادره از سوی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی و مراجعه به ادارات دارائی و هیاتهای مستقر در ادارات و سازمان امور مالیاتی با حق اعتراض نسبت به تصمیمات ادارات و هیات‌های تعریف شده در قانون مالیاتهای مستقیم از حیث مطالبه مالیات، مراجعه به شهرداریها با حق اعتراض به آراء صادره از سوی کمیسیونهای ماده ۷۷ و xxx قانون شهرداری وسایر کمیسیون‌های مربوطه به طور کلی حق مراجعه به محاکم دادگستری و مراجع قضائی (اعم از بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، اعمال ماده xxx قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شورای حل اختلاف) و اداری و انتظامی ایجاد و تعطیلی شعب، باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در اساسنامه بانک و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات به امانت گذاردن هرنوع سند، مدارک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لوکرارا اجاره، استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضائی، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572659
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۵ ومجوز به شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۹۶ و مجوز به شماره xxx۵۷/۹۶ مورخ ۰۴/۰۲/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیاوش زراعتی سندیانی کدملی xxxxxxxxx۵ و حمید تهرانفر کدملی xxxxxxxxx۸ و مجتبی لشکربلوکی کدملی xxxxxxxxx۴ و غلام سوری کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13480211
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۸/۹۶ مورخه ۳۰/۱/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال تعیین گردید. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های بانک (در سال xxx۵) تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12907690
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۱۰/۸/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12390138
آگهی تغییرات شرکت بانك صادرات ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxxمورخ ۵/۹/۹۳بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12258472
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۸۳۳ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۳و مجوز شماره xxx۸۷مورخ ۱۲/۳/۹۴بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اسماعیل للـه گانی به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار بانکی به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر بانک معتبر می باشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12258510
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۸۳۳ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبتxxx۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۳ ومجوز شماره xxx۸۷مورخ ۱۲/۳/۹۴بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیات مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل بانک با حق تفویض و توکیل به غیر ولو کراراً تفویض نمود . - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از ارسال اظهارنامه، اعتراض به رأی، در مرحله بدوی ، تجدیدنظر، فرجام خواهی، تقاضای اعمال ماده ۱۸قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصالحه ، تعیین وکیل، سازش ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند ابرازی طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری طبق مقررات و حق امضاء قرارداد حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و اعتراض به رای داور ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولوکراراً و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل به غیر ولوکراراً و تعیین نماینده، تعیین مصدق و کارشناس و اعتراض به نظریه کارشناس ، اقرار، خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت ، استرداد دادخواست و دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، اعتراض ثالث و دفاع از دعوی اعتراض ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، اعاده دادرسی ، تامین مدعی به و یا محکوم به (خواسته) و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم ، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها و کلیه مراجع قضائی و ثبتی و اخذ دستور موقت، تأمین دلیل، دریافت و وصول مطالبات، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، قبول یا رد سوگند ، دفاع از دعوی اعسار و ورشکستگی، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و تأمین و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی، چه در دادگاهها و چه شورای حل اختلاف و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد به طور کلی و با حق مراجعه به دیوان عدالت اداری ، با طرح دعوی یا دفاع از دعوی در کلیه مراحل دیوان عدالت اداری (بدوی تجدید نظر هیات عمومی)، ادارات تأمین اجتماعی و با حق اعتراض به تصمیمات و آراء صادره از سوی شعب این سازمان ، همچنین مراجعه به ادارات کار و امور اجتماعی با حق اعتراض به آراء صادره از سوی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی و مراجعه به ادارات دارائی و هیاتهای مستقر در ادارات و سازمان امور مالیاتی با حق اعتراض نسبت به تصمیمات ادارات و هیات های تعریف شده در قانون مالیاتهای مستقیم از حیث مطالبه مالیات ، مراجعه به شهرداریها با حق اعتراض به آراء صادره از سوی کمیسیونهای ماده ۷۷ و xxx قانون شهرداری وسایر کمیسیون های مربوطه به طور کلی حق مراجعه به محاکم دادگستری و مراجع قضائی (اعم از بدوی ، تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور، اعمال ماده ۱۸قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، شورای حل اختلاف) و اداری و انتظامی. - ایجاد و تعطیلی شعب ، باجه ویا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط . - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز - دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک - صدور ، ظهرنویسی ، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. - انعقاد هرنوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در اساسنامه بانک و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدارک ، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد . - به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لوکراراً - اجاره ، استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن . - احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات - نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضائی ، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9421220
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ ومجوز شماره xxx۲۵/۴۱مورخ ۳/۱۰/۹۳سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره xxx۳۱مورخ ۷/۱۱/۹۳بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر xxxماده و۲۲تبصره ارایه وجایگزین اساسنامه قبلی گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574566
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۲ ومجوز شماره xxx۹/۴۱مورخ ۳۱/۱/۹۳سازمان خصوصی سازی ومجوز شماره xxx۵۵مورخ ۲۷/۱/۹۳بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان خراسان شمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت سرمایه گذاری (سهام عدالت) استان بوشهربه شماره ملی xxxxxxxxxxxx دولت جمهوری اسلامی ایران شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به کدملی xxxxxxxxx۴۹ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به کدملی xxxxxxxxx۸۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617566
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۲ ومجوز شماره xxx۷۰/۴۱مورخ ۲۰/۱۲/۹۲سازمان خصوصی ومجوز شماره xxxxxxمورخ ۱۲/۵/۹۳بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا پیشرو به کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان عضو هیأت مدیره ومدیرعامل آقای محمدرضا عرفانی به کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو هیأت مدیره ونایب رییس هیات مدیره آقای قربان دانیالی به کدملی xxxxxxxxx۹نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان عضو هیأت مدیره ورییس هیات مدیره آقای محمدحسین فتحعلیزاده کاکرودی به کدملی xxxxxxxxx۸نماینده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای روح اله خدارحمی نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان بوشهر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر بانک معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771077
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۲ومجوز شماره xxx۵۲/۴۱مورخ۲۴/۶/۹۳سازمان خصوصی سازی ومجوز شماره xxxxxxمورخ ۵/۹/۹۳بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:هیأت مدیره اختیارات خود مندرج در ماده ۳۹ اساسنامه بانک صادرات ایران را به شرح ذیل به مدیرعامل با حق توکیل به غیرولو کرارا تفویض نمود:اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از ارسال اظهارنامه، اعتراض به رأی، در مرحله بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی، اعمال ماده ۱۸قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری طبق مقررات و حق امضاء قرارداد حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولوکراراً و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل به غیرولوکراراً و تعیین نماینده، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دادخواست و دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، اعتراض ثالث و دفاع از دعوی اعتراض ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، اعاده دادرسی، تامین مدعی به(خواسته) و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها و کلیه مراجع قضائی و ثبتی و اخذ دستور موقت، تأمین دلیل، دریافت و وصول مطالبات، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، قبول یا رد سوگند، دفاع از دعوی اعسار، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و تأمین و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی، چه در دادگاهها و چه شورای حل اختلاف و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد به طور کلی و با حق مراجعه به دیوان عدالت اداری، ادارات تأمین اجتماعی و با حق اعتراض به تصمیمات و آراء صادره از سوی شعب این سازمان، همچنین مراجعه به ادارات کار و امور اجتماعی با حق اعتراض به آراء صادره از سوی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی و مراجعه به ادارات دارائی با حق اعتراض نسبت به تصمیمات ادارات مذکور از حیث مطالبه مالیات، مراجعه به شهرداریها با حق اعتراض به آراء صادره از سوی کمیسیونهای ماده ۷۷ و xxx قانون شهرداری و به طور کلی حق مراجعه به محاکم دادگستری و مراجع قضائی (اعم از بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، اعمال ماده ۱۸قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف) و اداری و انتظامی. ب)هیات مدیره بانک قسمتی از اختیارات خودمندرج در ماده ۳۹اساسنامه را در راستای تبصره یک ماده ۴۴اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل باحق تفویض و توکیل به سایر کارکنان بانک تفویض نمود:۱ ـ اجاره، استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع وتخلیه عین مستاجره وتقاضای تجدید نظر دررای صادره یا اجرای آن.۲ ـ نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۳ ـ صدور، ظهر نویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ۴ ـ انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع باشد وانجام کلیه عملیات ومعاملات مذکور در اساسنامه بانک واتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1259621
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۵۷ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۵۷ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از محل اندوخته ناشی از مازاد تجدید ارزیابی به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۴ ریال و سود انباشته به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1259628
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115744
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی تعیین شد.
ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و جام جم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115745
آگهی تغییرات شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید روح اله خدارحمی به شماره ملی xxxxxxxxx بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان بوشهر جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925899
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۰/ت/۳۲ مورخ ۲۸/۱/۹۱ بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و به موجب نامه شماره xxxxxx مورخ ۱۶/۸/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال صحیح می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9940831
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۰/ت/۳۲ مورخ ۲۸/۱/۹۱ بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و به موجب نامه شماره xxxxxx مورخ ۱۶/۸/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدت تصدی اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669759
آگهی ادغام بانک صادرات استانی در بانک صادرات ایران به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۹/۱۲/xxx۹ بانک صادرات ایران و بموجب صورتجلسات مجامع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۹ بانکهای صادرات استانهای آذربایجان شرقی به شماره ثبت xxx۹/xxx۴ و آذربایجان غربی بشماره ثبت xxx و اصفهان به شماره ثبت xxx۷ و ایلام به شماره ثبت xxx و بوشهر به شماره ثبت xxx و کهگیلویه و بویراحمد بشماره ثبت xxx و چهارمحال بختیاری به شماره ثبت xxx و خراسان رضوی به شماره ثبت xxx۶ و خوزستان به شماره ثبت xxx۵/xxx۸ و زنجان به شماره ثبت xxx و سمنان به شماره ثبت xxx و سیستان و بلوچستان به شماره ثبت xxx و فارس به شماره ثبت xxx۲ و کردستان به شماره ثبت xxx و کرمان به شماره ثبت ۳۳ و کرمانشاه به شماره ثبت xxx و گیلان به شماره ثبتxxx۱ و لرستان به شماره ثبتxxx و مازندران به شماره ثبتxxx و مرکزی به شماره ثبت xxx و مجامع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ استانهای هرمزگان به شماره ثبت xxx و همدان بشماره ثبت xxx۳ و یزد بشماره ثبت xxx۴ و اردبیل به شماره ثبت xxx۳ و خراسان شمالی به شماره ثبت xxx۰ و خراسان جنوبی به شماره ثبت xxx۵ و قزوین به شماره ثبت xxx۲ و قم به شماره ثبت xxx۹ و گلستان به شماره ثبت xxx۷ و نیز به موجب مجوز شماره xxx/۲/۹۰ مورخ ۱۶/۱/۹۰ سازمان خصوصیسازی و مجوز شمارهxxxxxx/xxx مورخ ۲۵/۴/۹۱ سازمان بورس و اورق بهادار و مجوز شمارهxxx۸۲ مورخ ۱۱/۴/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (الف) لغایت (و) ماده xxx از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب xxx۰ بانکهای صادرات استانهای فوقالذکر در بانک صادرات ایران ادغام گردیدند با انتقال کلیه داراییها اموال و مطالبات و دیون و تعهدات بانکهای صادرات استانی به بانک صادرات ایران موافقت گردید. سرمایه شرکت پس از ادغام مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲۰ سهم xxx۰ ریالی تماما پرداخت شده میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9539858
آگهی ادغام بانک صادرات استانی در بانک صادرات ایران به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۲/xxx۹ بانک صادرات ایران و بموجب صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۹ بانکهای صادرات استانهای آذربایجان شرقی به شماره ثبت xxx۹/xxx۴ و آذربایجان غربی بشماره ثبت xxx و اصفهان به شماره ثبت xxx۷ و ایلام به شماره ثبت xxx و بوشهر به شماره ثبت xxx و کهگیلویه و بویراحمد بشماره ثبت xxx و چهارمحال بختیاری به شماره ثبت xxx و خراسان رضوی به شماره ثبت xxx۶ و خوزستان به شماره ثبت xxx۵/xxx۸ و زنجان به شماره ثبت xxx و سمنان به شماره ثبت xxx و سیستان و بلوچستان به شماره ثبت xxx و فارس به شماره ثبت xxx۲ و کردستان به شماره ثبت xxx و کرمان به شماره ثبت ۳۳ و کرمانشاه به شماره ثبت xxx و گیلان به شماره ثبتxxx۱ و لرستان به شماره ثبتxxx و مازندران به شماره ثبتxxx و مرکزی به شماره ثبت xxx و مجامع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ استانهای هرمزگان به شماره ثبت xxx و همدان بشماره ثبت xxx۳ و یزد بشماره ثبت xxx۴ و اردبیل به شماره ثبت xxx۳ و خراسان شمالی به شماره ثبت xxx۰ و خراسان جنوبی به شماره ثبت xxx۵ و قزوین به شماره ثبت xxx۲ و قم به شماره ثبت xxx۹ و گلستان به شماره ثبت xxx۷ و نیز به موجب مجوز شماره xxx/۲/۹۰ مورخ ۱۶/۱/۹۰ سازمان خصوصی سازی و مجوز شمارهxxxxxx/xxx مورخ ۲۵/۴/۹۱ سازمان بورس و اورق بهادار و مجوز شمارهxxx۸۲ مورخ ۱۱/۴/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (الف) لغایت (و) ماده xxx از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب xxx۰ بانکهای صادرات استانهای فوق الذکر در بانک صادرات ایران ادغام گردیدند با انتقال کلیه داراییها اموال و مطالبات و دیون و تعهدات بانکهای صادرات استانی به بانک صادرات ایران موافقت گردید. سرمایه شرکت پس از ادغام مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲۰ سهم xxx۰ ریالی تماما پرداخت شده میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667065
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک صادرات ایران سهامی عامبه شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۸/۴/۸۹ و هیئتمدیره مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲۲ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11076307
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲۲ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563358
آگهی تصمیمات شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت یکسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان بوشهر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت گسترش سرمایه گذاری سبا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563364
آگهی تصمیمات شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ و مجوز شماره xxx۰۱ مورخ ۲۳/۱/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: شرکت کارگزاری سهام عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی محمدرضا پیشرو به کدملی xxxxxxxxx۵ و دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی محمدرضا عرفانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی محمد ربیع زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت گسترش سرمایه گذاری سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی محمدحسین فتحعلیزاده کاکرودی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا عرفانی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا پیشرو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10854535
آگهی تصمیمات شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت یکسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان بوشهر (سهامی‌عام) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی (سهامی‌عام) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی‌عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت گسترش سرمایه‌گذاری سبا (سهامی‌خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11277037
آگهی تصمیمات شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ و مجوز شماره xxx۰۱ مورخ ۲۳/۱/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: شرکت کارگزاری سهام عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی محمدرضا پیشرو به کدملی xxxxxxxxx۵ و دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی محمدرضا عرفانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی محمد ربیع‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت گسترش سرمایه‌گذاری سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی محمدحسین فتحعلیزاده‌کاکرودی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا عرفانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا پیشرو به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9808857
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام بشماره ثبت ۳۸۳۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۴/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۶ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲۰ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته است. ماده ۷ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۷/۱/xxx۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10858882
آگهی تصمیمات موسسه همیاری غدیرثبت شده بشماره ۹۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۴۶۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌امناء مورخ ۱/۱۰/۸۹ ماده ۷ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید در نتیجه مهدی فتاحی به کدملی xxxxxxxxx۴۲ عضو هیئت‎مدیره بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت رئیس هیئت‎امنا و محمد ربیع‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ معاون شرکت توسعه سرمایه‌های انسانی بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت نائب رئیس هیئت‎امنا و احمد مظاهری به کدملی xxxxxxxxx۱ معاون مالی پشتیبانی بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و سید علیرضا موسوی‌حسب به کدملی xxxxxxxxx۷ مدیر امور شعب بانک صادرات ایران و ابوالفضل داورنیا به کدملی xxxxxxxxx۰ از بازنشستگان بانک صادرات ایران به عنوان اعضای هیئت‌امنا و سید رضا حسینی‌نسب به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل موسسه انتخاب گردیدند کلیه مکاتبات و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌امنا همراه با مهر موسسه و اسناد و مکاتبات عادی تنها با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌امنا همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10606822
آگهی تغییرات در شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۱۱/۸۸ نسبت به موراد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. سیدمحمد جهرمی بنمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار ـ اصغر ابوالحسنی‌هستیانی بنمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ـ قدرت‌اله شریفی‌ بنمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت و مهدی فتاحی بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها ـ بهمن وکیلی بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران بسمت اعضاء هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. سیدمحمد جهرمی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و قدرت‌اله شریفی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. مهدی فتاحی بسمت منشی هیئت‌مدیره انتخاب گردید. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر بانک معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11272275
آگهی تصمیمات شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. دولت جمهوری اسلامی (وزارت اقتادی و دارائی) ـ شرکت کارگزاری سهام عدالت ـ شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران ـ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها ـ شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌مدار.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات