مقره سازی ایران

شرکت مقره سازی ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861639681 (فعال)
12
افراد
29
آگهی‌ها
162
شماره ثبت
1353/5/2
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14698404
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ و به موجب تاییدیه شماره xxx۲ مورخ ۳۱/۲/xxx۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با استعفای برات رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ از سمت عضو هیئت مدیره شرکت موافقت شد و به جای ایشان پرویز آقائی بندپی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو جدید هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی اعضای هیئت مدیره لغایت ۱۹/۳/xxx۹ انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14670680
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/xxx۷ و تاییدیه شماره xxx۳ مورخ ۱۱/۲/۹۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ موسسه حسابرسی امجد تراز حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۸ انتخاب گردیدند . ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۷ تصویب گردید . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14625998
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۷ و به موجب نامه تائیدیه شماره xxx۳۰ مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی ساوه به آدرس استان مرکزی ، شهرستان ساوه ، بخش مرکزی ، دهستان طراز ناهید ، آبادی شهرصنعتی کاوه ، شهرصنعتی کاوه ، بلوار آزادی ، خیابان ششم ، پلاک ۱۵ ، قطعه : xxx ، طبقه همکف , کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368124
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۷ و تاییدیه شماره xxx۲۱ مورخ ۱۷/۹/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: خرید، فروش، واردات و صادرات مواد اولیه خام شامل انواع مواد معدنی از جمله سنگ آهن، آلومینیوم، انواع فلزات و مواد پترو شیمی. خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی و بین المللی، گشایش انواع اعتبارات اسنادی، اخذ و اعطای نمایندگی های مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات، مزایده ها، نمایشگاه ها، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات مجاز مالی و اعتباری. ایجاد آزمایشگاه آزمون های انواع مقره سرامیکی، شیشه ای و کامپوزیتی به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران و مرجع تست انواع مقره ها تحت مدیریت شرکت مقره سازی ایران در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم./ ـ ۲ ماده ۴۸ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سال مالی شرکت از روز اول ماه فروردین هر سال آغاز و در روز ۲۹ اسفند همان سال پایان می یابد./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220908
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/xxx۷ و تاییدیه شماره xxx۹۸ مورخ ۵/۶/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱شرکت مدیا تجارت پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳، مهدی کورنگی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، برات رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷، حمید دبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و فاطمه آب برین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225729
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۷ و تاییدیه شماره xxx۹۸ مورخ ۵/۶/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱سارا کورنگی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیا تجارت پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهدی کورنگی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، فاطمه آب برین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، برات رضائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید دبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016606
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی الگو حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ ترازنامه وحساب سودو زیان شرکت منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548632
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ و نامه تاییدیه شماره xxx۸/۲۰ مورخ ۳۱/۳/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771228
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سارا کورنگی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مدیا تجارت پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهدی کورنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، محمد باقر معماریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و آیدا خسروی سیرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و فاطمه آب برین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12709636
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت مدیا تجارت پویا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ مهدی کورنگی اصفهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ آیدا خسروی سیرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ فاطمه آب برین با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی امجد تراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی منتهی ۳۱/۶/xxx۵ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۴ به تصویب رسید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12423262
آگهی تغییرات شرکت مقره سازي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای خانم زهره مظفری به شماره ملیxxxxxxxxx۶از سمت هیئت مدیره، آیدا خسروی سیرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت ۱۳/۱۲/xxx۴)انتخاب گردید./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12459288
آگهی تغییرات شرکت مقره سازي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سارا کورنگی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیا تجارت پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آیدا خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت (۱۳/۱۲/xxx۴) انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12133045
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی ایران (سهامی‌عام) به‌شماره‌ثبت ۱۶۲ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- موسسه حسابرسی امجد تراز(حسابداران رسمی) به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ به عنوان بازرس قانونی اصلی و آقای محمد حسن واحدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۳۱/۶/xxx۴ انتخاب گردیدند. ۲- ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به۳۱/۶/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704430
آگهی تصمیمات شرکت مقره سازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۱۶۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ با استعفا امین معاضدی از نمایندگی شرکت مدیا تجارت پویا موافقت و سارا کورنگی بموجب حکم شماره xxx/۹۳ ـ ۷/۷/۹۳ بنمایندگی از شرکت مدیا تجارت پویا بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
۲ـ زهره مظفری بسمت رئیس هیئت مدیره، مهدی کورنگی اصفهانی مدیرعامل و نایب رئیس، شرکت ساتکاب بنمایندگی محمد باقر معماریان و فاطمه آب برین بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل باامضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی باامضا مدیرعامل و یا مشاور عالی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۸ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406639
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی ایرن سهام عام شماره ثبت ۱۶۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۲ـ ۱۹/۱۲/۹۲ شرکت تغییرات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی های شرکت افزایش یافت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه شرکت بشرح ذیل تغییر و اصلاح گردید. ماده ۵: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم با نام xxx۰ ریالی که تماما پرداخت شده می باشد.
شxxxxxx۰ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1406751
آگهی تصمیمات در شرکت مقره سازی ایرن سهامی عام شماره ثبت ۱۶۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است
۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۲ مورد تصویب واقع شد.
۲ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و خانم اکرم علیاری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ مهدی کورنگی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و زهره مظفری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین معاضدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیا تجارت پویا به حکم شماره xxxـ۹۲ ـ ـ ـ ۱۲/۱۲/۹۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد باقر معماریان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ساتکاب بموجب حکم شماره ۹۲/xxx۸۹/xxxـ ۱۳/۱۲/۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره و فاطمه آب برین بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۸ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343762
آگهی تغییرات و تصمیمات در شرکت مقره سازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۱۶۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۸/۹۲ شرکت که در تاریخ ۹/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات و تغییرات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ امین معاضدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ (از طرف شرکت مدیا تجارت پویا بموجب حکم شماره xxx ـ ۹۲ مورخ ۲۵/۸/۹۲) بجای آقای غلامرضا لونی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.
۲ـ کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها، بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل (آقای امین معاضدی) و یکی از اعضاء هیئت مدیره (فرهاد امیر پور، مهدی کورنگی، محمد باقر معماریان، سید مهدی حسینی) و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048724
آگهی تصمیمات در شرکت مقره سازی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ و ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت تصمیمات ذیل در آن حال گردیده است. ۱ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و خانم اکرم علیاری بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعه‌ای شرکت تعیین گردید. ۳ فرهاد امیرپور بسمت رئیس و مهدی کورنگی اصفهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا لونی از طرف شرکت مدیا تجارت پویا بموجب حکم شماره xxx۱/ م/ت/ ۹۱ ۱۳/۱۲/۹۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. محمدباقر معماریان از طرف شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالا آب و برق (ساتکاب) بموجب حکم شماره xxx/xxx۷۹/۹۰ ۲۲/۹/۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی حسینی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب (صبا) بموجب حکم شماره xxx۲/xxx/۹۰ ۲۲/۹/۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره در سمت‌های خود ابقا شدند. ۴ کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxx۰ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 903716
آگهی تصمیمات در شرکت مقره سازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۰/۸/۹۱ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱. صورت های مالی شامل ترازنامه بتاریخ ۳۱/۶/xxx۱ سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲. معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت مصوب سال xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۳. موسسه حسابرسی کوشا منش بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و احمد موسوی بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۲ تعیین گردیدند.
۲ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10256904
آگهی تصمیمات در شرکت مقره سازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۰/۸/۹۱ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱. صورت‌های مالی شامل ترازنامه بتاریخ ۳۱/۶/xxx۱ سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲. معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت مصوب سال xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۳. موسسه حسابرسی کوشا منش بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و احمد موسوی بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۲ تعیین گردیدند. ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 451480

آگهی تصمیمات در شرکت مقره سازی ایران
(سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۶/۹/۹۰ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه به تاریخ ۳۱/۶/۹۰ سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی کوشامنش بسمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و احمد موسوی بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قویم، شرکت سرمایه گذاری صنایع آب و برق (صبا) شرکت مواد ویژه لیا بسمت اعضاء هیئت مدیره و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx ثبت اسناد شهرستان ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 451481

آگهی تصمیمات در شرکت مقره سازی ایران
(سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.
۱ـ بابک پیروز به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی حسینی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدباقر معماریان به نمایندگی از طرف شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت و ساخت و تهیه کالای آب و برق (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و داریوش پاک بین به نمایندگی از طرف شرکت مواد ویژه لیا (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا صالحی به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی توسعه قویم (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ با توجه به استعفاء مدیرعامل مطابق مفاد اساسنامه (ماده ۴۳) بابک پیروز به عنوان سرپرست تا تعیین مدیرعامل انتخاب گردید.
شxxxxxx ثبت اسناد شهرستان ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9544784
آگهی تصمیمات در شرکت مقره سازی ایران (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.

۱ـ بابک پیروز به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی‌عام) بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید مهدی حسینی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی‌عام) بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمدباقر معماریان به نمایندگی از طرف شرکت سهامی‌ مادر تخصصی مدیریت و ساخت و تهیه کالای آب و برق (سهامی‌عام) بسمت عضو هیئت‌مدیره و داریوش پاک‌بین به نمایندگی از طرف شرکت مواد ویژه لیا (سهامی‌خاص) بسمت عضو هیئت‌مدیره و حمیدرضا صالحی به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی توسعه قویم (سهامی‌خاص) بسمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲ـ با توجه به استعفاء مدیرعامل مطابق مفاد اساسنامه (ماده ۴۳) بابک پیروز به عنوان سرپرست تا تعیین مدیرعامل انتخاب گردید.

ثبت اسناد شهرستان ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10375545
آگهی تصمیمات در شرکت مقره سازی ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۶/۹/۹۰ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه به تاریخ ۳۱/۶/۹۰ سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی کوشامنش بسمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و احمد موسوی بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قویم، شرکت سرمایه گذاری صنایع آب و برق (صبا) شرکت مواد ویژه لیا بسمت اعضاء هیئت مدیره و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد شهرستان ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11636459
آگهی تصمیمات در شرکت مقره سازی ایران(سهامی‎ عام) بشماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۹/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۰ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.

۱ـ شرکت مواد ویژه لیا به عنوان هیئت‌مدیره انتخاب گردید و داریوش پاک‌بین به نمایندگی از شرکت مواد ویژه لیا به سمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11465239
آگهی تصمیمات در شرکت مقره سازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۲/۹/۸۹ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب مجمع رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی کوشامنش بسمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و احمد موسوی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946862
آگهی تصمیمات در شرکت مقره سازی ایران(سهامی عام) ثبت شده به شماره۱۶۲و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه۷/۷/۸۹ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:

۱‌ـ به جای آقای کیومرث مومنی آقای مهدی حسینی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی‌عام) به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تا پایان تصدی دوره هیئت‌مدیره انتخاب شد.

۲‌ـ حسن خورسندمودب (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل تا پایان دوره تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل (حسن خورسندمودب) و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره (سید حسین طبسی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی‌عام) و محمدباقر معماریان به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) (سهامی‌خاص) مهدی حسینی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنعت برق و آب صبا (سهامی‌عام) میرزا علی آیت‌الهی به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قویم (سهامی‌خاص) مصطفی محمدی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه (سهامی‌عام) و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10630066
آگهی تصمیمات در شرکت مقره سازی ایران (سهامی عام)ثبت شده بشماره ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۳/۸۹ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.

۱ـ به جای آقای علی دقیقیان آقای میرزا علی آیت‌اللهی به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قویم (سهامی خاص) به سمت عضو جدید هیئت‌مدیره تا پایان تصدی دوره هیئت‌مدیره (۱۱/۳/xxx۰) انتخاب شدند.

ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10524890
آگهی تصمیمات در شرکت مقره سازی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۶۸۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۹/۸۸ شرکت در تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ ترازنامه و صورتهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی کوشامنش بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی، احمد موسوی بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات