صنایع سرام آرا

شرکت صنایع سرام آرا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861450700 (فعال)
10
افراد
17
آگهی‌ها
63
شماره ثبت
1382/5/22
تاریخ تأسیس
1- برند سرام آرا: با توجه به تولیدات محصولات با کیفیت و متنوع، طی چند سال اخیر برند سرام آرا به عنوان تولیدکننده خاص از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. 2-نوآوری: تولید محصولات به روز دنیا، که به صورت دائمی انجام پذیرفته است. 3-کیفیت: درجه بندی صحیح محصولات با استاندارد بالا. 4-تنوع تولیدات: تولید محصولات چاپی، پرسی و شیشه ای که کمتر شرکتی توان تولید همزمان این 3 دسته محصول را دارد. 5-شبکه فروش: مشتریان شرکت سرام آرا جزء بزرگترین برندها و تولیدکنندگان کمی و کیفی در بازار می باشند. 6- ارتقا دانش : در حال حاضر با توجه به وضعیت بازار ، بسیاری از شرکتهای تولید کنندگان کاشی در حال سرمایه گذاری با شرکتهای خارجی برای تولید پخت سوم می باشند . نیروی جوان و پویا : نیروی پویا و فعال همراه با تجربیات بالا و سابقه نسبتا طولانی سطح اداره کننده شرکت مشغول به فعالیت می باشد . جایگاه شرکت در گروه : قرار داشتن در گروه شرکت سرمایه گذاری صدر تامین از هولدینگ های شستا و همگروهی با مشتریان عمده خانواده کاشی سازی ( کارخانجات کاشی الوند و کاشی پارس ) امنیت بهتریرا در سبد مشتریان شرکت ایجاد می نماید . ویژگیهای برتر سرام آرا تنوع بالا : شرکت سرام آرا بیش از 1000 تنوع تولید انواع محصولات دکوری کاشی و سرامیک را دارا میباشد. برترین تکنولوژی تولید: شرکت سرام آرا خود را به بالاترین تکنولوژی روز اروپا مجهز ساخته تا قادر به تولید هر نوع محصول کاشی و سرامیکی باشد. ما معتقدیم همگام با کشورهای پیشرفته تولید کاشی و سرامیک دنیا، در حرکتیم. تیم طراحی قدرتمند: شرکت سرام آرا با در اختیار داشتن تیم قدرتمند طراحی، همگام با طراحی مدرن و پیشرو اروپا و نیز با در نظر گرفتن سلیقه ایرانی، رنج وسیعی ازطرحها را از سنتی تا مدرن و نیز طرحهای روز ایتالیا را تولید میکند. ما ادعا میکنیم هیچ مشتری بدون رضایت و یافتن طرح مطلوب خود از سرام آرا خارج نخواهد شد. طراحی فروشگاهی - حرکتی نو: این شرکت از ابتدای سال 87 زمینه جدید از فعالیتهای خود را در زمینه طراحی سه بعدی فروشگاهها و نمایشگاههای کاشی و سرامیک آغاز نمود. ما با داشتن برترین ایده ها در زمینه دکورهای زنده کاشی و سرامیک و نیز در اختیار داشتن تیم طراحی قدرتمند خود، توانسته تا کنون طراحی بالغ بر 10 فروشگاه را به پایان رسانده و گامی نو در نحوه عرضه کاشی و سرامیک در کشور بر دارد شرکت صنایع سرام آرا، رنج بسیار گسترده ای از محصولات را تولید میکند. انواع کاشیهای دکوری، تک گل، باند، قطعات وبژه سیگاری، لندنی، شیشه ای و با رنج گسترده ای از افکتهای مختلف باعث شده کمتر کسی نتواند سلیقه خود را در بین محصولات ما پیدا کند. این شرکت بیش از 200 طرح فعال در حال تولید، 50 طرح در مراحل آزمایشگاهی و نیز طرحهای بسیار در دست طراحی و آماده سازی آزمایشگاهی، همواره بروز و فعال میباشد.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14675040
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ترازنامه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت . ۲ موسسه حسابرسی فراز مشاور ، دیلمی پور با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14419517
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای محمد احسان کیان ارثی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با حکم شماره xxx۱ ـ ۹۷ ـ ۷۸ مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای اصغر آهنی ها به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با حکم شماره xxx۷ ـ ۹۷ ـ ۷۸ مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره، آقای حسن بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرآورده های نسوز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با حکم شماره xxx۸ ـ ۹۷ ـ ۷۸ مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای احسان احمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰با حکم شماره xxx۹ ـ ۹۷ ـ ۷۸ مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سیاوش عرب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با حکم شماره xxx۲ ـ ۹۷ ـ ۷۸ مورخ ۱۶/۰۵/xxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره تا پایان مدت تصدی سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره،همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ۳. اختیارات هیأت مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ ـ ۲ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۲ ـ ۲ ـ ـ اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر.شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14266979
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. آقای علی کیانی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ باستناد حکم شماره xxx۸- ۹۷- ۷۸ مورخ ۱۳/۴/xxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره ، آقای اصغر آهنی ها کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ باستناد حکم شماره xxx۷-۹۷- ۷۸ مورخ ۱۳/۴/xxx۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و آقایان حسن بابایی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت فرآورده های نسوز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ باستناد حکم شماره xxx۸- ۹۷- ۷۸ مورخ ۱۰/۴/xxx۷ و محمد احسان کیان ارثی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ باستناد حکم شماره xxx۱- ۹۷- ۷۸ مورخ ۱۳/۴/xxx۷ و احسان احمدی کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ باستناد حکم شماره xxx۹- ۹۷- ۷۸ مورخ ۱۳/۴/xxx۹۷ به سمت اعضا هیات مدیره تعیین شدند.کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ۲. اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : ۱. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۲. اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر،
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173410
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۷ و تائیدیه شماره xxx۷۸,xxx مورخ ۲۳/۰۴/۹۷ اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶، شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰، شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰، شرکت فرآورده های نسوز ایران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳. ترازنامه و صورتهای مالی سال xxx۶ به تصویب مجمع رسید. ۴. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13878545
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای محمود مؤمنی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت فرآورده‌های نسوز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای اصغر آهنی‌ها کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره، آقای علی کیانی سرکله کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت منشی و عضو هیات مدیره، آقای محمد احسان کیان ارثی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و آقای احسان احمدی کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت اعضا هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲. اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: * دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. * اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، اعطا و لغو نمایندگی‌های فروش محصولات به اشخاص حقیقی وحقوقی در داخل و خارج از کشور بر اساس مصوبه هیات مدیره. * نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه آنان در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب با اطلاع هیات مدیره (معاونین و مدیران ارشد شرکت از مفاد این بند مستثنی می‌باشند)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13654933
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۶ و تائیدیه شماره xxx۴۹ , xxx مورخ ۲۱/۰۶/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. - ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. - ۳ موضوع شرکت: الف موضوع اصلی: ۱ - احداث و خرید، نصب وراه اندازی و بهره برداری کارخانجات ساخت انواع کاشی، سرامیک، وسایل بهداشتی و چینی و صنایع جانبی و وابسته به آن - ۲ اکتشاف، استخراج، بهره برداری و اخذ پروانه بهره برداری برای کلیه معادن مورد نیاز. - ۳ تولید انواع مختلف کاشی دیواری، سرامیک و وسایل بهداشتی و چینی، قطعات خاص تزئینی، دکوری، پخت سوم و تولید رنگ و لعاب. ب - موضوع فرعی: - ۱ مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتها جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود. - ۲ اخذ و اعطاء نمایندگی فروش و بازاریابی شرکتهای داخلی و خارجی جهت کالا و دانش فنی مرتبط با موضوع شرکت. - ۳ انجام تحقیقات، ارائه خدمات تکنولوژی، مشاوره مهندسی صنایع سرامیک. - ۴ بطور کلی شرکت شرکت می‌تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروح فوق مربوط باشد مبادرت نماید. - ۵ خرید، تحصیل و واگذاری هر نوع امتیاز، پروانه برای تولید. - ۶ بازاریابی، حمل و نقل، توزیع و فروش و صدور انواع محصولات مرتبط با موضوع شرکت. - ۷ واردات و صادرات انواع ماشین آلات، مواد اولیه، ابزار و قطعات، تاسیسات و تولیدات مرتبط با موضوع شرکت. - ۴ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: قزوین - شهر صنعتی البرز، خیابان ابن سینا، نرسیده به کارخانه لوازم خانگی پارس، کدپستی xxxxxxxxx۳ می‌باشد. - ۵ فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد_بود. - ۶ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال است به یکصدوسی وپنج میلیون سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. - ۷ سهام ممتاز: شرکت فاقد هرگونه سهام ممتاز است. - ۸ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای علی کیانی سرکله با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کاشی و سرامیک الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی اصغر آهنی‌ها با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی مهدی رشیدی النگه بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فرآورده‌های نسوز ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی محمود مومنی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی حسین گودرزی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اوراق تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.) - ۹ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام درمجامع عمومی: درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصایا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعدادسهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رای خواهد_داشت. درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور درجلسه مجمع را خواهد_داشت: - اعلامیه خرید سهام، - گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام - اصل ورقه سهام - تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۱۰) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود براساس مفاد قانون تجارت به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه صورت می‌پذیرد. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. هرگاه شرکت منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. ۱۱) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: مجموع بدهی‌های جاری شرکت براساس آخرین ترازنامه حسابرسی شده درتاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ اعم از بدهی‌های تجاری و غیرتجاری، مالیات پرداختنی، سود سهام پرداختنی، تسهیلات مالی کوتاه مدت و پیش دریافت‌ها مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بوده و بدهی بلند مدت شرکت نیز صرفا شامل مبلغ xxxxxxxxx۵ ریال ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان می‌باشد. همچنین شرکت در تاریخ فوق جمعا دارای مبلغ xxxxxx میلیون ریال تعهدات و بدهی‌های احتمالی، موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت بابت تضمین سفته شرکت‌های لعابیران، خاک چینی ایران و صنایع کاشی و سرامیک الوند می‌باشد. همچنین تعهدات سرمایه‌ای شرکت به مبلغ xxx۳۶ میلیون ریال مرتبط با مخارج مورد نیاز تکمیل طرح توسعه شرکت می‌باشد. ۱۲) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات. - ۱۳ ترازنامه و حساب سودوزیان سالهای مالی ۹۴ و ۹۵ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول شرکت جهت مراجعه علاقمندان آماده میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13554792
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13472836
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۶ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیارد ریال به مبلغ یکصدوسی و پنج میلیارد ریال منقسم به یکصدوسی و پنج سهم یک هزار ریالی با نام افزایش یافت. و افزایش سرمایه از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران تامین و پرداخت گردیده است. و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ یکصدوسی وپنج میلیارد ریال منقسم به یکصد و سی و پنج میلیون سهم یکهزار ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت شده میباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13472910
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای مهدی رشیدی النگه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با حکم شماره xxx – ۹۶ - ۷۸ مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای اصغر آهنی‌ها به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با حکم شماره xxx – ۹۶ - ۷۸ مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره آقای علی کیانی سرکله به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با حکم شماره xxx – ۹۶ - ۷۸ مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمود مؤمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های نسوز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با حکم شماره xxx – ۹۶ - ۷۸ مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره آقای حسین گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با حکم شماره xxx – ۹۶ - ۷۸ مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. - ۲ اختیارات مندرج در ماده ۴۴ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات - اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین دلیل به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد - اعطا و لغو نمایندگی‌های فروش محصولات به اشخاص حقیقی وحقوقی در داخل و خارج از کشور بر اساس مصوبه هیأت مدیره. - نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه آنان در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب با اطلاع هیأت مدیره (معاونین و مدیران ارشد شرکت از مفاد این بند مستثنی می‌باشند)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13368845
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت فرآورده‌های نسوز ایران (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12944833
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ سی میلیارد ریال به مبلغ یکصد میلیارد ریال منقسم به یکصد میلیون سهم یک هزار ریالی بانام افزایش یافت.ومبلغ افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران (به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال) واندوخته طرح و توسعه (به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال) و انتقال مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت (زمین) به سرمایه (به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال) تامین وپرداخت شده است. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح میگردد: سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال منقسم به یکصد میلیون سهم یک هزار ریالی بانام که تماما پرداخت شده می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12913900
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵ و پیرو آگهی تغییرات روزنامه رسمی شماره xxx۵۶ مورخ ۱۰/۰۷/xxx۴ مربوط به ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۲/۱۲/xxx۳ بند ۴ صورتجلسه بشرح ذیل در آگهی مذکوراز قلم افتاده که بدینوسیله اضافه و الحاق میگردد: با توجه به تایید هیئت مدیره، سرمایه تعهد شده شرکت بمبلغ xxxxxxxxx۰ ریال در سال xxx۲ به طور کامل پرداخت گردیده است بنابراین سرمایه شرکت به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال xxx ٪ پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12862899
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12656060
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای مهدی رشیدی النگه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با حکم شماره xxx۷ - ۹۴ - ۷۸ مورخ xxx۴/۰۸/۲۳ به سمت رئیس هیأت مدیره - آقای اصغر آهنی‌ها به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با حکم شماره xxx۸ - ۹۴ - ۷۸ مورخ xxx۴/۰۶/۰۷ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره - آقای علی کیانی سرکله به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با حکم شماره xxx۶ - ۹۴ - ۷۸ مورخ xxx۴/۰۶/۰۷ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. - ۲ کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. قراردادهای فروش محصولات شرکت، خرید کالا و خدمات با رعایت آئین نامه‌های فروش، مالی و معاملات مصوب هیات مدیره، با امضا مدیر عامل و مهرشرکت معتبر می‌باشد. - ۳ اختیارات ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات - اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین دلیل به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد - اعطا و لغو نمایندگی‌های فروش محصولات به اشخاص حقیقی وحقوقی در داخل و خارج از کشور بر اساس مصوبه هیأت مدیره - نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه آنان در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب با اطلاع هیأت مدیره (معاونین و مدیران ارشد شرکت از مفاد این بند مستثنی می‌باشند) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12604558
آگهی تغییرات شرکت صنايع سرام آرا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ آقای محمدرضا ذاکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با حکم شماره xxx۷ ـ ۹۴ ـ ۷۸ مورخ ۰۷/۰۶/xxx۴به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای اصغر آهنی ها به شماره ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با حکم شماره xxx۸ ـ ۹۴ ـ ۷۸ مورخ ۰۷/۰۶/xxx۴ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره ـ آقای علی کیانی سرکله به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با حکم شماره xxx۶ ـ ۹۴ ـ ۷۸ مورخ ۰۷/۰۶/xxx۴به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. ـ ۲ کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. قراردادهای فروش محصولات شرکت، خرید کالا و خدمات با رعایت آئین نامه های فروش، مالی و معاملات مصوب هیات مدیره، با امضا مدیرعامل و مهرشرکت معتبر می باشد. ـ ۳ اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین دلیل به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد ـ اعطا و لغو نمایندگی های فروش محصولات به اشخاص حقیقی وحقوقی در داخل و خارج از کشور بر اساس مصوبه هیات مدیره ـ نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه آنان در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب با اطلاع هیات مدیره (معاونین و مدیران ارشد شرکت از مفاد این بند مستثنی می باشند)
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12564220
آگهی تغییرات شرکت صنايع سرام آرا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-۱ تراز نامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. -۲ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ - شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. -۳ موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند.-۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342547
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سرام آرا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ صورت حساب سود و زیان و ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید.
۲ـ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال تعیین گردید.
۳ـ موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرسی علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی تعیین گردید.
۴ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۵/۹/۹۲ تکمیل و امضاء گردید.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات