صنایع تولیدی اشتاد ایران

شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861432211 (شناسه ملی لغو اعتبار شده)
0
افراد
0
آگهی‌ها
4591
شماره ثبت
1379/4/15
تاریخ تأسیس
ابطال شناسه ملی طی نامه 97/242067 مورخ 1397/12/01

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات