کارتن پارس

شرکت کارتن پارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861403962 (فعال)
0
افراد
1
آگهی‌ها
44
شماره ثبت
1352/11/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 11600295
آگهی تغییرات شرکت کارتن پارس (سهامی عام) شماره ثبت۱۴۳۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۰۳۹۶۲
برابر صورتجلسه تغییر و تحول اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین مورخه۱۳/۰۵/۹۰ مبنی بر اجرای ماده۲ قانون ثبت به دلیل قرار گرفتن مرکز اصلی شرکت در حوزه ثبتی البرز پرونده شرکت به این اداره واصل گردیده که مراتب در مورخه۱۷/۰۵/۹۰ ذیل ثبت شماره۴۴ در این اداره ثبت گردید و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه۲۸/۰۴/۹۰ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ شرکت شالیزگستر شمال (سهامی‌خاص) به شماره ثبتxxxxxx تهران و شرکت مهندسی پایا مهاربند (سهامی‌خاص) به شماره ثبتxxx۴ آمل و شرکت خزر متال (سهامی‌خاص) به شماره ثبتxxxxxx تهران و آقای بیژن همایونفر و آقای علیرضا اصلانی‌رحیملو بعنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و خانم آرزو مطلبی به نمایندگی از شرکت فولادکاران پاسارگاد (سهامی‌خاص) به شماره ثبتxxxxxx طبق حکم شمارهxxx۱‌ـ ۹۰ به تاریخ۲۷/۰۴/۹۰ بعنوان عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره همگی به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲‌ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۳ ـ موسسه حسابرسی بهمند و آقای رضا آتش به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی‌البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۴‌ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه۲۹/۰۴/۹۰ آقای بیژن همایونفر به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و آقای سید قاسم اسلامی به نمایندگی از شرکت خزر متال (سهامی‌خاص) طبق حکم شمارهxxx/۹۰ مورخه۲۹/۰۴/۹۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم نرگس اله‌یاری به نمایندگی از شرکت شالیزگستر شمال (سهامی‌خاص) طبق حکم شمارهxxx۸/۹‌ـ مورخه۲۹/۰۴/۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای ناصر خسروی به نمایندگی از شرکت مهندسی پایا مهاربند (سهامی‌خاص) طبق حکم شمارهxxx‌ـ xxx مورخه۲۹/۰۴/۹۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علیرضا اصلانی‌رحیملو به سمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقوداسلامی و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یکنفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات