توسعه و عمران وحدت صفا شهر خرم بید

شرکت توسعه و عمران وحدت صفا شهر خرم بید (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861072725 (فعال)
0
افراد
1
آگهی‌ها
119
شماره ثبت
1383/7/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10944341
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران وحدت صفاشهر سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۷۲۷۲۵
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ تغییراتی در شرکت فوق‌الذکر حاصل شده است که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و خبر جنوب چاپ و منتشر می‌گردد.

۱ـ آقایان مهرداد فتاحی بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدحسن کارگر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره‌، سبزعلی جمالی بسمت منشی هیئت مدیره و آقایان سیدحمید مرتضوی، علی محمد رنجبر، محمد اکبری، احمد ساریخانی و وجیه اله ساریخانی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان سیدحصیب بهشتی، محمدابراهیم قیومی زاده، محمدحسین قاسمی، محمود کریمی، روح اله سجادی و کاظم احمدی بعنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره و آقای ذبیح اله رنجبر بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت و حسابهای بانکی و اخذ وام و ... باامضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضاء دیگر (رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره‌) ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۲ـ آقایان روح اله دهقانی و حمید جعفری پناه بسمت بازرسان اصلی و آقای جمشید فرجی بسمت بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه خبر جنوب بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط بشرکت تعیین شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خرم بید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات