داروسازی دانا

شرکت داروسازی دانا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860393596 (فعال)
14
افراد
35
آگهی‌ها
4787
شماره ثبت
1369/2/23
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

كارديو - ركس
كارديو - ركس CARDIO - REX
1386/8/9
آمپيرال
آمپيرال AMPIRAL
1386/10/19
آ-ويژل
آ-ويژل A-VIGEL
1386/10/19
آمپي سول
آمپي سول AMPISUL
1386/10/19
آمپي ويل
آمپي ويل AMPIVIL
1386/10/19
اي ويژل
اي ويژل E-VIGEL
1386/10/19
پيپراتاز
پيپراتاز PIPRATAZ
1386/10/19
كلاموكس
كلاموكس CLAMOX
1386/10/19
زاكسيم
زاكسيم ZAXIME
1386/10/19
پروكا- پن
پروكا- پن PROCA- PEN
1386/11/29
ژلاكس
ژلاكس GELAX
1386/11/29
ونكوماكس
ونكوماكس VANCOMAX
1386/11/29
مروكسان
مروكسان MEROXAN
1386/11/29
زاك زيديم
زاك زيديم ZAKZIDIM
1386/12/11
سپيماكس
سپيماكس CEPIMAX
1386/12/11
كاد-ويژل
كاد-ويژل CAD-VIGEL
1386/12/11
بنزا-پن
بنزا-پن BENZA-PEN
1387/2/14
شركت دارو سازي دانا
شركت دارو سازي دانا
1387/3/6
نيفي-ژل
نيفي-ژل NIFI-GEL
1387/8/13
كلد-ژل
كلد-ژل COLD-GEL
1387/8/13
نيتروژل
نيتروژل NITROGEL
1387/8/13
استاژل
استاژل ACETAGEL
1387/8/13
سيلاويل
سيلاويل CILAVIL
1387/8/13
ژلوتيد
ژلوتيد GELOTID
1387/8/18
امگا- ركس
امگا- ركس OMEGA-REX
1387/12/3
.
. DAANA PHARMA CO
1388/4/3
سفتريانا
سفتريانا CEFTRIANA
1388/5/11
سفال-ايكس
سفال-ايكس CEFAL-X
1388/11/6
سفال ايكس
سفال ايكس CEPHAL - X
1386/10/19
هيستاژل
هيستاژل HISTAGEL
1390/5/1
كا-پن5000000
كا-پن5000000 K-PEN 5000000
1390/5/1
موكولكس (
موكولكس ( MOCOLEX)
1390/5/1
دي اچ - ژل  (
دي اچ - ژل ( DH - GEL )
1390/5/2
سودوژل
سودوژل SEUDOGEL
1390/5/2
ژلوپراميد
ژلوپراميد GELOPRAMID
1390/5/2
ژلوكاف
ژلوكاف GELO COUGH
1390/5/2
فلاتوژل
فلاتوژل FLATUGEL
1390/7/3
ژلوفن - سينوس
ژلوفن - سينوس GELOFEN - SINUS
1390/7/3
والنوژل
والنوژل WALNUGEL
1390/8/15
ژلوفن كامپاند
ژلوفن كامپاند GELOFEN COMPOUND
1390/8/15
پريموژل
پريموژل PRIMOGEL
1390/8/15
پروكساژل
پروكساژل PROXAGEL
1390/9/6
استاژل - سي
استاژل - سي ACETAGEL-C
1390/9/6
ژلوفن
ژلوفن GELOFEN
1386/10/19
جي ويتون
جي ويتون Giviton
1393/6/4
پرگنا مولتي ويت
پرگنا مولتي ويت
1393/8/25
كلدژل - فورت روز و شب
كلدژل - فورت روز و شب Coldgel - Fort Day & Night
1394/5/12
تين كلد
تين كلد Teen cold
1394/9/18
امگاويژن
امگاويژن Omegavision
1394/10/22
دانا مولتي پريناتال
دانا مولتي پريناتال
1394/12/8
دانا مولتي ديلي
دانا مولتي ديلي Daana Multi Daily
1394/12/12
دانا استئوژل
دانا استئوژل Daana Osteogel
1395/2/29
دانا ال - آرژينين
دانا ال - آرژينين
1395/3/16
ديكلو سافت
ديكلو سافت Diclosoft
1395/4/19
دانا امگا فورت پلاس ويتامين
دانا امگا فورت پلاس ويتامين
1395/1/24
دانا كلسيتريول سافت
دانا كلسيتريول سافت Daana Calcitriol Soft
1395/5/12
دانا ويتا هير
دانا ويتا هير Daana Vita Hair
1395/5/20
& Teens , Daana pharma Co , Dietary Supplement
& Teens , Daana pharma Co , Dietary Supplement For Kids
1395/8/26
30 Capsules   DIETARY SUPPLEMENT
30 Capsules DIETARY SUPPLEMENT Daana MULTI Daily
1395/9/6
ژلوفن- نايت
ژلوفن- نايت Gelofen- Night
1395/11/25
دانا فميبيوژل
دانا فميبيوژل Daana femibiogel
1396/12/21
دانا پروستاهلث
دانا پروستاهلث Daana Prostahealth
1396/8/10
دانا شيرافزا
دانا شيرافزا Daana Shirafza
1396/9/29
دانا اوابوست
دانا اوابوست Daana Ovaboost
1396/10/4
دانا ال آرژنين
دانا ال آرژنين Daana -L-Arginine
1396/10/27
فارماژليتان
فارماژليتان
1396/11/24
دانا كوكيوتن
دانا كوكيوتن Daana Co -Q10
1397/3/7
دانا هماتينيك
دانا هماتينيك Daana Hematinic
1397/4/2
ژلاكوتان
ژلاكوتان Gelacoutan
1397/4/2
دانا زولدرونيك اسيد
دانا زولدرونيك اسيد Daana zoledronic acid
1397/4/2
دانا لاكس
دانا لاكس Daana Lax
1397/8/13
ايزي فروس
ايزي فروس Easy ferros
1397/10/8
ترمو سي ال آ پلاس
ترمو سي ال آ پلاس Thermo CLA plus
1397/10/8
كلسيتريوژل
كلسيتريوژل Calcitriogel
1398/3/4

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14643725
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور عینا مورد تصویب مجمع قرار گرفت . سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ برای مدت یکسال انتخاب گردید ، روزنامه ارک و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . شرکت سرمایه گذاری شفا دارو ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت داروسازی جابر ابن حیان ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت داروسازی اسوه ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14543493
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/xxx - xxx مورخ ۱۲/۱۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد ششصد میلیون سهم به تعداد هشتصد میلیون سهم با نام عادی از محل سود انباشته و از مبلغ ششصد میلیارد ریال به مبلغ هشتصد میلیارد ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید . سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال ( معادل هشتصد میلیارد ریال ) است که منقسم به xxxxxxxxx سهم عادی یک هزار ریالی با نام ، که تماما پرداخت گردیده است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295930
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۸,xxx مورخ ۲۷/۰۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/۹۶ سرمایه شرکت ازطریق صدورسهام جدید ازتعداد xxxxxxxxx سهم به تعداد xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی از محل تبدیل مطالبات سهامداران ازمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به تعداد xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14097950
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲۹ , xxx مورخ ۲۰/۰۲/xxx۷ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14003090
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ و مجوز xxx۷۸/xxx ۱۸/۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13946968
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز بخش مرکزی - شهر تبریز - سهند - خیابان نفت - خیابان حقیقت - پلاک ۰ - برج پارسا - راه پله ۲ - واحد C ۸ - طبقه هشت - کد پستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13521906
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد خارزی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره محمود نجفی عرب به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۳۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا فرقانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای میرعلی سیدباقری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی جابرابن حیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مهران کرامتی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد رسمی تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13521015
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه ارک و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت داروسازی جابرابن حیان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13020964
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی اصلی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12290647
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود نجفی عرب به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا ندیری به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۳۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره میرعلی سیدباقری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی جابرابن حیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره غلامرضا معتمدی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره مهندس احمد خارزی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد رسمی تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل ویکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12290657
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرح وظایف و حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید. اجرای مصوبات مجامع وهیات مدیره ـ نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی ودادگاهها و سایرمراجع قضایی وغیرقضایی ـ تنظیم آیین نامه های داخلی شرکت از قبیل مالی، اداری، بازرگانی و غیره و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیات مدیره ـ نصب و عزل کلیه مدیران، ماموران و کارکنان شرکت براساس چارت سازمانی تصویب شده هیات مدیره در هر سال مالی و همچنین تشویق و تنبیه آنان طبق آیین نامه های مربوطه که به تصویب هیات مدیره رسیده است. تبصره: عزل و نصب مدیران بلافصل ومعاونت ها باپیشنهاد مدیرعامل وتصویب هیات مدیره انجام میگیرد ـ تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و پرداخت مخارج و هزینه های مربوطه در چارچوب قوانین جاری کشور و بودجه و ضوابط مصوب هیات مدیره ـ تعیین و پرداخت بازخرید سنوات خدمت کارکنان شرکت برابر آئین نامه مصوب هیات مدیره ـ تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه ای بر اساس برنامه زمانبندی پروژهها و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب. ضمناً هرگونه افزایش در بودجه های تصویبی سرمایه ای تا سقف ۱۰% مجاز و بیش از آن بایستی همراه با گزارش توجیهی به تصویب هیات مدیره برسد ـ اجرای هزینه های جاری و سرمایه ای شرکت در قالب بودجه مصوب مجامع و هیات مدیره ـ افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد، سود و هزینه های متعلقه ـ تحصیل اعتبار و دریافت تسهیلات مالی از بانکها و موسسات اعتباری مورد تایید بانک مرکزی در قالب بودجه مصوب هیات مدیره ـ پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و موسسات و واخواست این گونه اوراق ـ انعقاد هرنوع قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت و در چارچوب آیین نامه معاملات مصوب شرکت ـ خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و لوازم یدکی و قطعات مورد نیاز شرکت در قالب بودجه مصوب سالیانه شرکت ـ تعیین برنامه ریزی تولید ماهیانه تعدادی و ریالی محصولات شرکت در قالب بودجه مصوب هیات مدیره ـ ثبت هرگونه علامت تجاری پس از تصویب هیات مدیره ـ تعیین و انتصاب هرنوع نماینده، وکیل و مشاور ویا تعیین جانشین آنها و دادن وکالتنامه با حق توکیل به غیربرای انجام امور شرکت ـ اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رای دادگاهها و طرح مجدد دعوی ـ تهیه و تنظیم صورتحسابهای عملکرد و سود وزیان و همچنین ترازنامه و صورت ریزداراییها و دیون شرکت و گزارش آن به هیات مدیره بصورت ماهیانه و سه ماهه ـ اعطای وام به کارکنان شرکت درچارچوب آیین نامه های وام مصوب هیات مدیره ـ امانی گرفتن و امانی دادن مواد و اقلام مورد نیاز با توجه به ضمانت کافی در مواقع ضروری و لازم ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع تخلیه عین و مستاجر در تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن ـ ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه از داخل یا خارج از ایران با تصویب هیات مدیره ـ فروش محصولات شرکت بر اساس آئین نامه های اجرایی فروش مصوب هیات مدیره و سایر مصوبات و ضوابط قانونی ـ گزارش کلیه معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت به هیات مدیره ـ مدیرعامل شرکت می تواند قسمتی از اختیارات تفویضی را به مسئولیت خود به معاونان و مدیران اجرایی شرکت تفویض نماید ـ موارد پیش بینی نشده در این لیست، در چارچوب قانون تجارت و با تصویب و یا تنفیذ هیات مدیره صورت خواهد گرفت.شرح وظایف و اختیارات در ۲۷ ماده و یک تبصره از تاریخ انتصاب مدیرعامل به تصویب هیات مدیره رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12290652
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرارگرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت داروسازی جابر ابن حیان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت تحقیقات و مهندسی توفیق دارو (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1712223
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دانا شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود نجفی عرب به کد ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی ازشرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو به شماره ثبت xxxxxxو شناسه ملیxxxxxxxxx۸۹طبق حکم شماره xxx۳/د/۹۳ مورخ ۰۲/۰۶/xxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره محمدرضا ندیری به کد ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۸۰وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸طبق حکم شمارهxxx/ص/۹۳ مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، میر علی سیدباقری به کد ملیxxxxxxxxx۱به نمایندگی شرکت داروسازی جابرابن حیان (سهامی خاص) شماره ثبتxxx۶ وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۱طبق حکم۹۱,xxx مورخ ۰۲/۱۰/xxx۱وغلامرضا معتمدی به کد ملیxxxxxxxxx۳به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ طبق حکم شماره ۹۱/xxx۰ مورخ ۲۵/۱۰/xxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره احمد خارزی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ طبق حکم شماره ۹۱,xxx مورخ ۰۲/۱۰/xxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد رسمی تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1391721
آگهی تغییر مالکیت ـ وفق ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی
شماره ثبت اختراع: xxx۹۷ تاریخ ثبت اختراع: ۸/۷/xxx۲

عنوان اختراع: فرآیند تولید داروی تزریقی سفتی زوکسیم سدیم به روش تک مرحله ای

دفترخانه تنظیم کننده: دفتر اسناد رسمی شماره ۳۹ تهران شماره سند: xxxxxx

تاریخ ثبت انتقال: ۱۳/۱۲/xxx۲

اسم، اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم: آقای حسن توپچی

به نشانی تبریز خ عطار نیشابوری روبروی دانشکده بهداشت و تغذیه کوچه شهریار پ ۳ (تابعیت جمهوری اسلامی ایران)

اسم، اقامتگاه و تابعیت مالکان جدید: شرکت دارو سازی دانا (سهامی عام ش ث xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶)

به نشانی: تبریز جاده تهران نرسیده به پلیس راه پشت جنگل بانی (تابعیت جمهوری اسلامی ایران(

پxxxxxx۸ اداره ثبت اختراعات

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1388328
آگهی تغییر مالکیت ـ وفق ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی
شماره ثبت اختراع: xxx۹۷ تاریخ ثبت اختراع: ۸/۷/xxx۲
عنوان اختراع: فرآیند تولید داروی تزریقی سفتی زوکسیم سدیم به روش تک مرحله ای
دفترخانه تنظیم کننده: دفتر اسناد رسمی شماره ۳۹ تهران شماره سند: xxxxxx
تاریخ ثبت انتقال: ۱۳/۱۲/xxx۲
اسم، اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم: آقای حسن توپچی
به نشانی تبریز خ عطار نیشابوری روبروی دانشکده بهداشت و تغذیه کوچه شهریار پ ۳ (تابعیت جمهوری اسلامی ایران)
اسم، اقامتگاه و تابعیت مالکان جدید: شرکت دارو سازی دانا (سهامی عام ش ث xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶)
به نشانی: تبریز جاده تهران نرسیده به پلیس راه پشت جنگل بانی (تابعیت جمهوری اسلامی ایران(
پxxxxxx۸ اداره ثبت اختراعات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381152
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دانا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۷۸۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال (منقسم به xxx/xxx/xxx سهم یک هزار ریالی بانام) بمبلغ xxx میلیارد ریال (منقسم به xxx/xxx/xxx سهم یک هزار ریالی بانام) از محل سود انباشته شرکت افزایش یافته و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می گردد: ماده ۵: سرمایه شرکت xxx/xxx/xxx/xxx چهارصد میلیارد ریال) که به xxx/xxx/xxx سهم بانام عادی xxx۰ ریالی تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257209
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دانا (سهامی عام) شماره ثبت ۴۷۸۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱/۸/۹۲ که در تاریخ ۴/۹/۹۲ به این اداره واصل گردیده: آقای محمود نجفی عرب به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت داروسازی کیمیدارو (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای کامبیز امجدی نیک به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای میرعلی سیدباقری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت داروسازی جابرابن حیان (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا معتمدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد خارزی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تعیین شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089811
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دانا سهامی عام شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
بموجب صورت جلسه مجمع عادی سالانه مورخ ۱۱/۲/۹۲ شرکت که در تاریخ ۳۰/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور تصویب سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1025365
آگهی اصلاحی
برابر تقاضای وارده بشماره ۹۸/۲۸/xxx ۱۰/۱/۹۲ شرکت داروسازی دانا سهامی عام شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ در آگهی تصمیمات شماره xxx۸/۴/۲/xxx ۳۰/۲/۹۱ تاریخ صورت جلسه اشتباها بتاریخ ۲۴/۱/۹۱ قید شده که صحیح آن مورخ ۵/۲/۹۱ صحیح می‌باشد که بدین وسیله اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020939
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دانا سهامی عام شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد دویست میلیون سهم به تعداد سیصد میلیون سهم یکهزار ریالی با نام از محل سود انباشته شده شرکت از مبلغ دویست میلیارد ریال بمبلغ سیصد میلیارد ریال افزایش یافته و ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیارد ریال که به سیصد میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000104
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دانا (سهامی عام) شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده شرکت سرمایه گذاری شفا دارو شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت داروسازی جابرابن حیان شماره ثبت xxx۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت داروسازی کیمیدارو شماره ثبت xxx۸۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت تحقیقات و مهندسی توفیق دارو شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب و سپس آقای دکتر محمود نجفی عرب به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی کیمیدارو بسمت رئیس هیئت مدیره آقای دکتر سید مهدی موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت تحقیقات و مهندسی توفیق دارو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهندس احمد خارزی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری شفا دارو بسمت مدیرعامل آقای غلامرضا معتمدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین بسمت عضو هیئت مدیره آقای میرعلی سید باقری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی جابرابن حیان بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد رسمی تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا ء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11471070
آگهی تصمیمات شرکت دارو سازی دانا (سهامی عام) شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ و با توجه به مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۲/۹۱ در تاریخ ۷/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده با توجه به جایگزینی شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به جای شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تامین آقای دکتر سید مهدی موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت فوق معرفی و آقای غلامرضا معتمدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ معرفی و آقای مهندس احمد خارزی به کد ملی xxxxxxxxx۳و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت داروسازی جابراین حیان شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای میر علی سید باقری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفادارو شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و کدپستیxxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره معرفی و سپس آقای محمود نجفی عرب به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید مهدی موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد خارزی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا معتمدی به کد ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۴ آقای میر علی سید باقری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب و کلیه اوراق و اسناد رسمی تعهدآور از قبیل چک‌ـ سفته‌ـ برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 600898
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دانا (سهامی عام) شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰، تصویب گردیده سازمان حسابرسی شماره ثبت xxx۹۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ کدپستی xxxxxxxxx۹ به جای شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تامین بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دوره مدیریت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11746303
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دانا (سهامی عام) شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰، تصویب گردیده سازمان حسابرسی شماره ثبت xxx۹۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ کدپستی xxxxxxxxx۹ به جای شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تامین بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دوره مدیریت انتخاب گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10862059
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دانا (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ و۱۰/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۲/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای غلامرضا معتمدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بجای آقای شهامرز وحیدی طبق حکم شماره xxx۳/۹۰ مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تامین بشماره ثبت xxxxxx تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ برای بقیه مدت معرفی و آقای دکتر حسین وطن پور به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بجای آقای دکتر علی منتصری طبق حکم شماره xxx/۹۰ مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری شفا‌دارو به بشماره ثبت xxxxxxتهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ برای بقیه مدت معرفی شدند و کلیه اوراق و اسناد رسمی تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات باامضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 579898
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دانا (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ و۱۰/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۲/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای غلامرضا معتمدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بجای آقای شهامرز وحیدی طبق حکم شماره xxx۳/۹۰ مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تامین بشماره ثبت xxxxxx تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ برای بقیه مدت معرفی و آقای دکتر حسین وطن پور به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بجای آقای دکتر علی منتصری طبق حکم شماره xxx/۹۰ مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به بشماره ثبت xxxxxxتهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ برای بقیه مدت معرفی شدند و کلیه اوراق و اسناد رسمی تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات باامضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12001699
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دانا (سها‌می‌عام) به شماره ثبت ۴۷۸۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره آدرس شعبه شرکت مطابق ماده چهار اساسنامه به آدرس جدید دفتر تهران ـ خیابان قائم مقام فراهانی شمالی ـ کوچه ششم ـ پلاک ۳ تغییر یافت.

سرپرست اداره ثبت اسناد واملاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 435748

آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دانا (سها می عام)
به شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره آدرس شعبه شرکت مطابق ماده چهار اساسنامه به آدرس جدید دفتر تهران ـ خیابان قائم مقام فراهانی شمالی ـ کوچه ششم ـ پلاک ۳ تغییر یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ سرپرست اداره ثبت اسناد واملاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11259027
آگهی تصمیمات شرکت دارو سازی دانا (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ xxx/۹۰ که در تاریخ ۸/۸/۹۰ به این اداره واصل گردیده: آقای محمود نجفی عرب به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین محمدی تربتی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی منتصری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مهدی موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای شهامرز وحیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بمست عضو هیئت مدیره و آقای احمد خازری به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای بقیه مدت انتخاب و کلیه اوراق و اسناد رسمی تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10693629
آگهی تصمیمات : شرکت دارو سازی دانا (سهامی عام) بشماره‌ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۷/۲/xxx۰ که در تاریخ ۲/۳/۹۰ به این اداره واصل گردیده : ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۹ مورد تصویب قرار گرفت و سازمان حسابرسی ش : م xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الا نتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11215468
آگهی تصمیمات شرکت دارو سازی دانا (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۹/۸۹ که در تاریخ ۲۱/۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده: اختیارات مدیر‌عامل بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۲/۹/۸۹ در ۲۹ ماده و یک تبصره تصویب گردید.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزمسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9632580
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی دانا(سهامی عام) به شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده مورخه ۲۹ و ۱۵/۸/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۷/۹/۸۹ که در تاریخ ۲/۱۰/۸۹ به این اداره واصل گردیده: اساسنامه قبلی ملغی و اساسنامه جدید مشتمل برپنجاه و پنج ماده و یازده تبصره تصویب و۱) شرکت سرمایه‌گذاری مواد اولیه داروئی تامین ۲) شرکت سرمایه‌گذاری داروئی تامین ۳) شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو ۴) شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی ۵) شرکت داروسازی جابربن حیان به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب و سپس آقای حسین محمدی تربتی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی جابرابن حیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۶ تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی منتصری به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو(سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲و کدپستی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود نجفی عرب به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی(سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمهدی موسوی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری داروئی تامین (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا معتمدی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مواد اولیه داروئی تامین (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد خارزی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۶به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب و امضای کلیه اسناد و چکها و اوراق تعهدآور، قراردادها و مکاتبات تعیین ومعرفی امضاهای مجاز به روال سنوات قبلی معتبر باشد.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10289043
آگهی تصمیمات
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۹/۳/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۸۹ شرکت داروسازی دانا (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶، که در تاریخ ۶/۶/۸۹ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه، حساب سود و زیان، سال مالی xxx۸ تصویب و سازمان حسابرسی (سهامی خاص) به شماره xxx۹۲ تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس به مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید: ۱ شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه داروئی تامین ۲ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ۳ صندوق بازنشستگی کشوری ۴ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ۵ شرکت داروسازی جابربن حیان به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و سپس آقای محمود نجفی عرب به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی منتصری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت داروسازی جابربن حیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۶ تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا معتمدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تامین (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جهانگیر ملاکی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۳ تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل در بیست و سه بند به تصویب هیئت مدیره رسید. سرپرست ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9882941
آگهی تصمیمات
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۸۸ شرکت داروسازی دانا (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ آقای جهانگیر ملاکی به جای آقای حبیب اله رمضان زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری معرفی سپس آقایان محمود نجفی عرب بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا معتمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و جهانگیر ملاکی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی منتصری و مجید معنوی بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت انتخاب و کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است

اداره ثبت اسناد واملاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11806731
آگهی تصمیمات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۳/۸۸ شرکت داروسازی دانا سهامی عام ثبت شده بشماره xxx۷ بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۸۷ تصویب و سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت بمدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات