لابراتوارهای رازک

شرکت لابراتوارهای رازک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860385410 ()
13
افراد
30
آگهی‌ها
9593
شماره ثبت
1343/1/15
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

ليزينوراز
ليزينوراز LISINORAZ
1383/10/10
لوپرس
لوپرس LOWPRES
1384/7/10
ريواستين
ريواستين RIVSTIN
1384/9/23
كوبافوس
كوبافوس COBAPHOS
1384/12/22
تيمور انت
تيمور انت THYMORANT
1386/3/1
اف نكس 300
اف نكس 300 F NEX 300
1386/4/13
فولايرون + زينك
فولايرون + زينك FOLIRON + ZINC
1386/6/21
فولايرون
فولايرون FOLIRON
1386/6/21
آموستاتين
آموستاتين AMOSTATINE
1386/11/24
مناجكت
مناجكت MENAJECT
1386/11/24
سلوجكت-ايي
سلوجكت-ايي SELOJECT-E
1386/11/24
DISFORAZ
1388/12/2
RELIEFEN
1388/12/2
CUTPAIN RAZAK
1389/2/14
زنيكو
زنيكو XENIKO
1389/2/14
كلد استاپ رازك
كلد استاپ رازك COLD STOP RAZAK
1389/4/13
CLINDA PLUS
1389/4/13
كلديفن
كلديفن COLDIFEN
1389/8/8
پروسپيتان
پروسپيتان PRUSPITAN
1390/2/11
تالنتال
تالنتال TALENTAL
1390/2/11
مارينتول فورت
مارينتول فورت MARYNTHOL FORT
1390/3/10
ستيريزين - پي
ستيريزين - پي CETIRIZINE - P
1390/4/19
آري سپتين
آري سپتين ARISEPTIN
1390/5/11
رازو فناك
رازو فناك RAZO FENAC
1390/6/20
هوالشافي رازك
هوالشافي رازك RAZAK
1390/7/20
هايسوپان
هايسوپان HYSOPAN
1390/9/1
لاكسيتا
لاكسيتا LAXITA
1390/9/1
تاموسين
تاموسين TAMUSIN
1391/2/27
جموكس
جموكس GEMOX
1391/3/27
ويگراز
ويگراز VIGRAZ
1391/4/7
تالنتين
تالنتين TALENTIN
1391/6/20
كپتوفن
كپتوفن Keptofen
1393/3/26
فيتوراز
فيتوراز Phytoraz
1393/1/24
مناويت
مناويت Menavit
1393/1/24
رتيويت
رتيويت Retivit
1393/1/24
فسكالويت
فسكالويت Phoscalvit
1393/1/24
كوله ويت
كوله ويت Cholevit
1393/1/24
لينكوپك
لينكوپك Lincopec
1393/1/25
انروسين
انروسين Enrocin
1393/1/25
تايلوجكت
تايلوجكت Tyloject
1393/1/26
آلگورلا
آلگورلا Algorella
1393/5/19
فلونكس
فلونكس FLUNEX
1393/5/20
پياسيدين
پياسيدين Pyasidin
1393/1/30
آيوكتين
آيوكتين Ivectin
1393/1/31
بون فيكس
بون فيكس Bone Fix
1393/5/29
دگزافنيل
دگزافنيل Dexaphenyl
1393/1/31
اكسي وت
اكسي وت Oxyvet
1393/6/4
اكسي فلونكس
اكسي فلونكس Oxy flunex
1393/2/1
ملوكسي وت
ملوكسي وت Meloxivet
1393/2/1
اكسي وت20%
اكسي وت20% Oxyvet 20%LA LA
1393/2/2
ويواهير
ويواهير Vivahair
1393/9/18
مايكوسين
مايكوسين Micosin
1393/2/13
هربال برن
هربال برن Herbal Burn
1393/10/27
اكولايف
اكولايف EkOlife
1393/2/17
نيكارب
نيكارب Nicarb
1393/2/20
همورست
همورست Haemorest
1393/12/3
اي وياكس
اي وياكس Aviax
1393/2/22
پروستاكر
پروستاكر Prustacare
1393/2/22
روزستين
روزستين Rozustin
1393/2/22
لوژكسين
لوژكسين LOGEXIn
1393/1/23
ويتافورت- ب
ويتافورت- ب Vitafort-B
1393/1/23
توكوويت
توكوويت Tocovit
1393/1/23
ايميگراز
ايميگراز imegraz
1394/3/21
تنكسيل
تنكسيل Tanexil
1394/4/1
سيتاگلين
سيتاگلين SITAGLIN
1394/4/20
اسموك استاپ
اسموك استاپ SMOKSTOP
1394/4/21
كلمه اسموك استاپ به فارسي و كلمه
كلمه اسموك استاپ به فارسي و كلمه SMOKE STOP به لاتين به رنگ هاي قرمز و آبي طبق نمونه وفق ماده 8 قانون منع بكارگيري الفاظ بيگانه
1394/4/21
AFT STOP
1394/5/27
VARICURE
1394/5/27
ايمونوكيد
ايمونوكيد ImmunoKid
1394/1/27
واريژل
واريژل Varigel
1394/1/27
فربيسين
فربيسين FERBISIN
1394/6/1
كلمه فرموفيت به فارسي و كلمه
كلمه فرموفيت به فارسي و كلمه FORMOFIT به لاتين به رنگ آبي طبق نمونه وفق ماده 8 قانون منع بكارگيري الفاظ بيگانه
1394/6/2
VEINOX
1394/6/22
كلمه فيت مكس به فارسي و كلمه
كلمه فيت مكس به فارسي و كلمه FITMAX به لاتين به رنگ آبي طبق نمونه وفق ماده 8 آيين نامه قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصط
1394/6/22
فيت پلكس
فيت پلكس FITPLEX
1394/6/22
كلمه گرينكس به فارسي و كلمه
كلمه گرينكس به فارسي و كلمه GREENEX به لاتين به رنگ سبز طبق نمونه وفق ماده 8 قانون منع بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه
1394/6/22
تي فيت
تي فيت TEAFIT
1394/6/22
زينكادي
زينكادي Zinca D
1394/6/23
اكتي جوينت
اكتي جوينت ACTIJOINT
1394/6/24
Razak
1394/6/24
كلمه سامني كلد به فارسي و كلمه
كلمه سامني كلد به فارسي و كلمه SAMNICOLD به لاتين به رنگ بنفش طبق نمونه وفق ماده 8 قانون منع بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگا
1394/7/7
سامني كلد +زينك
سامني كلد +زينك SAMNICOLD ZN
1394/7/11
رازوكلد
رازوكلد RAZOCOLD
1394/8/13
كلمه تريپريم به فارسي و كلمه
كلمه تريپريم به فارسي و كلمه Triprim به لاتين به رنگ آبي طبق نمونه وفق ماده 8 قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگ
1394/9/2
كلمه فامپيرا به فارسي و كلمه
كلمه فامپيرا به فارسي و كلمه FAMPIRA به لاتين به رنگ هاي آبي و قرمز طبق نمونه
1394/11/25
پني كاسين
پني كاسين PENICACIN
1394/11/25
دلتاسين- جي
دلتاسين- جي DELTACIN-G
1394/12/11
پونستان
پونستان PONSTAN
1394/12/16
فيژان
فيژان Fijan
1394/2/24
رازك
رازك RAZAK
1394/2/24
كامودرما
كامودرما Kamoderma
1394/3/5
گاستروكر
گاستروكر GASTROCARE
1395/7/18
اكسي فلونكس 30 % طولاني اثر
اكسي فلونكس 30 % طولاني اثر OXYFLUNEX 30% LA
1395/7/27
پي.اس- ميكس
پي.اس- ميكس P.S - MIX
1395/9/18
پنامايسين
پنامايسين PENAMICIN
1395/9/20
كلمه پني مايسين به فارسي و كلمه
كلمه پني مايسين به فارسي و كلمه PENIMICIN به لاتين به رنگ مشكي طبق نمونه
1395/9/22
ليتراميد
ليتراميد LITRAMIDE
1396/3/7
مارينتول
مارينتول MARYNTHOL
1396/2/12
لوزار-اچ
لوزار-اچ LOZAR-H
1397/10/9
Razak
1397/10/16
متوكسينات
متوكسينات Metoxinate
1397/11/16
ديكلوراز
ديكلوراز Dicloraz
1397/11/16
دلكور
دلكور Delcor
1398/3/12

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14778722
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:.ترازنامه وحساب سود و زیان برای سال مالی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت.. موسسه حسابرسی آزمون پردار ایران مشهودبا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14457144
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
پیرو آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۳/۹/xxx۷ مبلغ xxx میلیارد از محل سود انباشته بوده که اشتباها مبلغ xxx میلیارد درج شده_است و بدینوسیله اصلاح می‌شود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14391800
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهاي رازك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک سهامی عام به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

۱ - آقای قیس بدری به شمـاره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شـرکت گروه سـرمایه گذاری البرزبه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸بجای آقای سید مهدی رضوی به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردید. ۲ - حدود و اختیارات هیات مدیره بشرح پیوست به مدیر عامل تفویض گردید. ۳- کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چک ها ، برات ، سفته ها و اوراق بهادار با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق عادی با امضا ء مدیر عامل معتبر می باشد . اختیارات تفویض شده از سوی هیات مدیره به مدیرعامل بدین شرح است : ۱- نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی و مراجع قضایی و ثبتی. ۲- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات از طریق مناقصه و مزایده و انجام کلیه عملیات مندرج در ماده ۲ اساسنامه شرکت ( با در نظر گرفتن آئین نامه معاملات) ۳- مبادرت و اقدام به ثبت هر گونه اختراع و علائم تجاری و یا خرید و یا تحصیل هر گونه حق الامتیاز و حق کسب پیشه (سرقفلی) و فروش و واگذاری آن ها. ۴- اخذ و تحصیل هر گونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هرگونه استقراض با هر مدت و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد(در چهارچوب بودجه مصوبه). ۵- طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از دعاوی اقامه شده علیه شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن کلیه اختیارات مذکور در ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب xxx۹ تامین اموال طرف های دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به و مطالبات شرکت از محکومین و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل نماینده حقوقی یا وکیل و اعطای حق توکیل غیر. ۶- تهیه و تنظیم و پیشنهاد آئین نامه های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آئین نامه های موجود. ۷- استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی. ۸- اقدام به افتتاح حساب در بانک های داخلی و خارجی، واریز وجه و برداشت از حساب مفتوحه در رابطه با انجام فعالیت های مربوط به شرکت بارعایت امضاهای مجاز. ۹- تعهد،‌ظهر نویسی، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با رعایت امضا و یا امضاهای مجاز. ۱۰- تهیه و تنظیم و ارائه بودجه های پیشنهادی برای اداره شرکت. ۱۱- دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. ۱۲- انعقاد هر گونه قرارداد اجاره و مستاجره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع، تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر به رای صادره یا اجرای آن. ۱۳- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آن ها. ۱۴- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً. ۱۵- پیشنهاد نمودار و ساختار سایر سطوح و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت . ۱۶- انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت . ۱۷- پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14345928
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۱۷/۱۲/۹۶ و مجوز شمارهxxx - xxxxxx,xxx مورخ ۲۰/۸/۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال از محل سود انباشته(مبلغ xxx میلیارد ریال)و آورده نقدی مبلغ ۴۱ میلیارد ریال)به استناد گواهی بانکی شماره xxxxxx۲/۹۷/۶۰ مورخ ۱۳/۸/۹۷ بانک رفاه کارگران شعبه پارس افزایش یافته است ودر نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح است: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14275572
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید کوچکی (xxxxxxxxx۶) به جای آقای احمد کرباسی (xxxxxxxxx۴) به نمایندگی از شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14155009
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی شهود امین با شماره شناسه xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13878241
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی رضوی کد ملی (xxxxxxxxx۰) به جای آقای سید محمد ناصری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13521722
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب گردید موسسه حسابرسی فریورانبا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13478820
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین واعظ سلطانی (کدملی xxxxxxxxx۴) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین و جایگزین نماینده قبلی گردید آقای مجید جلیل زاده خوئی کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170133
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن همدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ برای بقیه مدت تصدی به سمت عضو هیئت مدیره جایگزین آقای سید مهدی موسوی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131495
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بجای محمد علی میرزا کوچک شیرازی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977150
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۵ و تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/۹۵ و تاییدیه شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۲۶/۰۳/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951906
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر احمد کرباسی کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد تقی صباغ صالحانی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر مجید جلیل زاده خوئی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای دکتر سید مهدی موسوی کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای دکتر محمد علی میرزا کوچک شیرازی کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها، و اوراق بهادار با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و کلیه اوراق عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: ۱ - نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی و مراجع قضایی و ثبتی. - ۲ - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات از طریق مناقصه و مزایده و انجام کلیه عملیات مندرج در ماده ۲ اساسنامه شرکت (با در نظر گرفتن آئین نامه معاملات). - ۳ - مبادرت و اقدام به ثبت هر گونه اختراع و علائم تجاری و یا خرید و یا تحصیل هر گونه حق الامتیاز و حق کسب پیشه (سرقفلی) و فروش و واگذاری آن‌ها. - ۴ - اخذ و تحصیل هر گونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و هرگونه استقراض با هر مدت و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد (در چهارچوب بودجه مصوبه). - ۵ - طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از دعاوی اقامه شده علیه شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن کلیه اختیارات مذکور در ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب xxx۹ تامین اموال طرف‌های دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به و مطالبات شرکت از محکومین و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل نماینده حقوقی یا وکیل و اعطای حق توکیل غیر. - ۶ - تهیه و تنظیم و پیشنهاد آئین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آئین نامه‌های موجود. - ۷ - استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی. - ۸ - اقدام به افتتاح حساب در بانک‌های داخلی و خارجی، واریز وجه و برداشت از حساب مفتوحه در رابطه با انجام فعالیت‌های مربوط به شرکت با رعایت امضاهای مجاز. - ۹ - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست آوراق تجارتی با رعایت امضا و یا امضاهای مجاز. - ۱۰ - تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت. - ۱۱ - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. - ۱۲ - انعقاد هر گونه قرارداد اجاره و مستاجره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع، تخلیه عین مستاجره تقاضای تجدید نظر به رای صادره یا اجرای آن. - ۱۳ - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آن‌ها. - ۱۴ - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. - ۱۵ - پیشنهاد نمودار و ساختار سایر سطوح و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت. - ۱۶ - انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. - ۱۷ - پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839933
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت ۰ موسسه حسابرسی فریوران به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شماره ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا حقوقی هیئت مدیره به قرار ذیل و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شماره ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت داروپخش به شماره ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شماره ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش به شماره ملی xxxxxxxxx۵۹ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12258246
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۴ و نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۳۱/۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی فریوران با شماره شناسه xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی شهود امین با شماره شناسه xxxxxxxxx۱۶به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12041934
آگهی تغییرات شرکت لابراتوار‌های رازک سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاه های دولتی و مراجع قضایی و ثبتی. .عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات از طریق مناقصه و مزایده و انجام کلیه عملیات مندرج در ماده ۲ اساسنامه شرکت (با در نظر گرفتن آیین نامه معاملات). . مبادرت و اقدام به ثبت هر گونه اختراع و علائم تجاری و یا خرید و یا تحصیل هر گونه حق الامتیاز و حق کسب پیشه(سرقفلی) و فروش و واگذاری آنها.. اخذ و تحصیل هر گونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر گونه استقراض با هر مدت و با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد (در چهارچوب بودجه مصوبه). . طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از دعاوی اقامه شده علیه شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن کلیه اختیارات مذکور در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب xxx۹ تامین اموال طرف های دعوی و در خواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به و مطالبات شرکت از محکومین در تمامی موارد بالابا حق انتخاب و عزل نماینده حقوقی و یا وکیل و اعطای حق توکیل به غیر.. تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آیین نامه های موجود.. استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی. .اقدام به افتتاح حساب در بانک های داخلی و خارجی واریز وجه و برداشت از حساب مفتوحه در رابطه با انجام فعالیت های مربوط به شرکت با رعایت امضا های مجاز. .تعهد ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با رعایت امضا یا امضا های مجاز.. تهیه و تنظیم و ارائه بودجه های پیشنهادی برای اداره شرکت.. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. .انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر به رای صادره یا اجرای آن. .. به امانت گذارندن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. .رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا.. پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران اجرایی و وظایف و شرح شغل هر یک از معاونین و مدیران شرکت و تصویب و ساختار سایر سطوح و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت.. انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقدقرارداد با مشاورین شرکت.. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1744987
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی فریوران ش م xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین ش م xxxxxxxxx۱۶به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضاء حقوقی هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام ) ش م xxxxxxxxx۰۴ شرکت داروپخش (سهامی عام ) ش م xxxxxxxxx۸۶ شرکت داروسازی داملران رازک (سهامی عام ) ش م xxxxxxxxx۱۷ شرکت سرمایه گذاری اعتلای البرز (سهامی عام ) ش م xxxxxxxxx۳۵ وشرکت توزیع داروهای دامی داروپخش (سهامی خاص ) ش م xxxxxxxxx۹
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1744995
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد کرباسی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت داروپخش (سهامی عام ) به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد تقی صباغ صالحانی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام ) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید جلیل زاده خوئی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت داروسازی داملران رازک سهامی عام به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید مهدی موسوی ش م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش (سهامی خاص ) به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمد علی میرزا کوچک شیرازی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام ) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و هم چنین کلیه چک ها بروات سفته ها و اوراق بهادار تجاری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165728
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهای رازک شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم بانام xxx/۱ ریالی افزایش یافت که از محل سود انباشته سهامداران تامین گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت در تاریخ تکمیل امضا شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072883
آگهی تصمیمات شرکت لابراتوارهای رازک سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910041
آگهی تصمیمات شرکت لابراتوارهای رازک سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ سید صدرالدین شهناززاده به ک.م xxxxxxxxx۷ به جای مهدی عبدوس به نمایندگی از شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش به ک.م xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10331957
آگهی تصمیمات شرکت لابراتوارهای رازک سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ سید صدرالدین شهناززاده به ک. م xxxxxxxxx۷ به جای مهدی عبدوس به نمایندگی از شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش به ک. م xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671434
آگهی تصمیمات شرکت لابراتوارهای رازک سهامی عام ثبت شده به شماره۹۵۹۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به ش ملیxxxxxxxxx۷۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به ش ملیxxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به ش مxxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی محمدتقی صباغ صالحانی به ک مxxxxxxxxx۲ و شرکت داروسازی داملران رازک به ش مxxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی غلامحسین عسگری به ک مxxxxxxxxx۰ شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش به ش مxxxxxxxxx۹ به نمایندگی مهدی عبدوس به ک مxxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به ش مxxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی فواد فتح الهی به ک مxxxxxxxxx۹ شرکت داروپخش به ش مxxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی احمد کرباسی به ک مxxxxxxxxx۴ انتخاب گردیدند که محمدتقی صباغ صالحانی به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد کرباسی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق تجاری با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11019528
آگهی تصمیمات شرکت لابراتوارهای رازک سهامی عام ثبت شده به شماره۹۵۹۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۱ و صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به ش‌ملیxxxxxxxxx۷۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به ش ملیxxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت سرمایه‌گذاری داروئی تامین به ش‌مxxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی محمدتقی صباغ‌صالحانی به ک‌مxxxxxxxxx۲ و شرکت داروسازی داملران رازک به ش‌مxxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی غلامحسین عسگری به ک‌مxxxxxxxxx۰ شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش به ش‌مxxxxxxxxx۹ به نمایندگی مهدی عبدوس به ک‌مxxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به ش‌مxxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی فواد فتح‌الهی به ک‌مxxxxxxxxx۹ شرکت داروپخش به ش مxxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی احمد کرباسی به ک‌مxxxxxxxxx۴ انتخاب گردیدند که محمدتقی صباغ‌صالحانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد کرباسی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق تجاری با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 517663

آگهی افزایش سرمایه شرکت لابراتوارهای رازک
سهامی عام ثبت شده بشماره xxx۳
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۸/۱۲/۹۰ و هیات‎مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی‎های شماره xxx۷۱/xxx/۳۴ مورخ ۲۶/۹/۹۰ و xxx۷/xxx/۳۴ مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ بانک تجارت شعبه ولیعصر پرداخت گردیده است ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۰ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9710469
آگهی افزایش سرمایه شرکت لابراتوارهای رازک سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۸/۱۲/۹۰ و هیات‎مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی‎های شماره xxx۷۱/xxx/۳۴ مورخ ۲۶/۹/۹۰ و xxx۷/xxx/۳۴ مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ بانک تجارت شعبه ولیعصر پرداخت گردیده است ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11813330
آگهی تصمیمات شرکت لابراتوارهای رازک سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/xxx۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/xxx۰واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12000815
آگهی تصمیمات در شرکت لابراتوارهای رازک سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۹۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸/۱۲/۸۹ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10622914
آگهی تصمیمات شرکت لابراتوارهای رازک (سهامی‌عام) بشماره ثبت۹۵۹۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۳/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۵/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروپخش به نمایندگی احمد کرباسی،‌ محمدتقی صباغ‌صالحانی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین، غلامحسین عسگری به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صباتامین، مهدی عبدوس به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، لیلا قطمیری به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا، هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. محمدتقی صباغ‌صالحانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد کرباسی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق بهادار تجاری با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10848263
آگهی تصمیمات شرکت لابراتورهای رازک سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۸۸ شرکت داروپخش به نمایندگی احمد کرباسی بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت سرمایه‎گذاری دارویی تامین به نمایندگی محمدتقی صباغ‎صالحانی بسمت نایب رئیس هیئت‎مدیره، علیرضا محمدی‎راد بسمت رئیس هیئت‎مدیره، افشین زرقی و غلامحسین عسگری بسمت اعضا هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از اعضا هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات