تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد

شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10860293454 (فعال)
13
افراد
19
آگهی‌ها
173
شماره ثبت
1373/7/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14316877
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید کریم سپهری بعنوان نماینده شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا جایگزین آقای مرتضی آهنگر سریزدی گردید. ـ آقای سیدکریم سپهری به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات با امضاء ثابت آقای سید کریم سپهری (مدیرعامل) و یا شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به نمایندگی آقای محمد حسین صالحی(نائب رئیس هیئت مدیره ورئیس کارخانه) به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء مدیرعامل و شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به نمایندگی آقای محمد حسین صالحی همراه مهر شرکت، اوراق و نامه های عادی با امضای آقای سیدکریم سپهری (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می باشد. مدیرعامل می تواند امضاء اوراق و نامه های عادی شرکت را تفویض نماید. ـ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تصویب گردید: ۱ ـ انجام کلیه امور اداری شرکت ۲ ـ وصول مطالبات و ادای دیون و هزینه های جاری شرکت۳ ـ استخدام ـ عزل و نصب و ترفیع و تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره می باشد.۴ ـ تهیه و تنظیم(و در صورت ضرورت تعدیل) مقررات و آیین نامه های مورد نیاز شرکت جهت تصویب هیئت مدیره ۵ ـ بررسی وتنظیم بودجه، گزارشات مالی و فعالیت های شرکت و تصویب توسط هیئت مدیره۶ ـ انجام کلیه معاملات مورد نیاز شرکت از جمله خرید چغندر از چغندر کاران جهت مصرف کارخانه و فروش محصولات اصلی و فرعی کارخانه براساس مقررات و همچنین آئین نامه معاملات شرکت ۷ ـ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات مالی برای مصارف شرکت ۸ ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع له یا علیه شرکت با حق تعیین وکیل و نماینده.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186953
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود وزیان وصورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶ مورد بررسی وتصویب قرارگرفت. ـ مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به نمایندگی آقای محمد اوج به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی برای سال مالی xxx۷ انتخاب گردید. ـ روزنامه دنیای اقتصاد یا خراسان شمالی جهت درج آگهی های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957584
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نسبت به اصلاح ادرس و کدپستی محل شرکت اقدام گردد لذا ادرس محل شرکت به ادرس: استان خراسان شمالی ـ شهرستان شیروان ـ بخش مرکزی ـ دهستان زیارت ـ روستا کارخانه قندشیروان ـ کارخانه قند ـ بلوار اندیشه ـ خیابان صدف ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی:xxxxxxxxx۰تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890101
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه‌ای از شرکت در تهران بلوار کشاورز بین خیابان کارگر و جمال زاده نبش کوچه شهید حمیصیان پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۸ تاسیس و آقای محسن طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر شعبه برای مدت دو سال تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13876763
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ و به منظور تحقق افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx. xxx. xxx سهم ۱. xxx ریالی به مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx. xxx. xxx سهم ۱. xxx ریالی برابر مجوز شماره xxx xxxxxx/xxx مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۲۵/۱۰/xxx۶ بانک سینا شعبه بنیاد، عملی و تحقق یافت که در نتیجه کل سرمایه به مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال عملی و پرداخت شده می‌باشد (مبلغ xxx. xxxxxx. xxx ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ ۴۷. xxx. xxx. xxx ریال از محل آورده نقدی می‌باشد.) در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703112
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اقای محسن طیبی خارج از اعضای هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - شرکت مالی وسرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شماره ثبت xxxxxx و به نمایندگی مجتبی معتمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیات مدیره (موظف) و شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینابه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شماره ثبت xxxxxx و به نمایندگی محسن طیبی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره (موظف) وشرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بشماره ثبت xxxxxx و به نمایندگی محمدحسین صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیات مدیره ورئیس کارخانه (موظف) وشرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و بشماره ثبت xxxxxx و به نمایندگی حمیدرضا شاکری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضوهیئت مدیره (غیر موظف) وبنیادمستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و به شماره ثبت xxx۳ و به نمایندگی نادرگیوه چی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضوهیئت مدیره (غیر موظف) انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات با امضاء ثابت آقای محسن طیبی (مدیرعامل) و یا آقای محمد حسین صالحی نماینده شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (نائب رئیس هیئت مدیره ورئیس کارخانه) به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس کارخانه همراه مهر شرکت. اوراق و نامه‌های عادی با امضای آقای محسن طیبی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند امضاء اوراق و نامه‌های عادی شرکت را تفویض نماید. - حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تصویب گردید: ۱ - انجام کلیه امور اداری شرکت ۲ - وصول مطالبات و ادای دیون و هزینه‌های جاری شرکت ۳ - استخدام - عزل و نصب و ترفیع و تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره می‌باشد. ۴ - تهیه و تنظیم (و در صورت ضرورت تعدیل) مقررات و آیین نامه‌های مورد نیاز شرکت جهت تصویب هیئت مدیره ۵ - بررسی وتنظیم بودجه. گزارشات مالی و فعالیت‌های شرکت و تصویب توسط هیئت مدیره ۶ - انجام کلیه معاملات مورد نیاز شرکت از جمله خرید چغندر از چغندر کاران جهت مصرف کارخانه و فروش محصولات اصلی و فرعی کارخانه براساس مقررات و همچنین آئین نامه معاملات شرکت ۷ - انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات مالی برای مصارف شرکت ۸ - اقامه هرگونه دعوی و دفاع له یا علیه شرکت با حق تعیین وکیل و نماینده. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703117
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه. صورت سود وزیان وصورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد بررسی وتصویب قرارگرفت. - موسسه حسابرسی مفیدراهبر به بشماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی آقای محمد اوج بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بشماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای عباس هشی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب می‌گردد - روزنامه دنیای اقتصاد و خراسان شمالی جهت درج آگهی‌های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. - اعضاء اصلی هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت xxx۳ وبه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای عبدالمجید شورابی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای مرتضی آهنگر سریزدی به کدملی xxxxxxxxx و شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای محمدحسین صالحی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای رضا رستگار به کدملی xxxxxxxxx۱ وشرکت ره نگار خاور میانه پارس به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی آقای سید نقی موسوی اوریمی به کدملی xxxxxxxxx ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13384060
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود (زیان) وصورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد بررسی وتصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به نمایندگی آقای محمد اوج به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان حسابرس مستقل وبازرس قانونی اصلی و سازمان حسابرسی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های دنیای اقتصاد وخراسان جهت درج آگهی‌های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12846673
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مجتبی معتمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مالی وسرمایه گذاری سینابه سمت رئیس هیئت مدیره (موظف)، محسن طیبی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا عضو هیئت مدیره (موظف)، محمدحسین صالحی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از موسسه بنیاد علوی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (موظف)، قربان علی قربانی به کدملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) ونادر گیوه چی زاده به کدملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) برای مدت دو سال انتخاب شدند. همچنین آقای محسن طیبی به مدت ۲ سال به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. تعیین امضاهای مجاز شرکت و حدود اختیارات: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات با امضاء ثابت آقای محسن طیبی (مدیرعامل) و یا آقای محمد حسین صالحی (نائب رئیس هیئت مدیره ورئیس کارخانه) به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء مدیرعامل و رئیس کارخانه همراه مهر شرکت، اوراق و نامه‌های عادی با امضای آقای محسن طیبی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند امضاء اوراق و نامه‌های عادی شرکت را تفویض نماید. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تصویب گردید: ۱ انجام کلیه امور اداری شرکت ۲ وصول مطالبات و ادای دیون و هزینه‌های جاری شرکت ۳ استخدام عزل و نصب و ترفیع و تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره می‌باشد. ۴ تهیه و تنظیم (و در صورت ضرورت تعدیل) مقررات و آیین نامه‌های مورد نیاز شرکت جهت تصویب هیئت مدیره ۵ بررسی وتنظیم بودجه، گزارشات مالی و فعالیت‌های شرکت و تصویب توسط هیئت مدیره ۶ انجام کلیه معاملات مورد نیاز شرکت از جمله خرید چغندر از چغندر کاران جهت مصرف کارخانه و فروش محصولات اصلی و فرعی کارخانه براساس مقررات و همچنین آئین نامه معاملات شرکت ۷ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات مالی برای مصارف شرکت ۸ اقامه هرگونه دعوی و دفاع له یا علیه شرکت با حق تعیین وکیل و نماینده. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733665
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سودزیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به xxx۳/۱۲/۲۹ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت برای سال مالی xxx۴ انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شماره ثبت xxxxxx و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxx۳ و شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و شماره ثبت xxx۵۶ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شماره ثبت ۰ xxx۹۰ و موسسه بنیاد علوی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538410
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان، بجنورد سهامی عام شماره ثبت ۱۷۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴
پیرو آگهی شماره xxx۸۳ مورخ ۳/۷/۹۲ و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت مورخ ۵/۴/۹۳ و صورت جلسه هیئت مدیره شرکت مورخ ۷/۴/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت مزبور بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
۱ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوده نقد منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب گردید.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ تعیین گردید.
۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی های و دعوت نامه های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.
۴ـ موسسه بنیاد علوی بنمایندگی آقای مجتبی معتمدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پانید پارس بنمایندگی محسن طیبی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بنمایندگی مهرداد حکیم به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن بنمایندگی مهدی خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا بنمایندگی علی بیداریان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات با امضا ثابت محسن طیبی (مدیرعامل) و یا آقای علی بیداریان (رئیس کارخانه) به همراه امضا یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر امور مالی شرکت (آقای محمد حسین صالحی) همراه مهر شرکت و اوراق و نامه های عادی باامضا محسن طیبی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می باشد مدیرعامل می تواند امضا اوراق و نامه های عادی شرکت را تعویض نماید. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تصویب گردید: ۱. انجام کلیه اموری اداری شرکت ۲. وصول مطالبات و ادای دیون و هزینه های جاری شرکت ۳. استخدام، عزل و نصب و ترفیع و تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره ۴. تهیه و تنظیم (و در صورت ضرورت تعدیل) مقررات و آیین نامه های مورد نیاز شرکت جهت تصویب هیئت مدیره ۵. تنظیم بودجه و گزارشات مالی و فعالیتهای شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره ۶. انجام کلیه معاملات مورد نیاز شرکت از جمله خرید چغندر کاران جهت مصرف کارخانه و فروش محصولات اصلی و فرعی کارخانه براساس مقررات و همچنین آیین نامه معاملات شرکت ۷. انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی برای مصارف شرکت ۸. اقامه هرگونه دعوی و دفاع له یا علیه شرکت با حق تعیین وکیل و نماینده.
۶ـ برنامه بودجه شرکت برای سال مالی xxx۳ براساس فرمهای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و اصلاحات انجام شده مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxx۶ کفیل ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1207300
آگهی افزایش سرمایه شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان، بجنورد سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴
پیرو آگهی شماره xxx۹۹ مورخ ۲۴/۶/۹۲ و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورخ ۱۷/۷/۹۲ سرمایه شرکت به استناد آیین نامه اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال ۹۱ از طریق تجدید ارزیابی دارایی های ثابت (زمین)و برابر مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۳۰/۷/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار از مبلغ پنجاه میلیارد ریال منقسم به پنجاه میلیون سهم یک هزار ریالی با نام به مبلغ یکصد میلیارد و ششصد و نود و دو میلیون ریال منقسم به یکصد میلیون و ششصد و نود و دو هزارسهم یک هزار ریالی با نام افزایش و بند (۵) اساسنامه به شرح مزبور اصلاح گردید.
شxxxxxx۹ ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171695
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان، بجنورد سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴
پیرو آگهی شماره xxx۸۲ مورخ ۱۲/۶/۹۲ و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت مورخ ۱۷/۶/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت مزبور بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
۱ـ آقای محسن طیبی به نمایندگی از موسسه بنیاد علوی به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای آزادعلی دهقانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پانید پارس به سمت مدیرعامل و مهدی خلیلی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و علی بیداریان به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و مهرداد حکیم به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات با امضا ثابت آزادعلی دهقانی (مدیرعامل) و یا علی بیداریان (رئیس کارخانه به همراه امضا یکی از اعضا هیئت مدیره و یا مدیر امور مالی شرکت (محمدحسین صالحی) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا آزادعلی دهقانی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می باشد، مدیرعامل می تواند امضا اوراق و نامه های عادی شرکت را تعویض نماید. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تصویب گردید: ۱ـ انجام کلیه امور اداری شرکت ۲ـ وصول مطالبات و ادای دیون و هزینه های جاری شرکت ۳ـ استخدام، عزل و نصب و ترفیع و تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکت با پیشنهاد مدیرعامل شرکت و تصویب هیئت مدیره ۴ـ تهیه و تنظیم (و در صورت ضرورت تعدیل) مقررات و آئین نامه های مورد نیاز شرکت جهت تصویب هیئت مدیره ۵ـ تنظیم بودجه و گزارشات مالی و فعالیت های شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره ۶ـ انجام کلیه معاملات مورد نیاز شرکت از جمله خرید چغندر از چغندرکاران جهت مصرف کارخانه و فروش محصولات اصلی و فرعی کارخانه براساس مقررات و همچنین آئین نامه معاملات شرکت ۷ـ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی برای مصارف شرکت ۸ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع له یا علیه شرکت با حق تعیین وکیل و نماینده
شxxxxxx۷ ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067343
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان، بجنورد (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۷۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴
پیرو آگهی تغییرات شمارهxxx۲۶/۲۹ـ۱۸/۹/xxx۹ و بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۱۶/۱۰/xxx۱ تغییرات ذیل در شرکت مذبور به عمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
۱ـ شرکت انرژی گستر سینا از هیئت مدیره شرکت خارج شدند و موسسه بنیاد علوی به نمایندگی آقای اصغر داوطلب برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره وارد هیئت مدیره شرکت شدند.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 956672
آگهی تغیرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد سهامی عام بشماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۹۹ مورخه ۳/۵/۹۱ و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۸/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ آقای محمدمهدی بهرامی بعنوان رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)، آقای آزادعلی دهقانی بسمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره آقای مهدی خلیلی بعنوان عضو هیئت مدیره (غیرموظف)، آقای علی بیداریان بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و آقای اصغر داوطلب بعنوان عضو هیئت مدیره غیرموظف انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی و اسناد بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ برات با امضای ثابت آقای آزادعلی دهقانی (مدیرعامل) و یا آقای علی بیداریان بهمراه امضا یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر امور مالی شرکت آقای محمدحسین صالحی به همراه مهر شرکت و اوراق و نامه های عادی با امضای آقای آزادعلی دهقانی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می باشد. مدیرعامل می تواند امضای اوراق و نامه های عادی شرکت را تعویض نماید.
۳ـ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تصویب گردید: ۱ـ انجام کلیه امور اداری شرکت ۲ـ وصول مطالبات و ادای دیون و هزینه های جاری شرکت ۳ـ استخدام ـ عزل و نصب و ترفیع و تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره می باشد ۴ـ تهیه و تنظیم (و در صورت ضرورت تعدیل) مقررات و آئین نامه های موردنیاز شرکت جهت تصویب هیئت مدیره ۵ـ تنظیم بودجه و گزارشات مالی و فعالیت های شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره ۶ـ انجام کلیه معاملات موردنیاز شرکت از جمله خرید چغندر از چغندرکاران جهت مصرف کارخانه و فروش محصولات اصلی و فرعی کارخانه براساس مقررات و همچنین آئین نامه معاملات شرکت. ۷ـ انجام تشریفات مربوطه به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی برای مصارف شرکت ۸ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع له یا علیه شرکت با حق تعیین وکیل یا نماینده.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10135512
آگهی تغیرات شرکت تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد سهامی عام بشماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۹۹ مورخه ۳/۵/۹۱ و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۸/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ آقای محمدمهدی بهرامی بعنوان رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)، آقای آزادعلی دهقانی بسمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره آقای مهدی خلیلی بعنوان عضو هیئت مدیره (غیرموظف)، آقای علی بیداریان بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و آقای اصغر داوطلب بعنوان عضو هیئت مدیره غیرموظف انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی و اسناد بهادار از قبیل چک سفته برات با امضای ثابت آقای آزادعلی دهقانی (مدیرعامل) و یا آقای علی بیداریان بهمراه امضا یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر امور مالی شرکت آقای محمدحسین صالحی به همراه مهر شرکت و اوراق و نامه‌های عادی با امضای آقای آزادعلی دهقانی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند امضای اوراق و نامه‌های عادی شرکت را تعویض نماید. ۳ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تصویب گردید: ۱ انجام کلیه امور اداری شرکت ۲ وصول مطالبات و ادای دیون و هزینه‌های جاری شرکت ۳ استخدام عزل و نصب و ترفیع و تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره می‌باشد ۴ تهیه و تنظیم (و در صورت ضرورت تعدیل) مقررات و آئین نامه‌های موردنیاز شرکت جهت تصویب هیئت مدیره ۵ تنظیم بودجه و گزارشات مالی و فعالیت‌های شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره ۶ انجام کلیه معاملات موردنیاز شرکت از جمله خرید چغندر از چغندرکاران جهت مصرف کارخانه و فروش محصولات اصلی و فرعی کارخانه براساس مقررات و همچنین آئین نامه معاملات شرکت. ۷ انجام تشریفات مربوطه به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی برای مصارف شرکت ۸ اقامه هرگونه دعوی و دفاع له یا علیه شرکت با حق تعیین وکیل یا نماینده. ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 437729

آگهی افزایش سرمایه شرکت تولیدی قند شیروان قوچان
بجنورد سهامی عام به ش ت xxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۵ مورخ ۲۳/۴/۸۹ و بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورخ ۲۲/۱۲/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ سیزده میلیارد و نهصد و چهل و هفت میلیون و پانصد و سی هشت هزار ریال به مبلغ پنجاه میلیارد ریال منقسم به پنجاه میلیون (xxx/xxx/۵۰) سهم یکهزار ریالی بانام افزایش یافت که مبلغ دویست و هشتاد و شش میلیون و هشتصد و سه هزار و هفتصد و چهل و شش میلیون ریال از محل آورده نقدی (پذیره نویسی سهام) برابر گواهی نامه شماره xxx۳ مورخ ۳۰/۱۰/۸۹ بانک ملی شیروان و به موجب نامه xxx۲۴/xxx مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ سازمان بورس و اوراق بهادار و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل اندوخته طرح توسعه، مبلغ سی میلیارد و یکصد سی یک میلیون ریال از محل مطابقات نقدی حاصل شده اشخاص و الباقی از محل سود پرداختی به صاحبان سهام شرکت باشد. لذا به استناد بند (۱ الی ۳ ماده xxx اصلاحی قانون تجارت) بند ۵ و ۶ اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxx ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9733992
آگهی افزایش سرمایه شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد سهامی عام به ش ت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۵ مورخ ۲۳/۴/۸۹ و بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مورخ ۲۲/۱۲/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ سیزده میلیارد و نهصد و چهل و هفت میلیون و پانصد و سی هشت هزار ریال به مبلغ پنجاه میلیارد ریال منقسم به پنجاه میلیون (xxx/xxx/۵۰) سهم یکهزار ریالی بانام افزایش یافت که مبلغ دویست و هشتاد و شش میلیون و هشتصد و سه هزار و هفتصد و چهل و شش میلیون ریال از محل آورده‌ نقدی (پذیره‌نویسی سهام) برابر گواهی‌نامه شماره xxx۳ مورخ ۳۰/۱۰/۸۹ بانک ملی شیروان و به موجب نامه xxx۲۴/xxx مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ سازمان بورس و اوراق بهادار و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل اندوخته طرح توسعه، مبلغ سی میلیارد و یکصد سی یک میلیون ریال از محل مطابقات نقدی حاصل شده اشخاص و الباقی از محل سود پرداختی به صاحبان سهام شرکت باشد. لذا به استناد بند (۱ الی ۳ ماده xxx اصلاحی قانون تجارت) بند ۵ و ۶ اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید.

ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10199088
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان، بجنورد (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۳۴۵۴
پیرو آگهی شماره xxx۲ ۱۹/۵/۸۸ و بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۸۸ تغییرات ذیل در شرکت مذبور بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ آقای مجید افلاکی نبی (نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات