تولید نیروی برق سبز منجیل

شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10840116790 (فعال)
10
افراد
8
آگهی‌ها
1178
شماره ثبت
1387/5/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14615117
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۲/xxx۷ و برابر مجوز شماره xxx۵۴ مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شماره ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال آتی انتخاب کرد . ۲ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ۳ صورتهای مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ به اتفاق آراء تصویب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14615110
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۷۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۷ و برابر مجوز شماره xxx۵۴ مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ هیئت مدیره بر اساس ماده ۵۵ اساسنامه اختیارات مندرج د رماده ۴۹ اساسنامه را به شرح بند‌های ذیل ( جمعا ۶ بند از ۲۷ بند ) به منظور تسهیل و تسریع در امور جاری شرکت به مدیرعامل تفویض نمود . ۱ ) بند ۲ تصویب آیین نامه داخلی شرکت . ۲ ) بند ۴ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل و حقوق و دستمزد ، پاداش و ترفیع و تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها . ۳ ) بند ۶ پیش بینی و تنظیم برنامه و بودجه سالانه و ارائه آن به مجمع عمومی . ۴ ) بند ۸ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۵ ) بند ۱۴ عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره . ۶ ) بند ۲۰ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصوره شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور و یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی ، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نظر در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعلام اراده و نظر ، درخواست پژوهش ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قرارداد‌های حاوی شرایط داوری و توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع به داوری جداگانه و ارجاع به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و در خواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت ، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا « اجراییه » و تعقیب آنها و معرفی بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده و یا حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه ذکر شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368998
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۷۹۰
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۰ مورخه ۱۰/۹/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ماده ۲ به این صورت اصلاح شد:
۱-تولید و فروش انواع انرژی (برق، حرارت و دیگر انواع انرژی) در چارچوب ضوابط و مقررات به اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲- انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه. ۳- برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگه داری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات). ۴- پیش فروش انرژی (برق، حرارت و دیگر انواع انرژی) و سایر روشهای تامین منابع مالی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی. ۵- سرمایه گذاری و مشارکت در احداث، خرید، ساخت، اجرا، طراحی، مشارکت، سرمایه گذاری در نیروگاههای گازی، بخاری، بادی ، خورشیدی و دیگر انواع نیروگاههای تجدید پذیر و پاک (در مقیاس های کوچک و بزرگ) سامانه های ذخیره انرژی و پروژه های زیست محیطی و بهره برداری از انواع نیروگاههای ذکر شده در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مشاوره ای در پروژه های صنایع برق، گاز، نفت، انرژیهای تجدید پذیر، همچنین ارائه خدمات و فعالیت در انجام خدمات مشاوره و تامین تجهیزات (ایی پی)، مشاوره، تامین تجهیزات و نصب (ایی پی سی )، تامین تجهیزات، راه اندازی، بهره برداری، تعمیرات و نگه داری، اتوماسیون، مدیریت فنی و کنترل پروژه در زمینه های صنعتی فوق الذکر، انتقال دانش فنی از خارج کشور، توسعه فن آوری های نوین، همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با زمینه های فوق الاشاره و نیز انجام فعالیتهای بازرگانی، صادرات، واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شرکت های خارجی مرتبط با فعالیتهای شرکت، مبادرت به عقد عقود اسلامی و مشارکت با موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها و موسسات اعتباری، حضور و مشارکت در مناقصات بین المللی و داخلی، جذب سرمایه های داخلی و خارجی برای تحقق اهداف شرکت. ۶- تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت. ۷- همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت. ۸- مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.
تبصره ۱- شرکت در کلیه فعالیتهای مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و مقررات مصوب وزارت نیرو است. تبصره۲- شرکت مجاز به ایجاد شرکت، موسسات تجاری و غیر تجاری و نیز سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و همچنین قبول سهام سایر شرکتها و موسسات به صورت هبه، صلح معوض و غیر معوض و یا عقود دیگر است.
۲. بند ۳ ماده۴ به شرح زیر اصلاح شد : هیئت مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور شعب یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.
۳. تبصره بند ۳ از ماده ۴ حذف شد.
۴. ماده ۵ به شرح زیر اصلاح شد : سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیارد (xxx.xxx.xxx.xxx) ریال است. که به سیصد میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم می شود//.
۵. در خط دوم از پراگراف اول ماده (۱۱) عبارت زیر اضافه و اصلاح شد : ... مقررات مربوط و یا با استفاده از اضافه ارزش سهم افزایش داد. تادیه اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است.
۶. تبصره ۲ ماده ۱۹ حذف شد.
۷. تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۸ حذف شد.
۸. تبصره ۲ ماده ۳۹ حذف شد.
۹. بند ۵ از ماده ۴۹ به این ترتیب اصلاح شد "( تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره.)"
۱۰. بند ۱۵ ماده ۴۹ به شرح زیراصلاح شد؛ " ........ وجوه شرکت در صندوقهای معتبر و بانکهای داخلی دولتی و غیر دولتی و خارجی و استرداد آنها".
۱۱. بند ۱۶ از ماده ۴۹ به شرح زیر اصلاح شد؛ "........ از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی داخلی (دولتی و غیر دولتی) و خارجی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض از آنها به هر مبلغ و........."
۱۲. بند ۱۹ ماده ۴۹ به شرح زیر اصلاح شد؛ "خرید، تملک، اجاره و احداث هر گونه ساختمان، ماشین آلاتو تجهیرات مورد نیاز شرکت".
۱۳. تبصره بند ۲۰ از ماده ۴۹ حذف شد. ( در بند xxx قانون اساسی عنوان شده که در مورد اموال عمومی و دولتی یا ارجاع به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است که باید به اطلاع مجلس نیز برسد. در مورد ارجاع دعاوی با طرف خارجی به داوری را مجلس باید تصویب کند).
۱۴. ماده ۵۰ به شرح زیر اصلاح شد: " هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. اعضای هیئت مدیره می توانند در سمت دیگر به طور موظف و بعنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نماید و در ازای آن با تصویب هئیت مدیره حق الزحمه دریافت کنند".
۱۵. ماده ۵۶ با این شرح اصلاح گردید: " کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است در نبود مدیر عامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. تمامی مکاتبات عادی و جاری شرکت فقط با امضای مدیر عامل و در نبود مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره انجام می شود".
۱۶. تبصره دو ماده ۵۸ حذف شد.
۱۷. ماده ۶۳ بصورت زیر اصلاح شد:" سال مالی شرکت از روز اول دی ماه هر سال آغاز می شود و در روز آخر آذر ماه سال بعد به پایان می رسد."
۱۸. ماده ۶۶ به شرح زیر اصلاح شد : هر صاحب سهم می تواند از ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.
۱۹. پاراگراف دوم ماده ۷۶ حذف شد.
۲:مجمع با تغییر سال مالی شرکت از تاریخ ۲۹ اسفند ماه به ۳۰ آذر ماه موافقت نمود و ماده ۶۳ اساسنامه اصلاح گردید..
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333715
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ و به استناد مجوز شماره xxx۴۹ مورخه ۱۵/۸/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -۱صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید. -۲موسسه ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.// -۳روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262006
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و شرکت گروه مدیریت سرمایه گزاری امید (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ وشرکت سرمایه گزاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹وشرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ وشرکت مولد نیروگاهی هریس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14252964
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۷۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد حقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ طی حکم شماره xxx۹ مورخ ۲۸/۵/xxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. وآقای بابک محمودی درویشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مولد نیروگاهی هریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ طی حکم شماره xxx۹/۹۷,xxx مورخ ۲۸/۵/xxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره. و آقای محمد تقی بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ طی حکم شماره xxx۴/۹۷ مورخ ۲۹/۵/xxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. وآقای امیر باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه گوهران امید (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ طی حکم شماره xxx۴/۹۷ مورخ ۲۸/۵/xxx۷ به سمت عضو هیات مدیره. و آقای احمد تنهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴طی حکم شماره xxx/xxx/۹۷ مورخ ۲۹/۵/۹۷ به سمت عضو هیات مدیره. انتخاب گردیدند. ۲ ـ دارندگان حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14240728
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۵/xxx۶ وباستناد مجوز شماره xxx۳مورخ ۲۵/۲/۹۷صادره از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورت های مالی عملیات جاری سالxxx۵ (از جمله تراز نامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال سال مالی xxx۶ انتخاب گردید. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های رسمی شرکت در سال xxx۶ تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14062913
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۵ و برابر تاییدیه شماره xxx۰ مورخ ۲۳/۰۱/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال تا تاریخ ۰۳/۱۱/xxx۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسب اختیارات حاصل از بند ۵ ماده ۳۵ اساسنامه وبا استناد به تبصره ۲ ماده ۳۹ شرکت , آقایان امیر هرمز نظامیوند چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و فرامرز حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و عبدالمجید دیناروند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد حسین افضل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و نادر گلستانی داریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ انتخاب شدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات