صنایع آذر آب

شرکت صنایع آذر آب (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10780042000 (فعال)
30
افراد
40
آگهی‌ها
913
شماره ثبت
1364/2/12
تاریخ تأسیس
شرکت صنایع آذرآب که فعالیت خود را رسماً ازسال 1368 آغاز نمود با بهره برداری از 89 میلیون دلار ماشین آلات وارداتی وبیش از 50 میلیارد ریال تجهیزات و آموزش بیش از 2000 کارشناس وتکنیسین و کارگر ماهر در مدت کوتاه توانست با همکاری در طرحهای بزرگ ملی مانند ساخت دیگهای بخار نیروگاه حرارتی شهید رجایی، نیروگاه سیکل ترکیبی قم ، نیروگاه شازند اراک ، همچنین ساخت مخازن ، مبدل ها و برجها در پروژه های واحد روغن سازی پالایشگاه اصفهان ، پالایشگاه گاز کنگان ، مجتمع پتروشیمی اراک وپالایشگاه اراک نقش ارزنده ای را در توسعه صنعتی ایران ایفا نماید. شرکت صنـایع آذرآب با استقرار نظام کیفیتی منطبق با خواسته های استـاندارد بین المللی مدیریت کیفیت موفق شد گواهینامه را در زمینه طراحی وساخت محصولات پیشرفته صنعتی به دست آورد و اطمینان لازم را نسبت به کیفیت محصول در مدیریت و مشتریان خود فراهم سازد.

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان پیمانکار از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1394/10/6 انقضا 1398/10/2
مجوز(معتبر) با عنوان مشاور از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1395/12/25 انقضا 1398/10/2
دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و نرم‌افزارها و سامانه‌های تخصصی مربوطه از 1397/6/24

اشخاص صنایع آذر آب

در این بخش تمامی اشخاصی که در صنایع آذر آب دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
حبیب بقایی اسدآبادی
حبیب بقایی اسدآبادی
از 1392/4/1
سید محسن تسلطی
سید محسن تسلطی
از 1392/4/1
غلامحسین کاتو زیانی
غلامحسین کاتو زیانی
از 1392/4/1
غلام‌رضا بهمنش
غلام‌رضا بهمنش
عضو هییت مدیره از 1392/4/1
سیف اله ابراهیمی
سیف اله ابراهیمی
از 1392/4/1
فریبرز پرنا
فریبرز پرنا
از 1393/6/4
مسعود سلطان پور
مسعود سلطان پور
از 1393/6/4
عباس تفضلی
عباس تفضلی
از 1393/7/20
محمدهادی عاصمی
محمدهادی عاصمی
عضو هییت مدیره از 1394/6/7
ملیحه موذن قمصری
ملیحه موذن قمصری
عضو هییت مدیره از 1394/6/7
عبدالعزیز هدایت
عبدالعزیز هدایت
نایب رییس هییت مدیره از 1394/6/7
ابوالقاسم امام موسوی
ابوالقاسم امام موسوی
عضو هییت مدیره از 1394/6/7
محمدعلی قیم
محمدعلی قیم
عضو هییت مدیره از 1394/6/7
علی دیدار
علی دیدار
از 1394/8/3
موسی بیرامی
موسی بیرامی
بازرس علی‌البدل از 1394/11/25
طاهره علی محمدی
طاهره علی محمدی
از 1394/11/25
عبدالستار پرنا
عبدالستار پرنا
از 1394/11/25
سهیل مظلوم
سهیل مظلوم
بازرس اصلی از 1394/11/25
سارا مرادمند جلالی
سارا مرادمند جلالی
از 1394/11/25
موسی صادقی
موسی صادقی
از 1395/4/27
حمیدرضا اکبری
حمیدرضا اکبری
از 1395/4/27
مقصود عباسی مخشری
مقصود عباسی مخشری
از 1396/1/14
علی شیخ زاده
علی شیخ زاده
از 1396/3/17
ابوالفضل روغنی گلپایگانی
ابوالفضل روغنی گلپایگانی
عضو هییت مدیره از 1396/7/29
محمدجواد شیخ
محمدجواد شیخ
عضو هییت مدیره از 1396/7/29
مسعود بریمانی
مسعود بریمانی
عضو هییت مدیره از 1396/7/29
حیدر بهمنی
حیدر بهمنی
عضو هییت مدیره از 1396/7/29
علی قوام پور
علی قوام پور
عضو هییت مدیره از 1397/9/18
احمد گودرزی
احمد گودرزی
عضو هییت مدیره از 1397/9/18
دکتر حسن رضا حیدری
دکتر حسن رضا حیدری
از 1397/11/23

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14595415
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - با توجه به استعفای علی شیخ زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ از سمت مدیرعاملی ، دکتر حسن رضا حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ را خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت ( ۱۸/۹/xxx۹ ) انتخاب گردیدند . ۲ - مکاتبات اداری به تنهایی با امضاء مدیرعامل و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ، سفته ، چک ، برات ، قراردادها وغیره و برداشت از حساب‌های بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ( و در صورت عدم حضور مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . - ۳ هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را غیراز بندهای ( ۲۰ ، ۱۹ ، ۱۸ ، ۱۷ ، ۱۶ ، ۱۲ ، ۱۰ ، ۹ ، ۳ ) قسمت اخیر بند ۵ ( تصویب بودجه سالیانه ) قسمت اول بند ۴ ( تصویب ساختار سازمانی شرکت ) قسمت اخیر ماده ۱۵ ( گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ) را به مدیرعامل تفویض نمود . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14553515
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - شرکت فنی و مهندسی جنوب تاسیسات به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی عبدالعزیز هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره وشرکت خدمات خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی احمد قلعه بانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ سمت رئیس هیات مدیره وشرکت توسعه وعمران اراضی کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی احمد گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت نوین مهر نود و دو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی علی شیخ زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره وشرکت کیش اویل به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی علی قوام پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و علی شیخ زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ، سفته ، چک ، برات ، قراردادها و غیره و برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ۳ - هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را غیراز بندهای ۳ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ قسمت اخیر بند ۵ تصویب بودجه سالانه ، قسمت اول بند ۴ تصویب ساختار سازمانی تاپ چارت شرکت قسمت اخیر ماده ۱۵ گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس را به مدیرعامل تفویض نمودند . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344398
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ماده ۲۷ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: تعداد اعضای هیات مدیره شرکت بوسیله هیات مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی اداره می شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. تبصره۱: مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی البدل هیات مدیره براساس اولویت اقدام نماید. تبصره۲: حداقل یکی از اعضای هیات مدیره یا نماینده وی باید غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد. ۲ـ ماده ۳۱اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: مدت مأموریت مدیران مدت مأموریت مدیران دو سال است. در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. تجدید انتخاب اعضاء هیات مدیره و اعضاء علی البدل برای دوره های بعد بلامانع است. ۳ ـ ماده ۳۸ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: پاداش اعضاء هیات مدیره هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیات مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. /
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344402
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فنی و مهندسی جنوب تاسیسات سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ شرکت کیش اویل سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت خدماتی پشتیبانی مهر۷۸ سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ شرکت نوین مهر نود و دو سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218625
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. ـ ۲ سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ ۳روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14055925
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیام فخرو به شماره ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان نماینده جدید شرکت کیش اویل به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به جای حیدر بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و علی خشنود به شماره ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان نماینده جدید شرکت مهندسین مشاور دریا ساحل کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به جای محمد جواد شیخ به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت (۲۹/۷/xxx۸) انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13686518
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت فنی و مهندسی جنوب تاسیسات سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی احمد قلعه بانی به کدملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسین مشاور دریا ساحل کیش سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی محمدجواد شیخ به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت نانو تثبیت خاک سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی مسعود بریمانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فنی و مهندسی جنوب تأسیسات کیش سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی عبدالعزیز هدایت به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت ساختمانی کیش ساحل سازه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی علی شیخ زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و شرکت کیش اویل سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی حیدر بهمنی به کدملی xxxxxxxxx۱ سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کیش متال سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی ابوالفضل روغنی گلپایگانی به کدملی xxxxxxxxx۳ سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته چک برات قراردادها و غیره و برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره مدیره با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را غیراز بندهای ۳ ۹ ۱۰ ۱۲ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ قسمت اخیر بند ۵ (تصویب بودجه سالانه)، قسمت اول بند ۴ (تصویب ساختار سازمانی تاپ چارت شرکت)، قسمت اخیر ماده ۱۵ (گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارئه ان به بازرس و حسابرس) را به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661384
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ازمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ شرکت کیش متال سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و شرکت ساختمانی کیش ساحل سازه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و شرکت مهندسین مشاور دریا ساحل کیش سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳، شرکت فنی مهندسی جنوب تاسیسات سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷، شرکت کیش اویل سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸، شرکت فنی و مهندسی جنوب تاسیسات کیش سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱، شرکت نانو تثبیت خاک سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13485024
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی شیخ زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده جدید شرکت ارمان پاک اندیش فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به جای عبدالستار پرنا به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت ۱۷/۵/xxx۶ انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13420594
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مقصود عباسی مخشری به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده جدید شرکت پدیده عمران و اقتصاد آراد سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به جای غلامرضا بهمنش به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت ۱۷/۵/xxx۶ انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13139400
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالستار پرنا به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده جدید شرکت آرمان پاک اندیش فردا به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۲ به جای علی دیدار به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت ۱۷/۵/xxx۶ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034835
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آرمان پاک اندیش فردا به شماره ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی آقای علی دیدار به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فنی مهندسی جنوب تاسیسات به شماره ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای عبدالعزیز هدایت به کدملی xxxxxxxxx۳ سمت عضو هیئت مدیره و شرکت خبرگان تجارت البرز بامسئولیت محدود به شماره ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی آقای محمدعلی قیم به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت کشاورزی زراعت کاران سپهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای فریبرز پرنا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه اندیش فخار سهامی خاص به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای حمیدرضا اکبری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پدیده نسیم سحر بامسئولیت محدود به شماره ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای موسی صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت پدیده عمران و اقتصاد آراد سهامی خاص به شماره ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای غلامرضا بهمنش به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیرات لغایت ۱۷/۵/۹۶ انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12974274
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کارآزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ۴ شرکت جهاد دریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ از عضویت در هیئت مدیره خارج و شرکت پدیده عمران و اقتصاد آراد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۷/۵/۹۶) انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950559
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حمید رضا اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه اندیش فخار سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و موسی صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پدیده نسیم سحر با مسئولیت محدود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۷/۵/۹۶) انتخاب گردیدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950575
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با توجه به خروج شرکت بازرگانی و صنعتی آینده گستر برهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ از عضویت در هیئت مدیره، شرکت پدیده نسیم سحر با مسئولیت محدود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۷/۵/۹۶) انتخاب گردید. ۲ با توجه به خروج شرکت دارج کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ از عضویت در هیئت مدیره، شرکت توسعه اندیش فخار سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۷/۵/۹۶) انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860040
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ غلامرضا بهمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده جدید شرکت جهاد دریا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۷/۵/۹۶) انتخاب گردید. ۲ محمد هادی عاصمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده جدید شرکت دارج کیش سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۷/۵/۹۶) انتخاب گردید. ۳ مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور، سفته، چک، برات، قراردادها وغیره و برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره مدیرعامل ویکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۴ هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را غیر از بندهای (۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۰ قسمت اخیر ماده ۵ تصویب بودجه سالانه، ۲ و ۳) رابه مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860048
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با استعفای عبدالعزیز هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ از سمت مدیرعاملی شرکت موافقت شد و فریبرز پرنا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۷/۵/۹۶) انتخاب گردید. ۲ غلامرضا بهمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت جهاد دریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۷/۵/۹۶) انتخاب گردید. ۳ مکاتبات اداری به تنهایی با امضا مدیرعامل وکلیه اوراق واسناد تعهدآور سفته چک برات قراردادها وغیره وبرداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (ودر صورت عدم حضور مدیرعامل رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضا هیئت مدیره ودر غیاب رئیس هیئت مدیره مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۴ هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را غیر از بندهای (۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۰ و قسمت اخیر ماده ۵ تصویب بودجه سالانه، ۳ و ۲) را به مدیرعامل تفویض کرد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12663214
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تدبیر سازه آذر خاک در تاریخ ۲۷/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ارائه و انجام کلیه خدمات فنی، مهندسی، طراحی، انجام امور مطالعاتی و ارائه خدمات مشاوره‌ای، اجرا، ساخت، نصب وراه اندازی کلیه پروژه‌های عمرانی، صنعتی و غیرصنعتی، ساختمانی، ابنیه، شهرسازی، کارخانجات، ساخت و ساز مصنوعات فلزی و غیرفلزی، ابزارآلات، ماشین آلات، خریدوفروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز وخدمات منجمله صدور خدمت فنی و مهندسی، اخذ واعطا نمایندگی از شرکتهای داخلی وخارجی مشارکت در انجام پروژه‌ها بصورت منفرد و یا با سایر شرکتهای داخلی وخارجی وانجام کلیه اموریکه مربوط به فعالیتهای شرکت باشد شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ وام واعتبار از کلیه بانکها وموسسات مالی سراسر کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان ونک خ ملاصدرا پ ۱۵ طبقه ۸ واحد یک کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴ xxx ۹۴ مورخ ۱۰/۱۱/xxx۴ نزد بانک سامان شعبه سی تیر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: عبدالستار پرنا شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره. سارا مرادمند جلالی شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت صنایع آذر آب شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. طاهره علی محمدی شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت تبدیل انرژی سامان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سهیل مظلوم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. موسی بیرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12657564
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه انرژی آذر خاک درتاریخ ۲۵/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: نصب و راه اندازی تجهیزات نفت و گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی، انتقال خطوط نفت و گاز، واردات وصادرات و خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها وموسسات مالی سراسر کشور شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ واعطاء نمایندگی در داخل وخارج از کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان ونک خ ملاصدرا پ ۱۵ طبقه ۸ واحد یک کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷ xxx ۹۴ مورخ ۱۰/۱۱/xxx۴ نزد بانک سامان شعبه سی تیر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای عبدالستار پرنا شماره ملی: xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت صنایع آذر آب شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم طاهره علی محمدی شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم سارا مرادمند جلالی شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت تبدیل انرژی سامان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سهیل مظلوم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد موسی بیرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12533516
آگهی تغییرات شرکت صنايع آذر آب شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی دیدار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده جدید شرکت آرمان پاک اندیش فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ در هیئت مدیره شرکت به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۷/۵/۹۶) انتخاب گردید./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12388946
آگهی تغییرات شرکت صنايع آذر آب شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ شرکت فنی و مهندسی جنوب تاسیسات (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ و شرکت خبرگان تجارت البرز (بامسئولیت محدود) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ و شرکت آرمان پاک اندیش فردا (بامسئولیت محدود) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ و شرکت کشاورزی زراعت کاران سپهر (بامسئولیت محدود) به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۶ و شرکت جهاد دریا (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ و شرکت خدمات بازرگانی و صنعتی آینده گستر برهان (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ و شرکت دارج کیش (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ ـ موسسه بهبود ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نیک روشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی های تعیین شد. ۴ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12388947
آگهی تغییرات شرکت صنايع آذر آب شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ارمان پاک اندیش فردا به شماره ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی آقای سیدمحسن تسلطی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فنی و مهندسی جنوب تاسیسات (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷به نمایندگی آقای عبدالعزیز هدایت به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت خبرگان تجارت البرز (بامسئولیت محدود) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶به نمایندگی آقای محمدعلی قیم به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت کشاورزی زراعت کاران سپهر(بامسئولیت محدود) به نمایندگی آقای فریبرز پرنا به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره وشرکت جهاد دریا (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی اقای محمدهادی عاصمی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره وشرکت خدمات بازرگانی و صنعتی آینده گستربرهان(سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی آقای ابوالقاسم امام موسوی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت دارج کیش (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی خانم ملیحه موذن قمصری به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و مکاتبات اداری به تنهایی با امضای مدیرعامل و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، سفته، چک، برات، قراردادها و غیره و برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیات مدیره ویکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود هیات مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده۳۷ اساسنامه شرکت را غیراز بندهای (۱۰، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ قسمت اخیر ماده۵ تصویب بودجه سالانه، ۲و۳) را به مدیرعامل تفویض نمود./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728407
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب (سهامی عام) به شماره‌ثبت ۹۱۳ و شناسه‌ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس تفضلی به کدملیxxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده جدید شرکت فنی و مهندسی جنوب تاسیسات (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ و آقای سید محسن تسلطی به کدملیxxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده جدید شرکت آذر استیل الوند (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ وآقای مسعود سلطان پور به کدملیxxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده جدید شرکت خبرگان تجارت البرز(با مسئولیت محدود) در هیات مدیره شرکت برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱/۴/۹۴) انتخاب شدند و در سایر سمتها تغییری حاصل نشد./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702204
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱آقای غلامرضا بهمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت دارج کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سیف اله ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی و صنعتی آینده گستر برهان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره،آقایان مسعود سلطان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت آذر استیل الوند (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰، فریبرز پرنا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت آرمان پاک اندیش فردا (بامسئولیت محدود) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲،سید محسن تسلطی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فنی و مهندسی جنوب تاسیسات (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷، حبیب بقائی اسد آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و غلامحسین کاتوزیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خبرگان تجارت البرز (بامسئولیت محدود) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۲ مکاتبات اداری به تنهایی با امضاء مدیرعامل و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، سفته، چک، برات، قراردادها و غیره و برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره (و در صورت غیاب مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیأت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را غیراز بندهای (۲،۳،۵،۱۰،۱۵،۱۶،۱۷،۱۸،۱۹،۲۰) را به مدیرعامل تفویض نمود/.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699342
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب سهامی عام شماره ثبت ۹۱۳ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به مالی ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672617
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هیأت مدیره از ۵ نفر به ۷ نفر افزایش یافت و ماده ۲۷ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672620
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ ۱شرکت آذر استیل الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای مسعود سلطان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت آرمان پاک اندیش فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی آقای فریبرز پرنا به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1207306
آگهی افزایش سرمایه شرکت صنایع آذر آب (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
بموچب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۷/۹۲ که در تاریخ ۲۲/۷/۹۲ به این اداره واصل شد:
سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی های شرکت و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ سیصد میلیارد ریال به مبلغ یکهزار میلیارد ریال افزایش یافت، در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۵ ـ سرمایه شرکت مبلغ یکهزار میلیارد ریال نقدی منقسم به یک میلیارد سهم با نام هر یک به ارزش یک هزار ریال می باشد که تمامی آن پرداخت گردیده است.
شxxxxxx۲ ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141641
آگهی تصمیمات شرکت آذر آب (سهامی ‌عام) بشماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ به این اداره واصل شد.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید.
۴ـ آقایان سیف اله ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و صنعتی آینده گستر برهان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان رییس هیئت مدیره و حبیب بقائی اسدآبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ عنوان نائب رییس هیئت مدیره و غلامرضا بهمنش به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت دارج کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و غلامحسین کاتوزیانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خبرگان تجارت البرز (بامسئولیت محدود) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و سید محسن تسلطی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فنی مهندسی جنوب تاسیسات به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ مکاتبات اداری به تنهائی با امضای مدیرعامل و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ، سفته، چک، برات، قراردادها و غیره و برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و رییس هیئت مدیره و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رییس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را غیر از بندهای (۲۰ ـ ۱۹ ـ ۱۸ ـ ۱۷ ـ ۱۶ ـ ۱۵ ـ ۱۰ ـ ۵ ـ ۳ ـ ۲ ) را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxx۲ ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701988
آگهی تصمیماتشرکت صنایع آذر آب سهامی عامشماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲/۵/xxx۱ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ سرپرست ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11643254
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آذر آب سهامی عام شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۱ شرکت مذکور که در تاریخ ۲/۵/xxx۱ به این اداره واصل گردیده است:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد.

سرپرست ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 568062
آگهی اصلاحی شرکت صنایع آذر اب سهامی عام بشماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
پیرو آگهی تصمیمات شماره ۲۰/۹۰/xxx۷۶ مورخ ۲۰/۴/۹۰ در بند اول آگهی مذکور تاریخ ۲۹/۱۲/۸۸ صحیح می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9622207
آگهی اصلاحی شرکت صنایع آذر اب سهامی عام بشماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
پیرو آگهی تصمیمات شماره ۲۰/۹۰/xxx۷۶ مورخ ۲۰/۴/۹۰ در بند اول آگهی مذکور تاریخ ۲۹/۱۲/۸۸ صحیح می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 422391

آگهی تغییرات
شرکت صنایع آذر آب سهامی عام
بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۹/۸/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۰ که در تاریخ ۵/۹/۹۰ به این اداره واصل شد:
۱ـ اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت شد.
۲ـ شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا (سهامی عام) بنمایندگی آقای مهدی اعتصام بعنوان عضو رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی کارکنان ایران خودرو بنمایندگی آقای میرجواد سلیمانی بعنوان عضو هیئت مدیره و گروه صنعتی آذر خاک (سهامی خاص) بنمایندگی آقای غلامحسین کاتوزیانی بعنوان عضو هیئت مدیره و سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی خاص) بنمایندگی آقای علی قلی پور بعنوان عضو هیئت مدیره و توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس (سهامی خاص) بنمایندگی آقای غلامرضا بهمنش بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات عقود اسلامی و برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه باستثنای بندهای ۲ـ ۵ـ ۹ـ ۱۰ـ ۱۵ـ ۱۶ـ ۱۷ـ ۱۸ـ ۱۹ـ ۲۰ را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ مسئول ثبت شرکت های ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11945715
آگهی تغییرات شرکت صنایع آذر آب سهامی عام بشماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق‌العاده مورخ ۹/۸/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۰ که در تاریخ ۵/۹/۹۰ به این اداره واصل شد:

۱ـ اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت شد.

۲ـ شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا (سهامی عام) بنمایندگی آقای مهدی اعتصام بعنوان عضو رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی کارکنان ایران خودرو بنمایندگی آقای میرجواد سلیمانی بعنوان عضو هیئت مدیره و گروه صنعتی آذر خاک (سهامی خاص) بنمایندگی آقای غلامحسین کاتوزیانی بعنوان عضو هیئت مدیره و سرمایه‌گذاری دانایان پارس (سهامی خاص) بنمایندگی آقای علی قلی پور بعنوان عضو هیئت مدیره و توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس (سهامی خاص) بنمایندگی آقای غلامرضا بهمنش بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند.

۳ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات عقود اسلامی و برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه باستثنای بندهای ۲ـ ۵ـ ۹ـ ۱۰ـ ۱۵ـ ۱۶ـ ۱۷ـ ۱۸ـ ۱۹ـ ۲۰ را به مدیرعامل تفویض نمود.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11088320
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آذر آب سهامی‌عام به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به موجب صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/xxx۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۳۰/۳/xxx۰ این اداره واصل گردیده است:

۱ـ ترازنامه و حساب سودو زیان شرکت در سال مالی ۱۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی کوشا منش به عنوان بازرس‌اصلی و موسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند

۴ـ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9982344
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آذر آب (سهامی‌ عام) به شماره ثبت۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۷/۷/xxx۹ که در تاریخ ۱۱/۷/xxx۹ به این اداره واصل شد:

برابر معرفینامه شماره xxx۷/xxx/۱۱ مورخ ۳/۵/xxx۹ شرکت صنعتی دریایی ایران (سهامی‌خاص) آقای مهدی اعتصام به جای آقای حبیب جدیدی به نمایندگی از شرکت مذکور به عنوان رییس هیات‌مدیره و برابر معرفینامه شماره xxx۹/۱۰/۲۱ مورخ ۲۹/۶/xxx۹ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی‌خاص) آقای مهدی حیدری به جای آقای محمدجواد شیخ به نمایندگی از شرکت مذکور به عنوان عضو هیات‌مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران انتخاب شدند.

ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9603748
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آذراب (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۸۹ شرکت مذکور که در تاریخ ۳۱/۳/۸۹ به این اداره واصل گردیده است:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی کوشامنش به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین شد.

ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9949389
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آذر آب (سهامی عام) بشماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۸ که در تاریخ ۲۳/۱/۸۹ به این اداره واصل شد: برابر نامه شماره xxx۹/۲/xxx۸/۸۸ـ ۴/۱۲/۸۸ سازمان اقتصادی کوثر آقای محمد درخشان مبارکه به جای آقای مصطفی کربلاعلی‌دباغ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی (سهامی عام) به عنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران انتخاب گردید.

ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10093645
آگهی تصمیمات شرکت صنایع آذر آب (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۰۰۰
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹/۸/۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۸۸ که در تاریخ ۱۶/۹/۸۸ به این اداره واصل شد: ۱ آقایان غلامرضا بهمنش به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) که عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حبیب جدیدی به نمایندگی از شرکت صنعتی دریائی ایران (سهام عام) به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و مصطفی کربلاعلی دباغ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام) به عنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و حسین فیروزی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) و محمدجواد شیخ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها و برداشت از حسابهای بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره) و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل، و همراه با مهر شرکت معتبر است. ۳ هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه غیر از بندهای ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۱۰ ۹ ۵ ۲ را به مدیرعامل تفویض نمود. ثبت شرکتهای ثبت اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات