تولیدی و صنعتی کارخانجات چیت سازی بهشهر

شرکت تولیدی و صنعتی کارخانجات چیت سازی بهشهر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10760014310 (فعال)
0
افراد
1
آگهی‌ها
191
شماره ثبت
1344/10/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9807786
آگهی تغییرات شرکت تولید و صنعتی کارخانجات چیت سازی بهشهر (سهامی عام)به شماره ثبت ۱۹۱ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۱۴۳۱۰
به استناد صورتجلسه مورخه ۲/۳/۸۹ هیئت‌مدیره شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید جهت و اطلاع عموم آگهی می‌گردد: آقای فیروز هنگامی عضو و رئیس هیئت‌مدیره و آقای احمد محسنی عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهروز امینیان عضو و مدیرعامل و آقایان حمیدرضا هنگامی و رضا امینیان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند که مقرر گردیده کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک ـ بروات با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب هر یک به امضای نایب رئیس هیئت‌مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا امضای رئیس هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر باشد.

ثبت اسناد و املاک بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات