صنایع پتروشیمی دهدشت

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10680070150 (فعال)
22
افراد
45
آگهی‌ها
5124
شماره ثبت
1388/11/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14751844
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۸ تغییرات ذیل اتخاذ شد : وفق نامه شماره xxx۰/۰۱ ۹۸ پ م مورخ ۲۸/۰۲/xxx۸ مدیرعامل شرکت پتروشیمی ممسنی در خصوص معرفی جناب آقای ناصر زرین به عنوان نماینده آن شرکت در هیأت مدیره پتروشیمی دهدشت به استناد مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14691202
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۸ تغییرات ذیل اتخاذ شد : ۱ صورت‌های مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ با توجه به تکلیف مطروحه در خلاصه مذاکرات مجمع به اتفاق آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت . معاملات موضوع ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت شماره ۲۲ صورت‌های مالی که به تایید هیات مدیره رسیده و با تاکید بر رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت . ۳ موسسه حسابرسی رازدار ( حسابداران رسمی ) به شماره ثبت xxx۷ به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه کاشفان ( حسابداران رسمی ) به شماره ثبت xxx۲ و شناسنامه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه ایشان به هیات مدیره شرکت تفویض گردید ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14566789
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به استناد به نامه شماره ۰۱/xxx۲ ۹۷ پ م شرکت پتروشیمی ممسنی جناب آقای مهرداد تقیلو به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی و ابقاء شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14520019
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای مجید محمودیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به موجب معرفی نامه شماره xxx۵/۹۷ مورخ ۲۵/۰۹/xxx۷ نماینده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره . ۲ آقای بهرام ساکی به کدملی xxxxxxxxx۶ به موجب معرفی نامه شماره xxx/۲/۹۷ مورخ ۲۶/۰۹/xxx۷ نماینده شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره . ۳ آقای حمیدرضا موسی رمضانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به موجب معرفی نامه شماره xxx۰/۰۱/۹۷ پ م مورخ ۲۶/۰۹/xxx۷ نماینده شرکت پتروشیمی ممسنی ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان عضو هیئت مدیره . ۴ آقای سیدکیوان فاطمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به موجب معرفی نامه شماره xxx/۹۷/ EMC مورخ ۲۷/۰۹/xxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان عضو هیئت مدیره . ۵ آقای محمدرضا صاحب نسق فاروجی به کدملی xxxxxxxxx۷ به موجب معرفی نامه شماره xxx/xxx ۹۷ مورخ ۲۸/۰۹/xxx۷ نماینده شرکت توسعه صنایع پایین دستی ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره . در نتیجه آقای مجید محمودیان به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام ساکی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند . الف هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل با امضای صورتجلسه ذیل ضمن قبول سمت خود اقرار نمودند که فاقد سوء پیشینه کیفری می‌باشند و مشمول مواد xxx و xxx قانون تجارت و همچنین مشمول ممنوعیت‌های مندرج در xxx اصل قانون اساسی نمی‌باشند و حق امضا کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14322174
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در تهران، بلوار آفریقا، نبش نهم گاندی، پلاک ۳۸، طبقه چهارم، واحد ۱۹، کد پستی xxxxxxxxx۳ به آدرس تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، نبش خیابان اعلاء رحیمی (نهم گاندی)، شماره ۳۸ (ساختمان شماره دو بازرگانی)، طبقه پنجم، کد پستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253902
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: مفاد اساسنامه شرکت، مطابق با نمونه اساسنامه شرکتهای سهامی عام، ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تغییر یافت، همچنین میزان سرمایه و تعداد سهام شرکت طی ماده ۵ اساسنامه، به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم یک هزار ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماما پرداخت شده، تقییر یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14093772
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورتحساب سود و جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. - ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام موسسه غیرتجاری به شماره ثبت xxx۲۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی غیرتجاری به شماره ثبت xxx۰۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب - ۳ روزنامه‌ی کثیرالانتشار اطلاعات و در صورت امکان هفته نامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد نسیم دنا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13643188
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای بهرام ساکی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان رییس هیئت مدیره و آقای مهرداد تقیلو به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان نائب رییس هیئت مدیره و آقای محمود هاشم زاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایند گی از شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا جوانمرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا یزدانی کاشانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیئت مدبره و آقای محمدرضا یزدانی کاشانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق، قرارداد‌ها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۲ اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مطرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در ردیف‌های ذیل از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت با رعایت آئین نامه‌های اداری و مالی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به مدیرعامل تفویض گردید. - تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - تنظیم صورت‌های مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612366
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورتحساب سود و زیان جریان وجوه نقد برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ تصویب گردید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه محلی نسیم دنا برای درج آگهی‌ها انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شنامه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند - ۴ شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت توسعه صنایع پائین دستی پترو ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495806
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: پیرو مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۴/۰۸/۹۵ و مجوز شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخه ۲۸/۰۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxx , xxx , xxx , xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110059
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای بهرام ساکی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای بهیار ریاحی مهابادی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بیمه توسعه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا جوانمرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و آقای مهراد تقیلو به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع پائین دستی پترو ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و آقای احسان اسدی پور به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیات مدیره و آقای سید رضا بطحائیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیر عامل (خارج از هیات مدیره) انتخاب شدند کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضای مدیر عامل یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همرا با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیر عامل با امضا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۲ اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در ردیف‌های ذیل از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت با رعایت آئین نامه‌های اداری و مالی شرکت پترو شیمی سرمایه گذارس ایرانیان به مدیر عامل تفویض گردید. تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد - دریافت مطالبات و پرداخت دیون کشور - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12885611
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۴ به تصویب رسید. - ۲ موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ (ثبت شده در تهران) به شماره ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی نماگر حساب به شماره ثبت xxx۹۰ (ثبت شده در تهران) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید - ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و محلی نسیم دنا به عنوان روزنامه‌های شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. - ۴ شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) و به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبتی xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت بیمه توسعه (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12596323
آگهی تغییرات شرکت صنايع پتروشيمي دهدشت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۶/۱۰/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد:-۱ آقای محمود امین نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ به موجب معرفی نامه شماره xxx/۱/۹۴ IIPG مورخ۲۹/۰۹/۹۴ نماینده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲به عنوان عضو هیات مدیره و اقای سید جواد احمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به موجب معرفی نامه شمارهxxx/۹۴/EMC مورخ۲۸/۰۹/xxx۴ نماینده شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای علی یزدانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به موجب معرفی نامه شماره ۹۴/۰۹,xxx م مورخ۲۸/۰۹/xxx۴ نماینده شرکت مهرآوران کوی نارون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای بهیار ریاحی مهابادی به کدملی xxxxxxxxx۳ به موجب معرفی نامه شماره ۳۶-۱۵-۹۴ مورخ۰۱/۱۰/xxx۴ نماینده شرکت بیمه توسعه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان عضو هیات مدیره و اقای حسین خداوردیان به کدملی xxxxxxxxx۸به موجب معرفی نامه شماره xxx۹۸/۱۹- ۱ص پ مورخ۰۱/۱۰/xxx۴ نماینده شرکت صنایع ملی پتروشیمی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند -۲ آقای محمود امین نژاد به سمت رئیس هیات مدیره و آقای بهیار ریاحی مهابادی به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سپهر سپهری به سمت مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره) انتخاب شدند.-۳ دارندگان امضاء مجاز، کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه بامهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاءمدیرعامل همراه بامهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره منفرداً همراه بامهر شرکت معتبر است.-۳ اختیارات مدیرعامل:علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در ذیل بند ۳۷ اساسنامه شرکت و با رعایت آئین نامه های اداری و مالی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید:الف- نمایندگان شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،ب- تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،ج - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،ج- تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس،د- تنظیم صورتهای مالی میان دورهای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس.-
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12572282
آگهی تغییرات شرکت صنايع پتروشيمي دهدشت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت بیمه توسعه به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شرکت مدبران اقتصاد به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت مهرآوران کوی نارون به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت اعضای حقوقی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12334099
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۱۲۴ و شناسه‌ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود امین نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت مهرآوران کوی نارون در هیات مدیره انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12256629
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۱۲۴ وشناسه‌ملی۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ ۲ موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ثبتxxx۲۹ ثبت شده درتهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به عنوان حسابرس مستقل وبازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگرحساب به شماره ثبتxxx۹۰ ثبت شده در تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ـ ۳ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات و محلی نسیم دنا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12093002
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از پایان شهریورماه هرسال به پایان اسفند ماه هرسال تغییر و اولین سال مالی شرکت پس از تغییرازابتدای مهرسالxxx۳ آغاز و در۲۹ اسفند ماه سالxxx۳به پایان میرسد همچنین مقررشد ماده ۴۸ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردد: "سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هرسال آغاز میشود و در آخر اسفند ماه همان سال به پایان میرسد"
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9420665
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۱۲۴ و شناسه‌ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۳ شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد، بررسی و به اتفاق آراء حاضرین به تصویب مجمع عمومی رسید. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهیافت و همکاران به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ در واحد ثبتی مشهد به نمایندگی مجید صفاتی بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۴ انتخاب گردیدند ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و محلی نسیم دنا بعنوان روزنامه های شرکت جهت درج آگهی شرکت انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406138
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی‌عام به شماره‌ثبت ۵۱۲۴ و شناسه‌ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: به موجب مجوز مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/۹۳و همچنین گواهی شماره xxx/۹۳,xxx مورخ ۱۳/۱۰/۹۳ بانک اقتصاد نوین سرمایه شرکت از تعداد xxxxxxxxx سهم به تعداد xxxxxxxxx سهم افزایش یافت و ارزش اسمی هر سهم هزار ریال می باشد که افزایش از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بوده است. افزایش سرمایه فوق به مبلغ xxxxxxxxx۷ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و مابقی به میزان xxxxxxxxxxxx ریال از محل آورده نقدی سهامداران می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725486
به: هیأت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۱۲۴ و شناسه‌ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت با بررسی اسناد و مدارک واصله از ان شرکت اجازه پذیره نویسی صادر می شود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698414
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: آقای بهیار ریاحی مهابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده حقیقی شرکت بیمه توسعه (سهامی عام) و آقای کرامت حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده حقیقی شرکت مهرآوران کوی نارون (سهامی خاص) و آقای علی یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده حقیقی شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) در هیأت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۵/۰۸/۹۴ انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570110
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: مجمع در راستای مفاد ماده xxx قانون تجارت و طبق مجوز شماره xxx/xxxxxx مورخ xxx۳/۰۴/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران را مصوب نمود. مجمع به هیأت مدیره اختیار تام داد تا در مهلت قانونی اقدامات لازم برای ثبت افزایش سرمایه را به عمل آورد. لذا ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ نهصد و شصت و نه میلیارد و چهارصد و سی میلیون ریال است که بهxxx،xxx،xxx سهم xxx۰ ریالی با نام عادی تقسیم شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1309593
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) شماره ثبت ۵۱۲۴ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
پیرو مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۵/۸/۹۲ و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۰۹/۹۲ شرکت مذکور که در تهران میدان آرژانتین تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۲ به این اداره واصل گردیده تغییرات زیر اتخاذ گردید.
۱ ـ سید ابوالحسن خاموشی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ واحد ثبتی تهران بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و واحد محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بیمه توسعه (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ واحد ثبتی تهران بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و حسین خداوردیان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی (سهامی عام) شماره ثبت xxx۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ واحد ثبتی تهران بسمت عضو هیئت مدیره و سید شمس الدین مومنی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ واحد ثبتی تهران بسمت عضو هیئت مدیره و علی رضا معبودی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مهرآوران کوی نارون (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ واحد ثبتی تهران بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ ـ هیئت مدیره آقای حمید توکلی خراسانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب و بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به ایشان تفویض و صاحبان امضا مجاز را بشرح ذیل مشخص نمود. اجراء مصوبات هیئت مدیره و اداره امور شرکت با رعایت قوانین کشور و مصوبات هیئت مدیره، تهیه و تدوین آیین نامه های داخلی شرکت شامل استخدامی، معاملات و تدارکات و ارائه جهت تصویب هیئت مدیره، تنظم و ارائه بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب و ارائه به مجمع عمومی، نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ، و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه در چارچوب مصوبات هیئت مدیره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار استرداد آنها در چارچوب مصوبات هیئت مدیره، تحصیل هر گونه تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقالات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاهل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجای دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به هیئت مدیره و پس از تصویب ارائه به حسابرس و بازرس شرکت.
۳ ـ امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247476
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۸/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۴/۹/xxx۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ واحد ثبتی تهران شرکت ملی صنایع پتروشیمی (سهامی عام) شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ واحد ثبتی تهران و شرکت بیمه توسعه (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ واحد ثبتی تهران و شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ واحد ثبتی تهران و شرکت مهرآوران کوی نارون (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ واحد ثبتی تهران بسمت اعضای حقوقی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ واحد ثبتی مشهد بنمایندگی مجید صفاتی بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریاروش شماره ثبت xxx۰۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ واحد ثبتی تهران بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و محلی نسیم دنا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006118
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام شماره ثبت ۵۱۲۴ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۹۱ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. در راستای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۹۱ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم با نام یکهزار ریالی که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۴/xxx/۹۱ مورخ ۸/۱۲/۹۱ بانک سامان شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969139
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱/۱۱/xxx۱ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ صورت های مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی رهیافت حساب بسمت بازرس اصلی و موسسه شراکت بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات و محلی نسیم دنا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 880255
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۹۱ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۲۵/۹/۹۱ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده.
۱ـ با توجه به استعفای آقای ایرج قربانی از عضویت هیئت مدیره اعضا با عضویت آقای علیرضا معبودی بعنوان عضو هیئت مدیره و نماینده شرکت فراساحل ایران برای مدت باقیمانده موافقت نمود.
۲ ـ ترکیب اعضای جدید هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل میباشد آقای ابوالحسن خاموشی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احد محمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد جلیلیان فرد و علیرضا معبودی و شمس الدین مومنی بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای حمید توکلی خراسانی بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت باقیمانده انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10370393
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۹۱ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۲۵/۹/۹۱ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده. ۱ با توجه به استعفای آقای ایرج قربانی از عضویت هیئت مدیره اعضا با عضویت آقای علیرضا معبودی بعنوان عضو هیئت مدیره و نماینده شرکت فراساحل ایران برای مدت باقیمانده موافقت نمود. ۲ ترکیب اعضای جدید هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل میباشد آقای ابوالحسن خاموشی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احد محمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد جلیلیان فرد و علیرضا معبودی و شمس الدین مومنی بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای حمید توکلی خراسانی بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923693
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳/۸/۹۱ شرکت مذکور که در اجرای ماده ۴۲ و ۴۴ اساسنامه هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض و صاحبان امضاء مجاز را بشرح ذیل مشخص نمود:
اجراء مصوبات هیئت مدیره واداره امور شرکت با رعایت قوانین کشور و مصوبات هیئت مدیره، تهیه و تدوین آیین نامه های داخلی شرکت شامل استخدامی، معاملات و تدارکات و... و ارائه جهت تصویب هیئت مدیره، تنظیم و ارائه بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب و ارائه به مجمع عمومی؛ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت؛ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه در چارچوب مصوبات هیئت مدیره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها در چارچوب مصوبات هیئت مدیره، تحصیل هرگونه تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در چارچوب مصوبات هیئت مدیره، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجای دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به هیئت مدیره و پس از تصویب ارائه به حسابرس و بازرس شرکت، امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10847211
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳/۸/۹۱ شرکت مذکور که در اجرای ماده ۴۲ و ۴۴ اساسنامه هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض و صاحبان امضاء مجاز را بشرح ذیل مشخص نمود:

اجراء مصوبات هیئت مدیره واداره امور شرکت با رعایت قوانین کشور و مصوبات هیئت مدیره، تهیه و تدوین آیین نامه‌های داخلی شرکت شامل استخدامی، معاملات و تدارکات و... و ارائه جهت تصویب هیئت مدیره، تنظیم و ارائه بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب و ارائه به مجمع عمومی؛ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت؛ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه در چارچوب مصوبات هیئت مدیره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها در چارچوب مصوبات هیئت مدیره، تحصیل هرگونه تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در چارچوب مصوبات هیئت مدیره، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجای دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به هیئت مدیره و پس از تصویب ارائه به حسابرس و بازرس شرکت، امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727221
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۶/۵/۹۱ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۷/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
در راستای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۹۱ موضوع افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال و در راستای اجرای مفاد ماده xxx قانون تجارت، هیئت مدیره در مرحله اول با افزایش سرمایه شرکت به میزان صددرصد سرمایه ثبتی از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/xxx/xxx ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران موافقت نمود و مقرر شد که تشریفات قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت در چارچوب قانون تجارت بعمل آمده و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردد ماده ۵ سرمایه و تعداد سهام: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم با نام یکهزار ریال می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ کفیل ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9878878
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۶/۵/۹۱ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۷/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

در راستای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۹۱ موضوع افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال و در راستای اجرای مفاد ماده xxx قانون تجارت، هیئت مدیره در مرحله اول با افزایش سرمایه شرکت به میزان صددرصد سرمایه ثبتی از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/xxx/xxx ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران موافقت نمود و مقرر شد که تشریفات قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت در چارچوب قانون تجارت بعمل آمده و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردد ماده ۵ سرمایه و تعداد سهام: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم با نام یکهزار ریال می‌باشد.

کفیل ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715024
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت(سهامی عام) شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۹۱ شرکت مذکور که در سالن مرکز آموزش رفاهی فرهنگیان در یاسوج ـ بلوار استقلال ـ میدان معلم تشکیل گردید و در تاریخ ۱۲/۵/۹۱ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ مجمع ضمن تصویب پیشنهاد هیئت مدیره در راستای مفاد ماده xxx قانون تجارت به هیئت مدیره شرکت اختیار داد که طی مدت دو سال نسبت به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال اقدام نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ کفیل ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9593348
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۹۱ شرکت مذکور که در سالن مرکز آموزش رفاهی فرهنگیان در یاسوج‌ـ بلوار استقلال‌ـ میدان معلم تشکیل گردید و در تاریخ ۱۲/۵/۹۱ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ مجمع ضمن تصویب پیشنهاد هیئت مدیره در راستای مفاد ماده xxx قانون تجارت به هیئت مدیره شرکت اختیار داد که طی مدت دو سال نسبت به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال اقدام نماید.

کفیل ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 513398

آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت
( سهامی عام )
به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
به موجب صورتجلسات هیات مدیره مورخه ۲/۱۲/xxx۰ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده ودرتاریخ ۸/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید ۰
۱ـ آقای ابوالحسن خاموشی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران به سمت رئیس هیات مدیره و آقای احد محمدی به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذار توسعه وساختمانی برج اوران به سمت نائب رئیس هیات مدیره واحمد جلیلیان فرد به نمایندگی ازشرکت ملی صنایع پتروشیمی وایرج قربانی به نمایندگی ازشرکت فراساحل ایران وشمس الدین مومنی به نمایندگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب شدند ۰
۲ـ هیات مدیره آقای حمید توکلی خراسانی رابه سمت مدیرعامل ( خارج از اعضای هیات مدیره ) برای مدت دوسال انتخاب نمود ۰
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9831072
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت ( سهامی عام ) به شماره ثبت ۵۱۲۴ وشناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
به موجب صورتجلسات هیات مدیره مورخه ۲/۱۲/xxx۰ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده ودرتاریخ ۸/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید ۰

۱ـ آقای ابوالحسن خاموشی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران به سمت رئیس هیات مدیره و آقای احد محمدی به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذار توسعه وساختمانی برج اوران به سمت نائب رئیس هیات مدیره واحمد جلیلیان فرد به نمایندگی ازشرکت ملی صنایع پتروشیمی‌وایرج قربانی به نمایندگی ازشرکت فراساحل ایران وشمس الدین مومنی به نمایندگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی‌به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب شدند ۰

۲ـ هیات مدیره آقای حمید توکلی خراسانی رابه سمت مدیرعامل ( خارج از اعضای هیات مدیره ) برای مدت دوسال انتخاب نمود ۰

سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 446710

آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت
سهامی عام بشماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۴/۱۰/xxx۰ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۲۲/۱۰/۹۰ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت سرمایه گذاری ایران و شرکت فرا ساحل ایران و شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمانی برج آوران بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال دیگر انتخاب شدند.
۲ـ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشماره ثبت xxx۷۲ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی رهیافت بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه محلی نسیم دنا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ صورتهای مالی مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10367959
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام بشماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۴/۱۰/xxx۰ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۲۲/۱۰/۹۰ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت سرمایه گذاری ایران و شرکت فرا ساحل ایران و شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمانی برج آوران بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال دیگر انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشماره ثبت xxx۷۲ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی رهیافت بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه محلی نسیم دنا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ صورتهای مالی مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت. سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 440508

آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام بشماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲/۹/xxx۰ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۲۰/۹/xxx۰ به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ با توجه به واریز ۶۵% تعهد صاحبان سهام شرکت و تایید حسابرس و بازرس قانونی طی گزارش از سوی مدیر عامل به استحضار اعضاء هیئت مدیره رسانده شد که کلیه سهامداران صد درصد تعهدات آورده خود را پرداخت نموده اند.
۲ـ هیئت مدیره پس از بررسی مستندات ارائه شده واریز صد درصد سرمایه شرکت را تأیید نموده اند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11433700
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام بشماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲/۹/xxx۰ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۲۰/۹/xxx۰ به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ با توجه به واریز ۶۵% تعهد صاحبان سهام شرکت و تایید حسابرس و بازرس قانونی طی گزارش از سوی مدیر‌عامل به استحضار اعضاء هیئت مدیره رسانده شد که کلیه سهامداران صد‌درصد تعهدات آورده خود را پرداخت نموده‌اند.

۲ـ هیئت مدیره پس از بررسی مستندات ارائه شده واریز صد‌درصد سرمایه شرکت را تأیید نموده‌اند.

سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10343094
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
بموجب صورت جلسات هیئت مدیره مورخه ۱۶/۷/۹۰ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۲۴/۷/۹۰ به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ باستناد نامه ۲۸/ د/ ۹۰ مورخه ۹/۷/۹۰ شرکت پتروشیمی دلفین آقای احد محمدی بعنوان عضو حقیقی هیئت مدیره انتخاب گردید. ۲ عباس صمیمی رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رضائی حسن آباد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد رضا حیدرنیا و رضا حمزه لو و احد محمدی بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10815054
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده در مورخه ۱۹/۴/۹۰ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۳/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱‌ـ صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲‌ـ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بسمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۳‌ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۴‌ـ ماده ۴۸ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید سال مالی شرکت یک سال شمسی است که از اول مهر ماه هر سال شروع و به سی و یکم شهریور سال بعد ختم می‌شود.

سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10436925
اگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی خاص) به شمار ثبت ۵۱۲۴ وشناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
به موجب صورتلجسه هیئت مدیره مورخه ۲۸/۳/۹۰ شرکت مذکور که درمحل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۲/۴/۹۰ به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل اتخاذ گردید هیئت مدیره در چارچوب ماده ۴۲ اساسنامه به اتفاق ارا اقای حمید توکلی خراسانی رابه سمت مدیرعامل جدید شرکت انتخاب نمود سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9578361
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۶/۸۹ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۱/۸/۸۹به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ آدرس جدید شرکت در یاسوج ـ خیابان سردار جنگل جنوبی ـ پلاک xxx ـ ساختمان آرین ـ طبقه اول ـ واحد یک ـ شماره تلفن xxxxxx۸ـxxx۱ کدپستی xxx۹۴ـxxx۱۷ تعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید

سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11736341
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی‌عام) به شماره ثبت ۵۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۱۵۰
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۴/۸۹ شرکت مذکور که در محل سالن شهید مطهری در یاسوج تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۷/۵/۸۹ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ صورت‌های مالی مربوطه به سال منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره ثبت xxx۷۲ به عنوان حسابرسی مستقل و بازرس اصلی و آقای عباسعلی دهدشتی‌نژاد بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های تعیین گردید.

سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات