آسان پرداخت پرشین

شرکت آسان پرداخت پرشین (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10460114292 (فعال)
16
افراد
42
آگهی‌ها
8091
شماره ثبت
1388/2/24
تاریخ تأسیس
شرکت آسان پرداخت پرشین با هدف فعالیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی داده ها، در اردیبهشت سال 88 تاسیس گردید. هدف این شرکت گسترش و تسهیل خدمات پرداخت الکترونیک می باشد و اجزای مختلف سیستم بر پایه "مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت " اداره نظام پرداخت بانک مرکزی و شرکت شاپرک در نظر گرفته شده و همچنین بگونه ای طراحی شده تا در برگیرنده طیف وسیعتری از انواع پرداخت الکترونیک باشد، این هدف با بکارگیری تجهیزات و ابزار ویژه پذیرش و انتقال تراکنش ها که در سیستم های پرداخت الکترونیک بروز دنیا استفاده میگردند میسر می باشد. این شرکت با عضویت در شاپرک و تحت نظارت بانک مرکزی، مجوز فعالیت در حوزه پرداختهای الکترونیک کشور در بسترهایی نظیر پایانه فروش (POS) ، موبایل (USSD) و اینترنت (IPG) را کسب نموده است.

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1397/11/6 انقضا 1399/11/1
دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای از 1397/8/26

شرکت‌های مادر آسان پرداخت پرشین

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در آسان پرداخت پرشین دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه آسان پرداخت پرشین

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که آسان پرداخت پرشین در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14997502
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت 8091 و شناسه ملی 10460114292
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 23/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف منصوری به شماره ملی 4284165100 به سمت رییس هیأت مدیره، آقای حامد منصوری به شماره ملی 4284818384 به سمت نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل، شرکت گسترش فناوریهای نوین به شناسه ملی 10103679112 به سمت عضو هیأت مدیره، موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه به شناسه ملی 10100612034 به سمت عضو هیأت مدیره، آقای محمدعلی گوگانی به شماره ملی 1377879682 به سمت عضو هیأت مدیره و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ضمناً اعضای حقوقی هیأت مدیره تاکنون نماینده های حقیقی خود را جهت حضور در هیأت مدیره شرکت معرفی ننموده اند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ـ اعضای هیأت مدیره، اختیارات مندرج در ماده 37 اساسنامه را به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند. ش981003726933838 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14725751
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۷ به تصویب رسید . ۲. اعضای هیأت مدیره شرکت به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : آقای یوسف منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت گسترش فناوری‌های نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ آقای حامد منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ آقای محمدعلی گوگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ۳. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی شرکت و شرکت توسعه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت xxx۹۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب شدند . ۵. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14444982
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۷ وبرابرنامه شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه شرکت اصلاح میگردد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099803
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/xxx۷ وبرابرنامه شماره xxx۹۲ , xxx مورخ ۰۵/۰۴/۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. عبارت زیر به عنوان موضوع فرعی فعالیت به ماده ۲ اساسنامه اضافه گردید. سرمایه گذاری در سایر شرکتها، خرید و فروش کالاها و لوازم مرتبط با فعالیت درصورت ضرورت قانونی پس ازاخذ مجوزهای لازم. ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079700
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۶، به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت xxx۹۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13724951
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یاران تجارت زرین درتاریخ ۳۰/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام امور انفورماتیکی شامل طراحی و تولید و ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای اعم از سفارش مشتری و بسته‌های نرم افزاری و واردات و پشتیبانی نرم افزار‌های رایانه‌ای خارجی و فعالیت در زمینه سیستم‌های ویژه رایانه‌ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت هوشمند و مشاوره و نظارت بر اجرای پروژ ه های انفورماتیکی و همچنین اجرای پروژه‌های انفورماتیکی و فعالیت در زمینه شبکه‌های رایانه‌ای و امنیت شبکه و شبکه‌های مخابراتی و شبکه‌های رایانه‌ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه‌ای و دستگاه‌های جانبی رایانه و قطعات و ملزومات رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری رایانه‌ای و اخذ وام تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: زنجان / شهرستان زنجان / بخش مرکزی / شهر زنجان/ گاوازنگ/ بلوار استاد یوسف ثبوتی/ خیابان (پارک علم و فن آوری) / پلاک ۰/ ساختمان پارک علم و فن آوری/ طبقه سوم/ واحد xxx/ کدپستی xxxxxxxxx۲ نشانی شعب: تهران/ پایین‌تر از پل پارک وی / کوچه مهناز / پلاک ۸ / کدپستی: xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۳۰/۸/xxx۶ بانک ملی شعبه خرمشهر پرداخت گردید. اولین مدیران شرکت: ۱ شرکت آسان پرداخت پرشین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی آقای حامد شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ آقای حمیدرضا عباسی نیا به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۳ آقای افشین محمدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاءهیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم حبیبه محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید. آقای علیداد تقی لو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613206
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت به زنجان شهر زنجان گاوازنگ بلوار استاد یوسف ثبوتی خیابان (پارک علم و فن آوری) پلاک ۰ ساختمان پارک علم و فن آوری طبقه سوم واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۲ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۲ مقرر گردید که شعب شرکت در استان تهران به آدرس‌های ذیل تاسیس گردد: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند جنوبی، پلاک ۶۹، کدپستی xxxxxxxxx۷ تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه نیایش، خیابان مهناز، پلاک ۸، کدپستی xxxxxxxxx۴ تهران، شهر جدید پردیس، پارک علم و فن آوری، خیابان نوآوری هفتم، پلاک ۷۲، کدپستی xxxxxxxxx۵ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13607305
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۶ وباستنادنامه شماره xxx/xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۰۶/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی از محل سود انباشته که تماما پرداخت و تأدیه شده_است افزایش وماده ۵ اساسنامه شرکت اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551817
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به آدرس استان زنجان شهر زنجان گاوازنگ خیابان گاوازنگ بلوار استاد یوسف ثبوتی پارک علم و فناوری پلاک xxx طبقه همکف کد پستی xxxxxxxxx۱ انتقال و در اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری زنجان تحت شماره xxx۱ در تاریخ ۱۸/۰۵/xxx۶ به ثبت رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13527589
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به آدرس استان زنجان شهر زنجان گاوازنگ خیابان گاوازنگ بلوار استاد یوسف ثبوتی پارک علم و فناوری پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502921
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گسترش فناوری‌های نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای مسعود فلاح سیچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مؤسسه صندوق رفاه و تأمین آتیه به شماره ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی آقای مسعود جلالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علی گوگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای حامد منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502553
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. آقایان یوسف منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حامد منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و محمد علی گوگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت گسترش فناوری‌های نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و مؤسسه صندوق رفاه و تأمین آتیه به شماره ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346715
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود فلاح سیچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گسترش فناوری‌های نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به جای مسعود آتشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13004050
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۵ مجوز شماره xxx۶۲ , xxx مورخه ۰۹/۰۶/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980173
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ولی اله شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره، و شرکت گسترش فناوری‌های نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای مسعود آتشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حامد منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضای هیات مدیره) به سمت مدیرعامل و شرکت گسترش فناوری‌های نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای مسعود آتشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ وموسسه صندوق رفاه و تامین آتیه به شماره ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی آقای مسعود جلالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و یوسف منصوری کدملی xxxxxxxxx۰ و محمد علی گوگانی کدملی xxxxxxxxx۲ عنوان اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود و اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیات مدیره تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12975191
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذشد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی  و مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقایان یوسف منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمد علی گوگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و ولی اله شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت گسترش فناوری‌های نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای مسعود آتشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و صندوق رفاه و تامین آتیه به شماره ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی آقای حشمت اله نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12914376
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/xxx۵ سرمایه شرکت از مبلغ xxx , xxx xxx , xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم بانام xxx۰ ریالی از طریق مطالبات حال شده سهامداران افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12610604
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات شامل ارائه خدمات رایانه ای اعم از سخت افزار تولید نرم افزار و ارائه خدمات مخابراتی و اتوماسیون اداری و اتوماسیون صنعتی در حوزه پرداخت الکترونیک و ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی (پی اس پی) و عقد قرارداد با شرکت ها و ارگانهای دولتی و خصوصی و شرکت در مناقصات و مزایده ها در زمینه موضوع فعالیت شرکت و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات و سیستم های رایانه ای مرتبط با شبکه پرداخت (به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه نرم افزارهای چند رسانه ای ـ رسانه های برخط و هم چنین اماکن کسب خدمات ـ تجهیزات ـ ماشین آلات و نرم افزارهای فعالیت های یاد شده) و ارائه خدمات تجارت الکترونیک مجاز و ایجاد بستر های فنی لازم برای ارائه آن و ارائه خدمات در کلیه زمینه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارائه و اجرای کلیه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با حوزه پرداخت و توسعه بستر فنی برای گسترش و بهره برداری از کارتهای بانکی و ایجاد بسترهای اطلاعاتی و فنی لازم برای انجام تراکنشهای مالی و تأسیس شرکت جدید یا مشارکت در شرکتهای موجود در زمینه های مرتبط با موضوع شرکت و اخذ و پذیرش نمایندگی های شرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی مرتبط با پرداخت و فناوری اطلاعات و ایجاد دفاتر و شعب و نمایندگی در سراسر استانها و مشاوره و نظارت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ـ انجام پروژه های خدمات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه پرداخت. تشریفات نقل و انتقال سهام با نام به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: هرگونه نقل و انتقال و وثیقه گذاردن و مقید نمودن یا واگذاری تمام یا قسمتی از سهام شرکت یا حقوق و منافع مربوط به آن منوط به موافقت قبلی هیأت مدیره است و این موافقت باید به موجب تصمیمی بعمل اید که طبق مقررات این اساسنامه اتخاذ می گردد. هر صاحب سهمی که مایل باشد سهم خود را به دیگری انتقال دهد موظف است قبلاً هیأت مدیره را از آن آگاه نموده و نام خریداری را که مایل است سهم او را خریداری کند و بهای فروش را اطلاع دهد تا اگر از بین صاحبان سهام اشخاصی مایل به خرید سهام مزبور باشند در ظرف مدت ۱۵ روز نظر خود را اطلاع داده و بهای آن را در شرکت تودیع نمایند و به این ترتیب صاحبان سهام شرکت در خرید سهام مزبور به نسبت سهامی که دارا می باشند دارای حق تقدم خواهند بود. چنانچه در ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ تقاضا مدیران شرکت راجع به خرید سهام مورد تقاضا اطلاعی ندهند فروشنده مجاز است سهام خود را با نظارت هیأت مدیره و به همان قیمت به شخص یا اشخاص که در تقاضا اعلام داشته است انتقال دهد و شرکت موظف است سهام را به نام خریدار جدید ثبت نمایند هیچ یک از صاحبان سهام بدون موافقت قبلی هیأت مدیره و رعایت حق تقدم صاحبان سهام نمی توانند تمام یا قسمتی از سهام خود را به دیگری انتقال دهند هر انتقالی که بدون رعایت تشریفات فوق صورت گیرد از نظر شرکت باطل و بلا اثر است و شرکت شخصی را صاحب سهم می شناسد که سهم یا سهام در دفتر سهام به نام او ثبت شده است. اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12407617
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۳ به تصویب رسیدروزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.. موسسه آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12169638
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۱۰/۲۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12133607
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
آگهی انتقالی شرکت آسان پرداخت پرشین سهامی خاص به موجب نامه شماره xxx۶۹/۹۳,xxx مورخه ۱۵/۱۰/xxx۳ و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۵/۰۹/xxx۳ مرکز اصلی شرکت آسان پرداخت پرشین سهامی خاص به شماره ثبت xxx۱ به نشانی پردیس ـ پارک فناوری پردیس ـ خیابان نوآوری هفتم پلاک ۷۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت و در این اداره تحت شماره xxx به ثبت رسیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1762059
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آدرس شرکت به آدرس: شهر جدید پردیس، پارک فناوری پردیس، خیابان نوآوری هفتم، پلاک۷۲، کدپستی: xxxxxxxxx۵ انتقال یافت. و با این ترتیب ماده ۳ اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1579066
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ولی ا... شهیدی با کدملی شماره xxxxxxxxx۶به سمت رئیس هیأت مدیره ـ شرکت گسترش فناوریهای نوین کشاورز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ با نمایندگی آقای مسعود آتشی با کدملی شماره xxxxxxxxx۷به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ـ صندوق رفاه و تأمین آتیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای عبدا... سلیمانی با کد ملی xxxxxxxxx۴به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای محمد علی گوگانی با کد ملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای یوسف منصوری با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره آقای حامد منصوری با کد ملی xxxxxxxxx۴ب به سمت مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره)تا تاریخ ۲۷/۰۵/۹۵ انتخاب گردیدند. ب: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب هر یک، یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی با امضاء یکی از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1511226
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۹۱ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب قرار گرفت.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ موسسه آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت
آقای علی اصغر فرخ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب شدند.
۴ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند:
موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴
شرکت گسترش فناوری های نوین کشاورز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲
آقای ولی اله شهیدی به کد ملی xxxxxxxxx۶
آقای یوسف منصوری به کد ملی xxxxxxxxx۰
آقای محمد علی گوگانی به کد ملی xxxxxxxxx۲
شxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464589
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۹۱ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ هیئت مدیره بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376843
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx۱۸ سهم ۲۲.xxx.xxx ریالی بانام که از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت. و ماده ۴ اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376842
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اصلاح ماده ۱۰ و ۱۷ و ۳۷ و ماده ۶۰ اساسنامه
هرگونه نقل و انتقال و وثیقه گذاردن و مقید نمودن یا واگذاری تمام یا قسمتی از سهام شرکت یا حقوق و منافع مربوط به آن منوط به موافقت قبلی هیئت مدیره است و این موافقت باید به موجب تصمیمی بعمل آید که طبق مقررات این اساسنامه اتخاذ می گردد. هر صاحب سهمی که مایل باشد سهم خود را به دیگری انتقال دهد موظف است قبلاً هیئت مدیره را از آن آگاه نموده و نام خریداری را که مایل است سهم او را خریداری کند و بهای فروش را اطلاع دهد تا اگر از بین صاحبان سهام اشخاصی مایل به خرید سهام مزبور باشند در ظرف مدت ۳۰ روز نظر خود را اطلاع داده و بهای آن را در شرکت تودیع نمایند و به این ترتیب صاحبان سهام شرکت در خرید سهام مزبور به نسبت سهامی که دارا می باشند دارای حق تقدم خواهند بود. چنانچه در ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ تقاضا مدیران شرکت راجع به خرید سهام مورد تقاضا اطلاعی ندهند فروشنده مجاز است سهام خود را با نظارت هیئت مدیره و به همان قیمت به شخص یا اشخاص که در تقاضا اعلام داشته است انتقال دهد و شرکت موظف است سهام را به نام خریدار جدید ثبت نماید. هیچ یک از صاحبان سهام بدون موافقت قبلی هیئت مدیره و رعایت حق تقدم صاحبان سهام نمی توانند تمام یا قسمتی از سهام خود را به دیگری انتقال دهند. هر انتقالی که بدون رعایت تشریفات فوق صورت گیرد از نظر شرکت باطل و بلااثر است و شرکت شخصی را صاحب سهم می شناسد که سهم یا سهام در دفتر سهام به نام او ثبت شده است.
اصلاح ماده ۱۷ اساسنامه:
دعوت صاحبان سهام برای شرکت در مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد و ارسال دعوتنامه به انضمام دستور جلسه به آخرین نشانی یا اقامتگاه سهامداران به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.
اختیارات هیأت مدیره (موضوع ماده ی ۳۷) اساسنامه:
جلسات هیأت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند و تصمیمات متخذه همواره با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می گردد، بجز در موارد انتقال و فروش هرگونه دارائی های ثابت (اعم از مشهود و نامشهود، که ملاک تعیین آنها طبق استانداردهای حسابداری بوده و مالکیت معنوی و فکری که ناظر به خلاقیت های مورد استفاده در تجارت و بازرگانی است، از قبیل و نه محدود به اختراعات، ابداعات ثبت شده و ثبت نشده، نشانه ها، علائم تجاری و غیرمرتبط نیز مشمول دارایی های مذکور می باشد) که فقط با نظر موافق چهار پنجم اعضاء هیأت مدیره اعتبار خواهد داشت.
اصلاح ماده ۶۰ اساسنامه:
تبصره ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون، همواره ده درصد (۱۰%) از سود ویژه ی مذکور کسر و به منظور گسترش فعالیت شرکت تحت عنوان اندوخته در حساب ها منظور و بنا به تصمیم و تصویب مجمع عمومی عادی بهره برداری خواهد شد.
حل و فصل اختلافات
کلیه ی اختلافات بین سهامداران شرکت به هیأت داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع و رأی داور یا داوران مزبور برای طرفین دعوی قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.
ترکیب هیأت مدیره
هیأت مدیره متشکل از حداکثر پنج نفر می باشد که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می گردند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1339451
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین سهامی خاص به شماره ثبت۸۰۹۱ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات شامل ارائه خدمات رایانه ای اعم از سخت افزار و تولید نرم افزار و ارائه خدمات مخابراتی و اجرای پروژه های اتوماسیون اداری و اتوماسیون صنعتی و ارائه کلیه خدمات شبکه های رایانه ای و اطلاع رسانی بین المللی و ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی (پی اس پی) و عقد قرارداد با شرکتها و ارگانهای دولتی و خصوصی و شرکت در مناقصات و مزایده ها در زمینه موضوع فعالیت شرکت و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات و سیستم های رایانه ای (به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه نرم افزارهای چندرسانه ای ـ رسانه های برخط و همچنین اماکن کسب خدمات ـ تجهیزات ـ ماشین آلات و نرم افزارهای فعالیت های یادشده) و ارائه خدمات تجارت الکترونیک مجاز و ایجاد بسترهای فنی لازم برای ارائه آن و ارائه خدمات در کلیه زمینه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارائه و اجرای کلیه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به کارتهای اطلاعات (پوز) و توسعه بستر فنی برای گسترش و بهره برداری از کارتهای مذکور و ایجاد بسترهای اطلاعاتی و فنی لازم برای انجام تراکنشهای اطلاعاتی و تاسیس شرکت جدید یا مشارکت در شرکتهای موجود در زمینه های مرتبط با موضوع شرکت و اخذ و پذیرش نمایندگی های شرکتها و موسسات داخلی و خارجی مرتبط با فناوری اطلاعات و ایجاد دفاتر و شعب و نمایندگی در سراسر استانها و مشاوره و نظارت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ـ انجام پروژههای خدمات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه فناوری اطلاعات.
در تاریخ۰۷/۱۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210723
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۱ وشناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۷/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ولی اله شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حامد منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای یوسف منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۵/۷/xxx۴
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ولی اله شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای یوسف منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات با امضای متفق آقایان ولی اله شهیدی و حامد منصوری همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۱۵/۸/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1195570
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین سهامی خاص به شماره ثبت۸۰۹۱ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۵/۷/۹۲ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۵/۷/۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مهدی شهیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای حامد منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حامد شهیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ تا تاریخ۱۵/۷/۹۴
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای مهدی شهیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نا ئب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد شهیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل
۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی زنجان به آدرس شهر زنجان ـ کوچه مشکی چهار راه دوم ساختمان شهاب واحد۷ کدپستی کدپستیxxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات با امضای متفق آقایان مهدی شهیدی و حامد منصوری همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ۴/۸/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149615
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۰۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر فرخ به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۴ ـ نشانی شرکت از استان زنجان واحد زنجان به کیش واحد کیش به نشانی جدید کیش منطقه آزاد کیش ـ کیش ـ خانه گستر ـ ورودی۱ ـ ساختمان بال ـ ساختمان پرشین سوئیچ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ۰۲/۰۶/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1053138
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به هشت هزار و ششصد سهم با نام، به ارزش هر سهم xxx/xxx/۲۲ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره ۹۲/xxx/xxx مورخ ۱۵/۲/xxx۲ بانک اقتصاد نوین شعبه آفریقا مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۳ ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۲/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1031333
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به چهارهزار و هشتصد سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/xxx/۲۲ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره xxx۴ مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار آفریقا مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10043640
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اضغر فرخ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717647
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشینسهامی خاص به شماره ثبت۸۰۹۱و شناسه ملی۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اضغر فرخ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10539184
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین سهامی خاص بشماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید و شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از ۳ نفر اداره خواهد_شد. ۲ موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام امور انفور ماتیکی و فناوری اطلاعات شامل ارائه خدمات رایانه‌ای اعم از سخت افزار و نرم افزار و ارائه خدمات مخابراتی و اجرای پروژه‌های اتوماسیون اداری و اتوماسیون صنعتی و ارائه کلیه خدمات شبکه‌های رایانه‌ای و اطلاع رسانی بین المللی و ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی پی اس پی و عقد قرارداد با شرکتها و ارگانهای دولتی و خصوصی و شرکت در مناقصات و مزایده‌های در زمینه موضوع فعالیت شرکت و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات و سیستم‌های رایانه‌ای (باستثنای هرگونه فعالیت در زمینه نرم افزاری‌های چند رسانه‌ای رسانه‌های برخط و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات و نرم افزارهای یاد شده) و ارائه خدمات تجارت الکترونیک مجاز و ایجاد بسترهای فنی لازم برای ارائه آن و ارائه خدمات در کلیه زمینه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارائه و اجرای کلیه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به کارتهای اطلاات پوز و توسعه بستر فنی برای گسترش و بهره برداری از کارتهای مذکور و ایجاد بسترهای اطلاعاتی و فنی لازم برای انجام تراکنشهای اطلاعاتی و تاسیس شرکت جدید یا مشارکت در شرکتهای موجود در زمینه‌های مرتبط با موضوع شرکت و اخذ و پذیرش نمایندگی شرکتها و موسسات داخلی و خارجی مرتبط با فناوری اطلاعات و ایجاد دفاتر و شعب و نمایندگی در سایر استانها و مشاوره و نظارت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام پروژه‌های خدمات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. در تاریخ ۱۱/۸/۹۰ ذیل دفترثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10282298
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۸/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای مهدی شهیدی و آقای حامد منصوری و آقای حامد شهیدی تا تاریخ ۱/۸/xxx۲ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی شهیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد منصوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد شهیدی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد منصوری به سمت مدیرعامل ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته، بروات با امضاء متفق آقایان مهدی شهیدی و حامد منصوری همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۱/۸/xxx۰ ذیل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت ومورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10795619
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۰۹۱ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه‌نگر با نمایندگی آقای امیرجلال امیدی به عنوان بازرس اصلی، آقای بهروز نجفی‌نیا به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۳۰/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10057528
آگهی تغییرات شرکت آسان پرداخت پرشین (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۸۹ که در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ واصل گردید: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۵ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx/xxx/۲۲ ریالی از محل نقدی به موجب گواهی شماره xxx۴/xxx۱ مورخ ۱۵/۴/۸۹ بانک پارسیان شعبه بلوار کشاورز افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. ۲ موضوع شرکت به انجام امور انفورماتیکی و فناوری اطلاعات شامل ارائه خدمات رایانه‌ای اعم از سخت افزار و نرم افزار و ارائه خدمات مخابراتی و اجرای پروژه‌های اتوماسیون اداری و اتوماسیون صنعتی و ارائه کلیه خدمات شبکه‌های رایانه‌ای و اطلاع رسانی بین المللی و ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی (PSP) و عقد قرارداد با شرکتها و ارگانهای دولتی و خصوصی و شرکت در مناقصات و مزایده‌ها در زمینه موضوع فعالیت شرکت و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات و سیستم‌های رایانه‌ای (به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه نرم افزارهای چند رسانه‌ای , رسانه‌های برخط و همچنین اماکن کسب خدمات , تجهیزات , ماشین آلات و نرم افزاهای فعالیت‌های یاد شده) و ارائه خدمات تجارت الکترونیک مجاز و ایجاد بسترهای فنی لازم , ارائه خدمات در کلیه زمینه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات , ارائه و اجرای کلیه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به کارت اطلاعات POS و توسعه بستر فنی برای گسترش و بهره برداری از کارتهای مذکور , ایجاد بسترهای اطلاعاتی و فنی لازم برای انجام تراکنشهای اطلاعاتی , تاسیس شرکت جدید یا مشارکت در شرکتهای موجود در زمینه‌های مرتبط با موضوع شرکت , اخذ و پذیرش نمایندگی‌های شرکتها و موسسات داخلی و خارجی مرتبط با فناوری اطلاعات و ایجاد دفاتر , شعب و نمایندگی در سایر استانها و مشاوره و نظارت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییر یافت و ماده ۱۲ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۳ دفتر در تاریخ ۳۰/۴/۸۹ تکمیل و امضا شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9620306
آگهی تغییرات شرکت الوان تجارت پرشین( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۸/۲/۸۹ که در مورخ ۱۳/۲/۸۹ واصل گردید:

۱‌ـ سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیارد ریال به مبلغ بیست وپنج میلیارد ‌ریال منقسم به xxx۰ سهم ده میلیون ریالی از محل نقدی به موجب گواهی شماره xxx/xxx۲/۴/۷۲ بانک صادرات ایران شعبه عارف افزایش و ماده ۵ اساسنامه اصلاح شد.

۲‌ـ نام شرکت از الوان تجارت پرشین به آسان پرداخت پرشین تغییر یافت و ماده ۱ اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد.

۳‌ـ اعضای هیات‌مدیره از۴ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده ۳۱ اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد.

۴‌ـ باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۸۹ اعضای هیات‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: ۱‌ـ منوچهر کریمی ۲‌ـ مهدی شهیدی ۳‌ـ حامد منصوری ۴‌ـ محمدصادق مهین‌بابائی ۵‌ـ حامد شهیدی

۵‌ـ آقای بهروز نجفی‌نیا به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن اسمعیل‌گل به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۶‌ـ ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت.

۷‌ـ باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۹/۲/۸۹ آقای منوچهر کریمی به سمت رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی شهیدی به سمت نائب رئیس هیات‌مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره از بین آقایان مهدی شهیدی و حامد منصوری همراه مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی با امضای یکی از اعضای هیات‌مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

۸‌ـ دفتر در مورخ ۱۴/۲/۸۹ تکمیل و امضاء شد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10789033
آگهی تغییرات شرکت الوان تجارت پرشین با مسئولیت‌محدودبه شماره ثبت ۸۰۹۱ و شناسه‌ملی ۱۰۴۶۰۱۱۴۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع‌عمومی شرکاء و هیات‌مدیره مورخ ۸/۷/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حامد شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx تولد ۶/۳/xxx۳ فرزند ولی‌اله با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مهدی شهیدی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال افزایش داد. آقای منوچهر کریمی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال افزایش داد. آقای محمد صادق مهین‌بابائی به شماره xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx۵۹ تاریخ تولد ۱/۷/xxx۸ فرزند محمدحسن با پرداخت xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.

۱ـ۲ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۲ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است.

۳ـ۲ـ اعضاء هیات‌مدیره برای دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای منوچهر کریمی به سمت رئیس هیات‌مدیره آقای مهدی شهیدی به سمت نایب‌رئیس هیات‌مدیره آقای محمدصادق مهین‌بابائی به سمت عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل و آقای حامد شهیدی به سمت عضو هیات‌مدیره

۴ـ۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای توام رئیس هیات‌مدیره و نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای یکی از اعضای هیات‌مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

۵ـ۲ـ آقای بهروز نجفی نیا به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن اسمعیل گل به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

۳ـ شعبه به نشانی تهران خیابان کریمخان زند خیابان خردمندجنوبی پلاک xxx و به مدیریت محمدصادق مهین‌بابائی تغییر یافت.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی زنجان به آدرس شهر زنجان ـ کوچه مشکی ـ چهارراه دوم ساختمان شهاب واحد ۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

۵ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز علی‌الخصوص از انواع سبک و سنگین و نیمه سنگین و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و کلیه ماشین‌آلات صنعتی عمرانی. اقدام درجهت اخذ هرگونه تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌ها در جهت پیشبرد اهداف شرکت طرح و اجرای پروژه‌های تولیدی صنعتی وعمرانی (به علاوه هرگونه اقدام تجاری و تولیدی و بازرگانی که مغایرتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی نداشته باشد) و کلیه خدمات مخابراتی و اجرای پروژه‌های آی‌تی (IT) مکانیزاسیون ارائه کلیه خدمات شبکه‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی، خدمات پرداخت پی‌اس‌پی (PSP) و عقد قرارداد با شرکت‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی در صورت نیاز اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای، رسانه‌‌های برخط و همچنین اماکن کسب، خدمات، تجهیزات، ماشین‌آلات و نرم‌افزارهای مخصوص فعالیت های یادشده)

در تاریخ ۲۵/۸/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11502189
آگهی تأسیس شرکت الوان تجارت پرشین با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۲/xxx۸ تحت شماره xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۲/xxx۸ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز علی‌الخصوص از انواع سبک و سنگین و نیمه سنگین و ماشین‌‌آلات راهسازی و کشاورزی و کلیه ماشین‌آلات صنعتی عمرانی، اقدام در جهت اخذ هرگونه تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌ها در جهت پیشبرد اهداف شرکت طراح و اجرای پروژه‌های تولیدی، صنعتی و عمرانی (بعلاوه هرگونه اقدام تجاری و تولیدی و بازرگانی که مغایرتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی نداشته باشد).

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان زنجان، شهر زنجان، شهرک کارمندان بلوار مهدوی، پشت بانک ملی، جنب آرایشگاه نوین آرا، تلفن xxxxxxxxx۳۷

۱ـ۳ـ شعبه به مدیریت محسن اسمعیل گل به آدرس ایران، تهران، خ کریمخان زند، خ خردمند جنوبی پلاک xxx.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای منوچهر کریمی بسمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ آقای مهدی شهیدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ آقای محسن اسمعیل گل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می‌باشد.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات