بانک صادرات زنجان

شرکت بانک صادرات زنجان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10460029198 (غیر فعال مالیاتی)
0
افراد
2
آگهی‌ها
662
شماره ثبت
1360/1/10
تاریخ تأسیس
به موجب تبصره 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وابلاغ الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور غیر فعال گردید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10459818
آگهی تصمیمات بانک صادارات زنجان به شماره ثبت ۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۹۱۹۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ که به تاریخ ۲۸/۱۲/۸۹ واصل گردید. ۱ با ادغام بانک صادرات استان زنجان و انتقال کلیه حقوق تعهدات , دارائی , دیون و مطالبات بانک به بانک صادرات ایران از تاریخ ۲۹/۱۲/۸۹ موافقت گردید. ۲ دفتر مورخ ۲۲/۱/۹۰ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9940312
آگهی تغییرات بانک صادرات زنجان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۶۶۲و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۲۹۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۱/۸۹ که در تاریخ۲۱/۶/۸۹ واصل گردیده:

۱ـ آقای محمد کیائی به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند.

۲ـ دفتر مورخ۴/۷/۸۹ تکمیل و امضاء شد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات