گروه صنعتی سیتا پارس رسام

شرکت گروه صنعتی سیتا پارس رسام (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380513628 (فعال)
9
افراد
10
آگهی‌ها
35874
شماره ثبت
1388/3/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12776155
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سیتا پارس رسام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۱۳۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ وبازرس علی البدل آقای حسن رضا غفاریان نداف کدملی xxxxxxxxx۲ برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12596836
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتي سيتا پارس رسام شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۱۳۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نام شرکت به " گروه صنعتی سیتاپارس رسام " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12501411
آگهی تغییرات شرکت توسعه پيمان آروين هخامنش شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۱۳۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و اساسنامه شرکت مشتمل بر۷۷ماده و ۱۸ تبصره مورد تصویب قرار گرفت آگهی تبدیل نوع شرکت به شرح ذیل میباشد: نام و شماره ثبت شرکت: توسعه پیمان آروین هخامنش (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷۴ و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن :موضوع اصلی: خدمات پشتیبانی اداری قابل واگذاری به بخش خصوصی ـ خدمات آسفالت و زیر سازی ـ خدمات نظافتی ـ طبخ غذا ـ تهیه و پخش،بسته بندی کلیه مواد غذایی،خشکبار و لبنیات ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم ـ رشته صنعت و معدن: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات وتجهیزات صنایع غذایی،صنایع تبدیلی، نساجی، پوشاک، چرم، چوب شیشه، سلولزی،کانه آرایی، استخراج، فرآوری،متالورژی استخراجی، ذخیره، تبدیل مواد خام و تولید در صنایع پتروشیمی،شیمیایی،کانی غیر فلزی،صنایع سنگین،معدنی،صنایع فلزی(آهن و فولاد،غیر آهنی و فرآورده های فلزی) ،سازه های صنعتی(به جز سازه های ساختمانی) ،تجهیزات هیدرو مکانیک،کارخانجات ابزار آلات و ماشین ها،تاسیسات صنعتی جانبی،تولید وسایل آزمایشگاهی و دارویی، کارخانجات تولید وسایل حمل ونقل،خطوط انتقال مواد در کارخانجات،بهینه سازی مصرف انرژی،صنعت حمل و نقل،اتوماسیون صنعتی شامل کنترل،ابزار دقیق،مانیتورینگ،میترینگ،اسکادا ـ رشته صنعت و معدن شامل دو زیر رشته می باشد:،صنعت ـ معدن ـ تهیه و تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات و بسته بندی و نصب و راه اندازی و اجراء انواع محصولات صنعتی و ریخته گری و انواع قطعات صنعتی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ عقد قراداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد ـ مرکز اصلی و نشانه شعب شرکت و کد پستی: مشهد:خیابان دانشگاه ـ دانشگاه۲۰ پلاکxxx طبقه ۲ کد پستیxxxxxxxxx۹ مدت شرکت:نامحدود میباشد. سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده:سرمایه شرکتxxx/xxx/۱۱ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که xxx سهم بی نام و xxxسهم با نام می باشد سهام ممتاز:شرکت فاقد سهام ممتاز است هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: ۱ ـ خانم نرجس قائمی به ش شxxx کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت ۲ ـ خانم مهری رجبی خامسی به ش شxxx۷ به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ۳ ـ آقای مجید افشار والا به ش شxxx به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ۴ـ خانم مرجان افشار والا به ش ش۶۰ به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ۵ ـ آقای محمد افشار والابه ش شxxx۵۴ به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی:صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود میتوانند در مجامع عمومی حضور به هم برسانند و برای هر یک سهم یک رای خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهم خود را پرداخت نموده باشند. ـ اعلامیه خرید سهام ـ گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام ـ اصل ورقه سهام تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود , مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شود. در مجمع عمومی عادی , تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. مگردر مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراءهر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب میشوند و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده میتواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چندنفر مباسل تقسیم کند. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه بر اساس ماده ۷۲ اساسنامه مربوط به اندوخته قانونی و اختیاری، از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن برطبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است. بر طبق ماده ۷۳ اساسنامه سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده ۷۲ این اساسنامه و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود. در صورت وجود منافع تقسیم ۱۰ درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. بر اساس ماده ۷۶ اساسنامه تصفیه هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد. دارایی بعد از تصفیه از سود ویژه شرکت در هر سال ۱۰% بعنوان اندوخته قانونی منظور میگردد. کسر این اندوخته موقعی که مجموع آن برابر ۱۰ درصد سرمایه گردد الزامی است که پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی، هیئت مدیره شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت هشت ماه اقدام به پرداخت سود قابل تقسیم نماید. تقسیم ۱۰% از سود خالص بین سهامداران در هر حال الزامی است و انحلال و تصفیه شرکت بر طبق قانون و مقررات قانون تجارت میباشدو مجمع عمومی فوق العاده پس از انحلال یک نفر یا بیشتر جهت امر تصفیه تعیین میکند وظایف مدیر تصفیه طبق مقررات قانون تجارت میباشد. روزنامه حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیده است شایان ذکر است اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در اداره ثبت شرکتهای مشهد برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12466221
آگهی تغییرات شرکت توسعه پيمان آروين هخامنش شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۱۳۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیئت مدیره از۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت. الحاق مواردی به موضوع شرکت مورد بحث وبررسی قرار گرفت و در نتیجه موارد ذیل به ماده ۲ اساسنامه اضافه گردید: رشته صنعت و معدن: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات وتجهیزات صنایع غذایی، صنایع تبدیلی، نساجی، پوشاک، چرم، چوب شیشه، سلولزی، کانه آرایی، استخراج به جز نفت وگاز، فرآوری، متالورژی استخراجی، ذخیره، تبدیل مواد خام و تولید در صنایع پتروشیمی، شیمیایی، کانی غیرفلزی، صنایع سنگین، معدنی، صنایع فلزی(آهن و فولاد، غیرآهنی و فرآورده های فلزی)، سازه های صنعتی(به جز سازه های ساختمانی)، تجهیزات هیدرومکانیک، کارخانجات ابزار آلات و ماشین ها، تاسیسات صنعتی جانبی، تولید وسایل آزمایشگاهی و دارویی، کارخانجات تولید وسایل حمل ونقل، خطوط انتقال مواد در کارخانجات، بهینه سازی مصرف انرژی، صنعت حمل و نقل، اتوماسیون صنعتی شامل کنترل، ابزار دقیق، مانیتورینگ ـ رشته صنعت و معدن شامل دو زیر رشته می باشد:، صنعت ـ معدن ـ تهیه و تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات و بسته بندی و نصب و راه اندازی و اجراء انواع محصولات صنعتی و ریخته گری و انواع قطعات صنعتی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ عقد قراداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور جهت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. نشانی شرکت به مشهد خیابان دانشگاه ـ دانشگاه۲۰ ـ پلاکxxx ـ طبقه ۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12466233
آگهی تغییرات شرکت توسعه پيمان آروين هخامنش شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۱۳۶۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم نرجس قائمی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت ـ خانم مهری رجبی خامسی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ـ آقای مجید افشار والا به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ـ خانم مرجان افشار والا به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ـ آقای محمد افشار والا به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال اعضاء انتخاب گردیدند وکلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل شرکت به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12466239
آگهی تغییرات شرکت توسعه پيمان آروين هخامنش شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۱۳۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم نرجس قائمی به کدملیxxxxxxxxx۲ ـ خانم مهری رجبی خامسی به کدملیxxxxxxxxx۲ ـ آقای مجید افشار والا به کدملیxxxxxxxxx۷ ـ خانم مرجان افشار والا به کدملیxxxxxxxxx۴ ـ آقای محمد افشار والا به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به سالهای xxx۲ و xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12470288
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیمان آروین هخامنش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۱۳۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم تهمینه ابراهیمی زاده ابریشمی به کدملیxxxxxxxxx۶ و خانم وجیهه جعفری به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای احسان جعفری به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای مهدی علی اکبری ازغندی به سمت بازرس اصلی به کدملیxxxxxxxxx۷ و آقای حسن رضا غفاریان نداف به سمت بازرس علی البدل به کدملی xxxxxxxxx۲ برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12470293
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیمان آروین هخامنش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۱۳۶۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم تهمینه ابراهیمی زاده ابریشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم وجیهه جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای احسان جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12470301
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیمان آروین هخامنش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۱۳۶۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۷/xxx۴ در خصوص افزایش سرمایه شرکت و با توجه به اظهارنامه تنظیمی پس ازافزایش سرمایه و با توجه به سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات وانتقال مطالبات مذ کور به حساب سرمایه، هیئت مدیره افزایش سرمایه را عملی دانسته و در نتیجه مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال از حساب بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور شده است و ماده ۵اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱۱ ریال منقسم به xxx۰سهم xxx/۱۰ریالی که تعداد xxx سهم بی نام وxxx سهم بانام می باشد که تماما ونقدی پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10749367
آگهی تاسیس شرکت توسعه پیمان آروین هخامنش سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۳/xxx۸ تحت شماره xxx۷۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۳/xxx۸ از لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می‌شود.

۱- موضوع شرکت: خدمات پشتیبانی اداری قابل واگذاری به بخش خصوصی، آسفالت و زیرسازی، خدمات نظافتی، طبخ غذا، تهیه، پخش، بسته‌بندی کلیه مواد غذایی، خشکبار و لبنیات، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم

۲- مدت شرکت:‌ از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳- مرکز اصلی شرکت: ۱-۳- استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان ارشاد، پلاک ۱۱ طبقه سوم

۴- سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۲/xxx۵۰/۵۱ مورخ ۲۰/۲/xxx۸ نزد بانک تجارت شعبه خلیج فارس پرداخت گردیده است.

۵- اولین مدیران شرکت: ۱- خانم تهمینه ابراهیمی زاده ابریشمی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲- خانم وجیهه جعفری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳- آقای احسان جعفری به سمت عضو هیئت مدیره ۴- آقای احسان جعفری به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶- دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸- بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱-۸- خانم زهرا زشکی به عنوان بازرس اصلی ۲-۸- خانم انیس لشکری به عنوان بازرس علی‌البدل.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات