توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد

شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380309246 (فعال)
18
افراد
22
آگهی‌ها
15294
شماره ثبت
1379/4/22
تاریخ تأسیس

شرکت‌های زیرمجموعه توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14599031
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : رقیه اثنا عشری کردیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ جلال جدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ خاور صادقی قلعه نوشاملوئی به شماره xxxxxxxxx۸ معصومه حیدریان فروتقه به شماره xxxxxxxxx۱ سمیرا شهبازی قلعه عباس به شماره xxxxxxxxx۴ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14599034
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای جلال جدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ خانم معصومه حیدریان فروتقه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ خانم سمیرا شهبازی قلعه عباس به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۴ خانم خاور صادقی قلعه نوشاملوئی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ خانم رقیه اثناعشری کردیانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره هیئت مدیره مقرر نمود حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13729019
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهنامان مولد نیروی کاسپین درتاریخ ۰۴/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxx۶۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ایجاد و احداث نیروگاه مولد مقیاس کوچک برق، نیروگاه بادی برق، نیروگاه خورشیدی برق، تهیه و تولید و توزیع و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز در داخل و خارج ایران و ترخیص کالا از تمام گمرکات، صادرات و واردات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و مراجع مالی و بانکی جهت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه متقاضیان در داخل و خارج از کشور و شرکت در انواع نمایشگاهها در داخل و خارج از کشور، بازاریابی بصورت غیرهرمی و غیرشبکه‌ای پس از اخذ مجوز‌های لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی دهستان تبادکان آبادی شهرک صنعتی مشهد (کلات) شهرک صنعتی مشهد (کلات) خیابان فاز ۳ کوچه صنعت جنوبی ۲ پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام عادی می‌باشد که برابر گواهی شماره xxx/xxx۰/۵۱ مورخه ۱۰/۸/xxx۶ بانک تجارت مبلغ xxxxxx۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: ویدا خوش فرجام به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره جهانگیر کامیاب به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره حسین صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل ازاده ودایع خیری (به نمایدگی از طرف شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶) به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمود عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی نوید فرحمند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594415
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112649
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۵ و برابر نامه شماره xxx۲۷/xxx مورخ ۱۴/۷/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و آقای محمود عزیزی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112640
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ و برابر نامه شماره xxx۲۷/xxx مورخ ۱۴/۷/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: ایجاد , تولید و توزیع محصولات نساجی اعم از ریسندگی , بافندگی , رنگرزی , تولید تاپس (مواد اولیه) اکرولیک پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12886835
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ و برابر نامه شماره xxx۴/xxx مورخ ۱۸/۳/xxx۵ سازمان بورس واوراق بهادار تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام به تصویب رسید. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام به شرح ذیل میباشد: ۱) شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۹۴ ۲) موضوع شرکت ونوع فعالیتهای آن: موضوع شرکت عبارت است از: الف: موضوع اصلی: احداث نیروگاه برق مولد مقیاس کوچک و نیروگاه برق خورشیدی ونیروگاه برق بادی انجام فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی وخارجی، واردات و صادرات انواع کالاهای بازرگانی مجاز تهیه و توزیع وخرید و فروش وتولید کلیه کالاهای مجاز، استفاده از تسهیلات و ضمانتنامه مالی و اعتباری بانکها وموسسات مالی و اعتباری جهت شرکت، شرکت در مناقصات ومزایدات و عقد قرار داد با کلیه سازمانها، نهاد‌ها، وزارت خانه‌ها و شرکتهای دولتی وخصوصی اعم از داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل وخارج از کشور برگزاری همایشها ونمایشگاههای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. ۳) مرکز اصلی شرکت و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مشهد شهرک صنعتی مشهد فاز سه قطعه xxx قسمت اداری کدپستی xxxxxxxxx۷ ۴) مدت شرکت: نامحدود ۵) سرمایه شرکت ومبلغ پرداخت شده xxxxxxxxxxxx۰ ریال ۶) سامممتاز: شرکت سهام ممتاز ندارد ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت: آقای جهانگیر کامیاب فرزند غلامحسن به شماره شناسنامه ۳ و کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (موظف) آقای جلال جدی فرزند احمد به شماره شناسنامه xxx۴ و کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره (موظف) خانم گوهر کریم زاده شهر نوی فرزندمیرزا عبدالحسین به شماره شناسنامه xxx۹ و کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (موظف) خانم آزاده ودایع خیری فرزند محمود به شماره شناسنامه xxx۸ و کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره (موظف) آقای نوید فرهمند فرزند رضا به شماره شناسنامه xxx۶ و کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره (موظف) ۸) شرایط حضور وحق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی، بر اساس اساسنامه مصوب بورس اوراق بهادار میباشد. ۹) اندوخته قانونی واختیاری: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته هاکنار گذاشته_شود. موراد اختیاری انحلال شرکت: مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره میتواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمیباشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. تصفیه: هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین ومقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. اختیارات هیئت مدیره: پیشنهاد هرنوع اندوخته به جز اندوخته قانونی، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: جمع بدهی xxxxxxxxx۰ که شامل سایر حسابهای پرداختنی به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال از ذخیره مالیات به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال ۱۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه قدس ضمنا لازم به ذکر است: اساسنامه شرکت وصورت دارایی شرکت و اموال منقول وغیر منقول و آخرین ترازنامه وحساب سود و زیان در مرجع ثبت شرکتها و مرکز اصلی شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12843304
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به برکناری موسسه ارکان سیستم از سمت بازرس اصلی، آقای قاید ندومی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمود عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت تا پایان سال مالی ۹۴ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12721049
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: مشهد شهرک صنعتی مشهد فاز سه قطعه xxx قسمت اداری کدپستی xxxxxxxxx۷ انتقال یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12721043
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ و بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۱۱/xxx۴ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه وبا توجه به اظهارنامه تنظیمی پس از افزایش و همچنین با توجه به گواهی صادره از بانک ملت شعبه بلوار سجاد مشهد مبنی بر واریز مبلغ xxx/xxx۰ ریال به حساب سپرده مخصوص (بستانکاران موقت) به شماره ۵۱/xxx۲ مورخه ۵/۱۱/xxx۴ افزایش سرمایه را عملی دانسته و در نتیجه ماده پنج اساسنامه بشرح مندرج در مجمع مذکور تائید گردید. ماده پنج اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم هزار ریالی بانام که تماما " پرداخت گردیده است.. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12721048
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارکان سیستم به سمت بازرس اصلی آقای محمود عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۴ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679763
آگهی اصلاحی شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
پیرو آگهی تغییرات شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۷/۱۱/xxx۴ در متن آگهی در ابتدای سطر چهارم عبارت: ازمحل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت از قلم افتاده_است که به این وسیله اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12663254
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۴ و بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۱۱/xxx۴ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و با توجه به اظهار نامه تنظیمی و سند حسابداری وبرابرگزارش کارشناس رسمی دادگستری به شماره xxx ن ۹۴ مورخه ۱۹/۱۰/xxx۴ مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به حساب سرمایه منظور در نتیجه هیئت مدیره افزایش سرمایه را عملی دانسته لذا ماده مربوطه در اساسنامه به این شرح اصلاح گردید. ماده پنج اصلاحی: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ یال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم هزار ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12641859
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادي بهنامان ايده آل سناباد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۴ و بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۴به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، و با توجه به اظهارنامه تنظیمی وسند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه در نتیجه هیئت مدیره افزایش سرمایه را عملی دانسته لذا مبلغ xxx/xxx/xxx/۹ریال از حساب بدهیهای شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور گردیده است بنابر این ماده ۵ اساسنامه به این شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۱۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12617556
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادي بهنامان ايده آل سناباد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - نام شرکت به " توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲- موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:احداث نیروگاه برق مولد مقیاس کوچک و نیروگاه برق خورشیدی و نیروگاه برق بادی، انجام فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی , واردات و صادرات انواع کالاهای بازرگانی مجاز_ تهیه و توزیع و خرید و فروش وتولید کلیه کالاهای مجاز , استفاده از تسهیلات و ضمانتنامه مالی و اعتباری بانکهاو موسسات مالی و اعتباری جهت شرکت , شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرار داد با کلیه سازمان ها , نهاد ها , وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی, اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل یا خارج از کشور, برگزاری همایش ها و نمایشگاههای مرتبط با موضوعات فعالیت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد ۳ - تعداد اعضای هیئت مدیره از سه نفر به پنج نفر افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ۴ - کاهش مبلغ اسمی سهام از xxx/۱۰ ریال به xxx۰ ریال و افزایش تعداد سهام از xxx سهم به xxx۰ سهم مورد تصویب قرار گرفت در نتیجه بدون هیچ تغییری در سرمایه شرکت ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:سرمایه شرکت:مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام میباشد که تماما پرداخت گردیده است. ۵ - اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12617553
آگهی تغییرات شرکت شرق معيارتوس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲- اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان جلال جدی به کدملی xxxxxxxxx۲, جهانگیر کامیاب به کدملی xxxxxxxxx۸ ، نوید فرهمند به کدملی xxxxxxxxx۷ و خانمها آزاده ودایع خیری به کدملی xxxxxxxxx۸ و گوهر کریم زاده شهرنوی به کدملی xxxxxxxxx۱
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12617549
آگهی تغییرات شرکت شرق معيارتوس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: ـ آقای جلال جدی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ خانم گوهر کریم زاده شهرنوی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای جهانگیر کامیاب به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای نوید فرهمند به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ خانم آزاده ودایع خیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۲ - حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12553209
آگهی تغییرات شرکت شرق معيارتوس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد هادی سام زاده به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای کوروش کامیاب به کدملی xxxxxxxxx۸ را به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - صورتهای مالی سال ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12553198
آگهی تغییرات شرکت شرق معيارتوس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - آقای محمد هادی سام زاده به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای کوروش کامیاب به کدملی xxxxxxxxx۸ را به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضاکریمی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد صادق پور البرزی به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدرضا ایرانمنش به کدملیxxxxxxxxx۳ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12553186
آگهی تغییرات شرکت شرق معيارتوس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا کریمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد صادق پور البرزی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا ایرانمنش به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با دو امضا از سه امضای اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12553179
آگهی تغییرات شرکت شرق معيارتوس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد هادی سام زاده به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای کوروش کامیاب به کدملی xxxxxxxxx۸ را به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. -صورتهای مالی سال ۹۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11291916
آگهی تغییرات شرکت شرق معیار توس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
طبق صورتجلسه هیأت‌مدیره مورخ ۱۵/۹/۸۸ آقای محمود عزیزی به عنوان قائم مقام مدیرعامل انتخاب و کلیه اختیارات هیأت‌مدیره مندرج در اساسنامه به ایشان تفویض گردید و حق امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیأت‌مدیره و مهر شرکت و کلیه قراردادها و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء منفرد قائم مقام مدیرعامل (آقای محمود عزیزی) و مهر شرکت معتبر است.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دومشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات