صنایع غذایی خوشه گندم خراسان

شرکت صنایع غذایی خوشه گندم خراسان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380247990 (غیر فعال مالیاتی)
0
افراد
0
آگهی‌ها
9045
شماره ثبت
1373/8/10
تاریخ تأسیس
به موجب تبصره 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وابلاغ الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور غیر فعال گردید.

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات