نخریسی و نساجی خسروی خراسان

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380008698 (شناسه ملی لغو اعتبار شده)
0
افراد
0
آگهی‌ها
38
شماره ثبت
1313/12/16
تاریخ تأسیس
ابطال شناسه ملی طی نامه 27/98/1582 مورخ 1398/03/23

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات