سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا

شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320719850 ()
15
افراد
33
آگهی‌ها
419859
شماره ثبت
1390/10/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14414307
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۹/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۳/xxxمورخ ۱۹/۹/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14366686
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۶/xxx مورخه ۳/۹/۹۷ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

۱ - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش، نیاوران ، خیابان شهید دکتر باهنر ، کوچه صالحی ، پلاک ۰ ، طبقه هفتم به کد پستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13945997
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۹/xxx مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از با سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسید.) نام و شماره ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا، ثبت شده به شماره xxxxxx ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: الف موضوع فعالیت‌های اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: صنایع و معادن، تولید، خدمات، بازرگانی، بازار‌های پولی و مالی، بازار‌های اولیه و ثانویه، ابزارهای مالی، بورس‌های کالایی و اوراق بهادار داخل و خارج از کشور. انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۱ ۲ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۳ ۲ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۴ ۲ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ ۵ ۲ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۶ ۲ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۷ ۲ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۳ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛ ۱ ۳ خدمات موضوع بند ۲ فوق: ۲ ۳ حمل و نقل، انبار داری، بازار یابی، توزیع و فروش محصولات. ب) موضوع فعالیت‌های فرعی ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. ۳ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ۴ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ۵ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۱ ۵ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ ۲ ۵ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ۳ ۵ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۴ ۵ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ ۶ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته_باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده_باشند. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران خیابان هفتم وزرا پلاک ۱۰، شرکت فاقد شعب است ۴) مدت شرکت: نامحدود ۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۱. xxx. xxx. xxx. xxx ریال، ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: اشخاص حقیقی یا حقوقی شمارۀ ثبت اشخاص حقوقی شناسه ملی اشخاص حقوقی نماینده نام پدر شماره شناسنامه کد ملی سمت به طور کامل سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران xxxxxx xxxxxxxxx۶۱ حسام الدین عبادی سید احسان اله xxx xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل طراحان توسعه آرمان اندیش xxxxxx xxxxxxxxx۶۰ محمد مهدی زردوغی نورالدین xxx۲۸ xxxxxxxxx۸ رئیس هیئت مدیره توسعه صنعتی فرآور نمک xxxxxx xxxxxxxxx۳۰ مهد محمد کریمی محمود ۷ xxxxxxxxx۵ نائب رئیس هیئت مدیره توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه xxxxxx xxxxxxxxx۶۶ مجتبی احمدی اسمعیل xxx۴ xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره آتیه امید توسعه xxxxxx xxxxxxxxx۱۸ علیرضا بهروز محمد مهدی ۷۳ xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی، ماده ۲۱ شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، درکلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت، مگر در انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد_شد. تبصره ۱: حضور اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره ۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادرمی گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد_داشت: ۱ گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، ۲ تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی. ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، مقررات اساسنامه در خصوص تقسیم سود: تقسیم سود بعد از مجمع عادی سالیانه مطابق قانون تجارت پرداخت می‌گردد. مقررات اساسنامه در خصوص تشکیل اندوخته: ماده ۵۷ اندوخته قانونی و اختیاری وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. مقررات اساسنامه در خصوص تقسیم دارایی بعد از تصفیه: ماده ۵۹ موارد اختیاری انحلال شرکت مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیأت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیأت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیأت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیأت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. ماده ۶۱ تصفیه هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: براساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی xxx۶/۶/۳۱ جمع بدهی‌های شرکت مبلغ ۳۸. xxx میلیون ریال بوده و همچنین شرکت فاقد بدهی‌های احتمالی می‌باشد. ۱۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: دنیای اقتصاد اساسنامه شرکت و دو تراز و حساب سود و زیان شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795815
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۵/xxx مورخ ۲۵/۹/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی زردوغی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهدی محمد کریمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعتی فراور نمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی احمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علیرضا بهروز به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت آتیه امید توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سیدحسام الدین عبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بند‌های ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ از ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. آقای سیدحسام الدین عبادی به عنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و دیگر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13754297
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۱ , xxx مورخ ۲۳/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت از ۳ به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13754304
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۱ , xxx مورخ ۲۳/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx شرکت آتیه امید توسعه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت توسعه صنعتی فراور نمک سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13754308
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۱ , xxx مورخ ۲۳/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678188
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۳۷ , xxx مورخ ۲۱/۶/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625145
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۹ , xxx مورخه ۲۱/۰۶/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی زردوغی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهدی محمد کریمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعتی فراور نمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای سیدحسام الدین عبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590193
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۷ , xxx مورخه ۰۴/۰۶/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید خالد اسلامبولی خیابان هفتم پلاک ۱۰ طبقه اول واحد شرقی کدپستی: xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه به شرح فوق در اساسنامه اصلاح شد. سال مالی شرکت از روز یکم ماه شهریور هر سال آغاز و در روز سی و یکم مرداد ماه سال بعد به پایان می‌رسد. در نتیجه ماده مربوطه به شرح فوق در اساسنامه اصلاح شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13371293
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۷/ xxx مورخ ۲۳/ ۱۲/ xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیامک منصور افشار با کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای پیمان کریمی یگانه با کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای خدارحم اله دینی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه xxxxxxxxx۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13322775
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx۱۳ , xxx مورخه ۵/۱۱/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گروه مدیریت سرمایه گذاری امید بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. صورتهای مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر بعنوان بازرس اصلی بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و موسسه حسابرسی بهمند xxxxxxxxx۹۰ بشناسه ملی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13302990
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxx۱۳ , xxx مورخه ۰۵/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیئت مدیره به سه نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065567
آگهی تغییرات شرکت فولاد مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۵۴۶۵ – شماره ثبت ۲۰۲۵
شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۰۷/xxx۵ تحت شماره xxx۸ به این واحد ثبتی ارایه شده_است، تغییرات ذیل اتخاذ گردید: مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضاء دارند: آقای سیدعبدالحسین ثابت به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ با نمایندگی آقای بهزاد باب اله زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، گروه مالی ملت (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای مهدی ثقفی، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای محرم رزمجویی به سمت اعضاء هیئت مدیره و آقای اصغر آقا مدنی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور واسناد بانکی، قراردادها وعقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موارد ذیل به اختیارات مدیرعامل تفویض گردید: ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارت دولتی وغیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ تدوین آیین نامه‌های داخلی و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب ۳ تدوین ساختار سازمانی و شرایط استخدام و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب ۴ استخدام، اخراج، تعیین حقوق و مزایای و پاداش کلیه پرسنل ۵ پیش بینی و ارائه بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره ۶ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر ۷ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۸ صدور، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ۹ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات ۱۰ تحصیل تسهیلات یا تعهدات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت ۱۱ ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا به اشخاص حقوقی، بانکها، و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت ۱۲ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه حقوقی و چه کیفری در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به نیروی انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یاتوافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و گزارش داور منتخب بدون حق صلح، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر ۱۳ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی پس از تصویب در هیئت مدیره ۱۴ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل کشور در راستای موضوع فعالیت شرکت ۱۵ افتتاح و انحلال شعبه یا نمایندگی در هر زمان در داخل کشور ۱۶ خرید و یا فروش اوراق بهادار ۱۷ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به بازرس و حسابرس قانونی پس از تصویب در هیئت مدیره. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814579
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۱۰/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx۸/xxx مورخ ۱۹/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - گروه مدیریت سرمایه گذاری امید بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ - شرکت مدیریت توسعه گوهران امید بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ - شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ - شرکت پترو امید آسیا بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ - شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. - صورتهای مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی فاطر بعنوان بازرس اصلی بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و موسسه حسابرسی بهمند xxxxxxxxx۹۰ بشناسه ملی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814591
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۴ ومجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx۰/xxx مورخ ۲۲/۲/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسن پلارک به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان رئیس هیات مدیره - آقای پیمان کریمی یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره - آقای سیامک منصور افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل - آقای عبدالحسین ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو هیات مدیره - آقای علی عبداله زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت پترو امید آسیا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان عضو هیات مدیره - حق امضای اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و قراردادها با امضاء مدیر عامل باتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت صورت میگیرد. - اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۲۲، ۲۱، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۳، ۱۲، ۹، ۸، ۷، ۵، ۴، ۳، ۱ و ۲۳ از ماده ۴۱ اساسنامه در چارچوب آیین نامه‌های مصوب به مدیر عامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713190
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۴ و مجوز شماره xxx۹ , xxx مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی عبدالله زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده جدید شرکت پترو امید آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ وآقای پیمان کریمی یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ معرفی. واعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند اقای حسن پلارک به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان رییس هیئت مدیره آقای پیمان کریمی یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان نایب رییس هیئت مدیره آقای سیامک منصور افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل اقای عبدالحسین ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علی عبدالله زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پترو امید آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته و قراردادها به امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت صورت میگیرد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ از ماده ۴۱ اساسنامه در چارچوب آئین نامه‌های مصوب به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12602996
آگهی تصمیمات شرکت فولاد مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۵۴۶۵– شماره ثبت ۲۰۲۵
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۹/۳۰ شرکت مزبور که در تاریخ xxx۴/۱۰/۲۳تحت شماره xxx۴ به این واحد ثبتی ارایه شده است، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ـ مدیران شرکت: شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ با نمایندگی آقای مهدی کرباسیان به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید عبدالحسین ثابت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، گروه مالی ملت (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای مهدی ثقفی، موسسه سازمان منطقه آزاد چابهاربا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای حامد علی مبارکی، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای سیامک منصور افشار به سمت اعضاء هیئت مدیره و آقای علی اصغر مدنی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده تصدی انتخاب شدند. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12433258
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۰/۴/۹۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخه ۳۰/۶/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12187708
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مربوط به سال مالی ۹۳ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12128433
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۳ و تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. حسن پلارک به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره احمد درخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره سیامک منصور افشار به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ایرج پورحسین اکبریه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره سیدعبدالحسین ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12095919
آگهی تصمیمات شرکت فولاد مکران منطقه آزاد چابهار سهامی خاص شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۵۴۶۵ شماره ثبت ۲۰۲۵
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۳ تحت شماره xxx۳ به این واحد ثبتی ارایه شده است، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

مدیران شرکت: شرکت سازمان توسعه و نو سازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ با نمایندگی آقای مهدی کرباسیان بسمت رئیس هیئت مدیره، گروه مالی ملت (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای محمد ابراهیم محمد پور زرندی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، موسسه سازمان منطقه آزاد چابهار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای حامد علی مبارکی بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای سیامک منصور افشار بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید عبدالحسین ثابت بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی انتخاب شدند.

مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد.

شxxxxxx۷ واحد ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1748692
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۹/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ آقای سیامک منصورافشار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بجای آقای محمدعلی احمدزاداصل به شماره ملی xxxxxxxxx۰، به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ برای باقی مدت تصدی هیأت مدیره به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردید. در نتیجه: ـ آقای حسن پلارک به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره ـ آقای حمید علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره ـ آقای سیامک منصور افشار به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ـ آقای ایرج پورحسین اکبریه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای سیدعبدالحسین ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء مدیر عامل باتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613113
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/xxx۲ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۴/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. مؤسسۀ حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت پترو امید آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ شرکت توسعه تجارت زرین پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613114
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۳ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۳/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن پلارک با کدملی ۳ ۱ـxxx۱۶ ۳ـ۰۵ به نمایندگی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای حمید علیخانی با کدملی ۵ ۱ـxxx۳۲ـ xxx به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای ایرج پور حسین اکبریه با کدملی ۰ ۲ـxxx۷۹ ـ xxx به نمایندگی شرکت پترو امید آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید عبدالحسین ثابت با کدملی ۳ ۱ـxxx۸۴ ۱ـ۲۶ به نمایندگی شرکت توسعه تجارت زرین پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد علی احمد زاد اصل با کدملی۱ ۲ـxxx۱۵ ۲ـ۸۰ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577184
آگهی تاسیس شرکت فولاد مکران منطقه آزاد چابهار سهامی خاص شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۵۴۶۵
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۳ شماره ثبت xxx۵ در دفتر ثبت شرکتهای واحد ثبتی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد:

۱ـ موضوع شرکت: پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح؛ احداث و بهره برداری از واحدهای صنعتی تولید و آهن و فولاد و خرید یا اجاره معادن و بهره برداری و استخراج معادن و تولید کنسانتره، گندله، سنگ آهن دانه بندی و محصولات فولادی و محصولات نوردی ـ خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات، تجهیزات، تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت ـ نصب و راه اندازی، نگهداری، تعمیرات، بازرسی فنی و سرویس تجهیزات ماشین آلات مورد نیاز شرکت ـ انجام خدمات مهندسی مشاوره و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت ـ مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکتها و طرح های معدنی و صنعتی ـ انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی و بهره برداری از واحدهای صنعتی و معدنی و فرآوری آن ـ مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد ـ مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد و تاسیس شرکتهای جدید در داخل و خارج از کشور و هر نوع خرید و فروش سهام ـ اخذ تسهیلات مالی و خدماتی از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی طبق قوانین و مقررات مربوطه ـ انجام هر نوع عملیات و معاملات جهت تحقق موضوعات شرکت در چارچوب قوانین و مقررات منطقه آزاد چابهار.

۲ـ مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد چابهار، پیکره هشتم صنعتی، قطعه زمین شماره ST کدپستی xxxxxxxxx۱۱

۳ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx (یکصد میلیارد) ریال نقدی منقسم به xxx/xxx/xxx (یکصد میلیون) سهم با نام xxx/۱ (یک هزار) ریالی می باشد که ۳۵% آن نقداً برابر گواهی بانکی به شماره xxx/xxx۵۶ مورخ ۳۱/۳/۹۳ به شماره حساب xxxxxxxxx۲ نزد بانک ملت شعبه منطقه آزاد چابهار پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران شرکت می باشد.

۵ـ مدیران و صاحبان امضاء مجاز: شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ با نمایندگی آقای مهدی کرباسیان به سمت رئیس هیئت مدیره، گروه مالی ملت (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای محمد ابراهیم محمد پور زرندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، موسسه سازمان منطقه آزاد چابهار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای حامد علی مبارکی به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای محمد علی احمد زاد اصل به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید عبدالحسین ثابت به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اسناد بانکی، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۶ـ بازرسان و مدت تصدی آنان: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد ارقام آگاه و آقای شاهین صالح محمد زاده به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۷ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

شxxxxxx۰ واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1087759
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۱/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586200
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
در تاریخ ۱۹/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11476802
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

در تاریخ ۱۹/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11323428
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع معدنی امید سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۴۰ و شرکت پترو امید آسیا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۴۸ و شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx محصصی و شرکت توسعه تجارت بین‌الملل زرین پرشیا امید سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۳/۱۱/xxx۲

۲ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید.

۳ـ نام شرکت به توسعه صنایع معدنی امید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11883674
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع معدنی امید سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۹۸۵۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید سهامی‌عام با نمایندگی آقای حسن پلارک به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمید علیخانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت پترو امید آسیا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ایرج پورحسین‌اکبریه به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت توسعه تجارت بین‌الملل زرین پرشیا امید سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سیدعبدالحسین ثابت به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدعلی احمدزاداصل به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدعلی احمدزاداصل به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین چک و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 430889

آگهی تأسیس شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید
سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مشارکت در تاسیس ایجاد توسعه تکمیل انواع کارخانه ها و واحدها و شرکتهای فعال در بخشهای خدماتی بازرگانی و تولیدی اعم از صنعتی و معدنی کشاورزی ساختمانی و هرگونه اموریکه به نحوی از انحا با فعالیتهای فوق مرتبط باشد در داخل و خارج از کشور انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی فنی مدیریتی و نظارت فنی و پیگیری اجرای طرحها و کلیه فعالیتهای اقتصادی و ایجاد شرکتها و موسسه های فنی مهندسی و اجرایی ذیربط در ارتباط با موضوع فعالیت استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی در قبال ارائه وثیقه و رهن از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول برای شرکت اخذ اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه بانکی برای شرکت خرید و تعهد سهام و سهم الشرکه و اوراق بهادار برای شرکت مشارکت در پروژه های تولیدی پروژه های ساختمانی صنعتی و بازرگانی انجام دادن معاملات بازرگانی داخلی و خارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور تاسیس شعبه ها یا نمایندگی ها برای شرکت در داخل و خارج از کشور اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرحهای تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای این امر انجام دادن سایر کارها امور و عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آفریقا خ آرش غربی پ ۱۲ ط ۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به پانصد میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پانصد میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹ مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ نزد بانک سپه شعبه توانیر ولیعصر پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴۰ با نمایندگی آقای حسن قالیباف اصل بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید علیخانی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدعلی احمدزاداصل بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای محمدعلی احمدزاداصل به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین چک و بروات و سفته ها و سایر اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای عباس هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11069787
آگهی تأسیس شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشارکت در تاسیس ایجاد توسعه تکمیل انواع کارخانه‌ها و واحدها و شرکتهای فعال در بخشهای خدماتی بازرگانی و تولیدی اعم از صنعتی و معدنی کشاورزی ساختمانی و هرگونه اموریکه به نحوی از انحا با فعالیتهای فوق مرتبط باشد در داخل و خارج از کشور انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی فنی مدیریتی و نظارت فنی و پیگیری اجرای طرحها و کلیه فعالیتهای اقتصادی و ایجاد شرکتها و موسسه‌های فنی مهندسی و اجرایی ذیربط در ارتباط با موضوع فعالیت استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی در قبال ارائه وثیقه و رهن از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول برای شرکت اخذ اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه بانکی برای شرکت خرید و تعهد سهام و سهم‌الشرکه و اوراق بهادار برای شرکت مشارکت در پروژه‌های تولیدی پروژه‌های ساختمانی صنعتی و بازرگانی انجام دادن معاملات بازرگانی داخلی و خارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور تاسیس شعبه‌ها یا نمایندگی‌ها برای شرکت در داخل و خارج از کشور اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرحهای تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای این امر انجام دادن سایر کارها امور و عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آفریقا خ آرش غربی پ ۱۲ ط ۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به پانصد میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پانصد میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹ مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ نزد بانک سپه شعبه توانیر ولیعصر پرداخت گردیده‌است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۴۰ با نمایندگی آقای حسن قالیباف‌اصل بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید علیخانی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدعلی احمدزاداصل بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای محمدعلی احمدزاداصل به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین چک و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای عباس هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات