تامین سرمایه لوتوس پارسیان

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10320699470
41
افراد
42
آگهی‌ها
417593
شماره ثبت
1390/8/21
تاریخ تأسیس

اشخاص تامین سرمایه لوتوس پارسیان

در این بخش تمامی اشخاصی که در تامین سرمایه لوتوس پارسیان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
محمدعلی یزدان جو
محمدعلی یزدان جو
از 1392/3/11
سیدمحمدرضا صباغی
سیدمحمدرضا صباغی
از 1392/3/11
محمد فطانت
محمد فطانت
از 1392/10/4
با امضا دو نفر از کمال بیگدلی
با امضا دو نفر از کمال بیگدلی
عضو هییت مدیره از 1392/10/4
علی شیخی
علی شیخی
عضو هییت مدیره از 1392/10/4
ابوالفضل شهرآبادی
ابوالفضل شهرآبادی
از 1393/5/29
امیر تقی خان تجریشی
امیر تقی خان تجریشی
از 1393/5/29
علی‌رضا شهریاری
علی‌رضا شهریاری
از 1393/5/29
علی تیموری شندی
علی تیموری شندی
از 1393/4/9
مجید عشقی
مجید عشقی
از 1393/4/9
عباس خسروانی
عباس خسروانی
از 1393/4/9
هانیه حکمت
هانیه حکمت
از 1393/6/29
علی‌رضا جم
علی‌رضا جم
از 1393/6/29
سینا خسرو مرادی ف اسمعیل
سینا خسرو مرادی ف اسمعیل
از 1393/6/29
زهیر شیرین
زهیر شیرین
از 1393/11/5
مونا حاجی علی اصغر
مونا حاجی علی اصغر
از 1393/11/5
مهدی محمودی
مهدی محمودی
از 1393/11/5
بهرام غیائی
بهرام غیائی
بازرس علی‌البدل
سید حسین عرب زاده
سید حسین عرب زاده
بازرس اصلی از 1393/12/16
عباسعلی دهدشتی نژاد
عباسعلی دهدشتی نژاد
بازرس علی‌البدل از 1393/12/16
فریده شیرازی
فریده شیرازی
از 1394/7/8
عباس هشی
عباس هشی
از 1394/7/8
محمد مسعود سمیعی نژاد
محمد مسعود سمیعی نژاد
از 1394/7/8
عبدالعظیم قنبریان
عبدالعظیم قنبریان
از 1394/7/8
کورش پرویزیان
کورش پرویزیان
از 1394/7/8
داراندگان امضا مجاز به شرح ذیل تعیین شدند امیربهداد سلامی
داراندگان امضا مجاز به شرح ذیل تعیین شدند امیربهداد سلامی
عضو هییت مدیره از 1394/7/27
مسعود غلام زاده لداری
مسعود غلام زاده لداری
عضو هییت مدیره از 1394/9/17
حسن کاظم زاده
حسن کاظم زاده
از 1395/4/1
معراج بناگر
معراج بناگر
از 1395/4/1
علی‌رضا مافی بالانی
علی‌رضا مافی بالانی
از 1395/4/1
حمید یزدان پرستی
حمید یزدان پرستی
از 1395/10/6
رضا یعقوبی
رضا یعقوبی
از 1395/10/6
حمید گورابی
حمید گورابی
از 1395/10/12
حمید ابدالی
حمید ابدالی
عضو هییت مدیره از 1396/3/6
علی صفر علی
علی صفر علی
عضو هییت مدیره از 1396/7/18
حمید گلپاشا
حمید گلپاشا
از 1397/10/25
مجتبی تقی پور
مجتبی تقی پور
نایب رییس هییت مدیره از 1397/10/25
حسن قالی باف اصل
حسن قالی باف اصل
از 1397/10/25
مجتبی جهانگیری
مجتبی جهانگیری
از 1397/10/25
سهیل نوردرخشان
سهیل نوردرخشان
عضو هییت مدیره
مهدی راسخ
مهدی راسخ
عضو هییت مدیره

شرکت‌های مادر تامین سرمایه لوتوس پارسیان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در تامین سرمایه لوتوس پارسیان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه تامین سرمایه لوتوس پارسیان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که تامین سرمایه لوتوس پارسیان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14827025
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۸ و بموجب مجوز شماره xxx۰۸,xxx مورخ ۲۶/۰۶/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حسن قالی باف اصل به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات مشاوره خرد پیروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت رئیس هیات مدیره و مجتبی تقی پور به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مهدی راسخ به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره و سهیل نوردرخشان به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیات مدیره و علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه مالی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. ـ تمامی قراردادها و عقود اسلامی، اوراق بهادار و کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضای متفق و مشترک مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره ، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و درغیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد ـ اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ ـ نمایندگی در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ ـ نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، ترفیع، تنبیه و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی و بازنشستگی آنها، در چارچوب آئین نامه های مصوب هیات مدیره و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت. ۳ ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجراء نموده باشد. ۴ ـ ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین. ۵ ـ ثبت کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از قبیل هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۶ ـ دریافت تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت آئین نامه های مصوب هیات مدیره. ۷ ـ اقامه هر گونه دعوی له و دفاع از هرگونه دعوای اقامه شده علیه شرکت در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در داوری از آغاز تا اتمام بدون اختیار صلح و سازش. ۸ ـ تنظیم صورت های مالی سالانه، شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه، پس از تصویب هیات مدیره. ۹ ـ تعیین نمایندگان شرکت به عنوان نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر و پیشنهاد اعضای هیات مدیره در شرکت های تابعه به هیات مدیره. ۱۰ ـ تحصیل دارایی و سرمایه گذاری در اوراق بهادار در چارچوب موضوع فعالیت و آئین نامه های مصوب هیات مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14644834
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ ومجوز xxx۲۹ , xxx مورخ ۱۵/۲/xxx۸ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران ( حسابدار رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر ( حسابدار رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۸ انتخاب گردیدند . اعضای حقوقی هیات مدیره بشرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند : شرکت گروه مالی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ، شرکت خدمات مشاور خرد پیروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ، شرکت مخابرات ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ، شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ، شرکت سرمایه گذاری پردیس ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان دو عضو علی البدل اعضای حقوقی هیات مدیره ، پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14505737
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ ومجوز شماره xxx۹۵ , xxx مورخ ۲۹/۱۱/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن قالی باف اصل با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک پارسیان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مجتبی تقی پور با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای کمال بیگدلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره ، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . چک ، سفته ، برات و اوراق پرداخت تا مبلغ دو میلیارد ریال با امضای مدیرعامل آقای علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی رضا مافی بالانی با کدملی xxxxxxxxx۰ ، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . کلیه قراردادهای خرید کالا و خدمات تا مبلغ دو میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقایان علی رضا مافی بالانی با کدملی xxxxxxxxx۰ یا معراج بناگر با کدملی xxxxxxxxx۳ یا حمید گلپاشا با کدملی xxxxxxxxx۸ ، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . کلیه قراردادهای ارائه خدمات تا مبلغ دو میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقایان ابوالفضل شهرآبادی با کدملی xxxxxxxxx۶ یا مجتبی جهانگیری با کدملی xxxxxxxxx۱ یا حسن کاظم زاده با کدملی xxxxxxxxx۷ ، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و درغیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد . هیات مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای ۱ ، ۵ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۷ ، ۱۹ ، ۲۵ ، ۲۶ و ۲۹ ماده ۴۳ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14335844
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۶ / xxx مورخ ۰۶ / ۰۸ / xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۷۰ ماده و ۲۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می باشد: ۱)نام و شمارۀ ثبت شرکت: نام شرکت عبارتست از شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان(سهامی عام) با شماره ثبت xxxxxx. ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن: موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه شرکت به شرح زیر میباشد: الف ـ موضوع فعالیت اصلی: موضوع فعالیت اصلی عبارتست از پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه/ اشخاص حقوقی واحد شرایط ب ـ موضوع فعالیت فرعی: ۱ ـ ارائه مشاوره در زمینه هایی از قبیل: ۱ ـ ۱ روش بهینه و زمان بندی تأمین مالی، همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز؛ ۱ ـ ۲ روش و پیشنهاد زمانبندی عرضه ی اوراق بهادار؛ ۱ ـ ۳ قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه میشود؛ ۱ ـ ۴ فرآیند ثبت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه میشود؛ ۱ ـ ۵ فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛ ۱ ـ ۶ پذیرش اوراق بهادار ناشر در هر یک از بورسها و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه؛ ۱ ـ ۷ ادغام، تملیک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکتها؛ ۱ ـ ۸ امور مدیریت ریسک؛ ۹ آماده سازی شرکت ها جهت رتبه بندی توسط موسسات رتبه بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها؛ ۱ ـ ۱۰ امور سرمایه گذاری؛ ۱ ـ ۱۱ خدمات مورد نیاز شرکتها در موارد سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی، بودجه بندی و قیمت گذاری اوراق بهادار؛ ۲ ـ بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛ ۳ ـ انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن؛ ۴ ـ ارائه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکتها؛ ۵ ـ ارائه خدمات مدیریت داراییها؛ ۶ ـ ارائه خدمات مرتبط با صندوقهای سرمایه گذاری و اداره صندوق های مزبور و سرمایه گذاری در آنها؛ ۷ ـ کارگزاری؛ ۸ ـ کارگزار/ معامله گری؛ ۹ ـ سبدگردانی؛ ۱۰ ـ بازاریابی؛ ۱۱ ـ پردازش اطلاعات مالی ۱۲ ـ سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانکها؛ ۱۳ ـ جلب حمایت بانکها، بیمه ها، موسسات مالی و اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۱۴ ـ کمک به شرکت ها در تامین منابع مالی و اعتباری؛ ۱۵ ـ کمک به شرکتها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانتنامه. ج ـ سایر فعالیتها: ۱ ـ انجام فعالیتهای سبدگردانی ،خدمات صندوقها سرمایه گذاری ،کارگزاری، کارگزار/معامله گری، بازارگردانی و پردازش اطلاعات مالی با اخذ مجوز جداگانه ازسازمان امکانپذیر است. ۲ ـ انجام فعالیتهای کارگزاری و کارگزار/معامله گری صرفاً در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، سبد گردانی،اداره صندوقهای سرمایه گذاری، تعهدپذیره نویسی وتعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه امکانپذیر است. ۳ ـ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مطابق بند مربوطه در اساسنامه تهران خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک ۹۹ ـ کدپستیxxxxxxxxx۸ شرکت فاقد شعب می باشد. ۴) مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود. ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxxxxxxxxxxx۰ ریال، ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: بانک پارسیان به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی عباس خسروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی کمال بیگدلیبه شماره ملی xxxxxxxxx۵ نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ با نمایندگی علی صفرعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شماره ثبت xxx۴۶ وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۱عضو هیات مدیره شرکت گروه مالی بانک پارسیان به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۲با نمایندگی علی تیموری شندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳عضو هیات مدیره و مدیرعامل ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی، هر صاحب سهم یا نماینده شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره ۱: حضور اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به یکی از مصادیق عذر موجه موضوع مادهxxx قانون آیین دادرسی مدنی قادر به حضور در مجامع عمومی نباشد ، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس، سهامدار یا نماینده وی به شرط ارائه مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صارد میگردد از جمله یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱ ـ گواهی نامه نقل وانتقال و سپرده سهام، ۲ ـ تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه،تقسیم سود پس از تصویب مجمع عمومی عادی مطابق قانون تجارت میباشد.اندوخته قانونی و اختیاری: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام میشود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. موارد اختیاری انحلال شرکت: مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیات مدیره میتواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمیباشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. تصفیه: هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهدآمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بدهی های دیون شرکت بر اساس صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به۳۱/۰۴/xxx۷ برابر مبلغ ۳,xxx,xxx,xxx,xxx ریال میباشد که شامل بدهیهای کوتاه مدت xxx,xxx,xxx,xxx ریال و بدهی های غیرجاری ۲,xxx,xxx,xxx,xxx ریال میباشد. همچنین بدهیهای احتمالی شرکت برابر مبلغ ۴۹,xxx,xxx,xxx ریال میباشد. ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به ۲ سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت و برای مراجعه علاقه مندان آماده می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198344
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۳,xxx مورخه ۹/۴/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت ـ روز نامه اطلاعات به عنوان روز نامه کثیر الانتشار برای درج آگهی ها ی شرکت انتخاب گردید. ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شماره ثبت xxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به سناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ یعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۷ انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198329
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۹/۲/۹۷ و مجوز شماره xxx۱۷,xxx مورخه ۹/۴/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم بهxxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153111
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس خسروانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و کمال بیگدلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی صفر علی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . • چک، سفته، برات و اوراق پرداخت تا مبلغ دو میلیارد ریال با امضای مدیرعامل علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳ و علی رضا مافی بالانی با کدملی xxxxxxxxx۰، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . کلیه قراردادهای خرید کالا و خدمات تا مبلغ دو میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقایان علی رضا مافی بالانی با کدملی xxxxxxxxx۰ یا معراج بناگر با کدملی xxxxxxxxx۳، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . کلیه قراردادهای ارائه خدمات تا مبلغ دو میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقایان ابوالفضل شهرآبادی با کدملی xxxxxxxxx۶ یا مهدی محمودی با کدملی xxxxxxxxx۲ یا حسن کاظم زاده با کدملی xxxxxxxxx۷، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . • اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و درغیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693493
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۵ , xxx مورخه ۲۷/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲، بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱، شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱، شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566420
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ ومجوز شماره xxx۲۹/ xxx مورخ ۳/ ۵/ ۹۶ سازمان بوررس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید ابدالی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (بجای آقای مسعود غلام زاده لداری) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تعیین گردید در نتیجه آقای عباس خسروانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک پارسیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای کمال بیگدلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید ابدالی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر بهداد سلامی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی تیموری شندی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد چک، سفته، برات و اوراق پرداخت تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل آقای علی تیموری شندی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی رضا مافی بالانی با کد ملی xxxxxxxxx۰، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد کلیه قراردادهای خرید کالا و خدمات تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقایان علی رضا مافی بالانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ یا معراج بناگر با کد ملی xxxxxxxxx۳ همراه با مهر شرکت معتبر میباشدکلیه قراردادهای ارائه خدمات مشاوره تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل وآقایان ابوالفضل شهرآبادی کد ملی xxxxxxxxx۶ یا مهدی محمودی کد ملی xxxxxxxxx۲ یا حسن کاظم زاده کد ملی xxxxxxxxx۷ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و درغیاب وی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای ۱، ۳، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۷ و ۲۹ ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461502
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۸ / xxx مورخ ۲۳/۰۲/xxx۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461492
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۸ / xxx مورخ ۱۶/۰۱/xxx۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۶ انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432442
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس در تاریخ ۲۶/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۵۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا اوراق مشتقه مبنی بر سکه طلا، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران ونک خیابان امداد شرقی خیابان شیخ بهائی شمالی پلاک ۹۹ طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال نقدی می‌باشد. ارکان صندوق: مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی علی تیموری شندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بازارگردان صندوق شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی علی تیموری شندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ متولی صندوق موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی فریده شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ حسابرس صندوق موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از شش نفر امیربهداد سلامی، مسعود غلام زاده لداری، علی تیموری شندی، علیرضا مافی بالانی، مهدی محمودی، حسن کاظم زاده که یکی از آنها از میان آقایان امیر بهداد سلامی، مسعود غلام زاده لداری و علی تیموری شندی الزامی است، به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای حسن کاظم زاده و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین گردید. به موجب مجوز به شماره xxx۲۱ , xxx مورخ ۱۹/۰۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232788
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان درتاریخ ۱۲/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۰۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حق تقدم خرید سهام است که خصوصیات آنها و درصد سرمایه گذاری در هر کدام در امیدنامه ذکر شده_است. مدت: از تاریخ ثبت به مدت سه سال شمسی می‌باشد که مطابق اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی: تهران خ ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک ۹۹ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه صندوق: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری مدیریتی بانام هر یک به ارزش xxxxxx۰ ریال می‌باشد. ارکان صندوق برای مدت سه سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی علی تیموری شندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر صندوق بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی کورش پرویزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر ثبت پژوهشگاه رویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی حمید گورابی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر اجرا موسسه حسابرسی بهرا د مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی فریده شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت متولی موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات وعقد قرارداد و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از شش نفر آقایان امیر بهداد سلامی، مسعود غلام زاده لداری، علی تیموری شندی، علیرضا مافی بالانی، مهدی محمودی و حسن کاظم زاده به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای علی تیموری شندی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آگهی به موجب مجوز شماره xxx۹۰، xxx مورخ ۱۰/۰۸/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218675
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس در تاریخ ۰۶/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع صندوق: صندوق جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری دراوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه‌های فکری و نوآورانه در زمینه سلامت و داروبه منظور به بهره برداری رساندن و تجاری سازی دارایی‌های یاد شده می‌باشد. صندوق مانده وجوه خود را می‌تواند به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت ۷ سال مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک ۹۹ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه صندوق: مبلغ سرمایه صندوق xxx میلیارد ریال و منقسم به xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری به ارزش اسمی xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. ارکان صندوق و اعضای هیئت مدیره صندوق: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای علی تیموری شندی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر صندوق موسسه حسابرسی بهراد مشار شماره ثبت: xxx۹۸ شناسه ملی: xxxxxxxxx۹ به نمایندگی رضا یعقوبی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت متولی حسابرسی هشیار بهمند شماره ثبت xxx۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای حمید یزدان پرستی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت حسابرس برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از شش نفر فوق که یکی از آنها از میان آقایان امیربهداد سلامی، مسعود غلام زاده لداری و علی تیموری شندی الزامی است، به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای حسن کاظم زاده و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. باستناد مجوز به شماره xxx۹۷ , xxx مورخ ۲۱/۰۹/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13186102
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۴/۹۵ و مجوز شماره xxx۴۵ , xxx مورخ ۲۴/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933393
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ و تاییدیه شماره xxx۴ , xxx مورخ ۱۴/۴/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. چک، سفته، برات تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل آقای علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی رضا مافی بالانی با کدملی xxxxxxxxx۰، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه قراردادهای خرید کالا و خدمات تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقاین علی رضا مافی بالانی با کدملی xxxxxxxxx۰ یا معراج بناگر با کدملی xxxxxxxxx۳، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه قراردادهای ارائه خدمات و فروش تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقایان ابوالفضل شهرآبادی با کدملی xxxxxxxxx۶ یا مهدی محمودی با کدملی xxxxxxxxx۲ یا حسن کاظم زاده با کدملی xxxxxxxxx۷، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912124
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۸ , xxx مورخ ۱/۲/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴ تصویب شد روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکارن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831017
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۴ و بموجب مجوز شماره xxx۷ , xxx مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل تعیین گردیدند. عباس خسروانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک پارسیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. کمال بیگدلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. مسعود غلام زاده لداری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره. امیر بهداد سلامی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره. علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای ۱، ۳، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۷ و ۲۹ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811855
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۲/۹۳ و مجوز شماره xxx۵ , xxx مورخ ۱/۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس خسروانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمدرضا صباغی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای کمال بیگدلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای امیر بهداد سلامی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای ۱ و ۳ و ۹ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۱ و ۲۷ و ۲۹ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12515285
آگهی تغییراتصندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۰۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۴۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۴ و مجوز شماره xxx/xxx مورخه ۱۵/۰۷/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال دیگر تمدید گردید. ارکان صندوق و نمایندگان ایشان به شرح ذیل می باشد: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای علی تیموری شندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر صندوق موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی خانم فریده شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت متولی موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای عباس هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس شرکت بانک پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی آقای کورش پرویزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای عبدالعظیم قنبریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت ضامن جبران خسارت یا سود اول شرکت سرمایه گذاری پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای محمد مسعود سمیعی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت ضامن جبران خسارت یا سود دوم
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12455683
آگهی تغییرات شرکت تامين سرمايه لوتوس پارسيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۴ و مجوز شماره xxx,xxx مورخ ۲۳/۰۷/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: گروه مالی بانک پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت مخابرات ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بانک پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12225411
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۳/xxx۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی پایین تر از میدان شیخ بهایی، نبش کوچه مهران، پلاک ۹۹ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155965
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۷۵۹۳ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۲/۱/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی آقای سیدحسین عرب زاده ش م xxxxxxxxx۸، بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و شماره ثبت xxx۷۲ به نمایندگی آقای عباس علی دهدشتی نژاد ش م xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سالی مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1540849
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/xxx۳ و نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۴/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دش وهمکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406343
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان درتاریخ ۰۵/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxx۳۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری دراوراق بهاداربادرآمد ثابت سپرده هاو گواهی های سپرده بانکی سهام پذیرفته شده دربورس تهران وفرابورس ایران است خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری وحدنصاب سرمایه گذاری درهریک ازآنها درامید نامه ذکر شده است مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران بلوار آفریقا کوچه رحیمی پلاک۴ واحدxxx کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس xxxxxxxxx۰۰ ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه کاردان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx ناسه ملی xxxxxxxxx۱۵با نمایندگی موناحاجی علی اصغر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرصندوق شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxxوشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰با نمایندگی مهدی محمودی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازارگردان شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxxوشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲با نمایندگی امیرتقی خان تجریشی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت متولی موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران به شماره ثبت xxx۹۵وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹با نمایندگی زهیرشیرین به کدملی xxxxxxxxx۰به سمت حسابرس بعنوان ارکان صندوق برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد تعهدآورصندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، و برات باامضای دونفر ازسه نفر (مجید زمانی، علی نوریان و موناحاجی علی اصغر) همراه بامهرصندوق وسایر مکاتبات اداری وعادی باامضای موناحاجی علی اصغر ومهرصندوق معتبر می باشد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بموجب مجوز شماره xxxxxx،xxx مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9388675
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۲/۰۹/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد خسروانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمدرضا صباغی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی شیخی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای کمال بیگدلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید عشقی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی تیموری شندی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای ۱، ۳، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۷ و۲۹ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل شرکت با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و درغیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1748800
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۹/۸/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: ـ گروه مالی بانک پارسیان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ـ شرکت مخابرات ایران به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ ـ گروه سرمایه گذاری تدبیر به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ ـ شرکت سرمایه گذاری سایپا به شماره ثبت xxx۴۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ـ شرکت سرمایه گذاری سمند به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1748796
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۹/۸/xxx۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۵۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سال مالی شرکت از ابتدای روز یکم بهمن ماه هر سال آغاز می شود و در انتهای روز سی ام دی ماه سال بعد به پایان می رسد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620237
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۸/۵/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید عشقی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر بجای آقای محمد علی یزدان جو به سمت عضو هیات مدیره و آقای عباس خسروانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک پارسیان بجای آقای محمد فطانت فردحقیقی به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت باقیمانده هیات مدیره انتخاب گردیدند. آقای علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از شرکا و خارج از اعضا هیات مدیره) شرکت برای مدت باقیمانده از تصدی هیات مدیره تعیین گردید. هیات مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای ۱و ۳و ۹و ۱۰و ۱۳و ۱۴و ۱۵و ۱۷و ۱۹و ۲۱و ۲۷و ۲۹ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624567
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان در تاریخ ۲۹/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxx۲۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع صندوق: بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه وسرمایه گذاری در اوراق بهادارپذیرفته شده در بورس تهران / فرابورس ایران اوراق بادرآمدثابت سپرده ها وگواهی سپرده بانکی درراستای انجام فعالیت بازار گردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری وحد نصاب سرمایه گذاری مربوز درامید نامه ذکر شده است. ـ مرکز اصلی صندوق: تهران، بلوار فرحزادی، خیابان ایوانک، خیابان فلامک شمالی، نبش کوچه درخشان، برج آریو، طبقه پنجم، واحدسه کدپستی xxxxxxxxx۱ مدت صندوق: از تاریخ ثبت بمدت سه سال ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییراست سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ xxx میلیارد ریال میباشد ـ ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای علی تیموری شندی ش م xxxxxxxxx۳ مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی هانیه حکمت ش م xxxxxxxxx۴ بسمت متولی موسسه حسابرسی بیات رایان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای علیرضاجم ش م xxxxxxxxx۱ بسمت حسابرس بمدت سه سال انتخاب گردیدند ـ دارندگان حق امضا: کلیه صاحبان مجاز برای امضا اوراق و اسناد صندوق عبارتند از: ۱ ـ علی تیموری شندی ۲ ـ ابوالفضل شهرآبادی ش م xxxxxxxxx۶ ۳ ـ سینا خسرومرادی ش م xxxxxxxxx۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، قراردادها، چک، سفته، برات با امضا دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری با امضا سینا خسرومرادی به همراه مهر صندوق معتبر است. ـ اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580264
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در تاریخ ۲۹/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxx۷۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع صندوق سرمایه گذاری: سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز از سازمان بورس اعم از سهام حق تقدم اوراق مشارکت اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری در انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از سوی دولت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اوراقی که خصوصیات آن ها در امیدنامه صندوق ذکر شده است. ـ مدت صندوق سرمایه گذاری: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. ـ مرکز اصلی صندوق سرمایه گذاری: تهران شهرک غرب خ فلامک شمالی نبش کوچه درخشان برج آریو ط۵ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ ـ سرمایه صندوق سرمایه گذاری: سرمایه صندوق متغیر است و در زمان تاسیس xxxxxxxxx۰۰ ریال میباشد ـ اولین ارکان صندوق سرمایه گذاری: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی ابوالفضل شهرآبادی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر و ضامن نقدشوندگی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی امیر خان تقی تجریشی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت متولی صندوق موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی علیرضا شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت حسابرس صندوق انتخاب گردیدند ۶ ـ دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا مشترک ۲ نفر از آقایان علی تیموری شندی ابوالفضل شهرآبادی و سینا خسرو مرادی همراه با مهر صندوق و اوراق عادی و اداری با امضا سینا خسرو مرادی همراه با مهر صندوق معتبر است. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد ـ اختیارات مدیر صندوق سرمایه گذاری: طبق اساسنامه ـ طبق مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخه ۲۵/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537463
آگهی افزایش سرمایه شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۳ و نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۴/۲/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغxxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539651
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۹/xxx۲ و نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱/۱۰/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بانک پارسیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت مخابرات ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ گروه سرمایه گذاری تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری سایپا بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت سرمایه گذاری سمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512619
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۲/۱۰/۰۴ و نامه شماره xxx/xxxxxx مورخ ۹۳/۳/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی یزدان جو به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید محمد رضا صباغی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای علی شیخی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای کمال بیگدلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد فطانت فرد حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره ؛ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512617
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۲/۰۹/۱۸ و نامه شماره xxx/xxxxxx مورخ ۹۲/۱۰/۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی به عنوان xxxxxxxxx۶۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221569
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به آدرس تهران ـ بلوار فرحزادی ـ خیابان ایوانک ـ خیابان فلامک شمالی ـ نبش کوچه درخشان ـ برج آریو طبقه ۵ واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
آقای محمدعلی یزدانجو با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر (بجای آقای علی بقایی) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدرضا صباغی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا (بجای آقای عیسی حسین پناه) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212106
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۲/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۸/۴/xxx۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱ ریالی بانام و از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212082
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1014035
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11072599
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بلوار کشاورز جنب کوچه شهید شوریده پ ۵۳ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669926
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بلوار کشاورز جنب کوچه شهید شوریده پ ۵۳ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10507513
آگهی تأسیس شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۸/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۸/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: موضوع فعالیت اصلی عبارت است از پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه (بقیه موضوع مطابق با اساسنامه). ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران شهرک قدس (غرب) بلوار فرحزادی خیابان زرافشان غربی پلاک ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیارد و یکصد میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیارد و یکصد میلیون سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷ مورخ ۲/۸/۹۰ نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی بقائی بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت سرمایه گذاری سایپا سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۶ با نمایندگی آقای عیسی حسین پناه بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ شرکت سرمایه گذاری سمند سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی شیخی ده چناری بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ شرکت بانک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد فطانت فردحقیقی بسمت عضو هیئت مدیره. ۵ ۵ شرکت مخابرات ایران سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای کمال بیگدلی بسمت عضو هیئت مدیره. ۶ ۵ آقای محمد فطانت فردحقیقی به نمایندگی از شرکت بانک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد بهادار و بانکی به امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره ثبت xxx۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات