نیروگاههای بادی آترین ایرانیان

شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10320418392 (فعال)
21
افراد
33
آگهی‌ها
920
شماره ثبت
1389/9/17
تاریخ تأسیس

اشخاص نیروگاههای بادی آترین ایرانیان

در این بخش تمامی اشخاصی که در نیروگاههای بادی آترین ایرانیان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
محمد تقی لک کمری
محمد تقی لک کمری
بازرس علی‌البدل از 1390/12/2
محمدعلی فرامرز وزیری زنجانی
محمدعلی فرامرز وزیری زنجانی
عضو هییت مدیره از 1391/8/16
ناصر پورمیرزا
ناصر پورمیرزا
رییس هییت مدیره از 1391/8/16
تورج رنجبری وحید
تورج رنجبری وحید
عضو هییت مدیره از 1391/8/16
مصطفی علیدادی نائینی
مصطفی علیدادی نائینی
نایب رییس هییت مدیره از 1391/8/16
داود بحری
داود بحری
بازرس علی‌البدل از 1391/10/3
سیدامیرحسین ابطحی نائینی
سیدامیرحسین ابطحی نائینی
بازرس علی‌البدل از 1392/5/15
حسن اسماعیلی
حسن اسماعیلی
بازرس اصلی
علی امینی
علی امینی
بازرس علی‌البدل
محمود محمدزاده
محمود محمدزاده
بازرس علی‌البدل از 1393/2/2
شاهین کریمی
شاهین کریمی
رییس هییت مدیره از 1393/7/15
سید علی طالبیان
سید علی طالبیان
عضو هییت مدیره از 1393/7/15
حمید باغبانی شمیرانی
حمید باغبانی شمیرانی
عضو هییت مدیره از 1393/7/15
مهدی شهسواری
مهدی شهسواری
عضو هییت مدیره از 1393/7/15
ناصر فصیح
ناصر فصیح
نایب رییس هییت مدیره از 1393/7/15
حمیدرضا کیهانی
حمیدرضا کیهانی
بازرس علی‌البدل از 1393/5/15
رئیس سازمان
رئیس سازمان
بازرس علی‌البدل از 1394/6/11
محمد شفیع عبد الله پور
محمد شفیع عبد الله پور
بازرس علی‌البدل از 1395/3/18
غلام‌رضا محمدی
غلام‌رضا محمدی
بازرس علی‌البدل از 1395/11/4
مسعود شجاعی
مسعود شجاعی
نایب رییس هییت مدیره از 1397/5/30
بسطام علی گل چشمه
بسطام علی گل چشمه
از 1397/5/30

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14522723
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۷ و نامه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۶/۰۹/xxx۷ اداره ثبت شرکتهای سهامی تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت به : استان خراسان رضوی ، شهرستان خواف ، بخش سنگان ، شهر سنگان ، مسجدالنبی ، خیابان معدن ، جاده تایباد ، پلاک ۰ ، ۱۲ کیلومتری سنگان ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ انتقال یافت و مراتب ذیل شماره xxx ثبت گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353858
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: استان خراسان رضوی، شهرستان خواف، بخش سنگان، شهر سنگان، مسجدالنبی، خیابان معدن، جاده تایباد، پلاک ۰، ۱۲کیلومتری سنگان، طبقه همکف کد پستیxxxxxxxxx۷ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14312813
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آدرس شرکت به: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، اقدسیه، میدان نوبنیاد، خیابان شهید حاج حسین لنگری، پلاک ۱۱، ساختمان الماس، طبقه اول، واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14294510
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره ۷ بند از اختیارات خود را شامل بند های ۲، ۴، ۶، ۹، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ ماده ۴۰ ـ اساسنامه شرکت بشرح ذیل را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود: بند۲ ـ تهیه و تنظیم آیین نامه های داخلی شرکت جهت اخذ مصوبه از هیات مدیره بند۴ ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی بازنشستگی و مستمری وارث آنها بند۶ ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات بند۹ ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید، فروش، اجاره، معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد با رعایت آیین نامه معاملات شرکت. بند۱۱ ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها در چارچوب عملیات جاری شرکت. بند۱۲ ـ تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی بوده و به تایید هیات مدیره رسیده باشد. بند۱۳ ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و یا تسلیم به دعوی اعم از حقوقی یا کیفری و هر گونه اقدام قانونی دیگر که برای پیشبرد دعوی و به نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا در کلیه مراجع قانونی لازم باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14255913
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14230192
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مصطفی علیدادی نایینی به کدملیxxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت تعاونی چند منظوره هسایار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای بسطام علی گل چشمه به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بین المللی نفت فلات سازه منطقه آزاد چابهار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مسعود شجاعی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بین المللی قاره کهن منطقه آزاد چابهار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14155291
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده۳۱ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: شرکت به وسیله هیات مدیره ای مرکب از سه نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شود اداره خواهد شد. مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13993767
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی روشنگر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534652
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی روشنگر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا محمدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460904
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس قانونی شرکت از تهران خیابان شهید مطهری بعد از چهار راه مفتح پلاک xxx طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۴ به آدرس: شهر تهران شهرک قدس (غرب) خیابان گلستان جنوبی بعد از مسجد النبی پلاک ۲۱ طبقه پنجم واحد A کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13310673
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد شفیع عبداله پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12871503
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امین محاسب روش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12126189
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۹۱۵۶۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی متین خردمند ش م xxxxxxxxx۶۵به سمت بازرس اصلی و آقای محمود محمد زاده ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12151218
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۹۱۵۶۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای شاهین کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای ناصر فصیح به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای حمید باغبانی شمیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای مهدی شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید علی طالبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12151224
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۹۱۵۶۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ موردتصویب قرارگرفت . - موسسه حسابرسی هادی حساب ش م xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: - شرکت تعاونی چند منظوره هسایاربه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای شاهین کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - شرکت بین المللی عمران آسمان سروش منطقه آزاد چابهار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مهدی شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۹- شرکت بین المللی سرمایه گذاری سروش عصر گنجینه منطقه آزاد چابهار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای سید علی طالبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ - شرکت بین المللی نفت فلات سازه منطقه آزاد چابهاربه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای ناصر فصیح به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - شرکت بین المللی قاره کهن منطقه آزاد چابهار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی آقای حمید باغبان شمیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12148486
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم با نام و xxxxxx۰ سهم بی نام xxx۰ ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه شرکت اصلاح شد و ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578782
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۸/۱۰/xxx۲ عبارات ذیل از قلم افتاده بود: "ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید" و"روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد." که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492446
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی متین خردمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید امیرحسین ابطحی نائینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxx۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971411
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 958148
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر پورمیرزا بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی علیدادی نائینی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای تورج رنجبری وحید بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی فرامرز وزیری زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار با نمایندگی آقای مصطفی علیدادی نائینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی علیدادی نائینی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
در تاریخ ۲/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 958155
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۸/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۹/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر پورمیرزا بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مصطفی علیدادی نائینی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای تورج رنجبری وحید بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدعلی فرامرز وزیری زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار به شماره ملی xxx۷۱ با نمایندگی آقای مصطفی علیدادی نائینی تا تاریخ ۱۸/۹/۹۳
در تاریخ ۲/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10519072
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر پورمیرزا بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی علیدادی نائینی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای تورج رنجبری وحید بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی فرامرز وزیری زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار با نمایندگی آقای مصطفی علیدادی نائینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی علیدادی نائینی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در تاریخ ۲/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11725207
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۸/۹/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر پورمیرزا بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مصطفی علیدادی‌نائینی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای تورج رنجبری‌وحید بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدعلی فرامرز وزیری‌زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار به شماره ملی xxx۷۱ با نمایندگی آقای مصطفی علیدادی‌نائینی تا تاریخ ۱۸/۹/۹۳

در تاریخ ۲/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 937074
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ناصر پورمیرزا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی علیدادی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای تورج رنجبری وحید به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی فرامرزوزیری زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار با نمایندگی آقای مصطفی علیدادی نائینی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی علیدادی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
در تاریخ ۹/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9781097
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ناصر پورمیرزا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مصطفی علیدادی‌نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای تورج رنجبری‌وحید به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدعلی فرامرزوزیری‌زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار با نمایندگی آقای مصطفی علیدادی‌نائینی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای مصطفی علیدادی‌نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

در تاریخ ۹/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 756405
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیانسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
در تاریخ ۱۶/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9717240
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

در تاریخ ۱۶/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618218
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ مطهری بعد از چهارراه مفتح پxxx ط پنجم کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
درتاریخ ۲۰/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10043834
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ مطهری بعد از چهارراه مفتح پ xxx ط پنجم کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. درتاریخ ۲۰/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 565799
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آگاه گر تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی لک کمری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11558952
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آگاه‌گر تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی لک‌کمری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11796491
آگهی تغییرات شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵۶۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۸۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۰۱/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‌ـ خ مطهری نرسیده به خیابان مفتح پلاکxxx طبقه دوم کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۰۸/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11314095
آگهی تاسیس شرکت نیروگاههای بادی آترین ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۹/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۹/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های‌ ‌ رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: طراحی مطالعات ساخت احداث و ایجاد توربین‌های بادی جهت احداث مزارع نیروگاههای بادی به منظور عرضه و فروش انرژی خالص الکتریسیته همچنین خرید و فروش صادرات و واردات قطعات و تجهیزات و لوازم یدکی توربین‌های بادی و متعلقات آن نصب و بهره‌برداری تجهیزات نیروگاه و خرید و فروش مزارع و تجهیزات نیروگاههای برقی و تعمیر و نگهداری فنی آنها مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی و بانکها و موسسات مالی و اعتباری به منظور سرمایه‌گذاری در تولید و احداث نیروگاههای بادی و یا واردات و صادرات آنها تاسیس شرکت و شعب تخصصی به منظور دستیابی به اهداف فوق.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ سهروردی بین هویزه و شهید بهشتی خ کوشش پ۳۰ واحد یک ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد شش میلیون سهم بانام، تعداد چهار میلیون سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۰ مورخ ۲۷/۸/۸۹ نزد بانک ملت شعبه میدان سلماس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار به شماره ثبت xxx۷۱ با نمایندگی آقای سید محمد یعقوبعلی‌زاده‌ترشیزی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای محمدعلی فرامرزوزیری‌زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای مصطفی علی‌دادی‌نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ ۵ـ آقای ناصر پورمیرزا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ آقای تورج رنجبری‌وحید به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ ۵ ـ آقای مصطفی علی‌دادی‌نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق هر یک از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای حسن اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای علی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات