ماداکتو استیل کرد

شرکت ماداکتو استیل کرد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320345330 ()
12
افراد
32
آگهی‌ها
384166
شماره ثبت
1389/6/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14765247
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197424
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ـ روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13782952
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۶ و به استناد مجوز شماره xxx۶۹ , xxx مورخ ۰۸/۰۹/xxx۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه‌ای مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیۀ تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام ۱) نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت ماداکتو استیل کرد (سهامی خاص) - شماره ثبت: xxxxxx ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: الف) موضوع اصلی: • انجام کلیه فعالیت‌ها در زمینه طراحی و تولید و مونتاژ کلیه سازه‌ها و مشتقات فولادی خصوصا سیم‌های فولادی مورد مصرف در صنایع لاستیک سازی؛ • خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی خصوصا محصولات، تجهیزات، ماشین آلات و مواد اولیه مرتبط با موضوع؛ ب) موضوع فرعی: • اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی؛ • شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی؛ • اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی؛ • ایجاد و احداث شعب و کارخانجات مورد نیاز در سراسر ایران؛ • عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی؛ • هر نوع فعالیت مجاز مرتبط با موضوع فعالیت اصلی؛ ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران، خیابان شیرازجنوبی، خیابان آقاعلیخانی، مجتمع ونک پارک (بال شرقی)، ط ۲، واحد ۷ - کدپستی: xxxxxxxxx۴ - شرکت فاقد شعب میباشد. ۴) مدت شرکت: نامحدود. ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxxxxxxxxxxx ریال که تماما پرداخت شده_است. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: محمد حسین بیانک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ مدیرعامل و عضو هیات مدیره ثمینه بیانک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ رییس هیات مدیره سید محمد علی موسوی ریشهری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نایب رییس هیات مدیره جمشید خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیات مدیره محسن بیانک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو هیات مدیره ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت. تبصره: درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائۀ یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد_داشت: • اعلامیۀ خرید سهام؛ • گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپردۀ سهام؛ • اصل ورقۀ سهام؛ • تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی؛ ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: • تقسیم سود بین صاحبان سهام، بر اساس پیشنهاد هیات مدیره صورت می‌پذیرد. • هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی، بر اساس پیشنهاد هیات مدیره انجام می‌پذیرد. • وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. • مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. • هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵، بدهی‌های شرکت برابر با xxxxxxxxxxxx ریال می‌- باشد که شامل بدهی‌های جاری به مبلغ xxxxxxxxx۵۴ ریال و بدهی‌های غیرجاری به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال است و همچنین بدهی‌های احتمالی شرکت برابر با xxxxxxxxx۹۰ ریال میباشد. ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: ابرار پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13752060
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین بیانک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ثمینه بیانک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره سید محمد علی موسوی ریشهری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره محسن بیانک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره جمشید خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13752062
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیات مدیره ۵ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13752066
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد زیر به عنوان اعضای هیات مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند: محمد حسین بیانک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ محسن بیانک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ثمینه بیانک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ سید محمد علی موسوی ریشهری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ جمشید خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664394
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیارد ریال به مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال منقسم به xxx. xxx. xxx سهم بی نام xxx۰ ریالی که تماما پرداخت گردیده است، از طریق مطالبات نقدی حال شده سهامداران افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13592320
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ تصویب شد روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی ارکان سیستم شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت بازرس اصلی و خانم مهسا سالار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13472120
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره ثبت xxx۶۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ (به نمایندگی آقای فتح اله فاطمیه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای ولی اله کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به شماره ثبت xxx۵۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ (به نمایندگی آقای حبیب آقامحمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317726
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای محمد حسین بیانک ک. م xxxxxxxxx۹ آقای سید محمد علی موسوی ریشهری ک. م xxxxxxxxx۳ و خانم الهام نیکجو ک. م xxxxxxxxx۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317733
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین بیانک ک. م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد علی موسوی ریشهری ک. م xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم الهام نیکجو ک. م xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره خانم ثمینه بیانک ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285503
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به تهران، خ شیراز جنوبی، پایین‌تر از همت، خیابان آقاعلیخانی، مجتمع ونک پارک، مرکز خرید ونک پارک (بال شرقی)، طبقه دوم اداری، واحد ۷ کد پستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817898
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال xxx۳ رمورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه غیاثی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12523480
آگهی تغییرات شرکت ماداكتو استيل كرد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس: تهران، خیابان شیراز، پایین تر از همت، خیابان باباعلیخانی، مجتمع ونک پارک، برج الوند (بال شرقی)، طبقه دوم، واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12317761
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه غیاثی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ـ روزنامة کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12084390
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین بیانک با ک.م xxxxxxxxx۹به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمد علی موسوی ریxxxxxxxxxشهری به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره، خانم الهام نیکجو با ک.م xxxxxxxxx۶به سمت عضو هیئت مدیره و خانم ثمینه بیانک با ک.م xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره). برای مدت دو سال تعیین کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل، چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600159
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال از طریق مطالبات نقدی حال شده منقسم به منقسم به xxx.xxx.xxx سهم بی نام xxx۰ ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید .و ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433694
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان (حسابداران رسمی) شماره ثبتxxx۲۳ شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه عبدلی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433695
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ شعبه شرکت در استان ایلام ـ شهر دره شهر ـ شهرک صنعت دره شهر ـ کدپستیxxxxxxxxx۴۴ منحل گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400243
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند:
آقای محمد حسین بیانک شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد علی موسوی ری شهری شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم ثمینه بیانک شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره خانم الهام نیکجو شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره.
کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضا مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021322
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، خانم زهرا مشکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۰۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738065
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۴۱۶۶و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، خانم زهرا مشکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ۵/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10853687
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۴۱۶۶و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۸/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، خانم زهرا مشکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ۵/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 530289

آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمدحسین بیانک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمدعلی موسوی ریشهری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم الهام نیکجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم ثمینه بیانک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۱۳/۱۱/xxx۱
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 530290

آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، خانم زهرا مشکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ شعبه به نشانی استان ایلام شهر دره شهر شهرک صنعتی دره شهر کدپستی xxxxxxxxx۴۴ تاسیس گردید
۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان پاسداران کوچه بهارستان یکم پلاک ۲۴ واحد۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10282537
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدحسین بیانک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمدعلی موسوی ریشهری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم الهام نیکجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم ثمینه بیانک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۱۳/۱۱/xxx۱ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11881665
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تدبیر پارسیان به عنوان بازرس اصلی، خانم زهرا مشکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ شعبه به نشانی استان ایلام شهر دره شهر شهرک صنعتی دره شهر کدپستی xxxxxxxxx۴۴ تاسیس گردید

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان پاسداران کوچه بهارستان یکم پلاک ۲۴ واحد۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11952323
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۳/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به پنجاه میلیون سهم بی‌نام، به ارزش هر سهمxxx/۱ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۰۶/۰۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10628242
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۳/۱۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم الهام نیکجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدحسین بیانک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سید محمدعلی موسوی‌ریشهری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۱۳/۱۱/۹۱.

در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11829664
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سید محمدعلی موسوی‌ریشهری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم الهام نیکجو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدحسین بیانک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدحسین بیانک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9778665
آگهی تغییرات شرکت ماداکتو استیل کرد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۶۶ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ تعداد xxx/xxx/۱ سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی‌نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم آن بی‌نام می‌باشد.

۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ سعادت‌آباد بلوار پاکنژاد خ مطهری خ ۱۶متری دوم پ ۳ همکف کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۱/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10074291
آگهی تأسیس شرکت ماداکتو استیل کرد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۶/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۶/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتها در زمینه طراحی و تولید و مونتاژ کلیه سازه‌ها و مشتقات فولادی خصوصا سیمهای فولادی مورد مصرف در صنایع لاستیک سازی و خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خصوصا محصولات تجهیزات و ماشین آلات و مواد اولیه مرتبط با موضوع اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ایجاد و احداث شعب و کارخانجات موردنیاز در سرار ایران مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی هر نوع فعالیت مرتبط با موضوع.. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ پاسداران بهارستان یکم پ ۲۴ واحد ۷ ک پ xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۲/۶/۸۹ نزد بانک ملت شعبه ونک پارک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای پیمان عاشوربندری بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم الهام نیکجو بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای محمدحسین بیانک بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای محمدحسین بیانک بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ آقای محمدمهدی کشاورزی به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم شقایق مفاخرزاده به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات