سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز

شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320219124 ()
20
افراد
50
آگهی‌ها
371760
شماره ثبت
1389/1/29
تاریخ تأسیس
شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن (سها) یکی از شرکتهای گروه توسن است که به طور تخصصی در حوزه سیستمهای هوشمند حمل و نقل (ITS) و پرداخت خرد (MicroPayment) فعالیت می نماید. گروه توسن مجموعه ای از شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشند که از سال 1378 با اولین سیستم متمرکز بانکداری الکترونیک در کشور فعالیت خود را آغاز نمود. هم اکنون این گروه شامل 8 شرکت است که در زمینه مختلف حوزه فناوری اطلاعات اعم از نرم افزارهای بانکی، سخت افزارهای تخصصی، پرداخت الکترونیک، هوش تجاری و عملیاتی، امنیت داده ها، پردازش تصویر، سیستمهای هوشمند حمل و نقل و … فعالیت می نمایند.

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1398/2/23 انقضا 1400/2/25
دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای از 1397/6/24

اشخاص سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز

در این بخش تمامی اشخاصی که در سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14762983
آگهی تغییرات شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت.. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹، به سمت بازرس علی‏البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار آرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14646922
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . شرکت توسعه فن افزار توسن ( سهامی خاص ) بشناسه ملی : xxxxxxxxx۷۶ شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا ( سهامی خاص ) بشناسه ملی : xxxxxxxxx۱۰ شرکت تراکنش همراه ایمن ( سهامی خاص ) بشناسه ملی : xxxxxxxxx۵۸ شرکت ردان سیستم ( سهامی خاص ) بشناسه ملی : xxxxxxxxx۸۸ شرکت پیشتاز پردازش پارس ( سهامی خاص ) بشناسه ملی : xxxxxxxxx۷۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14646934
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید . شرکت توسعه فن افزار توسن ( سهامی خاص ) به شناسه ملی : xxxxxxxxx۷۶ با نمایندگی آقای محمد مظاهری به سمت رئیس هیات مدیره با کدملی : xxxxxxxxx۵ شرکت تراکنش همراه ایمن ( سهامی خاص ) به شناسه ملی : xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی آقای امیر حسین باقری به سمت نائب رئیس هیات مدیره با کدملی : xxxxxxxxx۷ شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی : xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای روح اله لهرابیان به سمت عضو هیات مدیره با کدملی : xxxxxxxxx۴ شرکت ردان سیستم ( سهامی خاص ) به شناسه ملی : xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای جعفر پشامی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره با کدملی : xxxxxxxxx۲ شرکت پیشتاز پردازش پارس ( سهامی خاص ) به شناسه ملی : xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای سید ابراهیم حسینی نژاد به سمت عضو هیات مدیره با کدملی : xxxxxxxxx۰ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید : ختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ ماده ۳۷ اساسنامه اجرای مصوبات هیات مدیره کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت ( در غیاب مدیرعامل ، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره ، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت ) ، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشذ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14290992
آگهی تغییرات شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی‏البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14129394
آگهی تغییرات شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالرضا قنبری گوهر ریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی(برای سال مالی xxx۶) انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14074378
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید آرزومند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت عضوء هیئت مدیره و جعفر پشامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و جمیل جمیلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره وروح اله لهرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک هوشمند آینده بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرامرز ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ردان سیستم بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بسمت عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ ماده ۳۷ اساسنامه (به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضوء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضوء هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره، امضا یک عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13875468
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز ارجمندی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت ردان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ (بجای آقای سجاد سحابی راد بشماره ملی xxxxxxxxx۹) انتخاب گردید. سمت اعضاء و حق امضاء هر یک بشرح ذیل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای جمیل جلیلیان کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جعفر پشامی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای مجید آرزومند کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای احمد افتخاری علی آبادی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره آقای فرامرز ارجمندی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: ۱ اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه ۲ اجرای مصوبات هیات مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732185
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
پیرو آگهی مکانیزه بشماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۶/۰۷/xxx۶ شناسه ملی شرکت تجارت الکترونیک هوشمند آینده xxxxxxxxx۳۴ صحیح می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646868
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۸/xxx مورخ ۲۱/۰۶/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز از سهامی خاص به سهامی عام نام و شماره ثبت شرکت: شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ موضوع شرکت عبارتست از: فعالیت اصلی: انجام امور انفورماتیکی شامل طراحی و تولید و ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای اعم از سفارش مشتری و بسته‌های نرم افزاری و واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای خارجی و فعالیت در زمینه سیستم‌های ویژه رایانه‌ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت‌های هوشمند و مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه‌های انفورماتیکی و همچنین اجرای پروژه‌های انفورماتیکی؛ فعالیت فرعی: فعالیت در زمینه شبکه‌های رایانه‌ای و امنیت شبکه و شبکه‌های مخابراتی و شبکه‌های رایانه‌ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه خدمات و کالاهای مجاز کامپیوتری و فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجهیزات رایانه‌ای و دستگاه‌های جانبی رایانه و قطعات و ملزومات رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری رایانه‌ای و آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت و اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت و سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت: (شرکت فاقد شعب است) تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، خیابان هجدهم، پ ۲۱، کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxx. xxx. xxx. xxx (دویست میلیارد) ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام که کاملا تادیه شده_است سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت پیشتاز پردازش پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی مجید آرزومند بشمارملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بنمایندگی جعفر پشامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی جمیل جلیلیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره. شرکت تجارت الکترونیک هوشمند آینده بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی احمد افتخاری علی آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره. شرکت ردان سیستم بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بنمایندگی سجاد سحابی راد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره. شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهند_داشت: اعلامیه خرید سهام گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل اوراق سهام، تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود بر اساس مصوبه مجمع عادی سالیانه شرکت خواهد_بود و بنابر ماده ۵۱ اساس نامه، وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. بر اساس ماده ۵۲ مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیش ۶ نهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضائ هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. بر اساس ماده ۵۳ اساس نامه، هرگاه شرکت طبق مندرجات مادۀ فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: جمع بدهی‌های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده به تاریخ ۳۰ آذر xxx۵ مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال می‌باشد که شامل بدهی کوتاه مدت به مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال و بدهی بلند مدت به مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال و همچنین بدهی‌های احتمالی شرکت مبلغ ۲۹. xxx. xxx. xxx. xxx ریال می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه ابرار اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط به سالهای ۹۴ و ۹۵ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617395
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.. شرکت تجارت الکترونیک هوشمند آینده (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴. شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰. شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵. شرکت ردان سیستم (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸. شرکت پیشتاز پردازش پارس (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13623736
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای جعفر پشامی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۲ - شرکت تجارت الکترونیک هوشمند آینده (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای احمد افتخاری علی آبادی به سمت عضو هیأت مدیره کدملی xxxxxxxxx۸ - شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای جمیل جلیلیان به سمت رئیس هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۶ - شرکت ردان سیستم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای سجاد سحابی راد به سمت عضو هیأت مدیره کدملی xxxxxxxxx۹ - شرکت پیشتاز پردازش پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای مجید آرزومند به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کدملی xxxxxxxxx۱ تفویض اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: - اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه - اجرای مصوبات هیأت مدیره کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515417
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارزش اسمی سهام از xxx۰۰ ریال به xxx۰ ریال تغییر یافت در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432252
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی با نام از محل سود انباشته سهامداران افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13392334
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسیدروزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالرضا قنبری گوهرریزی به کدملی xxxxxxxxx۱، به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097978
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جمیل جلیلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای جعفر پشامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت تدبیرگران فناوری توسن ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای مجید آرزومند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تا تاریخ ۱۸/۱۰/xxx۶ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036311
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. مؤسسه هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارکان سیستم شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041536
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، خیابان هجدهم، پلاک ۲۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده چهار مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز و تا سی ام آذر ماه همان سال به پایان می‌رسد. اولین سال مالی شرکت پس از تغییر سال مالی، از ابتدای فروردین ماه تا ۳۰ آذر ماه همان سال می‌باشد و ماده ۵۱ اساسنامه تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735166
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای جعفر پشامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی آقای مجید آرزومند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت تدبیرگران فناوری توسن ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای علی عسکری نژاد امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر عضو هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12303783
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرزسهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان و ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه ارقام حساب رستاک xxxxxxxxx۸۵بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117505
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به xxxxxxxxxxxx میلیارد ریال منقسم به xxxxxx۰۰سهم xxx۰۰ریالی بانام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه ذیل ثبت تکمیل امضا گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12051069
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام امور انفورماتیکی شامل طراحی و تولید و ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری و واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای خارجی و فعالیت در زمینه سیستم های ویژه رایانه ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت های هوشمند و مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و همچنین اجرا پروژه های انفورماتیکی و فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و امنیت شبکه و شبکه های مخابراتی و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه خدمات و کالاهای مجاز کامپیوتری و فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجهیزات رایانه ای و دستگاه های جانبی رایانه و قطعات و ملزومات رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری رایانه ای و آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت و اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت و سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413240
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید آرزومندک.م xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و آقای علی علی زاده گیاشی ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای میر حسام حاجی میری ک.م xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9404677
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید آرزومندک.م xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و آقای علی علی زاده گیاشی ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای میر حسام حاجی میری ک.م xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522429
آگهی تغییرات شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۳/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه هوشیار ممیز ش م xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی ک م xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509771
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به آدرس تهران، خیابان استاد نجات الهی، خیابان شاداب، پلاک ۵۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418763
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌ های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاران فناوری توسن شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای میر حسام حاجی میری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی آقای مجید آرزومند به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ـ شرکت تدبیرگران فناوری توسن ایرانیان شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای علی علی زاده گیاشی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362574
آگهی تغییرات شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه هوشیار ممیز ش م xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی ک م xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360513
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مجید آرزومند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین ش م xxxxxxxxx۰۹ رئیس هیئت مدیره
آقای سید ولی اله فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاران فناوری توسن ش م xxxxxxxxx۱ عضو هیات مدیره
ـ آقای علی علی زاده گیاشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت کیش ویر ش م xxxxxxxxx۰۰ نایب رئیس هیئت مدیره
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981765
آگهی تغییرات شرکت سامانه های هوشمند اطلاعتی توسن البرز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای احمد میردامادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید آرزومند به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاران فناوری توسن سهامی خاص با نمایندگی آقای سید ولی الله فاطمی اردکانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید آرزومند به نمایندگی از شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین سهامی خاص به سمت مدیر عامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و در نبود مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
در تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 864287
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۱/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11839863
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۱۷۶۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۱/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9927842
آگهی تغییرات شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای احمد میردامادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدرضا سلطان‌خواه‌بیدختی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت توسعه فناوری توسن سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید ولی‌الله فاطمی‌اردکانی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا سلطان‌خواه‌بیدختی به نمایندگی از شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین سهامی‌خاص بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با امضای مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۷/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642063
آگهی تغییرات شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد میردامادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه فناوری توسن سهامی خاص با نمایندگی آقای سید حسن نواب کاشانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا سلطان خواه بیدختی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا سلطان خواه بیدختی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۳۰/۰۳/xxx۲.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضای مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۰۷/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11002218
آگهی تغییرات شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۶/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد میردامادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت توسعه فناوری توسن سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید حسن نواب‌کاشانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدرضا سلطان‌خواه‌بیدختی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا سلطان‌خواه‌بیدختی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۳۰/۰۳/xxx۲.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضای مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۰۷/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 550437
آگهي تغييرات شركت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملي۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۳/xxx۰ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱۰ ریال که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxxxxx۳۸ مورخ ۱۳/۱۲/xxx۰ بانک بانک شهر شعبه سپهبد قرنی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
درتاریخ ۲۲/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10220982
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۳/xxx۰ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱۰ ریال که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxxxxx۳۸ مورخ ۱۳/۱۲/xxx۰ بانک بانک شهر شعبه سپهبد قرنی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. درتاریخ ۲۲/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 518458

آگهی تغییرات شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی
توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد میردامادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه فناوری توسن سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدحسن نواب کاشانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید بیگی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهداد افقهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۰۳/xxx۲
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9729394
آگهی تغییرات شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد میردامادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت توسعه فناوری توسن سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سیدحسن نواب‌کاشانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمید بیگی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهداد افقهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۰۳/xxx۲

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات با امضای رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق مدیرعامل یا یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9561375
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۹/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان مطهری خیابان کوه نور کوچه هفتم پلاک ۵ طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۲۸/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11334108
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۹/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان مطهری خیابان کوه نور کوچه هفتم پلاک ۵ طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۲۸/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10500604
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای بهمن شایان نوش آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11949810
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای احمد میردامادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مجید شکوهی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت توسعه فناوری توسن سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مجید آرزومند به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهداد افقهی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۳۰/۳/xxx۲.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با امضای رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق امضای مدیرعامل یا یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست و اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

در‌ تاریخ۲۵/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11019626
آگهی تغییرات شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای بهمن شایان‌نوش‌آبادی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۰/۳/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای احمد میردامادی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت توسعه سانامه‌های نرم‌افزاری نگین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مجید شکوهی و شرکت توسعه فناوری توسن سهامی‌خاص به شماره‌ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مجید آرزومند تا تاریخ ۳۰/۳/xxx۲.

در تاریخ ۱۵/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10438452
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای هادی کوزه چی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم مرضیه جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11591247
آگهی تغییرات شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۷/۳/۹۰ به هیئت‌مدیره درخصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پانصد هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10861245
آگهی تغییرات شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

در تاریخ ۱۶/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11781201
آگهی تغییرات شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بلوار آفریقا کوچه بابک بهرامی پلاک ۱۰ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11291645
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای احمد میردامادی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت کیش ویر سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید شکوهی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید آرزومند بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهداد افقهی (خارج از اعضای هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۸/۷/۹۱.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ازقبیل چک، سفته، بروات با امضای رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق امضای مدیرعامل یا یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲/۸/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11609389
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۸/۷/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای احمد میردامادی و شرکت کیش ویر سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید شکوهی و شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید آرزومند تا تاریخ ۸/۷/۹۱.

در تاریخ ۲/۸/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10658050
آگهی تأسیس شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۱/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مطالعه و تحقیقات طراحی ارائه و توسعه خدمات در زمینه فن‌آوری اطلاعات از خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تکنولوژیهای وابسته خدمات پشتیبانی مرتبط با آنها تامین قطعات تجهیزات سخت‌افزار و نرم‌افزار موردنیاز از طریق صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی به ویژه در حوزه‌های مرتبط با سیستمهای کامپیوتری رایانه‌ای و تهیه و تولید سیستمهای مکانیزه با استفاده از سیستمهای حمل و نقل هوشمند سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلندمدت در داخل و خارج از کشور در زمینه فعالیت شرکت و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی وام و تسهیلات بانکی مالی اعتباری خرید و فروش سهام و شرکت در مزایده‌ها و مناقصات داخلی و خارجی و انجام هرگونه عملیات بازرگانی و خدمات مدیریتی و معاملات مجاز و سایر فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی که در جهت اهداف شرکت مفید باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ احمد قصیر کوچه ۱۷ پ ۶.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۰/۱۱/xxx۸ نزد بانک سامان شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای بهداد افقهی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت کیش ویر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مجید شکوهی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای مجید آرزومند به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای بهداد افقهی به نمایندگی از شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای هادی کوزه‌چی به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم مرضیه جعفری به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات