غلتک سازان سپاهان

شرکت غلتک سازان سپاهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260496984 (فعال)
17
افراد
42
آگهی‌ها
29026
شماره ثبت
1385/10/25
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر غلتک سازان سپاهان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در غلتک سازان سپاهان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه غلتک سازان سپاهان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که غلتک سازان سپاهان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14693384
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شماره ثبت xxx۵۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند . روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید . شرکت تولیدی چدن سازان ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ، محمود ذاکر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ، مهران انصاری شوریجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، روح اله سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و محمدرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره ( تا تاریخ ۲۰/۰۵/xxx۹ ) انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14693383
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : غلامرضا موسوی غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت چدن سازان سهامی عام به شماره ثبت xxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ، روح اله سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، محمود ذاکر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، مهران انصاری شوریجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره ( تا تاریخ ۲۰/۰۵/xxx۹ ) انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14316536
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
به استناد نامه شماره xxx۶۴,xxx مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ـ اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می باشد: ـ نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی عام به شماره ثبتxxx۲۶ اصفهان ـ موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن: الف ـ موضوع اصلی: ۱ ـ تولید انواع شمش های فولادی به روش ریخته گری مداوم و تک باره ای. ۲ ـ تولید انواع قطعات صنعتی بر اساس سفارش مشتری ازجمله پاتیل سرباره فولاد سازی، کوکیل و متعلقات مربوطه جهت شمش ریزی، انواع قالب برش و پرس بدنه خودرو از جنس چدن های الیاژی و سایر قطعات ریخته گری چدنی و فولادی. ۳ ـ ارایه خدمات طراحی انواع پاتیل سرباره و کوکیل و قطعات صنعتی. ۴ ـ مشاوره در امور ریخته گری ومدل سازی. ۵ ـ انجام خدمات ساخت انواع مدل های ریخته گری و عملیات حرارتی قطعات ریخته گری شده. ۶ ـ انجام هرگونه فعالیت تولیدی، معاملاتی، و بازرگانی و مالی و همچنین واردات و صادرات که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به عملیات موضوع بندهای فوق مرتبط باشد. ب ـ موضوع فرعی: ایجاد کارخانه جدید و واحدهای مربوطه و توسعه کارخانه های فعلی در راستای پیشبرد و توسعه فعالیت های شرکت، ازدیاد و توسعه کمی و کیفی محصولات، فراهم آوردن تسهیلات به منظور گسترش فعالیت ها، انجام تحقیقات در جهت دستیابی به دانش جدید و سایر منابع ضروری، کسب، فروش و انتقال دانش فنی، سرمایه گذاری در سهام شرکت ها (بورسی و غیر بورسی) و موسسات و خرید و فروش سهام آنها و مشارکت با دیگران در چارچوب موضوع فعالیت شرکت. ـ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت، اصفهان، شهرک صنعتی سگزی فاز دوم خیابان هفتم به کدپستی xxxxxxxxx۸ می باشد. شرکت فاقد شعبه است. ـ مدت شرکت: از تاریخ تاسیس نا محدود است. ـ سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایۀ شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx (سیصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال) نقدی است که به سیصد و هفتاد و پنج میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی غلامرضا موسوی غروی فرزند سید ابراهیم به شماره شناسنامه xxx۲ و شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمود ذاکر فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه xxx۰ و شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، روح اله سلطانی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه xxx۷ و شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیت مدیره و مهران انصاری شوریجه فرزند حسین به شماره شناسنامه xxx۹ و شماره ملی xxxxxxxxx۸ و سید هادی مدینه فرزند سیدجواد به شماره شناسنامه xxx۰و شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره. ـ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیه مجامع، صاحبان سهام می توانند شخصا، یا وکیل، یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک قانونی (کارت شناسایی، وکالت نامه، نمایندگی) حضور به هم رسانند. هر سهامدار برای هر سهم فقط یک حق رای خواهد داشت. ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود شرکت: تقسیم سود این شرکت بر اساس قانون تجارت انجام می شود. ـ اندوختۀ قانونی: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. ـ انحلال و تصفیه: مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیات مدیره می تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند.این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظربازرس به مجمع ارائه شود.تصمیم گیری درخصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ % از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیه امورآن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده ۲۹/۱۲/xxx۶، مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بدهی های جاری xxx.xxx میلیون ریال بدهی های احتمالی موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت بدهی های غیرجاری ۲۱.xxx میلیون ریال تضمن وام و ظهر نویسی ضمانت نامه های شرکت های گروه جمع بدهی ها xxx.xxx میلیون ریال مجموعا مبلغ ۹۹.xxx میلیون ریال ـ روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار شرکت روزنامه دنیای اقتصاد می باشد. ـ اساسنامه شرکت و دو ترازنامه حساب سود و زیان شرکت مربوط به دو سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ و ۲۹/۱۲/xxx۶ و نیز صورت دارایی اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت جهت مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14311443
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت‌۲۹۰۲۶ وشناسه‌ملی‌۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مبلغ اسمی سهام از xxx۰۰ ریال به xxx۰ ریال کاهش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx (سیصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال) نقدی است منقسم به سیصد و هفتاد و پنج میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی که تماماً پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14304322
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مبلغ اسمی سهام از xxx۰۰ ریال به xxx۰ ریال کاهش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایۀ شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx(سیصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال) نقدی است منقسم به سیصد و هفتاد و پنج میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی که تماماً پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220418
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان غلامرضا موسوی غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و محمود ذاکر به شماره ملی xxxxxxxxx۰و مهران انصاری شوریجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و سیدهادی مدینه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و روح اله سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عنوان اعضای هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220423
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا موسوی غروی کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت چدن سازان شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای روح اله سلطانی کدملی xxxxxxxxx۹به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمود ذاکرکدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای مهران انصاری شوریجه کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و سید هادی مدینه کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14110530
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی xxx۶ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890435
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به آدرس استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش کوهپایه، دهستان سیستان، شهرک صنعتی سجزی، خیابان فاز دوم، خیابان هفتم شرقی بلوک ۲۲، پلاک ۲۱، کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572806
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین انصاری شوریجه xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت چدن سازان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا موسوی غروی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای وحید شبانی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد منصورزاده شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای روح اله سلطانی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود ذاکر کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572804
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ غلامرضا موسوی غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و وحید شبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد منصور زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و روح اله سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند ۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572803
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۳۱ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: هیئت مدیره شرکت حداقل مرکب از پنج نفر عضو اصلی می‌باشد که توسط مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده از بین سهامداران برای مدت دو سال انتخاب می‌شود. ضمنا شرکت می‌تواند یک یا دو نفر عضو علی البدل هیئت مدیره نیز داشته_باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540210
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی هایشرکت انتخاب گردیدند. تراز مالی سال ۹۵ به تصویب رسید. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121174
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت چدن سازان به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳، آقای وحید شبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای غلامرضاموسوی غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121172
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسین انصاری شوریجه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت چدن سازان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای غلامرضا موسوی غروی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای وحید شبانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود ذاکر به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13005521
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای افشین طایفه با شماره ملی xxxxxxxxx۷ برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۹۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12462510
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی: اصفهان ـ خیابان شیخ مفید ـ پلاک ۵۸ ـ کد پستیxxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12412693
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق مطالبات نقدی حاصل شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ دویست میلیارد ریال به مبلغ سیصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ سیصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال نقدی است که به سی و هفت میلیون و پانصد هزار ریال سهم بانام عادی ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12368949
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ثبت xxx۳۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای افشین طایفه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9433127
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای اسداله نیکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683253
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۰۲۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۶/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسین انصاری شوریجه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت چدن سازان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳، آقای علی میر محمد صادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای وحید شبانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682778
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۰۲۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسین انصاری شوریجه به نمایندگی از شرکت چدن سازان بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی میر محمد صادقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای وحید شبانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود ذاکر بسمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد.
ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1618035
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی اهمیت نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای عبدالجواد اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409749
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۰۲۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/xxx۲ و طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۲ سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید ازمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال نقدی است منقسم به xxx/xxx/۲۰ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام عادی که تماماً پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1180852
آگهی افزایش سرمایه در شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۲ سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال نقدی است که به xxx/xxx/۱۰ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام عادی منقسم شده و تماما پرداخت گردیده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۶/۷/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147602
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۰۲۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی اهمیت نگر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و عبدالجواد اسلامی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11155519
آگهی انتخاب بازرسان شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۰۲۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/xxx۱ موسسه حسابرسی اهمیت نگر (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و عبدالجواد اسلامی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۹/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها وموسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934848
آگهی انتخاب بازرسان شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۰۲۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/xxx۱ موسسه حسابرسی اهمیت نگر (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و عبدالجواد اسلامی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۹/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11763221
آگهی تصمیمات در شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۰۲۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲ و ۳/۸/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: حسین انصاری شوریجه به نمایندگی از شرکت چدن سازان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و وحید شبانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی میر محمد صادقی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۸/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906167
آگهی تصمیمات در شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۰۲۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲ و ۳/۸/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: حسین انصاری شوریجه به نمایندگی از شرکت چدن سازان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و وحید شبانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی میر محمد صادقی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۸/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10869222
آگهی افزایش سرمایه در شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۰۲۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۵/۹۱ سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ پنجاه میلیارد ریال نقدی است که به xxx/xxx/۵ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام عادی منقسم شده و تماما پرداخت گردیده است، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749645
آگهی افزایش سرمایه در شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۰۲۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۵/۹۱ سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ پنجاه میلیارد ریال نقدی است که به xxx/xxx/۵ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام عادی منقسم شده و تماما پرداخت گردیده است، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716527
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و عبدالجواد اسلامی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و امید افشار کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضا ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۵/۹۱ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11196898
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و عبدالجواد اسلامی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و امید افشار کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضا ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۵/۹۱ تکمیل شد.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 478072

آگهی افزایش سرمایه در شرکت غلتک سازان سپاهان
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx۲۶ و
شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ یک صد میلیون ریال بمبلغ ده میلیارد ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد ریال نقدی است که به یک میلیون سهم ده هزار ریالی با نام عادی منقسم شده و تماماً پرداخت گردیده است.. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12009109
آگهی افزایش سرمایه در شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ یک صد میلیون ریال بمبلغ ده میلیارد ریال افزایش یافت و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد ریال نقدی است که به یک میلیون سهم ده هزار ریالی با نام عادی منقسم شده و تماماً پرداخت گردیده است.. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11777183
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۲۹۰۲۶ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
برابر صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سالی مالی xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و آقایان عبدالجواد اسلامی به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وحسابرس و امید افشار به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۵/xxx۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و‌موسسات‌غیرتجاری‌اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9637324
آگهی تصمیمات در شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۹۰۲۶و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۴/۲ و ۲۴/۲/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

آقایان حسین انصاری شوریجه بنمایندگی از شرکت چدن سازان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و خسرو خوروش به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی میر محمد صادق به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء و محمد کاظم شبانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره متفقا و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۲/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9586744
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۹۰۲۶و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و آقایان عبدالجواد اسلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و افشین مباشریان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11880663
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت غلتک سازان سپاهان، سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۲۹۰۲۶، شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۱۰/۸۸ آقایان عبدالجواد اسلامی حسابدار رسمی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای سید هادی مدینه بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10184544
آگهی تغییرات در شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/xxx۸ با توجه به استعفای آقای محمد منصور زاده از سمت مدیرعاملی آقای میر محمد صادقی خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۵/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10727659
آگهی تغییرات در شرکت غلتک سازان سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:

۱) شرکت تولیدی چدن سازان به نمایندگی آقای حسین انصاری شوریجه و آقای خسرو خوروش و آقای محمد کاظم شبانی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و آقایان سید هادی مدینه و محمود نادی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲) هیئت مدیره از بین خود آقای حسین انصاری شوریجه را به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای خسرو خوروش را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد منصور زاده خارج از اعضا را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳) روزنامه ایران جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است.

امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۲/۸۸ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات