نیرو کلر

شرکت نیرو کلر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10260276866 (فعال)
18
افراد
34
آگهی‌ها
6574
شماره ثبت
1363/8/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14730339
آگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان ، محله آزادی ، خیابان هزارجریب ، کوچه شهید آرش سرابچی [ ۱۴ ] ، پلاک ۲۹ ، ساختمان الهیه ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14730340
آگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیرحسین باقری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین ( سهامی خاص ) به جای سیدمهدی حسین زاده حجازی به سمت عضو هیأت مدیره در نتیجه اعضای هیأت مدیره به شرح زیر برای مابقی مدت تصدی تا تاریخ ۲۱/۸/xxx۸ می‌باشند : رضا مرادی علی عربی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد ( سهامی خاص ) به سمت رییس هیأت مدیره وامیر تقی خان تجریشی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه ( سهامی خاص ) به سمت عضو هیأت مدیره وسیدمحمد حسینی لواسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( سهامی عام ) به سمت نایب رییس هیأت مدیره و رامین ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت ( سهامی عام ) به سمت عضو هیأت مدیره و امیرحسین باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین ( سهامی خاص ) به سمت عضو هیأت مدیره و مجید علی فر با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) . کلیه اسناد و مدارک و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها ، سفته ، برات با امضای مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رییس هیأت مدیره با امضای دونفر از اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد_بود . حدود اختیارات مدیرعامل با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل تعیین گردید : ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها طبق آیین نامه مصوب ، همچنین تعیین معاونین شرکت و اطلاع آن به هیأت مدیره شرکت در اولین جلسه هیأت مدیره . ۳ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن و مسدودی آن‌ها به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی و مسدودی آن‌ها . ۴ تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و درخواست اوراق تجارتی تا سقف پنج درصد سرمایه شرکت . ۵ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه و صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آن‌ها تا سقف پنج درصد سرمایه شرکت . ۶ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر . ۷ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۸ صدور ، ظهر نویسی ، قبول ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری . ۹ انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات . ۱۰ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع ، نام یا علایم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . ۱۱ به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها . ۱۲ تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، شرکت و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر . ۱۳ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا . ۱۴ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش ، فرجام و مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت ، استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن ، تأمین خواسته ، به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به ، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد . ۱۵ تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین و مقررات جاری کشور . ۱۶ تنظیم صورت‌های مالی شرکت ، هر شش ماه یک بار و ارایه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و ارجاع آن به حسابرس و بازرس قانونی شرکت . ۱۷ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تأیید . ۱۸ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره جهت بررسی . ۱۹ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود به هیأت مدیره جهت بررسی و تأیید . ۲۰ خرید و فروش سهام غیرکنترلی و غیرمدیریتی در بورس اوراق بهادار . ۲۱ پیشنهاد خرید و فروش املاک به همراه گزارش توجیهی جهت بررسی و تصویب به هیأت مدیره . ۲۲ نمایندگی در مجامع عمومی شرکت‌های زیر مجموعه با حق توکیل به غیرو ارایه گزارش بودجه و عملکرد شرکت‌های زیر مجموعه در مقاطع شش ماه و یک ساله و تصمیمات متخذه در مجمع عمومی شرکت‌های مذکور به هیأت مدیره . ۲۳ تعیین پاداش عملکرد و بهره وری اعضاء هیأت مدیره شرکت‌های زیر مجموعه . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331673
آگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۳۱/۵/۹۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت ـ مؤسسه حسابرسی آزمودگان برای سال مالی منتهی به مرداد xxx۸ به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فاطربه عنوان بازرس و حسابرس علی البدل شرکت انتخاب شدند. روزنامه های دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170339
آگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۷ و به استناد نامه شماره xxx/xxxxxx/xxxمورخ ۱۰/۵/xxx۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باستناد بند ۲ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۲/۱۲/xxx۶و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/xxx۷ سرمایه شرکت از طریق واریز نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به ترتیب به مبلغ xxxxxxxxx۷۷ ریال و مبلغ xxxxxxxxx۲۳ ریال از مبلغ xxx میلیارد ریال (چهارصد میلیارد ریال) به مبلغ xxxمیلیارد ریال(پانصد میلیارد ریال) افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx میلیارد ریال(پانصد میلیارد ریال) است که به xxx میلیون سهم عادی xxx۰ ریالی با نام تقسیم شده و تماما" پرداخت گردیده است.مبلغ واریز نقدی طی گواهی شماره xxx۸۳ ـ xxxمورخ ۷/۵/xxx۷ بانک ملت شعبه فلاورجان پرداخت گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167134
آگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ و نامه شماره xxx۹۵,xxx مورخ ۰۹/۰۵/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار ماده ۴۸ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:ماده ۴۸- سال مالی سال مالی شرکت از روز اول شهریور هر سال آغاز می شود و در روز آخر مرداد سال بعد به پایان می رسد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14132784
آگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای رضا مرادی علی عربی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد سهامی خاص به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمد حسینی لواسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامی عام به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمود بوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل، آقای رامین ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام، آقای امیر تقی خان تجریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه سهامی خاص و آقای سید مهدی حسین زاده حجازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین سهامی خاص به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال (تا تاریخ ۲۱/۰۸/xxx۸) انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک ها، سفته، برات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهمور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از ایشان به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و مهمور به مهر شرکت به طوری که یکی از امضاها مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره باشد معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه مذکور می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13724990
آگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶، شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱، شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵، شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. تراز مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ تصویب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت حسابرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218353
آگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای جناب آقای محمدرضا پیشرو از سمت خود، آقای داریوش محمدی کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان نایب رییس هیأت مدیره برای ادامه مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۱۹/۸/۹۶ انتخاب گردید. اختیارات مدیرعامل همان اختیارات مصوبه شماره ۱۲ هیأت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ می‌باشد. درمورد سایر سمتها و معرفی امضاهای مجاز هیچ گونه تغییری حاصل نگردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169473
آگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و مؤسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه‌های دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982440
آگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
به استناد نامه شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۲۵/۵/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۳ مبنی بر تفویض اختیار افزایش سرمایه به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ xxxxxxxxx۴۰ ریال و از محل واریز نقدی به استناد گواهی شماره xxx/xxx۸۳ مورخ ۲۶/۳/۹۵ و xxx/xxx۸۳ مورخ ۱۹/۵/۹۵ صادره از بانک ملت شعبه فلاورجان به مبلغ xxxxxxxxx۶۰ ریال، از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال (سیصد میلیارد ریال) به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال (چهارصد میلیارد ریال) افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال (چهارصد میلیارد ریال) نقدی است که به xxxxxxxxx سهم عادی xxx۰ ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655019
آگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی رحمان مارینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رییس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی محمدرضا پیشرو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رییس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی محمود بوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی سیدمحمد حسینی لواسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی سیدمهدی حسین زاده حجازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت گردد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12635526
آگهی تغییرات شرکت نيرو كلر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه های دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12299511
آگهی تغییرات شرکت نيروكلر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
به استناد درخواست هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۴ و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ بدین وسیله در اجرای ماده xxx لایحه اصلاح قانون تجارت اجازه انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی افزایش سرمایه صادر می گردد تا وفق مقررات ماده xxx و xxx لایحه اصلاح قانون تجارت اقدام لازم انجام گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12347632
آگهی اصلاحی در شرکت نیروکلر شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۶۵۷۴ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
پیرو آگهی شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx صادره به تاریخ ۱/۶/xxx۴تعداد سهام شرکت بعد از افزایش سرمایه سیصد میلیون سهم هزار ریالی می باشد بنابراین ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیارد ریال نقدی می باشد که به سیصد میلیون سهم بانام عادی هزار ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است.مراتب بدینوسیله اصلاح و اعلام می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12340972
آگهی تغییرات شرکت نیروکلر شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۶۵۷۴ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۴ و نامه ی شماره ی xxxxxx,xxx مورخ ۲۶/۵/xxx۴ سازمان بورس اوراق بهادار و به موجب اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی وصدور سهام جدید از مبلغ دویست میلیارد ریال به مبلغ سیصد میلیارد ریال افزایش یافت که میزان xxxxxxxxx۰۰ ریال آن از محل مطالبات نقدی حال شده و میزان xxxxxxxxx۰۰ از محل آورده نقدی سهامداران می باشد که به موجب گواهی شماره ی xxx/xxx۸۳ مورخ ۲۱/۵/xxx۴ بانک ملت شعبه فلاورجان واریز گردید و ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد : سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیارد ریال نقدی است که به سیصد هزار سهم هزار ریالی با نام عادی منقسم و تماما پرداخت شده است .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715931
آگهی تغییرات شرکت نیروکلر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه های دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628610
آگهی تغییرات شرکت نیروکلر سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ در خصوص افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از محل سود انباشته و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال (دویست میلیارد ریال) است که به xxx/xxx/xxx سهم یکهزار ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1529017
آگهی تغییرات شرکت نیروکلر سهامیعام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۳ ماده ۴۸ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سال مالی شرکت از روز اول مهرماه هر سال آغاز میشود و در روز آخر شهریورماه سال بعد به پایان میرسد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526894
آگهی تغییرات شرکت نیروکلر سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی نخستین کاوش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه های دنیای اقتصاد و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425231
آگهی تغییرات شرکت نیروکلر سهامی عام شماره ثبت ۶۵۷۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423966
آگهی تغییرات شرکت نیروکلر سهامی عام شماره ثبت ۶۵۷۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به نمایندگی آقای ایوب قنبری به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی ثامین به نمایندگی آقای سیدمحمد حسینی لواسانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد به نمایندگی آقای محمود بوذری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به نمایندگی آقای محمدرضا پیشرو به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی به نمایندگی آقای سیدمهدی حسین زاده حجازی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک ها، سفته، بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مصوبشماره ۱۲ صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1207679
آگهی تصمیمات در شرکت نیرو کلر سهامی عام شماره ثبت ۶۵۷۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
برابر مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۶/۹۲ عبارت (انجام فعالیت های آزمایشگاهی در زمینه های مرتبط با موضوع شرکت) به موضوعات فرعی بند ب ماده ۲ اساسنامه اضافه گردید در نتیجه بند ب موضوعات فرعی بشرح ذیل اصلاح شد: مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق تاسیس و یا بورس اوراق بهادار تهران یا تعهد سهام شرکتهای جدید و خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود و انتشار و فروش اوراق مشارکت انجام فعالیت های آزمایشگاهی در زمینه های مرتبط با موضوع شرکت ضمناً ثبت موضوع فعالیت فوق به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد و پس از اخذ مجوزهای مربوطه اقدام لازم انجام خواهد گرفت؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۷/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151134
آگهی تصمیمات شرکت نیرو کلر سهامی عام شماره ثبت ۶۵۷۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ایوب قنبری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد رضا پیشرو به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمود بوذری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نو اندیشان دنیای اقتصاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت مدیر عامل و محمد حسین امیر خانی شهرکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۹، حمید رضا افراشته به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق، اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً اختیارات مدیر عامل بشرح صورت جلسه مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097898
آگهی افزایش سرمایه در شرکت نیرو کلر سهامی عام شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
باستناد نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۱/۳/۹۲ سازمان بورس اوراق بهادار و صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰ و ۳۱/۲/۹۲ سرمایه شرکت از طریق سود انباشته و صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۹ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۹۸ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۸ ریال نقدی است که به xxx/xxx/۹۸ سهم xxx/۱ ریالی بانام عادی منقسم شده و تماماً پرداخت گردیده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۳/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1075165
آگهی تصمیمات در شرکت نیرو کلر سهامی عام شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۲ آقای محمد رضا پیشرو کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید در سمت بقیه اعضاء و حق امضای تغییری حاصل نشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1074203
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نیرو کلر سهامی عام شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۲/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و موسسه حسابرسی نخستین کاوش شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۰۸/۰۳/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 623584
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نیرو کلر سهامی عام شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۳/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ایران مشهود بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی نخستین کاوش بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس و حسابرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۳/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11405550
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نیرو کلر سهامی عام شماره ثبت ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۳/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ایران مشهود بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی نخستین کاوش بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس و حسابرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۳/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 513472

آگهی تصمیمات در شرکت نیرو کلر سهامی عام
ثبت شده به شماره xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸ و ۹/۹/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ایوب قنبری به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا زمانی فرد به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمود بوذری به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت مدیرعامل و امیر خرمی شاد به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و فریدون نوری به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10720584
آگهی تصمیمات در شرکت نیرو کلر سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸ و ۹/۹/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ایوب قنبری به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا زمانی فرد به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمود بوذری به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت مدیرعامل و امیر خرمی شاد به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و فریدون نوری به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10766858
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نیرو کلرسهامی عام ثبت شده به شماره ۶۵۷۴و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۳/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شماره ملیxxxxxxxxx۷۳ و آقای علیرضا عطوفی به کد ملیxxxxxxxxx۹ و کد پستی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است.

امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۳/۹۰ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11609256
آگهی تغییرات در هیات مدیره شرکت نیرو کلر سهامی عام، ثبت شده بشماره ۶۵۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
برابر صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱) آقای ایوب قنبری به جای آقای سید کاظم حیان به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن و آقای محمود بوذری به جای آقای مهدی رحمن‌پور به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری و لیزینگ نواندیشان و اقای امیر خرمی‌شاد به جای آقای محسن احمدی‌باصیری به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه برای مدت باقی‌مانده انتخاب شدند و در سمت سایر اعضاء هیات‌مدیره تغییری حاصل نگردیده است.

۲) هیات‌مدیره از بین خود آقای ایوب قنبری را بسمت رئیس هیات‌مدیره، آقای غلامرضا زمانی‌فرد را بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و آقای محمود بوذری را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات‌مدیره و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات‌مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ از طرف هیات‌مدیره به مدیرعامل تفویض گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۸ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9823699
آگهی تغییرات در شرکت نیرو کلر (سهامی‌عام) بشماره ثبت۶۵۷۴و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ۲۴/۹/۸۸ و۱۹/۸/۸۸ تغییرات زیر درشرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به نمایندگی آقای سید کاظم حیان و شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه به نمایندگی آقای محسن احمدی‌باصیری و شرکت سرمایه‌گذاری و لیزینگ نواندیشان به نمایندگی آقای مهدی رحمن‌پور و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیائی و شیمیایی تامین به نمایندگی آقای غلامرضا زمانی‌فرد و شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به نمایندگی آقای فریدون نوری بسمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت‌مدیره از بین خود آقای سید کاظم حیان را بسمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای غلامرضا زمانی‌فرد را بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی رحمن‌پور را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و با مهرشرکت معتبراست و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و با مهرشرکت معتبراست. ضمناً کلیه اختیارات مدیرعامل مطابق صورتجلسات قبلی مجدداً تنفیض شد.

امضای ذیل ثبت در تاریخ۸/۱۰/۸۸ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11335180
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نیروکلر (سهامی‌عام) بشماره ثبت۶۵۷۴و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۰/۳/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۷ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی نخستین کاوش و آقای محمدعلی نورمحمدی آبادچی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ۱۹/۳/۸۸ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات