شهد آب

شرکت شهد آب (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10220042449 (فعال)
1
افراد
2
آگهی‌ها
1075
شماره ثبت
1363/2/29
تاریخ تأسیس

اشخاص شهد آب

در این بخش تمامی اشخاصی که در شهد آب دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14151319
آگهی تغییرات شرکت شهد آب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۲۴۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ نشانی شرکت در شهرستان ارومیه به بخش مرکزی ـ شهر ارومیه ـ محله وزیر آباد ـ جاده مهاباد ـ جاده آغچه قلعه ـ پلاک۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی: xxxxxxxxx۳ تغییر و انتقال یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1162178
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام شهد آب شماره ثبت ۱۰۷۵ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۲۴۴۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۹/xxx۱ بعد از تنفس مورخ ۱۱/۴/xxx۲ شرکت سهامی عام شهد آب، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ صورتهای مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۵/xxx۱ تصویب شد.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آروین پیام بعنوان بازرس اصلی، شهرام حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین شد.
۴ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۹/۶/xxx۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات