مشاوره حقوقی و وکالت کاظم خیاط الیاسی

شرکت مشاوره حقوقی و وکالت کاظم خیاط الیاسی (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10220002149 (غیر فعال مالیاتی)
0
افراد
0
آگهی‌ها
18
شماره ثبت
1384/10/26
تاریخ تأسیس
به موجب تبصره 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وابلاغ الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور غیر فعال گردید.

آگهی های روزنامه رسمی

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات