فولاد آذربایجان

شرکت فولاد آذربایجان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10200054704 (فعال)
15
افراد
32
آگهی‌ها
795
شماره ثبت
1378/12/21
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14235739
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۹ مورخ ۲۴/۰۶/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶مشتمل بر ترازنامه، سود و زیان، سود (زیان) انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت، به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی xxx۷ انتخاب شد. روزنامه مهدآزادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال xxx۷ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13972949
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۴ مورخ ۲۳/۱۲/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس جدید: استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش مرکزی دهستان کله بوز شرقی آبادی کارخانه فولاد آذربایجان کوچه کله بوز شرقی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13886869
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۰ مورخ ۱۰/۱۰/xxx۶ سازمان خصوصی سازی (معاون شرکتها و قیمت گذاری بنگاهها) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصلاح ماده ۳۸ اساسنامه شرکت به شرح ذیل تصویب گردید: هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح ماده (xxx) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیات مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861999
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۱ مورخ ۲۱/۱۰/xxx۶ سازمان خصوصی سازی (معاون شرکتها و قیمت گذاری بنگاهها) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی صفر زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان رئیس هیات مدیره محمد باقر زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شماره ثبت xxxxxx بعنوان نائب رئیس هیات مدیره مهرداد ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ و شماره ثبت xxx بعنوان عضو هیات مدیره محمد جعفر عظمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و شماره ثبت xxxxxx بعنوان عضو موظف هیات مدیره امین اله اصلانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و شماره ثبت xxxxxx۴ بعنوان عضو موظف هیات مدیره محمد جعفر عظمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، چک‌ها، براوات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و قرارادهایی که تعهد مالی برای شرکت ایجاد می‌کنند با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد معمولی اداری با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774734
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۳/۲۰ ۲۳/۸/۹۶ سازمان خصوصی سازی (معاونت شرکتها وقیمت گذاری بنگاهها) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مشتمل بر ترازنامه؛ صورت سود و زیان به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب شد. روزنامه مهد آزادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال xxx۶ تعیین گردید. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ شرکت ملی فولاد ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برا ی مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223063
آگهی تغییرات شرکت فولاد اذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منوچهر انجم روز به کدملی xxxxxxxxx۷ بجای امین بیانک به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازطرف شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شماره ثبت xxx بعنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره برای مدت باقیمانده انتصاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور چکها، بروات، سفته‌ها و سایراوراق تجاری و قراردادهایی که تعهد مالی برای شرکت ایجاد می‌کنند با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد معمولی اداری با امضاء مدیرعامل برای مدت باقیمانده معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223090
آگهی تغییرات شرکت فولاد اذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد احمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ بجای علیرضا رشیدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازطرف شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شماره ثبت xxxxxx بعنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره علی صفرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی ازطرف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx بعنوان رئیس هیأت مدیره محمد جعفر عظمائی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و شماره ثبت xxxxxx بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل امین اله اصلانیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و شماره ثبت xxxxxx۴ بعنوان عضو موظف هیأت مدیره امین بیانک به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به کدملی xxxxxxxxx۶۵ و شماره ثبت xxx به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره، برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآورچکها، بروات، سفته‌ها و سایراوراق تجاری و قراردادهایی که تعهد مالی برای شرکت ایجاد می‌کنندبا امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد معمولی اداری با امضاء مدیرعامل برای مدت باقیمانده معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223127
آگهی تغییرات شرکت فولاد اذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدباقر زارعی به کدملی xxxxxxxxx۳ بجای احمد احمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازطرف شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شماره ثبت xxxxxx بعنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره علی صفرزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازطرف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx بعنوان رئیس هیأت مدیره محمدباقر زارعی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شماره ثبت xxxxxx بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره محمدجعفر عظمایی به کدملی ۰ - xxxxxx - xxx به نمایندگی از طرف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و شماره ثبت xxxxxx بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره امین اله اصلانیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و شماره ثبت xxxxxx۴ بعنوان عضو موظف هیأت مدیره منوچهر انجم روز به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ و شماره ثبت xxx به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره، برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور چکها، بروات، سفته‌ها و سایراوراق تجاری وقراردادهایی که تعهد مالی برای شرکت ایجاد می‌کنندبا امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد معمولی اداری با امضاء مدیرعامل برای مدت باقیمانده معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815486
آگهی تغییرات شرکت فولاد اذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدجعفرعظمایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی ازطرف سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و شماره ثبت xxxxxx بجای رسول احمدزاده قره خاچی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت باقیمانده انتصاب گردید. علیرضا رشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازطرف شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شماره ثبت xxxxxx بعنوان رئیس هیئت مدیره. علی صفرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. محمدجعفر عظمایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و شماره ثبت xxxxxx بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره. امین اله اصلانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و شماره ثبت xxxxxx۴ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره. امین بیانک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ و شماره ثبت xxx به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره. برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و قراردادهایی که تعهد مالی برای شرکت ایجاد می‌کنندبا امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد معمولی اداری با امضاء مدیرعامل معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12624552
آگهی تغییرات شرکت فولاد اذربايجان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، براوات، سفته ها و سایر اوراق تجاری و قرارادهایی که تعهد مالی برای شرکت ایجاد می کنند با امضاء ثابت سرپرست شرکت امین اله اصلانیان و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء یکی از اعضاء غیرموظف هیات مدیره و مهر شرکت و اسناد معمولی اداری با امضاء سرپرست و مهر شرکت برای مدت باقیمانده معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12459575
آگهی تغییرات شرکت فولاد اذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ و نامه xxx۸۱/۲۰ مورخ ۲۵/۰۶/۹۴ از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا رشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ رسول احمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ علی صفر زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ امین اله اصلانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ امین بیانک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور، براوات، سفته ها و سایر اوراق تجاری و قرارادهایی که تعهد مالی برای شرکت ایجاد می کنند باستثناء چکها با امضاء ثابت سرپرست شرکت و یکی از اعضاء هیئت مدیره و چکهای شرکت با امضای ثابت سرپرست شرکت و آقای امین اله اصلانیان معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12459577
آگهی تغییرات شرکت فولاد اذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ و نامه xxx۸۱/۲۰ مورخ ۲۵/۰۶/۹۴ از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ شرکت ملی فولاد ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1748436
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۷۹۵ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به مورخه ۰۵/۰۸/۹۳ شرکت فوق که در تاریخ ۰۱/۰۹/۹۳ به این اداره واصل گردیده، تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است:
۱. صورتهای مالی سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
۲. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس اصلی و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ تعیین گردید.
۳. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت برای سال xxx۳ تعیین گردید. با توجه به اینکه شرکت فوق بموجب نامه شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx ـ ۱۱/۰۶/۹۳ شعبه اجرای ثبت میانه دارای پنج فقره پرونده اجرایی می باشد و از بابت نیمعشر دولتی پرونده های فوق مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۷ ریال به صندوق ثبت بدهکار بوده و تا کنون هیچ اقدامی جهت واریز آن انجام نداده و قانونا رئیس اداره ثبت اسناد و املاک به هر نحوی می تواند جهت وصول نیمعشر دولتی که بیت المال مسلمین می باشد اقدام نماید که تا بحال به خاطر رفاه مردم شهرستان میانه این اقدام قانونی را انجام نداده و شرکت فوق هم هیچگونه اقدامی برای پرداخت آن بعمل نیاورده است. در ضمن مراتب اعتراض شرکت فولاد بثبت استان جهت طرح در هیئت نظارت اعلام گردیده که به محض وصول پاسخ برابر مقررات اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx رئیس اداره ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673339
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۷۹۵ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به مورخه ۱۸/۶/۹۳، و صورت جلسه هیئت مدیره به تاریخ ۱۹/۶/۹۳ شرکت فوق؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد:
۱ ـ شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) شماره ثبتxxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲، شرکت فولاد سپید فراب کویر (سهامی خاص) شماره ثبتxxx۳۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹، شرکت پترو فراوران اطلس شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۷، آقای احمد خوروش فرزند محمود بشماره ملی xxxxxxxxx۵و آقای حمید رضا خوروش فرزند محمود بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ آقای بهمن اسکندری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پترو فراوران اطلس، محمود گرگان نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت فولاد سپید فراب کویر، احمد خوروش بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، هدایت اله منصوری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت، حمید رضا خوروش بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره بمدت دو سال تعیین گردیدند.
۳ ـ اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهایی که تعهد مالی برای شرکت ایجاد می کنند، چکها، بروات، سفته ها، و سایر اوراق تجاری شرکت با امضا ثابت احمد خوروش (مدیرعامل) و بهمن اسکندری (رئیس هیئت مدیره) معتبر خواهد بود. ضمنا شعبه اجرای ثبت میانه طی نامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx ـ ۱۹/۰۶/xxx۳ اعلام نمود، که شرکت مذکور بموجب پرونده های اجرائی کلاسه هایxxxxxx۵، xxxxxx۶، xxxxxx۷، xxxxxx۸، xxxxxx۹ از بابت حقوق دولتی (حق الاجرا) پرونده های اجرائی موصوف مبلغxxx/xxx/xxx/۱۷ ریال به صندوق دولت بدهکار می باشد. حسب نامه شماره xxx۹۰/xxx ـ ۰۵/۰۷/۹۳ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اذربایجان شرقی در مورد ثبت تغییرات شرکت فوق با قید موضوع و اعلام نیمعشر اجرائی در ذیل تغییرات کسب تکلیف گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428889
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۷۹۵ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه به مورخه ۲/۴/۹۲ شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده است: ۱ ـ صورت های مالی سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۲ ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تعیین گردید.
۳ ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه شرکت برای سال xxx۲ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ سرپرست ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210636
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان‌ سهامی عام شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره به تاریخ ۲۰/۰۶/xxx۲ شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد:
امضا حسابهای بانکی و کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت توسط آقای اسماعیل علیپور یگانه (مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره) و امین اله اصلانیان (ذیحساب و مدیر مالی) و در غیاب مدیرعامل با امضا آقای جعفر صادق اسکندری (عضو موظف هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ سرپرست ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111314
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۷۹۵شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد:
آقای جعفرصادق اسکندری به شماره ملی ۳ ـ xxxxxx ـ xxx به کدپستی xxx۴۹ ـ xxx۶۱ به جای آقای کیومرث فروتنی بعنوان نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان مستند به حکم شماره xxx۵ مورخه ۱۱/ ۳/ ۹۲ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت فولاد آذربایجان معرفی شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ سرپرست ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1073225
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بتاریخ ۱۷/۰۳/۹۱ شرکت فوق که در تاریخ ۲۵/۰۲/xxx۲ به این اداره واصل گردیده است؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده است:
۱ ـ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ قرائت و صورت های مالی مذکور با اکثریت آرا تصویب شد.
۲ ـ (سازمان حسابرسی) بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ شرکت انتخاب شد.
۳ ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۹۱ انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ سرپرست ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 876876
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۷۹۵ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره به مورخه: ۲۲/۸/۹۱ شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است:
۱. آقای سید جواد تقوی کد ملی: ۱ ـxxx۶۰ ـxxx طی حکم شماره xxx۲۷ ـ ۷/۸/۹۱ بعنوان نماینده (عضو غیر موظف) شرکت ذوب آهن اصفهان ـ بشماره ثبت xxx۹۰ در هیئت مدیره این شرکت منصوب شدند و همچنین آقای محمد جعفر عظمایی کد ملی۰ ـ xxxxxxـxxx کدپستی: xxx۳۷ ـxxx۶۹ نماینده شرکت فولاد خوزستان بشماره ثبت xxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اسماعیل علی پور یگانه کد ملی ۰ ـ xxxxxx ـ xxx کدپستی xxx۸۱ ـ xxx۱۸ نماینده شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بشماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.
۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره (محمد جعفر عظمایی) و مدیرعامل و نایب رئیس (اسماعیل علیپور یگانه) معتبر می باشد.
۳. به منظور تسهیل در امور آقای محمد جعفر عظمایی حق امضاء خود را به آقای امین اله اصلانیان (مدیر مالی شرکت) تفویض نمودند
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ سرپرست ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9550358
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۷۹۵ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره به مورخه: ۲۲/۸/۹۱ شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است:

۱. آقای سید جواد تقوی کد ملی: ۱‌ـxxx۶۰‌ـxxx طی حکم شماره xxx۲۷‌ـ ۷/۸/۹۱ بعنوان نماینده (عضو غیر موظف) شرکت ذوب آهن اصفهان‌ـ بشماره ثبت xxx۹۰ در هیئت مدیره این شرکت منصوب شدند و همچنین آقای محمد جعفر عظمایی کد ملی۰‌ـ xxxxxxـxxx کدپستی: xxx۳۷‌ـxxx۶۹ نماینده شرکت فولاد خوزستان بشماره ثبت xxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اسماعیل علی پور یگانه کد ملی ۰‌ـ xxxxxx‌ـ xxx کدپستی xxx۸۱‌ـ xxx۱۸ نماینده شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بشماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره (محمد جعفر عظمایی) و مدیرعامل و نایب رئیس (اسماعیل علیپور یگانه) معتبر می‌باشد.

۳. به منظور تسهیل در امور آقای محمد جعفر عظمایی حق امضاء خود را به آقای امین اله اصلانیان (مدیر مالی شرکت) تفویض نمودند

سرپرست ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944496
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۷۹۵ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره به مورخه: ۲۰/۷/۹۱ شرکت فوق ؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است:
۱. آقای اسماعیل علی پور یگانه به کد ملی: ۰ ـ xxxxxx ـ xxx کدپستی xxx۸۱ ـ xxx۱۸ باستناد حکم شماره xxx۵۸ ـ ۱۰/۷/۹۱ بعنوان نماینده جدید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (عضو حقوقی هیئت مدیره شرکت فولاد آذربایجان) منصوب شدند.
۲. آقای محمد جعفر عظمایی به کد ملی: xxxxxxxxx کدپستی xxxxxxxxx۷ باستناد حکم شماره xxx۹۱ ـ ۱۹/۷/۹۱ بعنوان نماینده جدید (عضو غیر موظف) شرکت فولاد خوزستان (عضو حقوقی هیئت مدیره شرکت فولاد آذربایجان) منصوب شدند.
۳. آقای علی مسافری نماینده شرکت: ذوب آهن اصفهان بسمت رئیس هیئت مدیره و اسماعیل علی پور یگانه نماینده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند.
۴. امضاء اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از جمله: چک، سفته و قراردادها با امضاء رئیس (علی مسافری) و نایب رئیس و مدیرعامل (اسماعیل علی پور یگانه) معتبر است.
۵. آقای علی مسافری حق امضاء خود را به آقای امین اله اصلانیان (مدیر مالی شرکت) تفویض نمودند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ سرپرست ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9571796
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۷۹۵ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره به مورخه: ۲۰/۷/۹۱ شرکت فوق ؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است:

۱. آقای اسماعیل علی پور یگانه به کد ملی: ۰‌ـ xxxxxx‌ـ xxx کدپستی xxx۸۱‌ـ xxx۱۸ باستناد حکم شماره xxx۵۸‌ـ ۱۰/۷/۹۱ بعنوان نماینده جدید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (عضو حقوقی هیئت مدیره شرکت فولاد آذربایجان) منصوب شدند.

۲. آقای محمد جعفر عظمایی به کد ملی: xxxxxxxxx کدپستی xxxxxxxxx۷ باستناد حکم شماره xxx۹۱‌ـ ۱۹/۷/۹۱ بعنوان نماینده جدید (عضو غیر موظف) شرکت فولاد خوزستان (عضو حقوقی هیئت مدیره شرکت فولاد آذربایجان) منصوب شدند.

۳. آقای علی مسافری نماینده شرکت: ذوب آهن اصفهان بسمت رئیس هیئت مدیره و اسماعیل علی پور یگانه نماینده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند.

۴. امضاء اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از جمله: چک، سفته و قراردادها با امضاء رئیس (علی مسافری) و نایب رئیس و مدیرعامل (اسماعیل علی پور یگانه) معتبر است.

۵. آقای علی مسافری حق امضاء خود را به آقای امین اله اصلانیان (مدیر مالی شرکت) تفویض نمودند.

سرپرست ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 420779

آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان ـ سهامی خاص
بشماره ثبت: xxx بشناسه ملی: xxxxxxxxx۰۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره به مورخه: ۲۸/۸/۹۰ شرکت فوق، تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است:
آقای حمید جعفری به کد ملی: xxxxxxxxx۹ کدپستی: xxxxxxxxx۴ باستناد حکم شماره xxx۴۱ ـ ۹/۸/۹۰ به جای آقای محمد افخمی مغنی پور نماینده شرکت فولاد خوزستان (عضو حقوقی هیئت مدیره شرکت فولاد آذربایجان) انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11123168
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان‌ـ سهامی خاص بشماره ثبت: ۷۹۵ بشناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره به مورخه: ۲۸/۸/۹۰ شرکت فوق، تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است:

آقای حمید جعفری به کد ملی: xxxxxxxxx۹ کدپستی: xxxxxxxxx۴ باستناد حکم شماره xxx۴۱‌ـ ۹/۸/۹۰ به جای آقای محمد افخمی مغنی پور نماینده شرکت فولاد خوزستان (عضو حقوقی هیئت مدیره شرکت فولاد آذربایجان) انتخاب شدند.

رئیس ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11127108
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام بشماره ثبت: ۷۹۵ بشناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه به مورخه: ۲۱/۳/۹۰ و ۱/۴/۹۰ شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است:

۱. صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

۲. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردید.

۳. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی xxx۰ انتخاب گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11835159
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام به شماره ثبت۷۹۵ به شناسه ملی:۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره به مورخه۱۴/۲/۹۰ شرکت فوق ؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است:

۱ـآقای کورش لطفعلیان به کدملی:۸ـxxxxxxـxxx کدپستی: xxxxxxxxx۵ به جای آقای علیرضا خیاط نماینده شرکت ملی فولاد ایران، مستند به حکم شمارهxxx۹ مورخه۱۳/۲/۹۰ به عنوان عضو جدید هیئت مدیره شرکت فولاد آذربایجان معرفی گردیدند.

رئیس ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9641211
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان‌ـ سهامی عام بشماره ثبت۷۹۵ بشناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره به مورخه ۱۴/۱/۹۰ شرکت فوق؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است:

۱‌ـ آقای کیومرث فروتنی بهمن پور به جای احمد امین فر بعنوان نماینده شرکت فولاد مبارکه مستند به حکم شماره xxx۷۲‌ـ ۲۶/۱۲/۸۹ بعنوان عضو جدید هیئت مدیره شرکت فولاد آذربایجان معرفی شدند.

۲‌ـ آقای علی مسافری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید باقر مرتضوی راوری بسمت مدیرعامل و نایب رئیس تعیین شدند.

۳‌ـ امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت باامضاء آقایان علی مسافری (رئیس) و سید باقر مرتضوی راوری (مدیرعامل و نایب رئیس) معتبر می‌باشد.

۴‌ـ به منظور تسهیل در امور آقای علی مسافری حق امضاء خود را به آقای امین اله اصلانیان (مدیر مالی شرکت) تفویض نمودند.

رئیس ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9980998
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان‌ـ سهامی عام بشماره ثبت ۷۹۵ بشناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره به مورخه ۲۵/۱۰/۸۹ شرکت فوق ؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است:

‌‌ـ آقای محمد افخمی مغنی پور به جای آقای بهمن عیاررضائی بعنوان نماینده شرکت فولاد خوزستان مستند به حکم شماره xxx۳۹‌‌ـ ۱۵/۱۰/۸۹ عضو هیئت مدیره شرکت فولاد آذربایجان تعیین شدند.

رئیس ثبت میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10646303
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان ـ سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۵ به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه به مورخه ۲۳/۴/۸۹ شرکت فوق که در تاریخ ۳۱/۶/۸۹ به این اداره واصل گردیده تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است:

۱ـ صورتهای مالی سال منتهی به۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

۲ ـ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تعیین گردید.

۳ ـ روزنامه ایران به عنوان روزنامه شرکت برای سال xxx۹ تعیین گردید.

۴ ـ کلیه معاملات مشمول ماده xxx ـ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند‌ماه xxx۷ موردتنفیذ قرار گرفت.

رئیس ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9806688
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام بشماره ثبت ۷۹۵ بشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به مورخه ۲۰/۱۱/۸۸ و هیئت مدیره به مورخه ۲۰/۱۱/۸۸ شرکت فوق تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده است:

۱ـ اعضاء حقوقی هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت ۲ سال تعیین شدند:

الف‌ـ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بشماره ثبت xxxxxx بنمایندگی آقای سید باقر مرتضوی راوری.

ب‌ـ شرکت ملی فولاد ایران بشماره ثبت xxxxxx بنمایندگی آقای علیرضا خیاط.

ج‌ـ شرکت فولاد مبارکه اصفهان بشماره ثبت xxx۱ بنمایندگی آقای احمد امین فر.

د‌ـ شرکت ذوب آهن اصفهان بشماره ثبت xxx۹۰ بنمایندگی آقای علی مسافری.

و‌ـ شرکت فولاد خوزستان بشماره xxx۹ بنمایندگی بهمن عیار رضایی.

که آقای احمد امین فر بست رئیس، سید باقر مرتضوی راوری مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء آقایان: احمد امین فر (ریئس) سید باقر مرتضوی راوری (مدیرعامل و نایب رئیس) معتبر است.

۲ـ آقای احمد امین فر حق امضای خود را به امین اله اصلانیان مدیر مالی شرکت تفویض نمودند.

رئیس ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9585829
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام بشماره ثبت ۷۹۵ بشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره‌ مورخ ۲۸/۹/۸۸ شرکت فوق، تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده است:

۱ـ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بعنوان یکی از اعضاء حقوقی هیئت مدیره‌ شرکت آقای سید باقر مرتضوی راوری را بعنوان نماینده جدید خود معرفی نمودند.

۲ـ آقای احمد امین فر بعنوان رئیس هیئت مدیره‌ و آقای سید باقر مرتضوی راوری بعنوان مدیرعامل‌ و نایب رئیس هیئت مدیره‌ تعیین شدند و امضاء کلیه اسناد و تعهدآور و بهادار شرکت از جمله چک، سفته و قراردادها باامضاء آقایان احمد امین فر (رئیس هیئت مدیره‌) و سید باقر مرتضوی راوری (مدیرعامل‌ و نایب رئیس) معتبر است.

۳ـ آقای احمد امین فر حق امضاء خود را به آقای امین اله اصلانیان (مدیر مالی شرکت) تفویض نمودند.

رئیس ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10433233
آگهی تغییرات شرکت فولاد آذربایجان سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۵ و به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۷۰۴
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه به مورخه ۹/۴/۸۸ شرکت فوق، تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده_است: ۱ صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ انتخاب گردید. ۳ روزنامه دنیای اقتصادی و اطلاعات به عنوان روزنامه شرکت برای سال ۸۸ انتخاب گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات