صنایع لاستیکی سهند

شرکت صنایع لاستیکی سهند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103858909 ()
20
افراد
37
آگهی‌ها
7019
شماره ثبت
1338/9/18
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14658981
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۳۰ , xxx مورخه ۱/۳/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید : واردات انواع مواد اولیه شیمیایی و صنعتی و انواع تسمه نقاله لاستیکی و سیمی ، خرید و فروش مواد اولیه لاستیکی ، تأسیس کارخانجات به منظور ساخت مواد لاستیکی و فرآورده‌های مربوطه و انجام امور مربوط به بهره برداری از کارخانجات مذکور ، وارد کردن ماشین آلات و ابزار ادوات و دانش فنی و مواد اولیه و لوازم بسته بندی مورد نیاز شرکت ، شرکت در تشکیل سایر مؤسسات یا شرکتها یا سرمایه گذاری در اینگونه شرکتها چه در حین تأسیس و چه در شرکتهای موجود ، خرید و فروش سهام شرکتها ، ارائه خدمات آزمایشگاهی و آزمون در حوزه انجام آزمون‌های تخصصی مواد و قطعات لاستیکی و صدور گزارش و نتایج آزمون برای متقاضیان پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیربط قانونی . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14659008
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087436
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیات مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند.: شرکت کربن ایران (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13680885
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای نیما مومنی زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ اقای داود رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ اقای عباس قنبری کاشی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضوهیئت مدیره به نمایندگی از طرف گسترش تجارت هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ اقای محمد نیکوبخت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو موظف هیات مدیره به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ کلیه قرارداد‌ها و اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت و کلیه چکها بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ نفر از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد همچنین مکاتبات عادی و جاری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466578
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی داریا روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170449
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/xxx۵ و اجازه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ و مجوز شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخه ۰۲/۰۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده (مبلغ xxxxxxxxx۰۶ ریال) و آورده نقدی (مبلغ xxxxxxxxx۴ ریال) و سود انباشته (مبلغ xxxxxx میلیون ریال) افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۴ ریال بموجب گواهی شماره xxx / ۹۵ ص / xxx مورخ ۱۴/۷/۹۵ بانک پاسارگاد شعبه کردستان پرداخت گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091272
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا تابش اکبری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت کربن ایران (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷) - حسام معتضدیان قمی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل ونائب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰) - نیما مومنی زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹) - عباس قنبری کاشی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت گسترش تجارت هامون (شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰) - محمد نیکو بخت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰) تعیین گردیدند. کلیه قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت و کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062758
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
با بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۵ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی طی شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۶/۴/۹۵ صادر می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905942
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیأت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: جعفر معلم زاده حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت هامون با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ حسام معتضدیان قمی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ نیما مومنی زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ محمد رضا تابش اکبری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت کربن ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ عباس قنبری کاشی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ کلیه قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت و کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیأت مدیره اختیارات خود مندرج در بند‌های ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: ۱. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص، صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی به نیابت از طرف هیأت مدیره. ۲. پیشنهاد آیین نامه‌های شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب و یا اصلاح ۳. نصب و یا عزل کلیه مدیران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و دستمزد و پاداش ترفیع و تنبیه، و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی بازنشستگی و مستمری وراث آنها براساس ایین نامه‌های موجود درشرکت. ۴. تهیه بودجه سالانه و ارائه به هیأت مدیره تصویب ۵. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانکها و موسسات غیرقانونی دیگر ۶. دریافت مطالبات و پرداختن دیون شرکت. ۷. اختیار انجام هزینه تا سقف xxxxxxxxx ریال (۳۰ میلیون تومان) ۸. تعهد، ظهر نویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری مربوط به شرکت با رعایت نحوه امضای اوراق و اسناد تعهدآور. ۹. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری درایران و خارج از ایران. ۱۰. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد وچه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره مشروط به آنکه موضوع در اولین جلسه هیأت مدیره از طرف مدیرعامل مطرح و به تصویب برسد. ۱۱. به امانت گذاردن هرنوعاسناد و مدارک و وجوه شرکت درصندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها ۱۲. تحصیل تسهیلات ازبانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست واخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان وسود و کارمزد مشروط بر آنکه قبلا در جلسه هیأت مدیره به تصویب رسیده_باشد. ۱۳. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی و یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت جه کیفری وچه حقوقی در هریک از مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، قرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرادادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب وعزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۴. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره جهت تصویب و ارائه آن به بازرس و حسابرس ۱۵. تنظیم صورتهای مالی میاندوره در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس پس از تصویب هیأت مدیره. ۱۶. پیشنهاد برگزاری کلیه مجامع به هیأت مدیره و تعیین دستور جلسه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855123
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت گسترش تجارت هامون با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت کربن ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت سرمایه گذاری هامون کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12653907
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: بزرگراه اشرفی اصفهانی خیابان پیامبر شرقی خیابان حاجی زاده نبش کوچه شفق پلاک ۱۸ طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12464278
آگهی تغییرات شرکت صنايع لاستيكي سهند شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جعفر معلم زاده حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت گسترش تجارت هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای حسام معتضدیان قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای نیما مومنی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمد رضا تابش اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت کربن ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای مهدی امیرآبادی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12464272
آگهی تغییرات شرکت صنايع لاستيكي سهند شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جعفر معلم زاده حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت گسترش تجارت هامون با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای حسام معتضدیان قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی با شناسه ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره وآقای نیما مومنی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمد رضا تابش اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت کربن ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای عباس قنبری کاشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12411662
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۳۱/۴/۹۴ کدپستی xxxxxxxxx۱صحیح می باشد که بدین وسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12390687
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای جعفر معلم زاده حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای حسام معتضدیان قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای نیما مومنی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای حسین دعاگو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت کربن ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای مهدی امیرآبادی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291479
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی عام به‌شماره‌ثبت۷۰۱۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران بزرگراه همت (شرق) خیابان شیراز جنوبی کوچه ژاله پلاک ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12313238
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی عام به‌شماره‌ثبت۷۰۱۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای جعفر معلم زاده حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت گسترش تجارت هامون با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای حسام معتضدیان قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای نیما مومنی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای حسین دعاگو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت کربن ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12232253
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12099923
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی عام به شماره‌ ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ممیزان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و آقای محمد علی مونسان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و آقای جعفر معلم زاده حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره نماینده شرکت گسترش تجارت هامون با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و آقای نیما مومنی زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و آقای حسین دعاگو با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره نماینده شرکت کربن ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت و کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص، صاحبان سهم، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضائی به نیابت از طرف هیئت مدیره ـ پیشنهاد ایین نامه های شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب و یا اصلاح. نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها بر اساس ایین نامه های موجود در شرکت. تهیه بودجه سالانه و ارائه به هیئت مدیره. پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آنها بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر با اطلاع سایر اعضای هیئت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. دستور انجام هزینه تا سقف xxxxxxxxx ریال (۳۰ میلیون تومان) . تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی مربوط به شرکت با رعایت نحوه امضای اوراق و اسناد تعهد آور. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری در ایران و خارج از ایران. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره مشروط بر آنکه موضوع در اولین جلسه هیئت مدیره از طرف مدیرعامل مطرح و به تصویب برسد. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و در خواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد مشروط بر آنکه قبلا در جلسه هیئت مدیره به تصویب رسیده باشد. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی و یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی و غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره جهت تصویب وارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12081812
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن وفایی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت کربن ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نیما مومنی زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی مونسان با شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای اسدالله تابع با شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده گسترش تجارت هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی ممیزان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656660
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کربن ایران (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ ـ شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265320
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای اسدالله تابع به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص) در هیئت مدیره شرکت صنایع لاستیکی به جای آقای محمود شیرزاد دولت آبادی انتخاب گردید
بنابراین هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای علی ممیزان xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت توسعه صنعت شیمیایی (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن وفایی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت کربن ایران (سهامی عام) (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نیما مومنی زاده xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بلال اسکندری xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت صنایع پتروشیمی (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹)به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای اسداله تابع xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گسترش هامون (شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192056
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسن وفایی با ش.ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کربن ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و نیما مومنی زاده با ش.ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بلال اسکندری با ش.ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712722
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۰۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش م xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به ش م xxxxxxxxx۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کربن ایران به ش م xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی حجت اله محمدیان پور به ک م xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به ش م xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی نیما مؤمنی زاده به ک م xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به ش م xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی بلال اسکندری به ک م xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی به ش م xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمودرضا خاکپور به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت گسترش تجارت هامون به ش م xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محمود شیرزاددولت آبادی به ک م xxxxxxxxx۸.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11631794
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش م xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به ش م xxxxxxxxx۴۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کربن ایران به ش م xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی حجت‌اله محمدیان‌پور به ک م xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش به ش م xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی نیما مؤمنی‌زاده به ک م xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی به ش م xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی بلال اسکندری به ک م xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت شیمیایی به ش م xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمودرضا خاکپور به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت گسترش تجارت هامون به ش م xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محمود شیرزاددولت‌آبادی به ک م xxxxxxxxx۸.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651602
آگهی افزایش سرمایه شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی عام بشماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۸/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۹ ریال بموجب گواهی شماره ۸۱ ـ ۹۱ ـ xxx مورخ ۴/۴/۹۱ بانک اقتصادنوین شعبه فتح پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10744250
آگهی افزایش سرمایه شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی عام بشماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۷/۸/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌ و مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۹ ریال بموجب گواهی شماره ۸۱ ـ ۹۱ ـ xxx مورخ ۴/۴/۹۱ بانک اقتصادنوین شعبه فتح پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 644886
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع لاستیکی سهند (سهامی‌خاص) بشماره ثبت ۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۰/۱۰/۹۰ که با حضور اکثریت صاحبان سهام در محل مقرر پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون تجارت منعقد و نسبت به افزایش سرمایه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx۰/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام افزایش و ماده پنج اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد.
۲ـ شناسه ملی شرکت xxxxxxxxx۰۹ صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح می گردد.
شxxxxxx۹ اداره ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10757525
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع لاستیکی سهند (سهامی‌خاص) بشماره ثبت ۴۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۲۰/۱۰/۹۰ که با حضور اکثریت صاحبان سهام در محل مقرر پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون تجارت منعقد و نسبت به افزایش سرمایه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx۰/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام افزایش و ماده پنج اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد.

۲ـ شناسه‌ملی شرکت xxxxxxxxx۰۹ صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475917

آگهی تصمیمات شرکت صنایع لاستیکی سهند
سهامی عام ثبت شده به شمارهxxx۹
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۰ حجت الله محمدیان پور به کدملی xxxxxxxxx۹ به جای سیروس امامی به نمایندگی جدید شرکت کربن ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10165686
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۰ حجت الله محمدیان پور به کدملی xxxxxxxxx۹ به جای سیروس امامی به نمایندگی جدید شرکت کربن ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11056062
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۰ محمود شیرزاددولت‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به جای حجت‌اله محمدیان‌پور به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10411700
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سیروس امامی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کربن ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و حجت اله محمدیان پور به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بلال اسکندری به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نیما مومنی زاده به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره و رضا عموزادخلیلی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و قراردادها و اوراق بهادار چک و سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11507997
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی‌خمسه به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9813655
آگهی تغییرات شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی عام بشماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۹/۲/۸۹ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ماده ۲۲ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10530687
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت کربن ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت سرمایه گذاری هامون کیش شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت گسترش تجارت هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11683478
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لاستیکی سهند سهامی عام ‌به شماره ثبت ۷۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی‌خمسه به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات