بانک قرض الحسنه مهر ایران

شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10103509868
12
افراد
29
آگهی‌ها
312181
شماره ثبت
1386/9/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14918585
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 312181 و شناسه ملی 10103509868
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/06/1398 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/4/98 و مجوز شماره 225603/98 مورخ 6/7/98 بانک مرکزی و مجوز شماره 54977,122 مورخ 14/7/98 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 15000000000000 ریال به مبلغ 23200000000000 ریال منقسم به 23200000000 سهم 1000 ریالی با نام از محل سایر اندوخته ها، سود انباشته و مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ980905978283164  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14918582
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 312181 و شناسه ملی 10103509868
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/04/1398 و مجوز شماره 251669/98 مورخ 24/7/98 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی تعیین گردید. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شدند. پ980905660822449  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14567297
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۹/۱۲/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی ، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی بانک منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت . سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی از طرف مجمع عمومی بانک برای سال مالی xxx۷ انتخاب گردید اعضای هیات مدیره بانک به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : ۱ - بانک ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ۲ - بانک تجارت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ۳ - بانک سپه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ۴ - بانک ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ۵ - بانک صادرات ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های بانک انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14231029
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۶/۵/۹۷ بانک مرکزی و مجوز شماره xxx۹۷,xxx مورخ ۲۲/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر xxx ماده و ۱۵ تبصره به تصویب رسید. * اعلامیه تبدیل به شرح زیر می باشد: ـ نام شرکت و شماره ثبت: بانک قرض الحسنه مهر ایران به شماره ثبتxxxxxx ـ موضوع فعالیت: بانک به منظور اشاعه فرهنگ قرض الحسنه با تلاش در مرتفع نمودن نیاز های ضروری مردم ؛ در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین ذیربط، مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوزهای لازم، مجاز به انجام فعالیت های ذیل در قالب قرض الحسنه می باشد: افتتاح حساب های قرض الحسنه پس انداز و جاری افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک؛ انجام عملیات بین بانکی افتتاح حساب قرض الحسنه سکه و طلا ارایه انواع ابزارهای پرداخت دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری، ودایع و.... ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی(کارت های خرید؛ کیف پول الکترونیکی و...) قبول و نگهداری اشیاءگرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان؛ انجام عملیات ارزی نظیرخرید و فروش ارز، انتقال ارز، دریافت و اعطای وام قرض الحسنه ارزی ؛ صدور حواله ـ های ارزی و...؛ خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛ تاًسیس و گسترش شعب ؛ باجه ها , دفاتر نمایندگی بانک در داخل و خارج از کشور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی. قبول نمایندگی و کارگزاری موسسه های پولی وبانکی داخل و خارج از کشور. انجام وظایف قیمومت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه. بانک می تواند سرمایه ثبتی خود و حقوق صاحبان سهام را به صورت نقد ؛ شعب ؛ دفاتر و تجهیزات, اوراق مشارکت دولتی اسناد خزانه و همچنین سایر اوراق بهادار دولتی با مجوز بانک مرکزی؛ نگهداری نماید. سرمایه گذاری به غیر از اشکال یاد شده مانند خرید سهام شرکت و تاسیس شرکت و غیره ممنوع می باشد. خرید و فروش اموال غیر منقول در راستای عملیات بانکی.(خرید اموال غیر منقول به قصد تجارت ممنوع است.) ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای دارایی های بانک نزد شرکت ها و موسسات بیمه؛ فروش تمبر مالیاتی و سفته؛ انجام سایر عملیات و خدمات بانکی پس از اخذ تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بانک مجاز نمی باشد سپرده های قرض الحسنه را صرف خرید شعب؛ دفاتر و تجهیزات نماید. خرید اوراق مشارکت و انجام سایر فعالیت های اقتصادی؛ از محل حقوق صاحبان سهام با اطلاع بانک مرکزی مجاز خواهد بود. انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی مبتنی بر عقد قرض الحسنه. پرداخت قرض الحسنه به صورت ریالی و ارزی؛ سکه و طلا که در بخش بازپرداخت وام به همان نوع پرداخت شده خواهد بود و تخصیص منابع بانک صرفا در قالب وام قرض الحسنه خواهد بود. بانک می تواند کلیه خدمات بانکی را که در نتیجه آن هیچ گونه تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد ننماید از جمله صدور انواع حواله؛ صدور کارت قرض الحسنه؛ ارائه خدمات حساب جاری و غیره را در قبال دریافت کارمزد انجام دهد. نرخ این کارمزدها؛ مشابه نرخ کارمزد تعیین شده برای سایر بانک ها خواهد بود. میزان پرداخت وام به کارکنان و مدیران بانک از محل منابع حقوق صاحبان سهام و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی خواهد بود. ـ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: نشانی مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آیت اله طالقانی ـ کوچه مژدهی ـ پلاک xxx ـ طبقه همکف کد پستیxxxxxxxxx۱ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد ـ سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه بانک مبلغ (به عدد) xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال (به حروف) پانزده هزار میلیارد ریال است که به تعداد xxxxxxxxx۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: بانک صادرات ایران به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل با نمایندگی مرتضی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بانک ملی ایران به عنوان رئیس هیئت مدیره با نمایندگی محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بانک ملتبه عنوان عضو هیئت مدیره با نمایندگی عیسی امامی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بانک کشاورزی به عنوان عضو هیئت مدیره با نمایندگی سلیمان توکلی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ بانک سپه به عنوان عضو هیئت مدیره با نمایندگی حسن تلیکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، اشخاص حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق نماینده قانونی خود به شرط ارایه مدرک نمایندگی و اشخاص حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان خود با ارایه مدرک نمایندگی، حضور یابند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیر عامل نمی توانند به وکالت از سهامداران بانک در مجامع عمومی شرکت نمایند. در صورت انتقال سهام، سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر، حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱ ـ اعلامیه خرید سهام؛ ۲ ـ گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام؛ ۳ ـ اصل ورقه سهام؛ ۴ ـ تأییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته؛ تصفیه: هر سال بخشی از سود ویژه بانک که نباید از ۱۵ درصد آن کمتر و از ۲۰ درصد بیشتر باشد, مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اندوخته قانونی نگهداری می شود اندوخته قاونی بانک مطابق قانون پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول واعتبار و مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اندوخته قانونی نگهداری می شود. اندوخته قانونی پس ازآنکه به میزان سرمایه رسید، اختیاری است. همچنین در هر سال بخشی از سود ویژه به میزانی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می نماید، به عنوان اندوخته احتیاطی نگهداری می شود. هیأت مدیره می تواند با موافقت مجمع عمومی عادی، قسمتی از سود ویژه هر سال را به سایراندوخته ها اختصاص دهد. تقسیم سود و اندوخته های اختیاری بین صاحبان سهام، فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود. در صورت وجود سود، تقسیم حداقل ۱۰ درصد از سود ویژه بین صاحبان سهام الزامی است. پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف حداکثر مدت چهار ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی انجام پذیرد. هر گاه بانک پس از انجام تشریفات قانونی مربوطه منحل گردد؛ مدیران تصفیه بانک منحله به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید شورای پول و اعتبار تعیین می شود. تمامی مراحل تصفیه بانک مطابق با قانون پولی و بانکی کشور و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود. ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مبلغ دیون شرکت منتهی به صورت های مالی سال ۹۶ برابر با مبلغ xxxxxxxxxمیلیون ریال همچنین بدهی احتمالی شرکت برابر با xxx۴ میلیون ریال می باشد. ـ روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامۀ دنیای اقتصاد. * آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت (بانک) که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656240
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۸/۵/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۵ به تصویب رسید. - سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535797
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۲/۹۶ مورخ ۶/۳/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مرتضی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده بانک صادرات ایران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. آقای محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده بانک ملی ایران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رییس هیأت مدیره. آقای عیسی امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده بانک ملت دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای سلیمان توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده بانک کشاورزی دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای حسن تلیکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده بانک سپه دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان عضو هیأت مدیرهبرای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ب) امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13459843
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxx۶۲/۹۶ مورخ ۲۰/۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی بانک صادرات ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره. آقای محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رییس هیأت مدیره. آقای سلیمان توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی بانک کشاورزی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای عیسی امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13459838
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxx۶۲/۹۶ مورخ ۲۰/۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی بانک صادرات ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره. آقای محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رییس هیأت مدیره. آقای تیمور غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی بانک کشاورزی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای عیسی امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418633
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۰۳/۱۱/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170143
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۵ و بموجب مجوز xxxxxx/۹۵ مورخه ۲۴/۰۸/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده بانک ملی ایران بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رییس هیات مدیره - مرتضی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره - محمدتقی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیات مدیره - تیمور غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076031
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۸/۴/xxx۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده بانک ملی ایران به سمت رییس هیات مدیره آقای سیامک دولتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده بانک صادرات ایران به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره. آقای محمدتقی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده بانک ملت به عنوان عضو هیات مدیره. آقای حسین موفقی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده بانک سپه به عنوان عضو هیات مدیره. آقای تیمور غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده بانک کشاورزی به عنوان عضو هیات مدیره. تعیین گردیدند ب) امضای کلیه اسناد و آوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057614
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۸/۴/xxx۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های بانک تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962886
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۸/۴/۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رییس هیئت مدیره. آقای اسماعیل لله گانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره. آقای محمدتقی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای حسین موفقی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691614
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۷/۷/xxx۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی تعیین گردید. ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ـ بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ـ بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ـ بانک ملت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ ـ بانک سپه به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ ـ بانک صادرات ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351300
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردید.
وزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152336
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: غلامرضا مصطفی پور به کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره سعید ملک پور به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان رئیس هیات مدیره. محمدتقی صمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. محسن پدرام به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره. حسین موفقی اردستانی به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه مهر بانک معتبر است.
 پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980936
آگهی تغییرات شرکت بانک قرص الحسنه مهر ایران سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت بانک تجارت سهامی خاص و شرکت بانک ملی سهامی خاص و شرکت بانک سپه سهامی خاص و شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۳ و شرکت بانک ملت سهامی خاص تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11491928
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد حیدرزاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بانک ملی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ساسان گلباز به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بانک سپه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد الیاسی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بانک تجارت سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید ملک‌پور به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بانک صادرات ایران سهامی‌عام با نمایندگی آقای غلامرضا مصطفی‌پور به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای غلامرضا مصطفی‌پور به نمایندگی از شرکت بانک صادرات ایران سهامی‌عام به شماره ثبت xxx۳ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859484
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد حیدرزاده به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک ملی سهامی خاص با نمایندگی آقای ساسان گلباز به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک سپه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد الیاسی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک تجارت سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید ملک پور به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای غلامرضا مصطفی پور به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا مصطفی پور به نمایندگی از شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۳ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر می باشد.
در تاریخ ۲/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 653098
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11449924
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10931284
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان آیت‌اله طالقانی بین خیابان ایرانشهر و مفتح نبش کوچه مژدهی پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 644310
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان آیت اله طالقانی بین خیابان ایرانشهر و مفتح نبش کوچه مژدهی پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10051362
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای غلامرضا مصطفی پور به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد حیدرزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک سپه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد الیاسی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک ملی سهامی خاص با نمایندگی آقای ساسان گلباز به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک تجارت سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید ملک پور به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا مصطفی پور به نمایندگی از شرکت بانک صادرات ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳ به سمت مدیر عامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۹/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10787982
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت بانک ملی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ساسان گلباز و شرکت بانک صادرات ایران سهامی‌عام به شماره ثبت xxx۳ با نمایندگی آقای غلامرضا مصطفی‌پور و شرکت بانک سپه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمد الیاسی و شرکت بانک تجارت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سعید ملک‌پور و شرکت بانک ملت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمد حیدرزاده تا تاریخ ۲۹/۴/xxx۱.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۸/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11186155
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۲ ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۰/۵/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک ملی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای بهمن مسگرها و شرکت بانک ملت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمد حیدرزاده و شرکت بانک مسکن سهامی‌خاص با نمایندگی آقای داریوش بذری و شرکت بانک صادرات ایران سهامی‌عام به شماره ثبت xxx۳ با نمایندگی آقای غلامرضا مصطفی‌پور و شرکت بانک سپه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدابراهیم منصورخاکی تا تاریخ ۲۰/۵/xxx۰

در تاریخ۱۳/۵/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10331993
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای غلامرضا مصطفی پور به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک سپه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدابراهیم منصورخاکی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک مسکن سهامی خاص با نمایندگی آقای داریوش بذری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک ملی سهامی خاص با نمایندگی آقای بهمن مسگرها به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد حیدرزاده به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا مصطفی پور به نمایندگی از شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۳ به سمت مدیرعامل ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۳/۵/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10531648
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۲/۵/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۰۸/۴/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10257554
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۲/۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات