مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103500247 ()
6
افراد
42
آگهی‌ها
310643
شماره ثبت
1386/9/17
تاریخ تأسیس

اشخاص مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

در این بخش تمامی اشخاصی که در مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14620417
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14470245
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx - xxxxxx/ xxx مورخ ۹/۱۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبالغ افزایش یافته بموجب گواهی شماره xxx/۹۷ ص / xxx مورخ ۳۰/۱۰/۹۷ بانک پاسارگاد شعبه کوی فراز و بموجب گواهی شماره xxx/۲۸ ص / ۹۷ مورخ ۱۱/۹/۹۷ بانک پاسارگاد شعبه کوی فراز پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14335519
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۷/xxxمورخ ۲۶/۸/xxx۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح زیر اصلاح شد: " مادۀ ۳ ـ موضوع شرکت الف ـ موضوع فعالیت های اصلی: ۱ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاصِ تحتِ کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند: اکتشاف و انجام تحقیقات زمین شناسی متالوژی؛ استخراج و بهره برداری از معادن؛ تولید و فرآوری مواد معدنی؛ تولید شمش از سنگ های معدنی؛ خرد کردن، شستشو، دانه بندی، کانه آرایی، تغلیظ، تصفیه، فرآوری، ذوب و فلوتاسیون مواد معدنی؛ تولید مواد و ترکیبات شیمیایی معدنی؛ تولید پودرهای مواد معدنی و برش سنگ های تزئینی. ۲ ـ انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۱ ـ ۲ ـ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۲ ـ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۳ ـ ۲ ـ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۴ ـ ۲ ـ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت ازطریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ ۵ ـ ۲ ـ تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۶ ـ ۲ ـ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۷ ـ ۲ ـ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۳ ـ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عدّه از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند؛ ۱ ـ ۳ ـ خدمات موضوع بند ۲ فوق؛ ۲ ـ ۳ ـ حمل و نقل و انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات. ب) موضوع فعالیت های فرعی ۱. سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ ۲. سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. ۳ ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. ۴ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ۵ ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۱ ـ ۵ ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛ ۲ ـ ۵ ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ۳ ـ ۵ ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۴ ـ ۵ ـ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ ۶ ـ شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند. ـ اساسنامه شرکت، مطابق با نمونه اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مختص شرکتهای هلدینگ (شرکتهای سهامی عام) اصلاح شد و اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14255700
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد زیر به سمت اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: اعضای اصلی شرکت سرمایه گذاری پارس آریان شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ و شرکت راهبرد سرمایه ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ و شرکت مبنای خاورمیانه شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ اعضای علی البدل شرکت لیزینگ پاسارگاد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و شرکت مدبران تجارت ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14042299
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448380
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408134
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۵/xxx مورخ ۲۸/۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره علی اصغر پورمند به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مبنای خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره سیدکاظم میرولد به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بعنوان عضو هیئت مدیره علی پالیزدار به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان عضو هیئت مدیره علی اکبر امین تفرشی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه چهاردهم مورخ ۲/۷/۸۷ مجددا تعیین گردید نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود ترتیب امضای کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به شرح زیر خواهد_بود کلیه چک‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود سایر اسناد تعهدآور و قراردادهایی که در طول مدت اجرای قرارداد افزون بر یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان نگردند با امضا مدیرعامل به تنهایی و همراه مهر شرکت خواهد_بود اسناد تعهدآور و قراردادهای بیش از یک میلیارد معادل یکصد میلیون تومان با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود کلیه معاملات تا سقف یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان به مدیرعامل تفویض گردید و بیش از یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) با تصویب هیئت مدیره خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112432
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای زیر به سمت اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: اعضای اصلی شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ شرکت مبنای خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ اعضای علی البدل شرکت لیزینگ پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ شرکت مدبران تجارت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038236
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۷/xxx۳ و مجوز شماره xxx/ xxxxxx / xxx مورخ ۲۸/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و بموجب گواهی‌های شماره xxx / ص ۹۵ / xxx مورخ ۲۷/۶/xxx۵ بانک پاسارگاد شعبه کوی افراز و گواهی شماره xxx / ۹۵ ص / xxx مورخ ۹/۶/xxx۵ بانک پاسارگاد شعبه کوی افراز مبلغ افزایش سرمایه پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12845052
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12331981
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شركت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۴ و با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۵/۵/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12379020
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شركت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۹۳ وپیرو مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۱/۶/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx۳ ریال بموجب گواهی شماره xxx/۹۴,xxx مورخ ۰۵/۰۵/xxx۴ بانک پاسارگاد شعبه میدان فرهنگ (کد xxx) ومبلغ xxxxxxxxx۸۱ ریال بموجب گواهی شماره xxx/۹۴,xxx مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ بانک پاسارگاد شعبه میدان فرهنگ (کد xxx) پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537066
هیات‌مدیره محترم شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۱۰۶۴۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۵/۴/۹۳ و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۳ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اصدار می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12192584
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۱۰۶۴۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۴ انتخاب شدند. روزنامه های اطلاعات و فرصت امروز به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1748674
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شرکت سهامی عام به‌شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۰/۹/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای مجید قاسمی با ک.م xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱بعنوان رئیس و عضو اصلی هیأت مدیره آقای علی اصغر پورمند با ک.م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مبنای خاورمیانه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس و عضو اصلی هیأت مدیره آقای سید کاظم میرولد با ک.م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بانک پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره آقای علی اکبر امین تفرشی با ک.م xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره آقای علی پالیزدار با ک.م xxxxxxxxx۳به نمایندگی از شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره برای باقی ماند ه دوره تصدی تعیین شدند حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه چهاردهم مورخ ۲/۷/۸۷مجددا تایید گردید نامه ها و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی به همراه مهر شرکت معتبرخواهد بود. ترتیب امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به شکل زیر خواهد بود: کلیه چک ها و سفته ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر اسناد تعهد آور و قراردادهای تا سقف یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان، با امضای مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.امضاء کلیه قراردادها و معاملات بیش از یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان، با تصویب هیأت مدیره معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1748677
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شرکت سهامی عام به‌شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ۲۰/۹/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضا هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام)، شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بانک پاسارگاد (سهامی عام)، شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)، شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ شرکت مبنای خاورمیانه (سهامی خاص)، شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد، شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ اعضای علی البدل هیأت مدیره شرکت لیزینگ پاسارگاد، شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ شرکت مدبران تجارت ایرانیان، شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569431
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱/۹۲ ومجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۴/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx xxx xxx xxx ۱۲ ریال به مبلغ xxx xxx xxx xxx ۱۶ ریال منقسم بهxxx xxx xxx ۱۶ سهم xxx۰ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت که مبلغ xxx xxx xxx xxx ۲ ریال بموجب گواهی شماره xxx/۹۳ ص / xxx مورخ ۲۲/۴/۹۳ و گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ ص / xxx مورخ ۱۳/۵/۹۳ بانک پاسارگاد شعبه کوی فراز پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464220
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298333
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱۲ سهم xxx/۱ ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت که مبلغ xxx xxx xxx xxx ۳ طی گواهی بانکی به شماره xxx/۹۲صxxx/مورخ ۲۵/۹/۹۲ و گواهی بانکی به شماره xxx/۹۲ص/xxx مورخ ۱۹/۸/۹۲ بانک پاسارگاد شعبه کوی فراز پرداخت شده است. در نتیجه ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ نکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054482
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی رایمند به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021226
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۹۰ به هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۸ ریال منقسم به هشت میلیارد و چهارصد میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ ریال بموجب گواهی شماره xxx/۹۲ ص/ xxx مورخ ۶/۱/۹۲ بانک پاسارگاد شعبه کوی فراز پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۴/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925267
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام با نمایندگی آقای مجید قاسمی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مبنای خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اصغر پورمند بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای علی پالیزدار بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام با نمایندگی آقای سید کاظم میرولد بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر امین تفرشی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر پورمند به نمایندگی از شرکت مبنای خاورمیانه سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل.
۲ـ نامه و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه چکها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اسناد تعهدآور و قراردادهایی که در طول مدت اجرای قرارداد افزون بر یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان نگردند با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اسناد تعهدآور و قراردادهای بیش از یکی میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است کلیه معاملات تا سقف یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) به مدیرعامل تفویض گردید و بیش از یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) با تصویب هیئت مدیره خواهد بود.
۳ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
در تاریخ ۳/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10878044
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان سهامی‌عام با نمایندگی آقای مجید قاسمی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مبنای خاورمیانه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی‌اصغر پورمند بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی پالیزدار بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بانک پاسارگاد سهامی‌عام با نمایندگی آقای سید کاظم میرولد بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی‌اکبر امین‌تفرشی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی‌اصغر پورمند به نمایندگی از شرکت مبنای خاورمیانه سهامی‌خاص بشماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل.

۲ـ نامه و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه چکها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اسناد تعهدآور و قراردادهایی که در طول مدت اجرای قرارداد افزون بر یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان نگردند با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اسناد تعهدآور و قراردادهای بیش از یکی میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است کلیه معاملات تا سقف یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) به مدیرعامل تفویض گردید و بیش از یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) با تصویب هیئت‌مدیره خواهد بود.

۳ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

در تاریخ ۳/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923042
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت مدبران تجارت ایرانیان سهامی خاص ( علی البدل) و شرکت لیزینگ پاسارگاد (علی البدل) سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شرکت مبنای خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۱۲/۷/xxx۳.
در تاریخ ۲۸/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11533847
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۲/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت مدبران تجارت ایرانیان سهامی‌خاص (‌علی‌البدل) و شرکت لیزینگ پاسارگاد (علی‌البدل) سهامی‌خاص و شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان سهامی‌عام به شماره‌ثبت xxxxxx و شرکت مبنای خاورمیانه سهامی‌خاص به شماره‌ثبت xxxxxx و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی‌عام به شماره‌ثبت xxxxxx و شرکت بانک پاسارگاد سهامی‌عام به شماره‌‌ثبت xxxxxx تا تاریخ ۱۲/۷/xxx۳.

در تاریخ ۲۸/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619194
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی دش به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۳/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9588526
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی دش به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۳/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10186175
آگهی اصلاحی شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۵۶/ ت ۳۲ مورخ ۶/۹/xxx۹ بدینوسیله اعلام میگردد: مدت تصدی مدیران تا مورخه ۲۱/۷/xxx۱ صحیح می‌باشد. داره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11696306
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۱/۱/xxx۰ به هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج میلیارد و دویست و پنجاه سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱ریال که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ ریال بموجب گواهی شماره xxx/۹۰ص/xxx مورخ۶/۶/۹۰ بانک پاسارگاد شعبه میدان فرهنگ پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۷/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11145396
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۵/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11761620
آگهی اصلاحی شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام بشماره ثبت ۳۱۰۶۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
پیرو آگهی شماره xxx۳۱/ت۳۲/۸۹ مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ بدینوسیله اعلام می‌گردد: تاریخ مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۴/۴/۸۸ صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10255035
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۹ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۶ ریال بموجب گواهی شماره xxx/۸۹ ص/ xxx مورخ ۱۹/۱۱/xxx۹ بانک پاسارگاد شعبه خوردین پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10664057
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۰۳/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۹/۱۱/xxx۹ به هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهمxxx/۱ ریال که مبلغxxx/xxx/xxx/۳۶ ریال بموجب گواهی شمارهxxx/۸۹ص/xxx مورخ۱۹/۱۱/xxx۹ بانک پاسارگاد شعبه خوردین پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۱۵/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10406936
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران سعادت آباد بلوار فرهنگ نبش خ معارف پ ۸ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۲ کلیه چکها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اسناد تعهدآور و قراردادهایی که در طول مدت اجرای قرارداد افزون بر یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان نگردند با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اسناد تعهدآور و قراردادهای بیش از یکی میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است کلیه معاملات تا سقف یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) به مدیرعامل تفویض گردید و بیش از یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) با تصویب هیئت مدیره خواهد_بود. در تاریخ ۲۱/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10669736
آگهی تغییرات شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان سهامی عام با نمایندگی آقای مجید قاسمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت توسعه تجارت اندیشه‌نگر پاسارگاد سهامی عام به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و شرکت مبنای خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای علی‌اصغر پورمند به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام با نمایندگی آقای سیدکاظم میرولد به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بازرگانی بین‌المللی بانک پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای علی پالیزدار به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بانک پارسیان سهامی عام به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای علی‌اکبر امین تفرشی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی‌اصغر پورمند به نمایندگی از شرکت مبنای خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۷/۵/xxx۰.

در تاریخ ۶/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10919624
آگهی تغییرات شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۱/۷/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت بانک پارسیان سهامی عامل (عضو علی‌البدل) و شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی عام (عضو علی‌البدل) و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شرکت بازرگانی بین‌المللی بانک پاسارگاد سهامی خاص و شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شرکت مبنای خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۲۱/۷/xxx۱.

در تاریخ ۲۳/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11204814
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴/۴/xxx۹ به هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از محل تبدیل مطالبات حال شده از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxxxxx۶۳ مورخ ۲۰/۴/xxx۹ بانک پاسارگاد شعبه بلوار خوردین پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲/۵/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10913186
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادنو صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱/۳/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11654058
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی‌ عام بشماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۸/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه دش و همکاران به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11358634
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۸/۰۶/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11272401
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیینه سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۷/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

در تاریخ ۱۸/۵/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10012052
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهامی عام بشماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بازرگانی بین المللی بانک پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود ابکاخواجویی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بانک پاسارگاد سهامی عام با نمایندگی آقای علی اکبر امین تفرشی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مبنای خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اصغر پورمند به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی عام به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت بانک پارسیان سهامی عام به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام با نمایندگی آقای مجید قاسمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام با نمایندگی آقای سیدکاظم میرولد به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر پورمند به نمایندگی از شرکت مبنای خاورمیانه سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۱۵/۱۰/xxx۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات