سلسله شرق آرام

شرکت سلسله شرق آرام (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10103285880 (غیر فعال مالیاتی)
0
افراد
0
آگهی‌ها
34258
شماره ثبت
1385/12/8
تاریخ تأسیس
به موجب تبصره 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وابلاغ الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور غیر فعال گردید.

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات