توسعه صدرا نیوساد

شرکت توسعه صدرا نیوساد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103069411 ()
9
افراد
9
آگهی‌ها
275970
شماره ثبت
1385/5/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12515413
آگهی تغییرات شرکت توسعه صدرا نيوساد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۷۵۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۹۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند: ۱ ـ آقای بهرام واقفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ۲ ـ آقای سید فخرالدین نژادموسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۳ ـ آقای محمدقاسم حلاجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ۴ ـ آقای امید بخشیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ۵ ـ آقای محمد مهدوی تقی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ اعضای علی البدل هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: ۱ ـ آقای نادر میرحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۲ ـ آقای محمد غلامرضایی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای سیاوش سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود فتوکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12515418
آگهی تغییرات شرکت توسعه صدرا نيوساد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۷۵۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۹۴۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام واقفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رییس هیئت مدیره، آقای محمدقاسم حلاجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره، آقای محمد مهدوی تقی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره متفا، همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد. آدرس جدید شرکت به تهران خیابان شهید اشرفی اصفهانی نبش کوچه وحدتی پلاک ۴۷ طبقه دوم شماره ۷ به کد پستی xxxxxxxxx۸ منتقل وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 514781

آگهی تغییرات شرکت توسعه صدرا نیوساد
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه نوشته ای برای شرکت تعهد ایجاد نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11803156
آگهی تغییرات شرکت توسعه صدرا نیوسادسهامی عام به شماره ثبت۲۷۵۹۷۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۹۴۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه نوشته‌ای برای شرکت تعهد ایجاد نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 469858

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دوستی رامسر
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
مشارکت در شرکتها و واحدهای تولیدی و صنعتی مسکن خدمات مهندسی جذب سرمایه های بازرگانی خدماتی و نیز مبادرت به هرگونه عملیات بازرگانی و نیز خرید سهام برای شرکت و همچنین فراهم نمودن بسترهای توسعه سرمایه گذاری بخش های اقتصادی شرکت برای نیل به اهداف خود می تواند به عملیات زیر مبادرت نماید. تشکیل انواع شرکت و مبادرت به هرگونه مشارکت اعم از حقوقی یا مدنی و تغییر ساختار شرکتهای موضوعه انجام کلیه عملیات بازرگانی مرتبط با موضوع شرکت استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری اخذ هرگونه نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و تعیین و ایجاد شعبه و اعطا نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ موافقت اصولی بمنظور اجرای طرح های بخش های اقتصادی و یا توسعه فعالیت های موجود در این زمینه و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای این امر تهیه خط مشی و روش های لازم به منظور اداره اصلاح و ادغام شرکتهای متعلق به این شرکت انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف کشور لازم و مفید بوده و یا در اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی تولید و واردات و صادرات انواع لوازم یدکی خودروها کالاها و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و هرگونه فعالیت در خصوص امور صنایع معدنی و راه اندازی معادن و کلیه فرآورده های کانی و معدنی کلیه فعالیتهای مرتبط با ایجاد و ساخت و احداث مجتمع های تفریحی و سالنهای ورزشی و اجتماعات و همایشها و هرگونه فعالیت هائی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.
۲ـ نام شرکت به توسعه صدرا نیوساد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۲۳/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10734204
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دوستی رامسر سهامی عام به شماره ثبت۲۷۵۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۹۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۵/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

مشارکت در شرکتها و واحدهای تولیدی و صنعتی مسکن خدمات مهندسی جذب سرمایه‌های بازرگانی خدماتی و نیز مبادرت به هرگونه عملیات بازرگانی و نیز خرید سهام برای شرکت و همچنین فراهم نمودن بسترهای توسعه سرمایه‌گذاری بخش‌های اقتصادی شرکت برای نیل به اهداف خود می‌تواند به عملیات زیر مبادرت نماید. تشکیل انواع شرکت و مبادرت به هرگونه مشارکت اعم از حقوقی یا مدنی و تغییر ساختار شرکتهای موضوعه انجام کلیه عملیات بازرگانی مرتبط با موضوع شرکت استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری اخذ هرگونه نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و تعیین و ایجاد شعبه و اعطا نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ موافقت اصولی بمنظور اجرای طرح‌های بخش‌های اقتصادی و یا توسعه فعالیت‌های موجود در این زمینه و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای این امر تهیه خط‌مشی و روش‌های لازم به منظور اداره اصلاح و ادغام شرکتهای متعلق به این شرکت انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف کشور لازم و مفید بوده و یا در اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی تولید و واردات و صادرات انواع لوازم یدکی خودروها کالاها و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و هرگونه فعالیت در خصوص امور صنایع معدنی و راه‌اندازی معادن و کلیه فرآورده‌های کانی و معدنی کلیه فعالیتهای مرتبط با ایجاد و ساخت و احداث مجتمع‌های تفریحی و سالنهای ورزشی و اجتماعات و همایشها و هرگونه فعالیت‌هائی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.

۲ـ نام شرکت به توسعه صدرا نیوساد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۲۳/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 394030

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دوستی رامسر
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ۲۷/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سیاوش سعیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدقاسم حلاجیان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۷/۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهرام واقفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمود فتوکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای امید بخشیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید نادر میرحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سید فخرالدین نژادموسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲۷/۲/xxx۲
در تاریخ۲۳/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 394031

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دوستی رامسر
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای بهرام واقفی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود فتوکیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امید بخشیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید نادر میرحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید فخرالدین نژاد موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید نادر میرحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مکاتباتی با امضا سید نادر میرحسینی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۲۳/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11490975
آگهی تغییرات شرکت سرمایه ‌گذاری دوستی رامسر سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۵۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۹۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان فلسطین شمالی ـ پلاک xxx طبقه ۴ ـ واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۸/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات