سرمایه گذاری پرتو ستاک

شرکت سرمایه گذاری پرتو ستاک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102958587 ()
2
افراد
2
آگهی‌ها
255562
شماره ثبت
1384/6/30
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری پرتو ستاک

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری پرتو ستاک دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10025387
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پرتو ستاک سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۵۵۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۸۵۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۸۹ بتصویب رسید. وحیدرضا عبداللهی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و مهناز تمیمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9873139
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پرتو ستاک سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۵۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۸۵۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۸ واصل گردید: علی‌اصغر زاده‌صادق بسمت بازرس اصلی و اکرم فهیمی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمد حسینی‌عبدالهی و آرش رحمتی و میررضا صادقی‌اصل و شهریار مهاجر و فریبرز پرنا بسمت اعضا اصلی و وحیدرضا عبداللهی و مهناز تمیمی بسمت اعضا علی‌البدل. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۸۸ سید محمد حسینی‌عبداللهی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، فریبرز پرنا بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، بهناز حاجی‌رمضانی بسمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از ۴ نفر سید محمد حسینی‌عبداللهی و فریبرز پرنا و آرش رحمتی و بهناز حاجی‌رمضانی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات