به پرداخت ملت

شرکت به پرداخت ملت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102952412 ()
20
افراد
39
آگهی‌ها
254918
شماره ثبت
1384/6/22
تاریخ تأسیس
شرکت به پرداخت ملت (سهامی عام) با هدف توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی فعالیت خود را از سال 1384 بعنوان ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی (PSP(Payment Service Provider با اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز نموده است، همچنین پس از تشکیل شرکت شاپرک در سال 1391 مجوزهای لازم جهت ادامه فعالیت از شرکت مذکور اخذ گردیده است. در این راستا شرکت به پرداخت ملت مسئولیت ایجاد و پشتیبانی شبکه پایانه‌های فروش و سایر ابزارهای پرداخت با هدف گسترش نظام پرداخت الکترونیک به شبکه بانکی و بازارهای مالی کشور را بر عهده گرفته است.

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1396/10/25 انقضا 1398/11/1
دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای از 1396/6/25

محصولات به پرداخت ملت

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14802935
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: استان تهران. منطقه ۱۹ شهرستان تهران. بخش مرکزی. شهر تهران. محله اختیاریه. خیابان شهید دیباجی جنوبی. خیابان مژگان. پلاک ۲. طبقه ۷. واحد ۱۷ کدپستی: xxxxxxxxx۶ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14666541
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . ۲ موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس ( به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ) به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی ممیز ( به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14558583
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx xxxxxx / xxx مورخ ۱۹ / ۰۳ / xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxxxxx / ۹۷ مورخ ۲۱ / ۱۲ / xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به موجب گواهی بانکی شماره xxx / xxx۶۰ مورخ ۲۹/۱۱/xxx۷ نزد بانک ملت شعبه کندوان انقلاب پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14400103
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ و بموجب مجوز شماره xxx۳۹/xxx مورخ ۲۸/۰۹/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۵/۰۹/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
فعالیت اصلی: - تولید و ارائه و پشتیبانی کلیه خدمات ارائه دهندگان خدمات پرداخت (PSP) اعم از موارد سخت افزاری، نرم افزاری، سوئیچ، شبکه، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی و سایر اموری که با موضوع فعالیت مرتبط باشد.
فعالیت فرعی: - سرمایه گذاری و پشتیبانی مالی و فنی و علمی مستقیم در فعالیت های علمی و تحقیقاتی و سایر اموری که با موضوع اصلی شرکت مرتبط باشد. - تاسیس و سرمایه گذاری در شرکت های فرعی که با موضوع فعالیت اصل شرکت مرتبط باشد. - سرمایه گذاری در اوراق بهادار و انواع سپرده های بانکی و موسسات پولی و مالی.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221167
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رسول لطفی آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ مرتضی صداقتی فرد به شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ داود اختری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ سیامک گودرزوند چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت شرکت توسعه معین ملت (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ محمد مهدی تقی پور انوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکتهای ملت (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شهریار خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در صورت نبودن مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ب) اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14141436
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت ساختمانی بانک ملت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت بهساز مشارکتهای ملت(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت چاپ بانک ملت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13965729
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهریار خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت ساختمانی بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره سیامک گودرزوند چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به جای زهرا محمدبیکی بنمایندگی شرکت کارگزاری بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره احمد قنبریان کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مریم لیلی دوست کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت چاپ بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره محمد مهدی تقی پور انوری کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت بهساز مشارکتهای ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره محمدعلی ترابیان کد ملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604237
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهریار خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت ساختمانی بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره زهرا محمدبیکی کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت کارگزاری بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره احمد قنبریان کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره مریم لیلی دوست کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت چاپ بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره محمد مهدی تقی پور انوری کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت بهساز مشارکتهای ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدعلی ترابیان کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری شرکت فقط با امضاء مدیرعامل دارای اعتبار می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات و موسسات دولتی و خصوصی و هر شخص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کارکنان و مامورین شرکت و تعیین شغل، دستمزد، مزایا، پاداش، کارانه، ترفیع، تنبیه و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی بر اساس قوانین و مقررات قانونی و آیین نامه‌های داخلی شرکت. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و سود. افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانکها و موسسات و شرکتهای داخلی به نام شرکت. تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات و شرکتهای داخلی به نام شرکت. تعهد، ظهر نویسی، قبول، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. اقدام و طرح تعقیب و دفاع و جوابگویی هر گونه دعوا یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش و فرجام، تعیین وکیل. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13479677
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۰/ ۱۲/ xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس (به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳) به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز (به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13396009
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ - شرکت چاپ بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ - شرکت کارگزاری بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ - شرکت ساختمانی بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ - شرکت بهساز مشارکتهای ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269472
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۱ / xxx مورخه ۱۹/۱۰/xxx۵ اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس و آوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام: ۱) نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت به پرداخت ملت شماره ثبت xxxxxx ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع شرکت عبارتست از: ارائه پشتیبانی کلیه خدمات ارائه دهندگان خدمات PSP اعم از موارد سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه، تعمیر و نگهداری، پشتیبانی و سایر اموری که با امور فوق مرتبط می‌باشد. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت عبارتست از استان تهران خیابان شهید کلاهدوز (دولت سابق) خیابان دیباجی جنوبی خیابان مژگان پلاک ۲ طبقه ۷ کد پستی xxxxxxxxx۱ مطابق بند مربوطه در اساسنامه شرکت فاقد شعب است، ۴) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال، ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است، ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای احمد قنبریان فرزند حسن به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت چاپ بانک ملت به شماره ثبت xxx۳۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی خانم مریم لیلی دوست فرزند اکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت کارگزاری بانک ملت به شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی خانم زهرا محمد بیگی فرزنداکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت ساختمانی بانک ملت به شماره ثبت xxx۰۴ با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای شهریار خلیلی فرزند احسان اله به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شماره ثبت xxx۷۰ با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای محمد مهدی تقی پور انوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رستم شاه گشتاسبی فرزند جمشید به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره). ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت. درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائۀ یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد_داشت: • اعلامیۀ خرید سهام، • گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپردۀ سهام، • اصل ورقۀ سهام، • تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی آوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، (به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، قسمتی از سود خالص بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود. (وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. همچنین به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. (مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرارگرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. (تصفیه امور شرکت با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: مطابق صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور ماه xxx۵ مجموع بدهی‌های شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۷ ریال (که شامل: جمع بدهی‌های کوتاه مدت xxxxxxxxxxxx۴ ریال، جمع بدهی‌های بلند مدت مبلغ xxxxxxxxxxxx۸ ریال و جمع تعهدات و بدهی‌های احتمالی مبلغ xxxxxxxxx۰۵ ریال) می‌باشد. ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامه جمهوری اسلامی. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204760
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار خلیلی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت ساختمانی بانک ملت ش. م xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم زهرا محمدبیکی کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک ملت ش. م xxxxxxxxx۹۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای احمد قنبریان کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا ش. م xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیأت مدیره و خانم مریم لیلی دوست کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت چاپ بانک ملت ش. م xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد مهدی تقی پور انوری کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت بهساز مشارکتهای ملت ش. م xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای رستم شاه گشتاسبی کدملی xxxxxxxxx۵ (خارج از هیأت مدیره) به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه بامهرشرکت و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه بامهرشرکت دارای اعتبارمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875917
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730138
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12613214
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریبرز گودرزوند چگینی (کدملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا xxxxxxxxx۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای هادی سپانلو (کدملی xxxxxxxxx۸) به نمایندگی شرکت کارگزاری بان ک ملت xxxxxxxxx۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای حامد تنها (کدملی xxxxxxxxx۴) به نمایندگی شرکت چاپ بان ک ملت xxxxxxxxx۵۴به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمدعلی ترابیان (کدملی xxxxxxxxx۳) به نمایندگی شرکت بهساز مشارکتهای ملت xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای شهریار خلیلی (کدملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی شرکت ساختمانی بانک ملت xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای رستم شاه گشتاسبی (کدملی xxxxxxxxx۵) خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306474
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریبرز گودرزوند چگینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای رسول لطفی آذر به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای هادی سپانلو به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای شهریار خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمدعلی ترابیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای رستم شاه گشتاسبی به کد ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل، برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12249147
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ممیز بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12209267
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت چاپ بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت کارگزاری بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت ساختمانی بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت بهساز مشارکتهای ملت با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602344
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیأت مدیره از ۳ یا ۵ نفر به ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683369
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۳ و اجاز ه مجمع فوق العاده مورخ ۱/۵/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به پانصد میلیون سهم یکهزار ریالی عادی با نام تماماً پرداخت شده از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629801
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریبرز گودرزوند چگینی (کدملی xxxxxxxxx۱ ) بعنوان نماینده شرکت بهسازان ملت ش م xxxxxxxxx۶۸ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای رسول لطفی آذر (کد ملی xxxxxxxxx۹ ) به عنوان نماینده شرکت چاپ بانک ملت ش م xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای محمد علی ترابیان(کد ملی xxxxxxxxx۳ )به عنوان نماینده شرکت بهساز مشارکتهای ملت ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیات مدیره وآقای شهریار خلیلی (کد ملی xxxxxxxxx۹ ) به عنوان نماینده شرکت ساختمانی بانک ملت ش م xxxxxxxxx۰۰به سمت عضو هیات مدیره وآقای هادی سپانلو (کد ملی xxxxxxxxx۸ ) به عنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک ملت ش م xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیات مدیره وه آقای رستم شاه گشتاسبی(کد ملی به شماره xxxxxxxxx۵ ) خارج از هیأت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. اه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری شرکت فقط با امضاء مدیرعامل دارای اعتبار میباشد. هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ماده ۳۴ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود:. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات و موسسات دولتی و خصوصی و هر شخص حقیقی و حقوقی.. نصب و عزل کارکنان و مامورین شرکت و تعیین شغل، دستمزد، مزایا، پاداش، کارانه، ترفیع، تنبیه و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی بر اساس قوانین و مقررات قانونی و آیین نامه های داخلی شرکت.. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و سود. افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانکها و موسسات و شرکتهای داخلی به نام شرکت.. تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات و شرکتهای داخلی به نام شرکت.. تعهد، ظهر نویسی، قبول، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.. اقدام و طرح تعقیب و دفاع و جوابگویی هر گونه دعوا یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش و فرجام، تعیین وکیل.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492334
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حساب ـ ـ رس ـ ـ ی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای محمدرضا گلچین پور کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439368
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان فریبرز گودرزوندچگینی (کد ملی xxxxxxxxx۱) به عنوان نماینده شرکت بهسازان ملت ش م xxxxxxxxx۶۸ و رسول لطفی آذر (کد ملی xxxxxxxxx۹) به عنوان نماینده شرکت چاپ بانک ملت ش م xxxxxxxxx۵۴ و آقای محمدمهدی خادم ازغدی (کد ملی xxxxxxxxx۶) به عنوان نماینده شرکت بهساز مشارکتهای ملت ش م xxxxxxxxx۱۰ و آقای محمودرضا ذاکری قادی (کد ملی xxxxxxxxx۲) به عنوان نماینده شرکت ساختمانی بانک ملت ش م xxxxxxxxx۰۰ و آقای هادی سپانلو (کد ملی xxxxxxxxx۸) به عنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک ملت ش م xxxxxxxxx۹۶ تعیین شدند.
آقایان فریبرز گودرزوندچگینی بسمت رئیس هیئت مدیره و رسول لطفی آذر بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی خادم ازغدی بسمت عضو هیئت مدیره و محمودرضا ذاکری قادی بسمت عضو هیئت مدیره و هادی سپانلو بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری شرکت فقط با امضاء مدیرعامل دارای اعتبار میباشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ماده ۳۴ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386712
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت بهسازان ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شرکت چاپ بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت کارگزاری بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت ساختمانی بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شرکت بهساز مشارکتهای ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1188995
آگهی تغییرات شرکت به پرداخت ملت سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
فریبرز گودرزوند چگینی به سمت رئیس هیئت مدیره به ک.م xxxxxxxxx۱ به عنوان نمانیده شرکت بهسازان ملت. رسول لطفی آذر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به ک.م xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت چاپ بانک ملت. محمدمهدی خادم ازغدی به سمت عضو هیئت مدیره به ک.م xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت بهساز مشارکتهای ملت. هادی سپانلو به سمت عضو هیئت مدیره به ک.م xxxxxxxxx۸ به عنوان نمانیده شرکت کارگزاری بانک ملت. محمودرضا ذاکری قادی به سمت عضو هیئت مدیره به ک.م xxxxxxxxx۲ به عنوان نمانیده شرکت ساختمانی بانک ملت. به جای آقای حامد تنها و رستم شاه گشتاسبی به سمت مدیرعامل و خارج از هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۵ برای بقیه مدت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اواق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری شرکت فقط با امضا مدیرعامل دارای اعتبار می باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189347
آگهی تصمیمات شرکت به پرداخت ملت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۲ که در تاریخ ۱/۴/۹۲ به این اداره اصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604241
آگهی تصمیمات شرکت به پرداخت ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ واصل گردید. موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به ش م xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و عباس وفادار به ش م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10782676
آگهی تصمیمات شرکت به پرداخت ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ واصل گردید. موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون‌پرداز به ش م xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و عباس وفادار به ش م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 575772
آگهی تغییرات در شرکت مهندسی نرم افزار شقایق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۲۹۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: پرویز غلامی به کدملی xxxxxxxxx۰ بجای سعید جلیلی به نمایندگی از شرکت به پرداخت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدعلی ترابیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس جعفرلو به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهرداد (غلامرضا) عربشاهی به کدملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12016830
آگهی تغییرات در شرکت مهندسی نرم افزار شقایق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۲۹۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: پرویز غلامی به کدملی xxxxxxxxx۰ بجای سعید جلیلی به نمایندگی از شرکت به پرداخت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و محمدعلی ترابیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس جعفرلو به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مهرداد (غلامرضا) عربشاهی به کدملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضای هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب هر یک با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 547188
آگهي تصميمات شرکت به پرداخت ملت (سهامي‌خاص) بشماره ثبت۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملي۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بهسازان ملت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی فریبرز گودرزوندچگینی به کدملیxxxxxxxxx۱ و چاپ بانک ملت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی رسول لطفی آذر به کدملیxxxxxxxxx۲۹ و شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمدمهدی خادم ازغدی به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی حامد تنها به کدملیxxxxxxxxx۴ و شرکت کارگزاری بانک ملت به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی هادی سپانلو به کدملیxxxxxxxxx۸. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۷/۱۲/۹۰ فریبرز گودرزوندچگینی به سمت رئیس هیئت مدیره، رسول لطفی آذر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، رستم شاه گشتاسبی به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه از ماده۳۴ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10547913
آگهی تصمیمات شرکت به پرداخت ملت (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بهسازان ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی فریبرز گودرزوندچگینی به کدملی xxxxxxxxx۱ و چاپ بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی رسول لطفی آذر به کدملی xxxxxxxxx۲۹ و شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمدمهدی خادم ازغدی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی حامد تنها به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت کارگزاری بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی هادی سپانلو به کدملی xxxxxxxxx۸. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/۹۰ فریبرز گودرزوندچگینی به سمت رئیس هیئت مدیره، رسول لطفی آذر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، رستم شاه گشتاسبی به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه از ماده ۳۴ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11730629
آگهی تصمیمات شرکت به پرداخت ملت سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۵۴۹۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و عباس وفادار به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11997306
آگهی افزایش سرمایه شرکت به پرداخت ملت سهامی خاص بشماره ثبت ۲۵۴۹۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۶ ریال منقسم به xxx/xxx/۸۶ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/۲ ریال بموجب گواهی شماره xxx۲ مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران پرداخت گردیده است. ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۰۹/۱۲/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10567445
آگهی تصمیمات شرکت به پرداخت ملت سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ فریبرز گودرزوند‌چگینی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بجای مرتضی مقدسیان برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هیئت‌مدیره به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ تعیین گردیدند. فریبرز گودرزوندچگینی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و رسول لطفی‌آذر به ش ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و رستم شاه‌گشتاسبی به ش ملی xxxxxxxxx۵ خارج از هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اختیارات هیئت‌مدیره در ماده ۳۴ در ۷ بند بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9840625
آگهی تصمیمات شرکت به پرداخت ملت سهامی‎خاص ثبت شده به شماره ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و عباس وفادار به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11635170
آگهی افزایش سرمایه شرکت به پرداخت ملت سهامی‌ خاص بشماره ثبت۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳/۳/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخه ۹/۶/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۳۶ ریال منقسم به xxx/xxx/۳۶ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/۱ ریال بموجب گواهی شماره xxx ـxxx۰۹ مورخ ۱۰/۵/۸۹ بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳/۷/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است. محل شرکت به تهران ـ خیابان شهید کلاهدوز (دولت سابق) خیابان دیباجی جنوبی خیابان مژگان پلاک ۲ طبقه ۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9613109
آگهی تصمیمات در شرکت پرداخت ملت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۱۱/۸۸ مرتضی مقدسیان بنمایندگی از شرکت بهسازان ملت بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رسول لطفی‌آذر بنمایندگی از شرکت چاپ ملت بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و فریبرز گودرزوندچگینی خارج از اعضا بسمت مدیرعامل و محمدمهدی خادم‌ازغدی بنمایندگی از شرکت بهساز مشارکتهای ملت و حامد تنها بنمایندگی از شرکت ساختمانی و راهبری ملت و هادی سپانلو بنمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملت بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری شرکت فقط با امضای مدیرعامل معتبر است. هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10754720
آگهی تصمیمات شرکت به پرداخت ملت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهسازان ملت و شرکت چاپ بانک ملت و شرکت کارگزاری بانک ملت و شرکت ساختمانی بانک ملت و شرکت بهساز مشارکتهای ملت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات