سرمایه گذاری نماد سبحان

شرکت سرمایه گذاری نماد سبحان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102891000 ()
5
افراد
3
آگهی‌ها
248519
شماره ثبت
1384/3/29
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14442634
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نماد سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۵۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۱۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آدرس شرکت به : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، آرژانتین - ساعی ، خیابان سی و یکم ، خیابان زاگرس ، پلاک ۱۹ ، ساختمان زاگرس ، طبقه چهارم ، واحد ۴۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824822
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نماد سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۵۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۱۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حامد واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیأت مدیره، سید حمید واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره، شرکت پترو صنعت گامرون به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی سیدیحیی واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیأت مدیره، شرکت بین المللی تجارت الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی قادر نبوی علمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و شرکت سرمایه گذاری الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی حمیدرضا آصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت مدیره و سید یحیی واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار با امضا دو نفر از اعضا هیأت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت معتبرمیباشد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12750738
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نماد سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۵۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۱۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شد. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات