سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102823179
25
افراد
41
آگهی‌ها
241570
شماره ثبت
1383/12/6
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری توسعه گوهران امید دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14773834
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۵۰,xxx مورخ ۹/۵/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ ۱ آقای قدرت اله امام وردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت چاپ و نشر سپه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت رئیس هیأت مدیره ۲ ـ آقای حمیدرضا کردلویی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت نایب رییس هیأت مدیره ۳ ـ آقای محرم رزمجویی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیأت مدیره ۴ ـ آقای سیاوش وکیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ نماینده شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، قرارداد ها چک، سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرو اوراق ومکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات ردیف های ۱، ۴، ۸، ۹، ۱۰، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ هیأت مدیره، مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14647972
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۴۳ , xxx مورخ ۲۹/۱۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت چاپ و نشر سپه ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ شرکت سرمایه گذاری مهر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14509648
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲۰ , xxx مورخ ۲۲/۱۰/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید مجتبی تقوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232549
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید درتاریخ ۰۴/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxx۹۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. کلیه داراییها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می گردد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx۱۰,xxx مورخ ۲۱/۶/۹۷ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله کاووسیه ـ خیابان گاندی جنوبی ـ خیابان شانزدهم ـ پلاک ۷ ـ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به ۰ واحد سرمایه گذاری ریالی می باشد می باشد سرمایه صندوق متغیراست وجه سرمایه صندوق به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به استناد نامه شماره xxx۸۶ ـ ۹۷ ـ xxx مورخ ۱۸ ـ ۶ ـ xxx۷ بانک سپه شعبه ممتاز میرداماد غربی به نام صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید تماما پرداخت شده است اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و به نمایندگی سیاوش وکیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده ۳۱,xxx,xxx,xxx ریال سهم الشرکه مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و به نمایندگی علی متدین روحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده ۳۰,xxx ریال سهم الشرکه ارکان صندوق: مدیر صندوق شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی سیاوش وکیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بنمایندگی محمدرضا نادریان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ حسابرس صندوق موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بنمایندگی عبدالعظیم ایزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله قراردادها چک سفته برات با امضای دو نفر از بین سه نفر آقایان سیاوش وکیلی شاپور شرافت و غلامرضا جواشی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای سیاوش وکیلی به همراه مهر صندوق معتبر است اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14021272
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
پیرو آگهی شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۶/۱/xxx۷ تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه، ۲۲/۱۲/xxx۶ صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13982048
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۴ , xxx موخ ۱۴/۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13721483
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۷ , xxx مورخ ۱۵/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محرم رزمجوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13512664
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۸/xxx مورخ ۳۰/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضابهزادی پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه ش م xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیات مدیره آقای شاپور شرافت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت لیزینگ امید ش م xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای سعید توتونچی ملکیبه شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به ش م xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای سیاوش وکیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به ش م xxxxxxxxx۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای شهرام بابالویان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت چاپ ونشرسپه ش م xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اوراق واسناد بهادار مالی، قرارداد‌ها چک، سفته و بروات با امضائ متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه بامهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه بامهر شرکت معتبرو اوراق ومکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات ردیف‌های ۱، ۴، ۸، ۹، ۱۰، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ هیات مدیره، مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13414165
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۹/xxx مورخ ۱۵/۱/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۹/۳۰/ xxx۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - اعضای هیأت مدیره به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: - شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ - شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ - شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ - شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ - شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275820
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۰/xxx مورخ ۲۳/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید توتونچی ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیأت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13177528
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۷/xxx مورخ ۲/۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام بابالویان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت چاپ ونشرسپه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیأت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12774884
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/ xxx۴ مورد بحث و بررسی قرار گرفت موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12475989
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۷/۵/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید ارزش اسمی سهام شرکت از هر سهم به مبلغ xxx۰۰ ریال به هر سهم مبلغ xxx۰ ریال تغییر یافت و در نتیجه سرمایه شرکتxxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم با نام xxx۰ریالی می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه بدین ترتیب اصلاح گردید اساسنامه جدیدی در ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید در اجرای ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل اعلان می گردد: نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: الف ـ موضوع فعالیت اصلی: ۱. سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ ۲. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. ب) موضوع فعالیت های فرعی ۱. سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز ۲. سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستۀ خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه بیابد ۳. سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۴. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۴ ـ ۱ ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری ۴ ـ ۲ ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ۴ ـ ۳ ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۴ ـ ۴ ـ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتبار بانکی افتتاح کند یا به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشد و انجام آنها در مقررات منع نشده باشد. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴) مدت شرکت: نامحدود ۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: دو هزار میلیارد ریال ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: حمید رضا بهزادی پور به شماره ملی ۱۰ xxxxxxxxx۷به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیات مدیره و شاپور شرافت به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت لیزینگ امید به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد شفیع جلالوند به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره و علی اکبر صفریان نودهی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیات مدیره و سیاوش وکیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می تواند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائۀ یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: • اعلامیه خرید سهام • گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام • اصل ورقه سهام • تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود: میزان تقسیم سود طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه و قوانین موضوعه صورت خواهد گرفت. تشکیل اندوخته: وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. تقسیم دارایی بعد از تصفیه: هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده مربوطه در اساسنامه منحل گردد، تصفیة امور و تقسیم دارایی ها بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، خواهد بود. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: دیون شرکت: بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده در ۳۰/۹/xxx۳جمع بدهی های شرکت مبلغ ۱.xxx.xxxمیلیون ریال بوده که مبلغ ۱.xxx.xxx میلیون ریال مربوط به بدهی های کوتاه مدت ومبلغ xxx میلیون ریال مربوط به بدهی های بلند مدت می باشد. بدهی های احتمالی: شرکت طبق صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ فاقد بدهی های احتمالی می باشد. تضمین های اعطایی: اسناد تضمینی شرکت نزد دیگران طبق صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ مبلغ ۳.xxx.xxx میلیون ریال می باشد. ۱۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات ضمناً اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12263952
آگهی المثنی تغییرات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۴۱۵۷۰ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
این آگهی در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۲ به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۱/xxx۲صادر گردیده و به علت عدم مراجعه به روزنامه رسمی و طی تقاضای ثبت شده به شماره مکانیزه xxx۹۲ مورخ ۲۷/۳/۹۴ مجددآ جهت اعلام به روزنامه رسمی آگهی می گردد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12263959
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۴۱۵۷۰ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۳/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به " سرمایه گذاری توسعه گوهران امید" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12265425
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۴۱۵۷۰ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۱۱/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳/۹/۳۰ تصویب شد شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12265430
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۴۱۵۷۰ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۲/۲۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمیدرضا بهزادی پور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۴۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بموجب حکم شماره۹۴,xxx مورخ ۹۴/۲/۲۰ و آقای شاپور شرافت به شماره ملیxxxxxxxxx۴ نماینده شرکت لیزینگ امید(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بموجب حکم شماره ۹۴,xxx مورخ ۹۴/۲/۲۰ و آقای محمد شفیع جلالوند به شماره ملیxxxxxxxxx۱ نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰بموجب حکم شماره ۹۴,xxx مورخ۹۴/۲/۲۰ و آقای سیاوش وکیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ نماینده شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی خاص) به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ بموجب حکم شماره ۹۴,xxx مورخ ۹۴/۲/۲۰ و آقای علی اکبر صفریان نودهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت چاپ ونشرسپه(سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ بموجب حکم شماره۹۴/xxxمورخ ۹۴/۲/۲۰ به عنوان نمایندگان حقیقی اشخاص حقوقی هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای حمیدرضا بهزادی پور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای شاپور شرافت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سیاوش وکیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسناد بهادار مالی ، قرارداد ها چک،سفته و بروات با امضائ متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه بامهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه بامهر شرکت معتبرو اوراق ومکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات ردیف های ۱و۴و۶و۷و۱۰و۱۴و۱۵و۱۶هیات مدیره ،مندرج در اساسنامه با رعایت آئین های مصوب به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764817
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذشد: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت لیزینگ امید به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شماره ثبت xxx۴۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت چاپ و نشر سپه به شماره ثبتxxx۸۴ به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۳۶ شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764819
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا بهزادی پوربه شماره ملیxxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شماره ثبت xxx۴۰وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ آقای شاپور شرافت به شماره ملیxxxxxxxxx۴ نماینده شرکت لیزینگ امید شماره ثبتxxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ آقای علی عبدالله زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۹نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره ثبتxxxxxxشناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ آقای سیاوش وکیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۰نماینده شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شماره ثبتxxxxxxشناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ آقای علی اکبرصفریان نودهی بهشماره ملیxxxxxxxxx۲نماینده شرکت چاپ ونشرسپه به شماره ثبتxxx۸۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ که: آقای حمیدرضا بهزادی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای شاپور شرافت به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت نایب رئیس هیأت مدیرهآقای سیاوش وکیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین وکلیه اوراق واسناد بهادار مالی، قرارداد ها چک،سفته و بروات با امضائ متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه بامهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه بامهر شرکت معتبرو اوراق ومکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات ردیف های ۱و۴و۶و۷و۱۰و۱۴و۱۵و۱۶هیأت مدیره، مندرج در اساسنامه با رعایت آئین های مصوب به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625722
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۲/۵/xxx۳ بانک سپه شعبه میر داماد غربی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389651
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی علی عبداله زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت لیزینگ امید شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی شاپور شرافت بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بنمایندگی حمیدرضا بهزادی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره سیامک منصور افشار بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته قراردادها باامضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه ها و مکاتبات عادی باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات هیئت مدیره بشرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292581
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱۰ ریالی بانام از طریق نقدی که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۷ مورخ ۲۳/۹/۹۲ بانک سپه شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است و مابقی از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266800
آگهی تغییرات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان گاندی خیابان۱۶ شماره۷ کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017183
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به ک م xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه سرمایه گذاری امید به ک. م xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی جواد فرشباف ماهریان به ک. م xxxxxxxxx۲ و شرکت لیزینگ امید به ک. م xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محمدابراهیم طوبائی به ک. م xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به ک. م xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی حمیدرضا بهزادی پور به ک. م xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ جواد فرشباف ماهریان بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا بهزادی پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیامک منصورافشار به ک. م xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936064
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: حمیدرضا بهزادی پور به کدملی xxxxxxxxx۷ به جای کریم قاری زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11794685
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۱۵۷۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: حمیدرضا بهزادی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۷ به جای کریم قاری‌زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 648105
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ کارگزاری بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی صلاح الدین قوی پنجه به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره به جای کیانوش آقایی به کدملی xxxxxxxxx و سیامک منصورافشار به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محمدابراهیم طوبایی به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای عبدالرحیم همایون پور به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قراردادها چک سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ردیفهای ۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۱۰ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۹ از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9970133
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ کارگزاری بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی صلاح‌الدین قوی‌پنجه به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره به جای کیانوش آقایی به کدملی xxxxxxxxx و سیامک منصورافشار به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محمدابراهیم طوبایی به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای عبدالرحیم همایون‌پور به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی قراردادها چک سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ردیفهای ۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۱۰ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۹ از اختیارات هیئت‌مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 610812
آگهی تاسیس شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر سهامی خاص
که در تاریخ ۱۳/۲/xxx۱ شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی دفتر ثبت شرکتهای سیرجان بثبت رسیده و در مورخه ۱۶/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء دفتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه شرکت فوق الذکر برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و نشریه محلی آگهی می گردد:
۱ـ موضوع شرکت: اکتشاف، مهندسی و تکنولوژی، طراحی و احداث و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی وابسته پایین دستی جنبی و تکمیلی و همچنین صنایع تولید فولاد و نورد و مقاطع ساختمانی و صنعتی و آلیاژی و کلیه فعالیتهای مربوط به عملیات ساختمانی، راهسازی احداث تاسیسات و صنایع مختلف انجام هرگونه عملیات پژوهشی آموزشی و همچنین پیمانکاری مشتمل به مشاوره پیمان مدیریت ارائه خدمات مهندسی در داخل و خارج از کشور که به نحوی مرتبط با بند اول باشد و مابقی بشرح ماده ۲ اساسنامه شرکت می باشد پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم.
۲ـ مرکز اصلی: سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز
۳ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ هزار میلیارد ریال نقدی منقسم به یک میلیون سهم بانام عادی هر یک با ارزش یک هزار ریال می باشد و برابر گواهی بانک سپه شعبه ولیعصر سیرجان مبلغ کل سرمایه تامین گردیده است.
۵ـ مدیران شرکت: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان محمود نوریان بسمت رئیس هیئت مدیره و یونس الستی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کمال الدین گلچین و لطیف نشت بزرگی و اسداله فرشاد کلاً بعنوان نمایندگان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای حسین ملا حسین آقا از خارج سهامداران شرکت بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۳۸ اساسنامه شرکت به جز بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ به مدیر عامل تفویض شد.
۶ـ دارندگان حق امضاء: مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق رسمی و تعهدآور و بهادار و بانکی (از قبیل چک و سفته و برات) و تعهدات کاری و قراردادهای شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد.
۷ـ بازرسان شرکت: موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس هشی ش ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۸ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و نشریه محلی پاسارگاد برای درج آگهی های شرکت معرفی گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11779000
آگهی تاسیس شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر سهامی خاص
که در تاریخ ۱۳/۲/xxx۱ شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی دفتر ثبت شرکتهای سیرجان بثبت رسیده و در مورخه ۱۶/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء دفتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه شرکت فوق‌الذکر برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و نشریه محلی آگهی می‌گردد:

۱ـ موضوع شرکت: اکتشاف، مهندسی و تکنولوژی، طراحی و احداث و بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی وابسته پایین‌دستی جنبی و تکمیلی و همچنین صنایع تولید فولاد و نورد و مقاطع ساختمانی و صنعتی و آلیاژی و کلیه فعالیتهای مربوط به عملیات ساختمانی، راهسازی احداث تاسیسات و صنایع مختلف انجام هرگونه عملیات پژوهشی‌ آموزشی و همچنین پیمانکاری مشتمل به مشاوره پیمان مدیریت ارائه خدمات مهندسی در داخل و خارج از کشور که به نحوی مرتبط با بند اول باشد و مابقی بشرح ماده ۲ اساسنامه شرکت می‌باشد پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم.

۲ـ مرکز اصلی: سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز

۳ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ هزار میلیارد ریال نقدی منقسم به یک میلیون سهم بانام عادی هر یک با ارزش یک هزار ریال می‌باشد و برابر گواهی بانک سپه شعبه ولیعصر سیرجان مبلغ کل سرمایه تامین گردیده است.

۵ـ مدیران شرکت: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه گل گهر (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و صندوق بازنشستگی وظیفه از کار‌افتادگی و پس‌انداز کارکنان بانکها شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان محمود نوریان بسمت رئیس هیئت مدیره و یونس الستی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کمال‌الدین گلچین و لطیف نشت بزرگی و اسداله فرشاد کلاً بعنوان نمایندگان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای حسین ملا‌حسین آقا از خارج سهامداران شرکت بسمت مدیر‌عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۳۸ اساسنامه شرکت به جز بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ به مدیر‌عامل تفویض شد.

۶ـ دارندگان حق امضاء: مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق رسمی و تعهدآور و بهادار و بانکی (از قبیل چک و سفته و برات) و تعهدات کاری و قراردادهای شرکت با امضاء مدیر‌عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر‌عامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر‌عامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد.

۷ـ بازرسان شرکت: موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس هشی ش ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۸ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و نشریه محلی پاسارگاد برای درج آگهی‌های شرکت معرفی گردید.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523482

آگهی تصمیمات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12003432
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 462358

آگهی تصمیمات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۹/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی جواد فرشباف ماهریان به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت کارگزاری کاسپین مهرایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی کیانوش آقایی به کدملی xxxxxxxxx و شرکت لیزینک امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و بنمایندگی عبدالرحیم همایون پور به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بنمایندگی کریم قاری زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بنمایندگی سیامک منصور افشار به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۷/۹۰ جواد فرشباف ماهریان به سمت رئیس هیئت مدیره و کریم قاری زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کیانوش آقایی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و اختیارات ردیف های ۱۹ ـ ۱۵ ـ ۱۴ ـ ۱۰ ـ ۷ ـ ۶ ـ ۴ ـ ۱ هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید و محل شرکت به اتوبان یادگار امام ایثارگران شمالی بلوار برادران شهید فیروزی روبروی کوهسار یکم شماره ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10444202
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۹/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی جواد فرشباف ماهریان به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت کارگزاری کاسپین مهرایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی کیانوش آقایی به کدملی xxxxxxxxx و شرکت لیزینک امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و بنمایندگی عبدالرحیم همایون پور به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بنمایندگی کریم قاری زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بنمایندگی سیامک منصور افشار به کدملی xxxxxxxxx۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۷/۹۰ جواد فرشباف ماهریان به سمت رئیس هیئت مدیره و کریم قاری زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کیانوش آقایی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و اختیارات ردیف‌های ۱۹ ۱۵ ۱۴ ۱۰ ۷ ۶ ۴ ۱ هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید و محل شرکت به اتوبان یادگار امام ایثارگران شمالی بلوار برادران شهید فیروزی روبروی کوهسار یکم شماره ۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11824879
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی بطورفوق‌العاده مورخ ۱۲/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۴/۹۰ واصل گردید:اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی کریم قاری‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲و شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی کیانوش آقائی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰به نمایندگی عبدالرحیم همایون‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی حسین هاتفی‌فارمد به کد ملی xxxxxxxxx۹ـبموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۰ حسین هاتفی‌فارمد به سمت رئیس هیئت‌مدیره، کریم قاری‌زاده به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، کیانوش آقائی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11097305
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۱۵۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۰ و ۷/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی حسین هاتفی‌فارمد به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی عبدالرحیم همایون‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بنمایندگی کیانوش آقایی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنابنراین حسین هاتفی‌فارمد بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرحیم همایون‌پور بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و کیانوش آقایی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و قراردادها چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و هیئت‌مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11927263
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۴۱۵۷۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۸/۹/۸۹ حسین هاتفی‌فارمد به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی بهمن عیار‌رضایی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شرکت لیزینگ امیدا به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی عبدالرحیم همایون‌پور به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و قراردادها و چک و سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10532707
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۲/۸۹ صلاح الدین قوی پنجه به سمت رئیس هیئت مدیره، احمدعلی محصصی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حجت اله انصاری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد اختیارات هیئت مدیره در ماده ۳۸ اساسنامه در ردیفهای ۷ و ۱۴ و ۱۵ و ۲۰ به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10966001
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9782264
آگهی تصمیمات در شرکت گروه کارخانجات گوهر زمین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۸/۸۸ به موجب حکم صادره صلاح‌الدین قوی‌پنجه به عنوان نماینده شرکت به جای علیرضا برادران به عنوان عضو هیئت‌مدیره و رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. هیئت‌مدیره اختیارات در ماده ۳۸ اساسنامه در ردیفهای ۷ و ۱۴ و ۱۵ و ۲۰ را به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10432246
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات گوهر زمین سهامی خاص بشماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۹/۸۸ نام شرکت به مدیریت توسعه گوهران امید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه گذاری و مشارکت و خرید سهام از هر نوع از کلیه شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و تجاری و تولیدی اعم از اینکه در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته_شده_باشند و یا غیر آن با رعایت ضوابط و قوانین و مقررات و موازین مربوطه، خرید و فروش و واگذاری کلیه اموال منقول به منظور اجرای کلیه طرحهای تولیدی در داخل و خارج از کشور، اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکتها و موسسات داخلی و خارج به منظور عرضه و فروش کلیه کالاها و خدمات مدیریتی و نیز انجام هر گونه عملیات و معاملات بازرگانی مجاز در داخل و خارج از کشور و نیز صادرات و واردات کلیه اقلام و کالاهای بازرگانی مصنوعات مجاز و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی دولتی و خصوصی. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات