سرمایه گذاری خدمات آسیا کام

شرکت سرمایه گذاری خدمات آسیا کام (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102807739 (فعال)
14
افراد
7
آگهی‌ها
240000
شماره ثبت
1383/11/21
تاریخ تأسیس

شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه گذاری خدمات آسیا کام

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سرمایه گذاری خدمات آسیا کام در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12155837
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فناوران اطلاعات و سلامت سپیدار در تاریخ ۲۲/۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مطالعه، امکان سنجی، مشاوره، طراحی فنی و تجاری و طراحی طرح جامع فاوا و فضای مجازی ـ راه اندازی، پیاده سازی، اجرا، مدیریت و پشتیبانی نرم افزارهای غیرهنری و غیرفرهنگی رایانه و تلفن های هوشمند ـ بازاریابی الکترونیکی غیرهرمی و غیرشبکه ای و تجارت الکترونیک ـ ارایه خدمات امنیت شبکه ـ تولید و عرضه نرم افزار غیرهنری و غیرفرهنگی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ برگزاری نشست، کنفرانس و سمینارهای تخصصی ـ عندالاقتضا با اخذ مجوز قبلی از سازمانها و نهادهای مربوطه (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شهید بهشتی نبش خیابان میرعماد پلاک xxx ساختمان گلدیس طبقه چهارم واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می باشد.میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء: شرکت سرمایه گذاری خدمات آسیاکام (سهامی عام) شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ دارای xxxxxx۰ ریال محمدمهدی ملارمضانی شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰ ریال علی جعفری نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال اولین مدیران شرکت: محمدمهدی ملارمضانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ علی جعفری نجف آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155821
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دنیای آموزش نوین آریان در تاریخ ۲۲/۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارایه خدمات مشاوره ای و آموزشی و فنی مجازی و الکترونیکی در سطوح مختلف، تحلیل، طراحی و پیاده سازی انواع وبسایت و پورتال های اینترنتی و سیستمهای تحت وب از جمله مدیریت مشتریان، آموزش مجازی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و هر نوع فعالیت مجاز مرتبط با موضوع فعالیت شرکت عندالاقتضا با اخذ مجوز قبلی از سازمانها و نهادهای مربوطه. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ظفر مابین اتوبان مدرس و بلوار آفریقا پلاک xxx طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx ـ xxx ـ ۹۴ مورخ ۶/۲/۹۴ نزد بانک سامان شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای محسن قرهی قهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری خدمات آسیاکام (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای نوید رجایی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عبدالرضا زمانی ادیب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیر عامل آقای عبدالرضا زمانی ادیب و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رییس هیئت مدیره با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسن حبیب زاده سردرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی.خانم فاطمه کوثری داریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387860
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات آسیا کام سهامی عام شماره ثبت ۲۴۰۰۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۷۷۳۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی شاهدان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات نو اندیشان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387861
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری خدمات آسیا کام سهامی عام شماره ثبت ۲۴۰۰۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۷۷۳۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ مرکز اصلی شرکت به تهران، خیابان شهید بهشتی، نبش خیابان میر عماد پلاک xxx ساختمان گلدیس طبقه چهارم واحد xxx به کدپستی xxxxxxxxx۹ منتقل گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1251961
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری آسیا کام سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۴۰۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۷۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم سکینه بوترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهران بوترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی بوترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و آقای همایون امینی زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق اداری و عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247889
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری آسیا کام سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۴۰۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۷۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نام شرکت از ((سرمایه گذاری آسیا کام)) به ((سرمایه گذاری خدمات آسیا کام)) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح ذیل اصلاح گردید:
انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری اعم از خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکهای دولتی و غیردولتی اعم از داخلی و خارجی و سایر موسسات مالی و اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی بر طبق مقررات مربوطه، مشارکت و انجام پروژه های انبوه سازی اعم از مسکونی و غیره، گشایش حساب نزد بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی، مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتها و طرح های تولیدی و صنعتی و معدنی و بازرگانی و خدماتی و سرمایه گذاری مشترک با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، پذیره نویسی سهام و انجام معاملات سهام و اوراق بهادار داخلی و خارجی چه از طریق بورس اوراق بهادار و چه از راه های دیگر و انجام معامله در کلیه بورس های کالا از قبیل فلزات و کالاهای صنعتی، کشاورزی، نفت، گاز و پتروشیمی (کلیه مشتقات نفت) و غیره، انتشار و فروش اوراق مشارکت با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، اعطای نمایندگی و یا ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، تغییر ساختار شرکتهای موضوع سرمایه گذاری جهت عرضه عمومی و پذیرش سهام این شرکتها در بورس اوراق بهادار، تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از داخلی یا خارجی، به وجود آوردن یا مشارکت در تاسیس شرکتهای کارگزاری به منظور فعالیت در بورس اوراق بهادار با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، ارائه خدمات مشاوره ای و مدیریت سرمایه گذاری به غیر حوزه اوراق بهادار در خصوص موضوعات فوق الذکر، انجام کلیه عملیات مجاز که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق هدف شرکت لازم یا مفید بوده یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1121467
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آسیا کام سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۴۰۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۷۷۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات نواندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سکینه بوترابی به کدملی xxxxxxxxx۶ و مهران بوترابی به کدملی xxxxxxxxx۴ و مهدی بوترابی به کدملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا سلامی به کدملی xxxxxxxxx۰ و همایون امینی زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۰۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و کامبخش ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ و صنم ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات