بهینه سازان صنعت تاسیسات

شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10102746588 (فعال)
13
افراد
36
آگهی‌ها
233670
شماره ثبت
1383/8/12
تاریخ تأسیس
شرکت بهینه سازان صنعت تأسیسات در سال 1383 با مشارکت تعدادی از متخصصان کار آزموده و مجرب در زمینه سوخت، احتراق و تجهیزات حرارتی خانگی و صنعتی تشکیل گردیده است و یکی از مهمترین اهداف تأسیس این شرکت مدیریت، ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی در جهت حفظ منابع ملی می‌باشد

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان پیمانکار از سازمان برنامه و بودجه تهران
صدور 1398/4/17 انقضا 1402/4/17
دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و نرم‌افزارها و سامانه‌های تخصصی مربوطه از 1396/12/19

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14563771
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مصطفی صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی جمالی به شمارملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14563781
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مصطفی صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محسن قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مهدی جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14487798
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۴/۱۰/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰۰ ریالی با نام که تماما از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14414616
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سالxxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و رویا رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237569
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
انجام آزمون و بازرسی فنی در زمینه معیارهای مصرف انرژی در صنایع، بازرسی حین ساخت دیگهای بخار و آبگرم فولادی و ظروف تحت فشار و تعیین رده انرژی آنها، بازرسی معاینه فنی موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی، بازرسی کالا براساس استانداردهای ملی و بین المللی و استانداردهای مورد قبول سازمان ملی استاندارد ایران، انجام پروژه‌های مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی و خدمات فنی و اجرایی در تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی، فعالیت مشاوره مهندسی و مدیریتی، مطالعاتی، پژوهشی، آزمایشگاهی، نظارت (در غیر از صنعت های سیمان، آجر، آلومینیوم، آهک، گچ، شیشه، قند و شکر، خمیر و کاغذ، مواد پلاستیکی به شکل اولیه، کاشی، تایر و تیوب، اوراق فشرده چوبی، روغن نباتی، آهن و فولاد، روغن موتور، ریخته گری چدن و فولاد، لبنیات، دیگهای بخار و موتورخانه)، بازرگانی و خرید و فروش انواع شیرها و کلکتورها (در غیر از صنعت های سیمان، آجر، آلومینیوم، آهک، گچ، شیشه، قند و شکر، خمیر و کاغذ، مواد پلاستیکی به شکل اولیه، کاشی، تایر و تیوب، اوراق فشرده چوبی، روغن نباتی، آهن و فولاد، روغن موتور، ریخته گری چدن و فولاد، لبنیات، دیگهای بخار و موتورخانه)، اندازه‌گیری آلاینده‌های زیست محیطی، تهیه پیش‌نویس استانداردهای ملی در زمینه مکانیک، فلزشناسی، انرژی و محیط زیست، برگزاری دوره‌ها و کارگاه های آموزشی تخصصی و کاربردی و همکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور تحقیقات و پژوهشی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13919543
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام پروژه‌های مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی و خدمات فنی و اجرایی در تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی (در غیراز صنعت‌ها و زمینه‌های کاری که شرکت دارای مجوز بازرسی از سوی سازمان ملی استاندارد می‌باشد.)، انجام آزمون و بازرسی فنی در زمینه معیارهای مصرف انرژی در صنایع، بازرسی حین ساخت دیگ‌های بخار و آبگرم فولادی و ظروف تحت فشار و تعیین رده انرژی آنها، بازرسی معاینه فنی موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی، بازرسی کالا بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی و استانداردهای مورد قبول سازمان ملی استاندارد ایران، مشاوره و امکان سنجی پروژه‌های مرتبط با کاهش انتشار کربن، اندازه گیری و کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، فعالیت مشاوره مهندسی و مدیریتی، مطالعاتی، پژوهشی، آزمایشگاهی، نظارت و ارزیابی فنی (در غیراز صنعت‌ها و زمینه‌های کاری که شرکت دارای مجوز بازرسی از سوی سازمان ملی استاندارد می‌باشد.)، تهیه پیش نویس استانداردهای ملی در زمینه مکانیک، فلزشناسی، انرژی و محیط زیست، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی و کاربردی و همکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور تحقیقات و پژوهشی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618414
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: مرزداران خیابان سپهر ۶ خیابان نارون پلاک ۶ طبقه اول کدپستی: xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618418
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و رؤیا رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454597
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام پروژه‌های مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی و خدمات فنی و اجرایی در تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی (در غیر از صنعت‌ها و زمینه‌های کاری که شرکت دارای مجوز بازرسی از سوی سازمان ملی استاندارد می‌باشد)، انجام آزمون و بازرسی فنی در زمینه معیارهای مصرف انرژی در صنایع و بازرسی کالا براساس استانداردهای ملی و بین المللی و استانداردهای مورد قبول سازمان ملی استاندارد ایران و اندازه گیری آلاینده‌های زیست محیطی و کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و نیز فعالیت مشاوره مهندسی و مدیریتی، مطالعاتی، پژوهشی، آزمایشگاهی، نظارت و ارزیابی فنی (در غیر از صنعت‌ها و زمینه‌های کاری که شرکت دارای مجوز بازرسی از سوی سازمان ملی استاندارد می‌باشد). برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی و کاربردی و همکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور تحقیقات و پژوهشی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13406193
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس آقای میثم ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13406204
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مهدی جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای مصطفی صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای میثم ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029477
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام پروژه‌های مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی (در غیر از صنعت‌ها و زمینه‌های کاری که شرکت دارای مجوز بازرسی از سوی سازمان ملی استاندارد می‌باشد)، انجام آزمون و بازرسی فنی در زمینه معیارهای مصرف انرژی در صنایع و بازرسی کالا براساس استانداردهای ملی و بین المللی و استانداردهای مورد قبول سازمان ملی استاندارد ایران و اندازه گیری آلاینده‌های زیست محیطی و کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و نیز فعالیت مشاوره مهندسی و مدیریتی، مطالعاتی، پژوهشی، آزمایشگاهی، نظارت و ارزیابی فنی (در غیر از صنعت‌ها و زمینه‌های کاری که شرکت دارای مجوز بازرسی از سوی سازمان ملی استاندارد می‌باشد (. برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی و کاربردی و همکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور تحقیقات و پژوهشی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847849
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰۰ ریالی با نام از محل پرداخت نقدی طبق گواهی شماره شماره ۹۱ مورخ ۷/ ۲/ xxx۵ بانک ملت شعبه کندوان انقلاب افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12789714
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت: انجام پروژههای مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی (در غیر از صنعت‌ها و زمینه‌های کاری که شرکت دارای مجوز بازرسی از سوی سازمان ملی استاندارد میباشد)، انجام آزمون و بازرسی فنی در زمینه معیارهای مصرف انرژی در صنایع و بازرسی کالا براساس استانداردهای ملی و بین المللی و استانداردهای مورد قبول سازمان ملی استاندارد ایران و اندازه گیری آلاینده‌های زیست محیطی و کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و نیز فعالیت مشاوره مهندسی و مدیریتی، مطالعاتی، پژوهشی، آزمایشگاهی، نظارت و ارزیابی فنی (در غیر از صنعت‌ها و زمینه‌های کاری که شرکت دارای مجوز بازرسی از سوی سازمان ملی استاندارد می‌باشد) در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12504301
آگهی تغییرات شرکت بهينه سازان صنعت تاسيسات شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۴ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰۰ ریالی با نام از محل پرداخت نقدی سهامداران افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx۱ مورخ ۲۳/۰۶/۹۴ بانک ملت شعبه کندوان انقلاب پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12485962
آگهی تغییرات شرکت بهينه سازان صنعت تاسيسات شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای میثم ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای مهدی جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای مصطفی صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۷
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12485969
آگهی تغییرات شرکت بهينه سازان صنعت تاسيسات شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای میثم ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۷. به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12485973
آگهی تغییرات شرکت بهينه سازان صنعت تاسيسات شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره به سه نفر تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12295980
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرسی اصلی و خانم رؤیا رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12295991
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ به تصویب. رسید. آقای پژمان نظامی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم رویا رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260121
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۳۳۶۷۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای پژمان نظامی فر به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و خانم رؤیا رحمتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260137
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۳۳۶۷۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ریال منقسم به xxxسهم xxxxxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ مذکور تکمیل امضاء گردیده است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759508
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای یحیی متمنی شربیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیت مدیره ـ آقای میثم ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رییس هیت مدیره ـ آقای مصطفی صفری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ـ آقای مهدی جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محسن قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759514
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقای یحیی متمنی شربیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای میثم ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای مصطفی صفری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ ـ آقای مهدی جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای محسن قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759518
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضا هیات مدیره به "پنج نفر" تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: "انجام پروژه های مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی (در غیر از صنعت ها و زمینه های کاری که شرکت دارای مجوز بازرسی از سوی سازمان ملی استاندارد می باشد)، انجام آزمون و بازرسی فنی در زمینه معیارهای مصرف انرژی در صنایع و بازرسی کالا بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی و استانداردهای مورد قبول سازمان ملی استاندارد ایران و نیز فعالیت مشاوره مهندسی و مدیریتی، مطالعاتی، پژوهشی، آزمایشگاهی، نظارت و ارزیابی فنی (در غیر از صنعت ها و زمینه های کاری که شرکت دارای مجوز بازرسی از سوی سازمان ملی استاندارد می باشد) در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535398
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
پیرو آگهی شماره مورخ نشانی شرکت تهران جاده قدیم کرج سه راه شهریار بعداز سعیدآباد به طرف حسن آبادخالصه مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب مرکزرشد واحدهای فن آور کدپستی xxxxxxxxx۵ صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535400
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرسی اصلی و آقای محمد علی جلالی گلوسنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 920183
آگهی تغییر محل شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۸/۹۱ محل شرکت به شهریار جاده قدیم کرج سه راه شهریار بعد از سعیدآباد بطرف حسن آباد خالصه مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب مرکز رشد واحدهای فن آور کدپستی xxxxxxxxx۵ منتقل گردید. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10645153
آگهی تغییر محل شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۷/۸/۹۱ محل شرکت به شهریار جاده قدیم کرج سه‌راه شهریار بعد از سعیدآباد بطرف حسن‌آباد خالصه مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب مرکز رشد واحدهای فن‌آور کدپستی xxxxxxxxx۵ منتقل گردید. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 720491
آگهی تصمیمات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیساتسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱ و ۱۲ و ۱۳/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: شعبات شرکت بشرح ذیل تاسیس گردید: شهرستان ارومیه جاده المهدی بالاتر از کارخانه ترقی پلاک xxx۴ به کدپستی xxxxxxxxx۱ به مدیریت مهرداد آبار به کدملی xxxxxxxxx۴ و شهرستان قم شهرک زینالعابدین فاز ۳ فدک یک پلاک ۱۶ به کدپستی xxxxxxxxx۶ به مدیریت علی نصیری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شهرستان مشهد بلوار وکیلآباد بلوار دانشآموز ۹ پلاک xxx واحد ۳ شرقی به کدپستی xxxxxxxxx۶ به مدیریت احمد یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شعبه کرج فاز ۴ مهرشهر خیابان xxx پلاک ۴۸ واحد ۶ به کدپستی xxxxxxxxx۳ به مدیریت بیژن جمالی به کدملی xxxxxxxxx۵ تاسیس و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9712521
آگهی تصمیمات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۳۶۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۱ و ۱۲ و ۱۳/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: شعبات شرکت بشرح ذیل تاسیس گردید: شهرستان ارومیه جاده المهدی بالاتر از کارخانه ترقی پلاک xxx۴ به کدپستی xxxxxxxxx۱ به مدیریت مهرداد آبار به کدملی xxxxxxxxx۴ و شهرستان قم شهرک زین العابدین فاز ۳ فدک یک پلاک ۱۶ به کدپستی xxxxxxxxx۶ به مدیریت علی نصیری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شهرستان مشهد بلوار وکیل آباد بلوار دانش آموز ۹ پلاک xxx واحد ۳ شرقی به کدپستی xxxxxxxxx۶ به مدیریت احمد یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شعبه کرج فاز ۴ مهرشهر خیابان xxx پلاک ۴۸ واحد ۶ به کدپستی xxxxxxxxx۳ به مدیریت بیژن جمالی به کدملی xxxxxxxxx۵ تاسیس و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694766
آگهی افزایش سرمایه شرکت بهینه سازان صنعت تاسیساتسهامی خاص به شماره ثبت۲۳۳۶۷۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx سهم xxx/xxx ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۹۱ مورخ ۲۷/۴/۹۱ بانک ملت شعبه چهارراه کالج پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9848989
آگهی افزایش سرمایه شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۳۶۷۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۴/۹۱ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx سهم xxx/xxx ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۹۱ مورخ ۲۷/۴/۹۱ بانک ملت شعبه چهارراه کالج پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690454
آگهی تصمیمات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیساتسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۳۳۶۷۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید: زهرا متمنی شربیانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی جمالی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: یحیی متمنی شربیانی به کدملی xxxxxxxxx و میثم ریاحی به کدملی xxxxxxxxx و مصطفی صفری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: انجام پروژه های مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی بازرسی فنی در زمینه معیارهای مصرف انرژی در صنایع و بازرسی کالا بر اساس استانداردهای ملی بین المللی و استانداردهای مورد قبول سازمان ملی استاندارد ایران و نیز فعالیت مشاوره مهندسی و مدیریتی مطالعاتی پژوهشی آزمایشگاهی نظارت و ارزیابی فنی در نتیجه ماده اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ یحیی متمنی شربیانی به سمت رئیس هیئت مدیره، میثم ریاحی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مصطفی صفری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10774418
آگهی تصمیمات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۳۳۶۷۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید: زهرا متمنی‌شربیانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی جمالی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: یحیی متمنی‌شربیانی به کدملی xxxxxxxxx و میثم ریاحی به کدملی xxxxxxxxx و مصطفی صفری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: انجام پروژه‌های مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی بازرسی فنی در زمینه معیارهای مصرف انرژی در صنایع و بازرسی کالا بر اساس استانداردهای ملی بین‌المللی و استانداردهای مورد قبول سازمان ملی استاندارد ایران و نیز فعالیت مشاوره مهندسی و مدیریتی مطالعاتی پژوهشی آزمایشگاهی نظارت و ارزیابی فنی در نتیجه ماده اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ یحیی متمنی‌شربیانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، میثم ریاحی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مصطفی صفری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10763496
آگهی تصمیمات شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات سهامی‌خاص ثبت‌شده‌بشماره ۲۳۳۶۷۰ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۴۶۵۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۶/۸۹ و فوق‌العاده ۶/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۸۹ واصل گردید: مهدی جمالی به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و زهرا متمنی شربیانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: یحیی متمنی شربیانی به ش‌ملی xxxxxxxxx و مصطفی صفری به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ و میثم ریاحی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ محل شرکت به تهران میدان توحید خیابان توحید پائین‌تر از خیابان فرصت شیرازی پلاک ۳۷ طبقه اول (بالای نیم طبقه) واحد۳ کدپستی xxxxxxxxx۶ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. یحیی متمنی شربیانی به سمت رئیس هیئت مدیره و میثم ریاحی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی صفری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات