بین الملل ساختمان وصنعت ملی

شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102558524 ()
30
افراد
33
آگهی‌ها
214452
شماره ثبت
1382/10/14
تاریخ تأسیس

اشخاص بین الملل ساختمان وصنعت ملی

در این بخش تمامی اشخاصی که در بین الملل ساختمان وصنعت ملی دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
شهاب الدین عزیزی خادم
شهاب الدین عزیزی خادم
از 1390/11/16
خیراله خادمی
خیراله خادمی
از 1390/11/16
نائب ریئس هیئت مدیره مجید احمد پوربه شماره
نائب ریئس هیئت مدیره مجید احمد پوربه شماره
از 1390/11/16
اسفندیار برومند
اسفندیار برومند
از 1390/11/16
محمد بیگدلی
محمد بیگدلی
از 1390/11/16
پیمان فروزش
پیمان فروزش
عضو هییت مدیره از 1391/2/31
محسن پدرام
محسن پدرام
از 1392/2/2
هوشنگ بازوند
هوشنگ بازوند
رییس هییت مدیره از 1392/2/2
حسین فاضلی
حسین فاضلی
نایب رییس هییت مدیره از 1392/2/2
فرهاد عربلو
فرهاد عربلو
از 1390/3/4
میر حمید قریشی
میر حمید قریشی
نایب رییس هییت مدیره از 1390/3/4
سیاوش جروند
سیاوش جروند
از 1390/3/4
محمدشهاب سیدجلالی
محمدشهاب سیدجلالی
رییس هییت مدیره از 1390/3/4
فاطمه سلطانی
فاطمه سلطانی
عضو هییت مدیره از 1389/7/21
حمیدرضا کریمی
حمیدرضا کریمی
از 1389/7/21
رضا آتش
رضا آتش
بازرس علی‌البدل از 1390/2/28
میر حمید قریشی
میر حمید قریشی
نایب رییس هییت مدیره از 1390/8/9
مجتبی علیمیرزایی
مجتبی علیمیرزایی
بازرس علی‌البدل از 1393/3/3
محمد مدد
محمد مدد
از 1393/6/19
حسین عباسی نژاد
حسین عباسی نژاد
از 1393/6/19
حمید محمودی
حمید محمودی
از 1393/6/19
علی‌رضا قسیمی
علی‌رضا قسیمی
عضو هییت مدیره از 1394/11/11
سید محمود حسینی
سید محمود حسینی
از 1395/5/27
علی ملکی
علی ملکی
از 1395/5/27
اصغر دانشیان
اصغر دانشیان
از 1395/5/27
سلمان نوغانی
سلمان نوغانی
از 1395/9/20
صمد رشیدی جهان آباد
صمد رشیدی جهان آباد
از 1396/11/15
محمدکتابچی
محمدکتابچی
از 1397/9/21
یزدان احمدوند
یزدان احمدوند
از 1397/9/21
سلمان روحانی فر
سلمان روحانی فر
از 1397/9/21

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14715299
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید . سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14403860
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای محمدکتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و آقای یزدان احمدوند بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سلمان نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای صمد رشیدی جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سلمان روحانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند
اختیارات مدیر عامل با حق توکیل و واگذاری به شرح ذیل می باشد :
اجرای مصوبات هیئت‌مدیره و اتخاذ تدابیر لازم جهت انجام کلیه امور جاری شرکت.
نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، اعم از ادارات دولتی، مؤسسات و شرکتهای خصوصی.
تنظیم و پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و رویه‌های لازم برای شرکت.
پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران و تعیین مدیران آن.
نصب و عزل کلیه معاونین، مدیران، مأموران، کارکنان و نمایندگان شرکت در هیئت‌مدیره‌ها و مجامع سایر شرکتها، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، مرخصی ترفیع، تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و اعزام به مأموریت‌های داخل و خارج در چارچوب سازمان و آئین‌نامه‌های مصوب هیئت‌مدیره شرکت و عنداللزوم عقد قرارداد با کارشناسان، مشاورین و نیروی انسانی مورد نیاز.
اقدامات لازم به منظور آموزش ارتقاء سطح بهره‌وری نیروی انسانی.
تنظیم و پیشنهاد برنامه‌وبودجه شرکت.
پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز.
دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن.
تعهد، ظهر نویسی، قبولی و واخواست اوراق تجاری.
پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت، عقد هر گونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید، فروش، اجاره و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و همچنین عقد قرارداد با فروشندگان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و طراح با رعایت آئین‌نامه معاملات مصوب هیئت‌مدیره.
تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌ها و نهایتاً ارائه این گونه طرح ها به هیئت‌مدیره برای تصویب.
پیشنهاد تشکیل صندوق‌های مطالعاتی و یا شرکت در تشکل‌های سایر شرکتها و ارائه نتایج به‌عمل‌آمده به هیئت‌مدیره.
اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی و بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه‌ها در داخل یا خارج کشور و پرداخت حق عضویت آنها.
پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی).
تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خریدوفروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیئت‌مدیره. ۱۷-۶) تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری برای شرکت.
پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آنها.
پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض.
پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول یا غیر منقول به نفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن.
تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت.
طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هر گونه دعوی مدنی و جزایی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعوی مذکور، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد.
کلیه چکها و اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و اوراق مرتبط با امور جاری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14118345
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۶ بتصویب رسید. ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077541
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۲/۹۷ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14017637
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین عباسی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر دانشیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سلمان نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای صمد رشیدی جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازشرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند حق امضای کلیه چکها و اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و اوراق مرتبط با امور جاری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل با حق توکیل و واگذاری به شرح ذیل تفویض گردید: اجرای مصوبات هیئت مدیره و اتخاذ تدابیر لازم جهت انجام کلیه امور جاری شرکت نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، اعم از ادارات دولتی و مؤسسات و شرکتهای خصوص تنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌ها و رویه‌های لازم برای شرکت پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران و تعیین مدیران آن نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان و نمایندگان شرکت در هیئت مدیره‌ها و مجامع سایر شرکتها، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، مرخصی ترفیع، تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و اعزام به مأموریت‌های داخل و خارج در چارچوب سازمان و آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره شرکت و عنداللزوم عقد قرارداد با کارشناسان، مشاورین و نیروی انسانی مورد نیاز اقدامات لازم به منظور آموزش و ارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی تنظیم و پیشنهاد برنامه وبودجه شرکت پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن تعهد، ظهر نویسی، قبولی و واخواست اوراق تجاری پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت، عقد هر گونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خریدوفروش و اجاره و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و همچنین عقد قرارداد با فروشندگان و پیمانکاران و مهندسان مشاور و طراح با رعایت آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌ها و نهایتا ارائه این گونه طرح‌ها به هیئت مدیره برای تصویب پیشنهاد تشکیل صندوق‌های مطالعاتی و یا شرکت در تشکل‌های سایر شرکتها و ارائه نتایج به عمل آمده به هیئت مدیره اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی و بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه‌ها در داخل یا خارج کشور و پرداخت حق عضویت آنها پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خریدوفروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیئت مدیره تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری برای شرکت پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آنها پیشنهاد اخذ توثیق تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول یا غیرمنقول به نفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هر گونه دعوی مدنی و جزایی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعوی مذکور، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13989107
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای حقوقی هیئت مدیره شرکت بشرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه xxxxxxxxx۹۰ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت توسعه کشت و صنعت ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ ۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13522607
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای ۱ سال مالی تعیین شد. روزنامه اطاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461954
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۱ , xxx مورخه ۰۳/۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع حقوقی شرکت از «سهامی خاص» به «سهامی عام» تبدیل و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی، شماره ثبت: xxxxxx موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از: پیمانکاری، ساخت وساز، بازسازی، اداره و نگهداری، اصلاح و توسعه انواع پروژه‌ها و شرکت‌ها و انجام کلیه خدمات ساختمانی و مهندسی موردنیاز مؤسسات. سرمایه گذاری و مشارکت در انواع طرح‌ها و پروژه‌های ساختمانی و مهندسی، تولیدی و خدماتی و اداره آن‌ها. مشارکت و اجرا پروژه‌های انبوه سازی و مبادرت به خریدو فروش اموال غیرمنقول و ساختمانها بصورت مشاع و یا متری. اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ هرگونه مجوز بمنظور اجرای عملیات و فعالیت موضوع شرکت و بطور کلی انجام کلیه عملیات مجاز که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید می‌باشد. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور بمنظور اجرای عملیات و فعالیت موضوع اصلی شرکت. همچنین انتشار اوراق مشارکت و خرید و فروش کلیه اوراق بهادارو سهام شرکتهای داخلی وخارجی. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدامی شماره ۸۹ طبقه سوم جنوبی کدپستی: xxxxxxxxx۵ شرکت فاقد شعبه است. مدت شرکت:: نامحدود. سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxxxxxxxxxxx ریال تماما پرداخت گردیده. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت توسعه تجارت بین الملل ملی شمارۀ ثبت xxxxxx شناسۀ ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی اصغر دانشیان نام پدر مجتبی شماره شناسنامه ۳ کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شمارۀ ثبت xxx۸۴ شناسۀ ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی سید محمود حسینی نام پدر محمد علی شماره شناسنامه ۵۹ کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار شمارۀ ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی حسین عباسی نژاد نام پدر فتح اله xxx کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی ریسباف شماره ثبت xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی محمد مدد نام پدر محمد علی شماره شناسنامه xxx کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان شمارۀ ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی سلمان نوغانی نام پدر غلامرضا شماره شناسنامه xxx۲ کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی طبق ماده ۱۹ اساسنامه به شرح زیر است: شرایط حضور در مجامع ومشارکت در رأی گیری در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌توانند شخصا "، یاوکیل یا قائم قانونی اشخاص حقیقی، ونماینده یا نمایندگاان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یانمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رٲی خواهد_داشت. تبصره: درصورت نقل وانتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع راخواهد داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل وانتقال وسپرده، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: طبق مواد ۵۱، ۵۲، ۵۳ اساسنامه بشرح زیر است: ماده ۵۱ اندوخته قانونی و اختیاری: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره وتصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. ماده ۵۲ موارد اختیاری انحلال شرکت: مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره میتواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل وعواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته وبا اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. مادۂ ۵۳ تصفیه: هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیۀ امور آن با متابعت از قوانین و مقرارات مربوطه به عمل خواهد_آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: مبلغ xxxxxx میلیون ریال مبلغ دیون توسط اشخاص ثالث تضمین نشده_است. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13220878
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره حسین عباسی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره اصغر دانشیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت بین الملل ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محمد مدد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره سلمان نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اوراق بهادار و. قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و اوراق مرتبط با امور جاری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082737
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل می‌باشد: اجرای مصوبات هیئت مدیره و اتخاذ تدابیر لازم جهت انجام کلیه امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، اعم از ادارات دولتی و مؤسسات و شرکتهای خصوصی. تنظیم و پیشنهاد آیین نامه‌ها و رویه‌های لازم برای شرکت. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران و تعیین مدیران آن. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان و نمایندگان شرکت در هیئت مدیره‌ها و مجامع سایر شرکتها، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، مرخصی ترفیع، تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و اعزام به مأموریتهای داخل و خارج در چارچوب چارت سازمانی و آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره شرکت و عندالزوم عقد قرارداد با کارشناسان، مشاورین و نیروی انسانی مورد نیاز. اعمال اقدامات لازم بمنظور آموزش و ارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی. تنظیم و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. پیشنهاد افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت، عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و اجاره و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و همچنین عقد قرارداد با فروشندگان و پیمانکاران و مهندسان مشاور و طراح با رعایت آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌ها و نهایتا ارائه این گونه طرح‌ها به هیئت مدیره برای تصویب. پیشنهاد تشکیل صندوق‌های مطالعاتی و یا شرکت در تشکل‌های سایر شرکتها و ارائه نتایج بعمل آمده به هیئت مدیره. اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی و بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه‌ها در داخل یا خارج کشور و پرداخت حق عضویت آنها. پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و فروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیئت مدیره. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری برای شرکت. پیشنهاد به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آنها. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول یا غیرمنقول به نفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی مدنی و جزایی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054342
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمود حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین عباسی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اصغر دانشیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد مدد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و علی ملکی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به عنوان اعضای هیئت مدیره برای ما بقی مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها و اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و اوراق مرتبط با امور جاری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980480
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت ملی ریسباف با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای ۱ سال مالی تعیین شد. روزنامه اطاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12671906
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا قسیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه چکها و اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و اوراق مرتبط به امور جاری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12170527
آگهی تغییرات شرکت بين الملل ساختمان وصنعت ملي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضا حقوقی هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شماره ملیxxxxxxxxx۹۰ -شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ - شرکت ملی شیمی کشاورز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ - شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ - شرکت ملی ریسباف به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ - موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی علی میرزائی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند.ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الا نتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12204527
آگهی تغییرات شرکت بين الملل ساختمان وصنعت ملي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:هوشنگ بازوند به شماره کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شماره ملیxxxxxxxxx۹۰به سمت ریئس هیئت مدیره حسین عباسی نژاد به شماره کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نائب ریئس هیئت مدیره مجید احمد پوربه شماره کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت ملی شیمی کشاورز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره حمید محمودی به شماره کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره محمد مدد به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت ملی ریسباف به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضا کلیه چکها و اوراق و بهادار و قراردادها و اسناد تعهد آور تعهد آور با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات نامه های اداری و اوراق مرتبط با امور جاری به شرح پیوست با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12307254
آگهی تغییرات شرکت بين الملل ساختمان وصنعت ملي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ماده ۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: انتقال مرکز اصلی شرکت به هرشهر دیگر درداخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد،لیکن تعیین وتغییر نشانی مرکز اصلی شرکت درهمان شهر بنابه تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. محل شرکت به آدرس تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدامی پلاک ۸۹ طبقه سوم جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12273392
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۱۴۴۵۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۳ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539418
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ بازوند به شماره کد ملی ۲ـ xxxxxx ـ xxx به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای حسین فاضلی به شماره کد ملی ۰ ـ xxxxxx ـ xxx به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای مجید احمدپور به شماره کد ملی ۸ ـ xxxxxx ـ xxx به نمایندگی از طرف شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای محسن پدرام به شماره کد ملی ۱ـxxxxxxـxxx به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد مدد به شماره کد ملی ۱ـxxxxxxـxxx به جای پیمان فروزش به نمایندگی از طرف شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت عضو موظف هیت مدیره برای باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه چکها و اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و اوراق مرتبط با امور جاری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134712
آگهی تغییرات شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ بازوند به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین فاضلی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید احمدپور به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محسن پدرام به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و آقای پیمان فروزش به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت اعضا هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۱/۹۲ انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه به تصویب رسید. حق امضا کلیه چکها و اوراق بهادار و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729399
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساختمان و صنعت ملیسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: پیمان فروزش به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شد و بنابراین خیراله خادمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید احمدپور به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهاب الدین عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9676862
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساختمان و صنعت ملی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: پیمان فروزش به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شد و بنابراین خیراله خادمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مجید احمدپور به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شهاب‌الدین عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 631944
آگهی تصمیمات شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11594842
آگهی تصمیمات شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 572520
آگهی تصمیمات شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی محمد بیگدلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی شهاب الدین عزیزی خادم به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی مجید احمدپور به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی اسفندیار برومند به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی خیراله خادمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۲/۹۱ خیراله خادمی بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید احمدپور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهاب الدین عزیزی خادم بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات اداری و اوراق مرتبط با امور جاری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را در ۲۲ بند به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11159923
آگهی تصمیمات شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی محمد بیگدلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی شهاب‌الدین عزیزی‌خادم به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی مجید احمدپور به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت ملی ریسباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی اسفندیار برومند به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی خیراله خادمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۲/۹۱ خیراله خادمی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مجید احمدپور بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شهاب‌الدین عزیزی‌خادم بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری و اوراق مرتبط با امور جاری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود را در ۲۲ بند به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11337932
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساختمان و صنعت ملی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۸/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمد بیگدلی به کدملی xxxxxxxxx۷ بجای فرهاد عربلو به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و محمدشهاب سیدجلالی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و میر حمید قریشی به کدملی xxxxxxxxx بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و اسفندیار برومند به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11485327
آگهی افزایش سرمایه شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۱/۷/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۶/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است و مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۱ ریال به موجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۹/۶/۹۰ بانک ملی شعبه جهان کودک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۹/۷/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10165577
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساختمان و صنعت ملی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۴۴۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: فرهاد عربلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ به جای حمیدرضا کریمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید در نتیجه محمدشهاب سیدجلالی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و میرحمید قریشی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسفندیار برومند به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سیاوش جروند به کد ملی xxxxxxxxx۸ و فرهاد عربلو به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11288707
آگهی تصمیمات شرکت بین‌الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۲/۹۰ شرکت مزبور‌که در تاریخ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به کدملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و رضا آتش به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11037110
آگهی تغییرات شرکت بین‌الملل ساختمان و صنعت ملی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۷/xxx۹ حمیدرضا کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به جای فاطمه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. محمد شهاب سیدجلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و میرحمید قریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل و اسفندیار برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سیاوش جروند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9555655
آگهی تصمیمات شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۴۴۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به سمت بازرس اصلی و رضا آتش به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11066471
آگهی تصمیمات شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۸۸ محمدشهاب سیدجلالی به نمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز به سمت رئیس هیئت‌مدیره و میرحمید قریشی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌دار به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل و اسفندیار برومند به نمایندگی از شرکت ملی ریسباف به سمت مدیرعامل و فاطمه سلطانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران و سیاوش جروند به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان در هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و کلیه چکها و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری و اوراق مرتبط با امور جاری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11671888
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساختمان و صنعت ملی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۴۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۷/۸۸ محمدشهاب جلالی به سمت رئیس هیئت‌‌مدیره و میرحمید قریشی به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و قائم ‌مقام مدیرعامل و اسفندیار برومند به سمت مدیرعامل و سیاوش جروند و فاطمه سلطانی به سمت اعضای هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء‌ دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات