داده گستر عصر نوین

شرکت داده گستر عصر نوین (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102541065 (فعال)
16
افراد
53
آگهی‌ها
7925
شماره ثبت
1382/9/10
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1396/11/11 انقضا 1398/11/1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14771729
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ و مجوز به شماره xxx۶۰,xxx مورخ ۲۶/۰۵/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر و ماده دو اساسنامه اصلاح گردید: «موضوع اصلی: ارائه خدمات انتقال داده ها و خدمات جانبی آن و فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات، ارائه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری و سایر خدمات کامپیوتری و مخابراتی و فعالیت های خدماتی و پشتیبانی پیمانکاری در زمینه موضوع فعالیت شرکت و انجام کلیه فعالیت های کامپیوتری و مخابراتی در زمینه نصب، طراحی فنی، نگهداری و پشتیبانی مراکز کم ظرفیت و پرظرفیت و فعالیت های مرتبط با فن آوری اطلاعات (آی تی) و انفورماتیک و انجام کلیه امور انفورماتیکی شامل طراحی و تولید، ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای و فعالیت در زمینه سیستم های ویژه رایانه ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت های هوشمند و مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و مخابراتی و همچنین اجرای پروژه های انفورماتیکی و مخابراتی و فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و مخابراتی و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت و اینترانت و ارائه خدمات پشتیبانی و تجهیزات سخت افزاری رایانه ای و مخابراتی، ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری و آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت، ارائه خدمات پخش تعاملی برنامه های صوتی و ویدئویی مبتنی بر پروتکل اینترنت بر بستر باند پهن و ابر داده ها. موضوع فرعی: خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه تجهیزات رایانه ای و مخابراتی و دستگاه های جانبی و قطعات و ملزومات آن ها و به طور کلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از بانک های داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری، سرمایه گذاری و مشارکت با سایر شرکت ها و خرید سهام شرکت ها اعم از تولیدی، خدماتی و بازرگانی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و ایجاد شعبه در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت و فعالیت در زمینه امنیت شبکه و شبکه های مخابراتی و واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای خارجی و ارائه خدمات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به کلیه شرکت های فعال.» ـ با تصویب مجمع به ذیل ماده ۵۱ اساسنامه تبصره ای به شرح ذیل اضافه گردید: تبصره: «هر ساله ۴۰ درصد از سود سالانه قابل تقسیم (هر بار تا سقف ۱۰ درصد از سرمایه ثبتی شرکت)، به حساب "اندوخته احتیاطی سرمایه ای" منظور می شود. این عمل تا زمانی که " اندوخته احتیاطی سرمایه ای" منظور می شود. این عمل تا زمانی که " اندوخته احتیاطی سرمایه ای" به میزان ۵۰ درصد از سرمایه ثبتی شرکت برسد، الزامی می باشد و در صورت وجود مازاد اندوخته احتیاطی سرمایه ای نسبت به ۵۰ درصد سرمایه ثبتی شرکت، مبلغ فوق قابل تقسیم میان صاحبان سهام و در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار قابل انتقال به حساب سرمایه خواهد بود.»
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14771742
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه، حساب سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ را تصویب نمود. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا با شماره ثبت xxx۵۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با شماره ثبتxxx۷ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. ـ
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14562151
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شعبه شرکت در استان کرمانشاه به شهرستان کرمانشاه ، بخش مرکزی ، شهر کرمانشاه ، ۲۲ بهمن ، خیابان پایدار ، بلوار سی متری اول ، طبقه سوم ، واحد ۶ به کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186426
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ را تصویب نمود. ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا با شماره ثبت xxx۵۵وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با شماره ثبتxxx۷ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13520811
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۱ , xxx مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شخصیت حقوقی شرکت از (سهامی خاص) به (سهامی عام) تبدیل و اساسنامه جدیدشرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره و اعلامیه تبدیل مجمع پس از بررسی‌های لازم و استماع گزارش هیئت مدیره مورد تصویب قرارگرفت و ذیل صفحات اساسنامه به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسید. اعلامیه تبدیل شرکت از (سهامی خاص) به (سهامی عام) که به امضای صاحبان امضای مجاز شرکت رسید به شرح ذیل می‌باشد: ۱) نام وشماره ثبت شرکت: شرکت داده گستر عصرنوین ثبت شده به شماره xxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان گلستان شهر گرگان و دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع شرکت عبارت است از: الف موضوع اصلی: ارایه خدمات انتقال داده‌ها و خدمات جانبی آن و فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات، ارائه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری و سایر خدمات کامپیوتری و مخابراتی و فعالیت‌های خدماتی و پشتیبانی پیمانکاری کلیه فعالیت‌های کامپیوتری و مخابراتی در زمینه نصب، طراحی فنی، نگهداری و پشتیبانی مراکز کم ظرفیت و پر ظرفیت و فعالیت‌های مرتبط با فن آوری اطلاعات (آی تی) و انفورماتیک و انجام کلیه امور انفورماتیکی شامل طراحی و تولید و ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای اعم از سفارش مشتری و بسته‌های نرم افزاری و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای و فعالیت در زمینه سیستم‌های ویژه رایانه‌ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت‌های هوشمند و مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه‌های انفورماتیکی و مخابراتی و همچنین اجرای پروژه‌های انفورماتیکی ومخابراتی و فعالیت در زمینه شبکه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و شبکه‌های رایانه‌ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت واینترانت و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه‌ای و مخابراتی وارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری و آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت و ارائه خدمات بخش تعاملی برنامه‌های صوتی و ویدئویی مبتنی بر پروتکل اینترنت بر بستر باند پهن و ابر داده‌ها ب) موضوع فرعی: خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه تجهیزات رایانه‌ای ومخابراتی و دستگاه‌های جانبی و قطعات و ملزومات انها و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از بانکهای داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری، سرمایه گذاری و مشارکت باسایر شرکتها و خرید سهام شرکتها اعم از تولیدی، خدماتی و بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و ایجاد شعب در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت و حمل و نقل درون شهری مسافر و کالا توسط خودرو و پیک موتوری در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت: استان گلستان شهرگرگان خیابان ولی عصر نبش عدالت ۳۴ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۵ دفتر تهران: تهران خیابان پاسداران خیابان ناطق نوری نبش کوچه رفیق دوست پلاک ۳۹ کدپستی xxxxxxxxx۵ ۴) مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود ۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال (به حروف: چهارهزار میلیارد ریال) می‌باشد که تماما توسط سهامداران پرداخت گردیده است. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷) هویت کامل رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: سید ایمان میری فرزند سید علیرضا بشماره شناسنامه xxx و کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و شادی میری فرزند سید علیرضا بشماره شناسنامه xxx وکد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره و مهدی جامی فرزند احمد بشماره شناسنامه xxx۴ وکدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره وداود هادی فر فرزند محمدعلی باشماره شناسنامه xxx۰ و کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و سید نوید میر مطهری فرزند سیدمحمد بشماره شناسنامه xxx و کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و سید علیرضا میری فرزند سیدحسین بشماره شناسنامه ۷۸ وکدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره و سمیراء آشوری فرزند قاسمعلی و بشماره شناسنامه xxx۷ و کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره ۸) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام و مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌توانند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد_داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد_داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: الف) تقسیم سود: با رعایت قانون تجارت و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار سود قابل تقسیم به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم و پرداخت خواهد_شد. ب) اندوخته قانونی و اختیاری: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. ج) موارد اختیاری انحلال شرکت: مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضاء هیئت مدیره به استناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود و تصمیم گیری درخصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضورحداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. د) تصفیه: هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: براساس آخرین ترازنامه و صورت‌های مالی حسابرسی شده مربوط به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ جمع دیون شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال است که شامل بدهی‌های جاری به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال و بدهی‌های غیرجاری به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد. همچنین شرکت دارای بدهی‌های احتمالی برابر با xxx/xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال است که تماما مربوط به اسنادتضمینی موضوع حساب‌های انتظامی بوده و در سرفصل بدهی‌های احتمالی افشا شده_است. ۱۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد. اساسنامه شرکت و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول وآخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در مرجع ثبت شرکت‌ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13494508
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باستناد تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/xxx۶ به هیئت مدیره و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/xxx۶، سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۴ سهم بانام xxx۰ ریالی از طریق مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت. در نتیجه ماده ۵ اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13434312
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان مربوط به سال مالی منتهی به اسفند xxx۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های قانونی انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13417855
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شادی میری با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره وسید ایمان میری با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهدی جامی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و داود هادی فر با کد ملی xxxxxxxxx۹ و سید نوید میر مطهری با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و سید علیرضا میری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سمیراء آشوری به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گریدند. همچنین هیئت مدیره مقرر نمود امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء ۲ دو نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13417858
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید ایمان میری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم شادی میری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای داود هادی فر به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ و آقای سید نوید میر مطهری به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای سید علیرضا میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم سمیراء آشوری به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - روزنامه آفرینش به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های قانونی انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13417862
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پس از قرائت دستور جلسه مجمع باتفاق آراء و باستناد ماده xxx لایحه اصلاح قانون تجارت به هیئت مدیره اختیار داد که ظرف مدت ۳ سال سرمایه شرکت را یک بار و یا به دفعات تا مبلغ ۱۲. xxx. xxx. xxx. xxx دوازده هزار میلیارد ریال به هر یک از طرق و از هر یک از محل‌های پیش بینی شده در ماده xxx لایحه اصلاح قانون تجارت افزایش دهد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13361386
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
آگهی اصلاحی جلسه هیات مدیره شرکت داده گستر عصر نوین سهامی خاص ثبت شده به شماره xxx۵ با حضور کلیه اعضاء در تاریخ ۲۵/۱۲/xxx۵ ساعت ۸ صبح در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. الف: با توجه به اینگه آگهی ثبتی صادر شده مربوط به صورتجلسه هیئت مدیره به تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۵ همراه با ایراداتی بوده_است، پس از بحث و بررسی، هیئت مدیره تصمیم به درخواست آگهی اصلاحی به شرح ذیل نمودند: " آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علیرضا میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید ایمان میری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای داود هادی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سید نوید میر مطهری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و خانم شادی میری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره و خانم سمیراء آشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت باقی مانده تا تاریخ ۱۰/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء مشترک نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13357384
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علیرضا میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ را بسمت رئیس هیئت مدیره وعضو اصلی و آقای مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ را بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وعضو اصلی وآقای سید ایمان میری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی و آقای داود هادی فر به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سید نوید میر مطهری به کد ملی xxxxxxxxx۷ را به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خانم شادی میری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و خانم سمیراء آشوری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت باقی مانده تا تاریخ ۱۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13340276
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ ۲. xxx. xxx. xxx. xxx منقسم به ۲. xxx. xxx. xxx سهم xxx۰ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13337853
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۵ وصورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با تصویب تصمیم مجمع مبنی بر تبدیل کلیه سهام بی نام سهامداران به سهام با نام، ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx. xxx. xxx سهم xxx۰ ریالی بانام است که تماما پرداخت گردیده است. لذا هیات مدیره تحقق تبدیل صد در صد سهام بی نام شرکت به سهام بانام و ابطال سهام بی نام قبلی و تسلیم سهام با نام جدید به سهامداران را تایید نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13337856
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۲۳: شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از (۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل) که بوسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند اداره خواهد_شد، مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می‌باشند و انتخاب مجدد مدیران نیز بلامانع است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13337859
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علیرضا میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وخانم سمیراء آشوری باکدملی xxxxxxxxx۶ و خانم شادی میری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء علی البدل هیات مدیره وآقای سید ایمان میری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قرارداد‌ها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13337861
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید ایمان میری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سید علیرضا میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و داود هادی فر به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ و سید نوید میر مطهری به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم شادی میری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم سمیراء آشوری به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13314204
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت که: ارائه خدمات انتقال داده‌ها و خدمات جانبی آن و فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات، ارائه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری و سایر خدمات کامپیوتری و مخابراتی و فعالیت‌های خدماتی و پشتیبانی پیمانکاری کلیه فعالیت‌های کامپیوتری و مخابراتی در زمینه نصب، طراحی فنی، نگهداری و پشتیبانی مراکز کم ظرفیت و پر ظرفیت و فعالیت‌های مرتبط با فن آوری اطلاعات (آی تی) و انفورماتیک و انجام کلیه امور انفورماتیکی شامل طراحی وتولید وارائه وپشتیبانی نرم افزار‌های رایانه‌ای اعم از سفارش مشتری وبسته‌های نرم افزاری و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای و فعالیت در زمینه سیستم‌های ویژه رایانه‌ای نظیر اتوماسیون صنعتی وکارتهای هوشمند و مشاوره ونظارت بر اجرای پروژه‌های انفورماتیکی و مخابراتی وهمچنین اجرای پروژه‌های انفورماتیکی و مخابراتی و فعالیت در زمینه شبکه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و شبکه‌های رایانه‌ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت و اینترانت وارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه‌ای و مخابراتی و ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری وآموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت وارائه خدمات بخش تعاملی برنامه‌های صوتی و ویدئویی مبتنی بر پروتکل اینترنت بربستر باند پهن و ابر داده‌ها، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی و دستگاههای جانبی و قطعات وملزومات آنها و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی واخذ وام وتسهیلات واعتبارات از بانکهای داخلی و خارجی وموسسات مالی واعتباری، سرمایه گذاری و مشارکت با سایر شرکتها و خرید سهام شرکتها اعم از تولیدی، خدماتی و بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی و شرکت در نمایشگاههای داخلی وخارجی و اخذ واعطای نمایندگی داخلی و خارجی وایجاد شعب در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت است موضوع: (حمل و نقل درون شهری کالا توسط خودرو و پیک موتوری) نیز الحاق گردید. در کلیه موارد در صورت لزوم پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت فوق به منزله صدورپروانه فعالیت نمی‌باشد). ماده مربوطه در اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13166020
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در استان کهگیلویه و بویر احمد به آدرس: استان کهگیلویه و بویر احمد، یاسوج، میدان شهدا (فلکه ساعت)، خیابان سردار جنگل جنوبی، روبروی مدیریت شعب بانک سپه، ساختمان سردارجنگل، طبقه سوم، واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۴ تاسیس گردید و آقای مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر این شعبه انتخاب گردید و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13101649
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شعبه داخلی شرکت در استان مرکزی، از آدرس قبلی: استان مرکزی، شهرستان اراک - خیابان شهید بهشتی - پشت مسجد حاج آقا صابر مجتمع جالینوس - طبقه دوم واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۵ به آدرس جدید: استان مرکزی، اراک، خیابان شهید بهشتی، کوچه حاج آقا صابر، کوچه ساسان، مجتمع جالینوس، طبقه نهم، واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت. ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. آقای مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر شعبه اراک انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12994124
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس (جدید) شعبه: استان اردبیل، بزرگراه شهدا، بین چهار راه حافظ و ایستگاه سرعین، نبش کوچه شهید چمران (۱۷ شهریور)، پلاک ۱، طبقه چهارم، واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. آقای مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر شعبه داخلی اردبیل انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989431
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس (جدید) شعبه: استان البرز، کرج، میدان آزادگان، خیابان شهیدمطهری، جنب پارک لادن، ساختمان تکسا، طبقه‌ی دوم، واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و آقای مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر شعبه داخلی کرج انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989453
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس (جدید) شعبه: استان خراسان رضوی، مشهد، خیابان استقلال، بین چهار راه میلاد و استقلال ۳، روبروی قنادی نورالقائم، پلاک ۴۰، طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. آقای مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر شعبه داخلی مشهد انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989476
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید ایمان میری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم شادی میری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید علیرضا میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره - اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989483
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیات مدیره عبارتند از: آقای سید ایمان میری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سید علیرضا میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وخانم شادی میری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال انتخاب شدند. - موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت xxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سید علی اکبر موسوی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962874
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آدرس شعبه داخلی (جدید): استان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه، چهارراه نوبهار، به سمت میدان ۱۷ شهریور، ساختمان آرین، طبقه ۳، واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و آقای مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر شعبه داخلی کرمانشاه انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962888
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آدرس شعبه داخلی (جدید): استان یزد، شهرستان یزد، بلوار پروفسور حسابی، بعد از میدان نعلاسبی، ساختمان نگین، طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و آقای مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر شعبه یزد انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962898
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آدرس شعبه داخلی (جدید): استان کرمان، شهرستان کرمان، میدان کوثر، حدفاصل هزار و یک شب و آزادگان، ساختمان هانا، طبقه سوم، واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و آقای مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر شعبه داخلی کرمان انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962906
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آدرس شعبه داخلی (جدید): استان لرستان، شهرستان بروجرد، میدان شهدا، ابتدای خیابان کاشانی، نبش بانک صادرات، طبقه فوقانی فروشگاه لالوند کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردیدو آقای مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر شعبه داخلی بروجرد انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765849
آگهی تغییرات شرکت داده گسترعصرنوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شعبه از آدرس استان گیلان، شهرستان رشت خ گلسار - تقاطع باستانی شعار - ساختمان ایرانیان - طبقه پنجم - واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ به آدرس (جدید): استان گیلان، شهرستان رشت، گلسار، ساختمان کاوه، طبقه ۴، واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۷ انتقال یافت و آقای مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر شعبه داخلی رشت انتخاب گردید. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765859
آگهی تغییرات شرکت داده گسترعصرنوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل این شعبه از آدرس استان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه، چهار راه نوبهار، به سمت میدان ۱۷ شهریور، ساختمان آرین، طبقه ۳، واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ به آدرس (جدید): استان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه، میدان آیت اله کاشانی، مجتمع تجاری اداری ارگ، طبقه دهم، واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و آقای مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر شعبه داخلی کرمانشاه انتخاب گردید. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765866
آگهی تغییرات شرکت داده گسترعصرنوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شعبه شرکت در استان بوشهر، شهرستان بندر بوشهر، میدان امام خمینی، ابتدای بلوار مطهری، جنب پمپ بنزین، شرکت‌های وب کدپستی xxxxxxxxx۴ تاسیس گردید و آقای مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر این شعبه انتخاب گردید و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765873
آگهی تغییرات شرکت داده گسترعصرنوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شعبه شرکت در استان ایلام، شهرستان ایلام، ابتدای خیابان خرمشهر، کوچه ورعی، طبقه ۲، دفتر تعاملی سروش کدپستی xxxxxxxxx۶ تاسیس گردید و آقای مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر این شعبه انتخاب گردید و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765895
آگهی تغییرات شرکت داده گسترعصرنوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شعبه شرکت در استان خوزستان، شهرستان اهواز، امانیه، خیابان فاطمی، روبروی فرماندهی انتظامی، خیابان جندی شاپور، پلاک ۲۸ کدپستی xxxxxxxxx۴ تاسیس گردید و آقای مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر این شعبه انتخاب گردید و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765903
آگهی تغییرات شرکت داده گسترعصرنوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شعبه شرکت در استان اردبیل، شهرستان اردبیل، خیابان حافظ، شهرک رضوان، پشت مرکز مخابراتی حافظ، پلاک xxx۵، شرکت سروش رایانه کدپستی xxxxxxxxx۳ تاسیس گردید و آقای مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر این شعبه انتخاب گردید و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765927
آگهی تغییرات شرکت داده گسترعصرنوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شعبه شرکت در استان کردستان، شهرستان سنندج، انتهای خیابان جام جم، روبروی صدا و سیمای کردستان کدپستی xxxxxxxxx۱ تاسیس گردید و آقای مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر این شعبه انتخاب گردید و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765931
آگهی تغییرات شرکت داده گسترعصرنوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شعبه شرکت در استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه، چهار راه مخابرات، کوی برج جواهر، پشت مخابرات، نبش کوی دانش ۲، مجتمع‌های وب کدپستی xxxxxxxxx۹ تاسیس گردید و آقای مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر این شعبه انتخاب گردید و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765961
آگهی تغییرات شرکت داده گسترعصرنوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شعبه شرکت در استان یزد، شهرستان یزد، محله پاسداران، خیابان معراج ۱۸، نبش کوی محراب کدپستی xxxxxxxxx۸ تاسیس گردید و آقای مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر این شعبه انتخاب گردید و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732757
آگهی تغییرات شرکت داده گسترعصرنوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت xxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی اکبر موسوی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. * روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. * ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت و ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717650
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه ارتباطات رایان تدبیر در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: تأمین تجهیرات و ایجاد شبکه‌های مخابراتی و انتقال داده‌ها از طریق انواع فناوری‌ها و بسترهای ارتباطی و ایجاد ارتباط با شبکه‌های مخابراتی و اطلاع رسانی داخلی و بین المللی، صادرات و واردات مرتبط با موضوع شرکت و ارائه انواع خدمات ارتباطی و خدمات مشاوره و طراحی سیستم‌های شبکه‌های کامپیوتری و مخابراتی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، گاندی، خیابان چهاردهم، گاندی جنوبی، پلاک ۷۴، طبقه ۳ کدپ xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴/xxx۲ مورخ ۱۹/۱۱/۹۴ نزد بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت داده گستر عصر نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای سید ایمان میری کدم xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت آریا رسانه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای محمد حسن شانه ساززاده کدم xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پارسان لین ارتباطات به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ با نمایندگی آقای عبداله فاتح کدم xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای محمدرضا کریمی بدرآبادی کدم xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت انتقال داده‌های آسیاتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای محمدعلی یوسفی زاده کدم xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علی جهانگیری کدم xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقایان علی دوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12393257
آگهی تغییرات شرکت داده گسترعصرنوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با عنایت به تغییر آدرس برخی از شعب و نظربه ضرورت تاسیس شعب جدیدشرکت درمراکزبرخی استانها به اتفاق آرا آدرس برخی از شعب تغییر و شعب جدیدشرکت بامدیریت آقای مهدی جامی به شرح ذیل تصویب وتاسیس شد: ـ در استان البرز شهرستان کرج آدرس شعبه به آزادگان ـ ابتدای بلوار بسیج(۴۵متری کاج) ـ نرسیده به جهاد دانشگاهی پلاکxxx ـ ساختمان بهار نارنج طبقه۵ واحد۱۹کد پستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت. ـ دراستان آذربایجان شرقی تبریز آدرس شعبه به چهارراه آبرسان ـ بین چهارراه رضا نژاد و چهارراه منصور ـ برج آیفر ـ طبقه دوم ـ واحد ۴کد پستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت. ـ در استان سمنان ـ شهرستان سمنان آدرس شعبه به خیابان باغ فردوس، نرسیده به میدان مشاهیر، ساختمان طاها، طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت. ـ در استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه آدرس شعبه به چهارراه نوبهار، به سمت میدان ۱۷ شهریور، ساختمان آرین، طبقه ۳، واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت. ـ در استان گیلان شهرستان رشت آدرس شعبه به گلسار ـ تقاطع باستانی شعار ـ ساختمان ایرانیان ـ طبقه پنجم ـ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت. ـ دراستان فارس شهرستان شیرازآدرس شعبه به خیابان قصر الدشت ـ حد فاصل عفیف آباد و ولیعصر ـ ساختمان خشکبار تفرشی ـ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت. ـ دراستان اصفهان شهرستان اصفهان آدرس شعبه به خیابان حکیم نظامی ـ خیابان مهرداد ـ پلاک ۳۹کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. ـ شعبه جدید در استان سیستان و بلوچستان شهرستان زاهدان خیابان دانشگاه ـ بین دانشگاه۱۳ و ۱۵ ـ ساختمان دریای جنوب ـ طبقه ۳ کد پستی xxxxxxxxx۶ تاسیس شد. ـ شعبه جدید در استان هرمزگان شهرستان بندرعباس ـ بلوار امام خمینی ـ روبروی پمپ بنزین شهر نمایش ـ ساختمان بیمه آتیه سازان حافظ ـ طبقه ششم کد پستی xxxxxxxxx۶ تاسیس شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12298285
آگهی تغییرات شرکت داده گسترعصرنوین شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۷۹۲۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پیروآگهی تصمیمات شرکت داده گسترعصرنوین صادره از اداره ثبت گرگان منتشره در شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx (نظربه ضرورت تاسیس شعب جدید شرکت درمراکز برخی استانها به اتفاق آراشعب جدید شرکت بامدیریت آقای مهدی جامی تصویب وتاسیس شد) صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12240767
آگهی تغییرات شرکت داده گسترعصرنوین شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۹۲۵ وشناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : استان البرز شرستان کرج ـ میدان آزادگان ـ خیابان بخشداری ـ خیابان داروخانه مریم ـ پلاک ۳۹کد پستی xxxxxxxxx۹ ـ استان چهارمحال و بختیاری شهرستان شهرکرد خیابان ۱۲ محرم ـ روبروی مجتمع امام صادق ـ مجتمع پزشکی نور ـ طبقه چهارم کد پستی xxxxxxxxx۹ ـ استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند خیابان معلم ـ تقاطع پانزده خرداد ـ طبقه فوقانی هایپر مارکت ولیعصر(عج) کدپستی xxxxxxxxx۸ ـ استان خراسان شمالی شهرستان بجنورد خیابان شریعتی شمالی ـ شریعتی ۲۱ ( کوچه شوق ) ـ مجتمع پزشکی آرمان ـ طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۹ ـ استان کرمان شهرستان کرمان بلوار فردوسی ـ نبش کوچه ۷ ـ ساختمان زرین ـ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۹ ـ استان مرکزی شهرستان اراک خیابان شهید بهشتی ـ پشت مسجد حاج آقا صابر ـ مجتمع جالینوس ـ طبقه دوم واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۵ ـ استان همدان شهرستان همدان خیابان آرامگاه بوعلی ـ خیابان پاستور ـ برج پاستور ـ طبقه ۶ ـ واحد ۹ کد پستی xxxxxxxxx۸
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12100848
آگهی تغییرات شرکت داده گسترعصرنوین شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۶۸ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای هانی قنبری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل بارعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت برای یکسال مالی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12037256
آگهی تغییرات شرکت داده گسترعصرنوین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نظر به ضرورت تاسیس شعب جدیدشرکت درمراکزبرخی استانها به اتفاق آرا شعب جدیدشرکت با مدیریت آقای مهدی جامی به شرح ذیل تصویب وتاسیس شد: ـ شعبه شرکت دراستان آذربایجان شرقی به نشانی تبریزنصف راه میدان جهاداول ـ کوی فیروز ـ کوی مخابرات ـ پلاک ۱۷کدپستی: xxxxxxxxx۴ ـ شعبه شرکت دراستان خراسان رضوی به نشانی مشهدچهارراه آزادشهر ـ بلوارمعلم ـ بین معلم ۱۲ و ۱۴ ـ پلاک xxx کدپستی: xxxxxxxxx۴ ـ شعبه شرکت دراستان زنجان به نشانی زنجان جنب میدان رسل ـ پشت بانک پارسیان ـ هشت متری قزلباش ـ پلاک xxx کدپستی: xxxxxxxxx۴ ـ شعبه شرکت دراستان سمنان به نشانی سمنان خیابان سعدی ـ نبش سه راه یغما ـ ساختمان زمرد ـ طبقه چهارم کدپستی: xxxxxxxxx۱ـ شعبه شرکت دراستان قزوین به نشانی قزوین بلوارمدرس شمالی ـ کوچه شهیدمهدیخانی ـ پلاک۴ کدپستی: xxxxxxxxx۱ـ شعبه شرکت دراستان قم به نشانی قم میدان رسالت ـ ابتدای خیابان سمیه ـ نبش کوچه ۲ـ طبقه اول کدپستی: xxxxxxxxx۶ ـ شعبه شرکت دراستان لرستان به نشانی بروجرد میدان شهدا ـ ابتدای فاطمی ـ ساختمان سینا ـ طبقه پنجم ـ واحدشماره ۱۰کدپستی: xxxxxxxxx۱
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689549
آگهی تغییرات شرکت داده گسترعصرنوین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل افزایش یافته: انجام امور انفورماتیکی شامل طراحی و تولید و ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری و واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای خارجی و فعالیت در زمینه سیستم های ویژه رایانه ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارتهای هوشمند و مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و همچنین اجرای پروژه های انفورماتیکی و فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای و دستگاه های جانبی رایانه و قطعات و ملزومات رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری رایانه ای و آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت و ارائه خدمات بخش تعاملی برنامه های صوتی و ویدئویی مبتنی بر پروتکل اینترنت بر بستر باند پهن و اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت ودر کلیه موارد و در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612084
آگهی تغییرات شرکت داده گسترعصرنوین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید ایمان میری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رییس هیات مدیره وخانم شادی میری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای سیدعلیرضا میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای سید ایمان میری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل تعیین و انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،قراردادها و عقوداسلامی و سایر نامه های اداری با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612087
آگهی تغییرات شرکت داده گسترعصرنوین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به عنوان بازرس اصلی و آقای هانی قنبری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دوسال تعیین و انتخاب گردیدند: ـ آقای سید ایمان میری به شماره ملی xxxxxxxxx۳تا تاریخ ۲/۶/xxx۵ و آقای سیدعلیرضا میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱تا تاریخ ۲/۶/xxx۵ وخانم شادی میری به شماره ملی xxxxxxxxx۹تا تاریخ ۲/۶/xxx۵. ـ روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت نشر آگهی های شرکت داده گسترعصرنوین انتخاب شد. ـ ترازنامه و صورت های مالی منتهی به سال مالی xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533976
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر‌نوین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۷۹۲۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شعب جدید شرکت با مدیریت آقای مهدی جامی بشرح ذیل تصویب و تاسیس شد:
شعبه شرکت در استان آذربایجان غربی به نشانی شهرستان ارومیه، چهارراه مخابرات، کوی برج جواهر پشت مخابرات نبش کوی دانش ۲ مجتمع های وب کدپستی xxxxxxxxx۹
شعبه شرکت در استان اردبیل به نشانی شهرستان اردبیل خیابان حافظ شهرک رضوان پشت مرکز مخابراتی حافظ پلاک xxx۵ شرکت سروش رایانه به کدپستی xxxxxxxxx۳
شعبه شرکت در استان ایلام به نشانی شهرستان ایلام ابتدای خیابان خرمشهر کوچه ورعی طبقه ۲ دفتر تعاملی سروش کدپستی xxxxxxxxx۶
شعبه شرکت در استان بوشهر به نشانی شهرستان بندر بوشهر میدان امام خمینی ابتدای بلوار مطهری جنب پمپ بنزین شرکتهای وب کدپستی xxxxxxxxx۴
شعبه شرکت در استان خوزستان به نشانی شهرستان اهواز امانیه خیابان فاطمی روبروی فرماندهی انتظامی خیابان جندی شاپور پلاک ۲۸ کدپستی xxxxxxxxx۴
شعبه شرکت در استان کردستان به نشانی شهرستان سنندج انتهای خیابان جام جم روبروی صدا و سیمای کردستان کدپستی xxxxxxxxx۱
شعبه شرکت در استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه میدان آیت اله کاشانی مجتمع تجاری اداری ارگ طبقه دهم واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۴
شعبه شرکت در استان گیلان به نشانی شهرستان رشت گلسار ساختمان کاوه طبقه ۴ واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۷
شعبه شرکت در استان یزد به نشانی شهرستان یزد محله پاسداران خیابان معراج ۱۸ نبش کوی محراب کدپستی xxxxxxxxx۸ در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11262381
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین سهامی خاص بشماره ‌ثبت۷۹۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره شرکت مذکور محل دفتر شرکت در تهران به خیابان پاسداران خیابان ناطق نوری نبش کوچه رفیق‌دوست پلاک ۳۹ منتقل گردید.

ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10009699
آگهی اصلاحی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۷۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
پیرو صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۷/۱۰/xxx۸ ـ بند ۸ صورتجلسه مذکور عبارت از حذف بند ۱ـ۳۲ اساسنامه از قلم افتاد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11839201
آگهی تصمیمات شرکت داده گستر عصر نوین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۲۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۸ واصل گردید: مهدی جامی بسمت بازرس اصلی و هانی قنبری‌نیا بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش انفورماتیک ایران بنمایندگی سید ایمان میری ـ شرکت گسترش سامانه‌های محافظتی هوشمند آسیا بنمایندگی فرامرز دلاوری ـ شرکت گسترش ارتباطات ماهواره‌ای امروز بنمایندگی سید محمود میری ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۱۰/۸۸ سید ایمان میری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و فرامرز دلاوری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سید محمود میری بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای همزمان دو عضو دیگر هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10400973
آگهی تغییرات شرکت داده گستر عصر نوین سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۲۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۰/۸۸ موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده ۲ اساسنامه اصلاح شد. ارائه خدمات انتقال داده‌ها و خدمات جانبی آن و فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات ارائه خدمات سخت افزاری و سایر خدمات کامپیوتری و فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی پیمانکاری کلیه فعالیتهای مخابراتی در زمینه نصب و طراحی فنی نگهداری و پشتیبانی مراکز مراکز کم ظرفیت و پرظرفیت و فعالیتهای مرتبط با تکنولوژی اطلاعات (IT) و انفورماتیک و اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر در داخل و خارج از کشور در صورت لزوم در کلیه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح انجام کلیه فعالیتهای سرمایه گذاری مشارکت با سایر شرکتها خرید سهام شرکتها اعم از تولیدی تخصصی بازرگانی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی و اخذ تسهیلات از بانکهای داخلی و خارجی. دفتر مرکزی شرکت به گرگان خ ولیعصر نبش عدالت ۳۴ ط اول کدپستی xxxxxxxxx۵ منتقل و ماده ۴ اساسنامه اصلاح شد. بند ۲ ۸ ماده ۱۰ و بند ۵ ۱۱ و ماده ۲۷ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات