بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102360780 (فعال)
17
افراد
39
آگهی‌ها
194167
شماره ثبت
1381/8/8
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان مشاور از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1397/6/18 انقضا 1401/6/14

شرکت‌های مادر بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در بازرسی مهندسی و صنعتی ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که بازرسی مهندسی و صنعتی ایران در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14952122
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 194167 و شناسه ملی 10102360780
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/1397 تصویب شد. اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اعضای هیأت مدیره به شرح زیر به مدت دو سال تعیین گردید: شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی 10103679165 شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی 10103273470 شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی 10101380313 شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی 10103273466 شرکت سرمایه گذاری بازرگانی تدبیر گران اطلس به شناسه ملی 10103679184 موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی10840017999 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی 10100515993 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. پ980926618385120 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14370876
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۷ و نامه شماره xxx۹۴/xxx مورخ ۱۴/۹/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اساسنامه جدید مشتمل بر ۹ بخش ، ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره و جایگزین اساسنامه قبلی گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13952910
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی شرکت به شماره xxxxxxxxx۳ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13891635
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شماره ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732091
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: بازرسی: بازرسی و نمونه برداری از کلیه کالاهای مجاز بازرسی مستقل فنی و مهندسی کنترل و ارتقاء کیفیت و مطابقت با استاندارد کنترل فرآیند انتقال تکنولوژی بازبینی، بازرسی، نظارت و آزمایش محصولات، مواد اولیه، تجهیزات، ماشین الات واحدهای صنعتی و قطعات یدکی پایش و بازرسی فرآیند تولید ارزیابی نظام بازرسی کارخانه‌های سازنده نظارت بر بهینه سازی مصرف انرژی واحدهای صنعتی، عمومی و ساختمانی نظارت بر مدیریت پیمان (MC) اندازه گیری کمی و کیفی نفتکشها و بازرسی خطوط لوله، مشتقات و محموله‌های نفتی و کالیبراسیون مخازن ذخیره و سیستم‌های اندازه گیری مکانیکی (میترینگ و پروینگ) و استاتیکی بازرسی و کنترل خوردگی. آموزش و تحقیقات: ارائه خدمات آموزشی و استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت آموزش انجام تحقیقات علمی، فنی و مهندسی و توسعه تکنولوژی. ایمنی، بهداشت و محیط زیست؛ ارائه خدمات مشاوره در پروژه‌های مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) مدیریت ایمنی و سلامت شهری مشاوره مهندسی حریق و سیستم‌های کشف و اعلام حریق ارزیابی ایمنی حریق ساختمان مدیریت خوردگی استقرار سیستم مدیریت انرژی، سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست بازرسی آلاینده‌ها در حفظ محیط زیست و مشاوره خدمات ایمنی و آتشنشانی. توسعه فعالیتهای حرفه‌ای و تخصصی از طریق ثبت و تأسیس شرکتهای فرعی با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت، ایجاد شعب و اعطای نمایندگی و یا اخذ نمایندگی در داخل و خارج از کشور. انجام کلیه عملیات مجاز که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم یا مفید بوده به گونه‌ای که با موضوع فعالیت شرکت در تعارض نباشد. کلیه موارد فوق الذکر در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541970
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: – آقای بهروز قدیمی دارای کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - آقای محمد رضا اویسی دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای جمشید سبزکار دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند آقای محسن سال مه دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای علی احمدی دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بازرگانی تدبیر گران اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - امضاهای مجاز شرکت برای کلیه اوراق و اسناد بهادار و چک‌ها، امضا مدیر عامل به اتفاق امضا یک نفر دیگر از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضا مدیر عامل خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454494
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهروز قدیمی دارای کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای وحیداله زنجان پور مبرهن فومنی دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای جمشید سبزکار دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محسن سال مه دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علی احمدی دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بازرگانی تدبیر گران اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در صورت نبود مدیرعامل، امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی مکاتبات مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیأت مدیره اختیار بندهای ۱ و ۴ و ۸ و ۱۹ ماده ۴۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288777
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: (بازرسی و نظارت فنی، اندازه گیری کمی و کیفی نفتکشها و خطوط لوله، مشتقات و محموله‌های نفتی وکالیبراسیون مخازن ذخیره و سیستم‌های اندازه گیری مکانیکی (میترینگ و پروینگ) و استاتیکی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288766
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء حقوقی هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند و با امضاء ذیل صورتجلسه اعلام قبولی نمودند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به شماره ثبت xxx۳۹ شرکت سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به شماره ثبت xxxxxx شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به شماره ثبت xxxxxx شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به شماره ثبت xxxxxx شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به شماره ثبت xxxxxx ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهنام مشار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082697
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت در اساسنامه موارد ذیل الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: بازرسی کمی و کیفی محموله‌های نفتی کالیبراسیون مخازن و کالیبراسیون سیستم‌های اندازه گیری انجام خدمات بازرسی و مهندسی اچ اس ای (بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و محیط زیست) بازرسی محصول و خدمات مربوط به مدیریت پروژه (ام سی) (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784949
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی بهنام مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12558404
آگهی تغییرات شرکت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحیداله زنجان پور مبرهن فومنی با کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای جمشید سبزکار با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای کورش اسعدی بیگی با کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. واوراق عادی، مکاتبات، مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. هیأت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ و ۴ و ۸ و ۱۹ ماده ۴۳ اساسنامه موضوع اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل در چهار چوب ایین نامه ها و مصوبات هیأت مدیره باستثنای " عزل و نصب افراد در شعب که به پیشنهاد مدیرعامل و پس از تصویب هیأت مدیره می باشد"را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12170005
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد موسوی کیانی دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای بهروز قدیمی دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره وآقای نعت ا... ادریسی دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶به سمت عضو هیئت مدیره وآقای میثم مظفر دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود میعادفر دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چکف سفته، برات و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.اوراق عادی، مکاتبات، مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. هیات مدیره با تفویض اختیار بندهای ۱ و ۴ و ۸ و ۱۹ ماده ۴۳ اساسنامه موضوع اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل در چهارچوب آئین نامه ها و مصوبات هیات مدیره باستثنای " عزل و نصب افراد در شعب که به پیشنهاد مدیرعامل و پس از تصویب هیات مدیره می باشد"، موافقت نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127589
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ تصویب شد موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند واعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656198
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای بهروز قدیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت مدیرعامل برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ـ هیئت مدیره به تفویض اختیار بندهای ۱ و ۴ و ۸ و ۱۹ ماده ۴۳ اساسنامه موضوع اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل در چارچوب آئین نامه ها و مصوبات هیات مدیره موافقت نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433820
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در شرایط عدم حضور مدیرعامل با امضاء (دو نفر از اعضاء هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375315
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سیدمحمد موسوی کیانی دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعلی آذربادگان دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سازمان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای نعمت ا... ادریسی دارای کدملی شماره xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای فریدون فرهادی دارای کدملی شماره xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۱۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای میثم مظفر دارای کدملی بشماره xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بعنوان عضو هیئت مدیره از تاریخ ۲۶/۹/۹۲ برای مدت دو سال تعیین شدند.
ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی، مکاتبات، مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
اختیار بندهای ۱ و ۴ و ۸ و ۱۹ ماده ۴۳ اساسنامه موضوع اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355008
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۹/xxx۲ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه سود و زیان مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال به شرح زیر:
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳
شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶
شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴
شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶
شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ژرف بین نیک روش شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال تعیین گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149148
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ و ۴ و ۸ و ۹ و ۱۴ و ۱۹ ماده ۴۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140627
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1050408
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۲/۹۲ آقای سیدعلی آذربادگان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدحسین داجمر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای نعمت اله ادریسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سعید اوحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و آقای مسلم عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 965403
آگهی تصمیمات در شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ محمدحسین داجمر به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر شریفیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسلم عباسی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید مهدی آستانی به کدملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و سعید اوحدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندکی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10862421
آگهی تصمیمات در شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ محمدحسین داجمر به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و اصغر شریفیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مسلم عباسی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و سید مهدی آستانی به کدملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و سعید اوحدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندکی از شرکت سرمایه‌گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9733117
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۱۸/۹/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و شرکت آریان فراز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۳ ـ شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۴ ـ شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۴ ـ شرکت سرمایه‌گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۶ ـ شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۰.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941817
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۹/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و شرکت آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ـ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ـ شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ـ شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ـ شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11300186
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۹۴۱۶۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی محمدحسین داجمر به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی اصغر شریفیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی محمدسعید فلاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی سیدمهدی آستانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی مسلم عباسی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به موجب بندهای ۱ـ۴ـ۸ـ۱۸ از ماده ۴۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464847

آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۱۱/۹۰ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی محمدحسین داجمر به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی بهروز امیدعلی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی محمدسعید فلاحی به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی احمد تورک برومند به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴به نمایندگی مسلم عباسی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیات مدیره در بندهای۱ـ ۴ ـ ۷ و۱۳ ازبند ماده۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10145476
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی محمدحسین داجمر به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی بهروز امیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی محمدسعید فلاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی احمد تورک برومند به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی مسلم عباسی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره در بندهای ۱ ۴ ۷ و ۱۳ ازبند ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10043106
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/۹۰ جلال قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به جای محمدحسین داجمر بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و بهروز امیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و جلال قاسمی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسلم عباسی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 436381

آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/۹۰ جلال قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به جای محمدحسین داجمر بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و بهروز امیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و جلال قاسمی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسلم عباسی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 380601

آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
سهامی عام ثبت شده به شماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و شرکت آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11990317
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و شرکت آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10515607
آگهی اصلاحی شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
پیرو آگهی شماره xxx۴/۳۲ ۳۱/۱/xxx۰ در سطر دوازدهم نام شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۴۶ صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌شود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10959160
آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۴۱۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ نوع شرکت از سهامی‎خاص به سهامی‌عام تبدیل گردیده و اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۹ ماده و ۱۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و اعلامیه تبدیل به شرح زیر می‌باشد الف: نام شرکت و شماره ثبت آن شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به شماره ثبت xxxxxx ب: موضوع شرکت و نوع فعالیت آن ارائه خدمات بازرسی قبل از حمل کالا (PSI) سورویانس خدمات بازرسی مهندسی حین ساخت ماشین‌‌آلات و تجهیزات صنعتی خدمات توسعه تکنولوژی خدمات مدیریت کیفیت و استاندارد خدمات مهندسی ارتقاء کیفیت و بهبود کیفیت محصول محیط زیست و هرگونه خدمات مرتبط با امور کیفیت در صنعت ساختمان و خدمات بررسی و مطابقت کیفی و کمی مواد اولیه تجهیزات و ماشین‌آلات و تولیدات و مقایسه آنها با مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه ارائه خدمات به صنایع در جهت بهبود و بالابردن کیفیت تولیدات خریدها و بازده کار طول عمر ماشین‌آلات و افزایش و دوام تولید کارخانجات ارزیابی نظام بازرسی کاخانه‌های سازنده و همچنین انجام خدمات مربوط به بازرسی فنی در زمان ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی آزمایش مواد اولیه و بررسی کیفیت کالا ارائه خدمات مربوط به بازرسی فنی و تشخیص معایب و نواقص کار هنگام نصب ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید انجام خدمات بازرسی‌های فنی و زمان آزمایش و راه‌آندازی دستگاهها مقایسه کمی و کیفی نتایج حاصله با مشخصات فنی طبق قراردادهای مربوطه انجام خدمات بازرسی فنی مربوط به عملکرد ظرفیت و کیفیت محصول ارائه خدمات بازرسی و کنترل فرآیند انتقال تکنولوژی صدور گواهینامه و تاییدیه‌‌ها و گزارش مغایرتها بر مبنای بازرسی‌های انجام شده ارائه خدمات آموزشی مرتبط با موضوع اساسنامه شرکت ارائه خدمات بازرسی در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی واحدهای صنعتی عمومی و ساختمانی ارائه خدمات کنترل کیفیت سازه‌های فلزی و بتون و تاسیسات ساختمانی آب و برق سیستم تهویه و آسانسور ارائه خدمات بازرسی آلایندها در جهت حفظ محیط زیست انجام هر نوع مطالعات علمی فنی مهندسی بازرگانی و خدماتی ارائه سایر خدمات بازرسی محصول نهایی و ادیت فرآیند تولید انجام هرگونه خدمات بازرگانی و تجاری به نحوی که تعارض با استقلال شرکت به عنوان بازرس سوم شخص نباشد ثانیا ارتباط مستقیم با فعالیتهای تخصصی و حرفه‌ای شرکت و الزامات حقوقی مترتب بر شرکتهای با ماهیت عام را داشته باشد بسط فعالیتهای حرفه‌ای و تخصصی از طریق ثبت و تاسیس شرکتهای فرعی با رعایت قوانین مقررات بازار سرمایه ایجاد شعب و اعطای نمایندگی و یا اخذ نمایندگی در داخل و خارج از کشور طبق اساسنامه شرکت و انجام کلیه عملیات مجاز که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق هدف شرکت لازم یا مفیده بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد ج: مرکز اصلی شرکت خیابان ولیعصر خیابان اسفندیار پلاک ۵۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ د: مدت شرکت: از زمان ثبت بمدت نامحدود ه: سرمایه شرکت: xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی تمام پرداخت شده می‌باشد. و سهام ممتاز ندارد ز: هویت کامل اعضاء هیئت‎مدیره محمدحسین داجمر فرزند هاشم شماره شناسنامه xxx۳ شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان بعنوان رئیس هیئت‎مدیره بهروز امیدعلی فرزند باقر به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان بعنوان نائب رئیس هیئت‎مدیره و محمدسعید فلاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سرمایه‌گذاری سرمایه گستر سرمایه بعنوان عضو هیئت‎مدیره و احمد تورک‌برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان و عضو هیئت‎مدیره و مسلم عباسی فرزند غلامحسین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران اطلس مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره می‌باشد. ج: شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجمع عمومی برابر ماده ۲۲ اساسنامه صاحبان سهام می‌توانند شخصاًٌ یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و یا نماینده و یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند هر سهامداری برای هر سهم فقط یک رای خواهد داشت. ط: مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: برابر ماده ۶۴ اساسنامه سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانها سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی می‌باشد و برابر ماده ۶۳ اساسنامه از سود خالص شرکت پس از رفع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت برسد موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور آنقدر ادامه خواهد یافت تا به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ گردد به پیشنهاد هیئت‎مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوص کنار گذاشته شود. ی: دیون شرکت و همچنین دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است ندارد ک: روزنامه کثیرالانتشار که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن درج می‌گردد اطلاعات ل: اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10743425
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی‌خاص ثبت‌شده‌بشماره ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسین داجمر به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ـ بهروز امیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ محمدسعید فلاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌‌گذاری سرمایه‌گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ـ احمد تورک برومند به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ـ مسلم عباسی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۸۹ محمدحسین داجمر بسمت رئیس هیئت مدیره و بهروز امیدعلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسلم عباسی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مه شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11685278
آگهی تغییر پلاک شرکت بازرسی و مهندسی و صنعتی ایران ‌سهامی خاص به‌ شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
بموجب مصوبه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۱۱/۸۸ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ ۶۲ به پ ۵۴ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10734365
آگهی تصمیمات در شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی خاص بشماره ثبت۱۹۴۱۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۷۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱/۸۹ مسلم عباسی بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران اطلس جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10618164
آگهی افزایش سرمایه شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۱۲/xxx۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۳/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است و مبلغ افزوده ریال بموجب گواهی شماره xxx/۸۹/xxx۶ مورخ ۲/۴/۸۹ بانک پارسیان شعبه برج تجارت الکترونیک پرداخت گردیده است. ماده ۵ در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۹/۴/۸۹ تکیمل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10944952
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۴۱۶۷با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۰/۸۸ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات