داروسازی سبحان انکولوژی

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102350203 ()
18
افراد
44
آگهی‌ها
193090
شماره ثبت
1381/7/17
تاریخ تأسیس
سبحان انکولوژی اولین شرکت تولید کننده فرآورده های تزریقی ضد سرطان در خاور میانه می باشد، تجهیز و راه اندازی خط تولید پیچیده ی این شرکت نیازمند سرمایه گذاری سنگین بوده است. این عامل شرکت سبحان انکولوژی را قادر می سازد تا خود را به عنوان نخستین ارائه دهنده و تولید کننده داروهای ضد سرطان تزریقی در ایران ومنطقه معرفی نماید. این شرکت با استفاده از آخرین فناوری های موجود از نظر طراحی و ماشین آلات تاسیس گردیده و طراحی آن مطابق با استانداردهای cGMP, EMA وWHO می باشد. شرکت سبحان انکولوژی در شهر صنعتی رشت در شمال ایران واقع شده است. این شرکت در نوامبر 2002 تاسیس و ثبت شد و در اکتبر 2010 به بهره برداری رسید

مجوزها

دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی) از 1396/12/19

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14722185
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای دکتر مجید عنابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت کی بی سی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای جمشید رجبی آق مسجد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان عضو هیأت مدیره برای باقی مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند . هیأت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ و ۴ صرفا در شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و بند ۷ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود . امضای اوراق و اسناد تعهدآور : امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، برات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14658144
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان ( صورتهای مالی ) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید . مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14600498
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۸ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۸/۹/۹۷ و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخه ۱۱/۲/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره ۴۰/xxx۶۹ /م / ۹۸ مورخه ۷/۲/۹۸ بانک ملت شعبه دکتر بهشتی پرداخت گردیده است . ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14526878
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مسعود ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و پیام آزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سبحان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی بلوچستانی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت کی بی سی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شاهرخ فاتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ و ۴ صرفا در شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و بند ۷ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید . امضای اوراق و اسناد تعهدآور امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، برات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14471037
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد : ۱ - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، گاندی ، خیابان اهورامزدا ، کوچه آویز ، پلاک ۵ ، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250780
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان رئیس هیأت مدیره . آقای پیام آزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت سبحان دارو( سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره . آقای مهدی بلوچستانی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت کی بی سی( سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل . آقای علی رستمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت البرز دارو( سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان عضو هیأت مدیره . آقای علیرضا پرچکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان( سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند هیأت مدیره اختیارات خود را در بندهای۱ و ۴ صرفا" در شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و بند ۷ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. امضای اوراق و اسناد تعهدآور: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250792
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، گروه دارویی سبحان(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، البرزدارو(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶، کی بی سی(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و سبحان دارو(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187470
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/ ۱۲/ ۹۶ و مجوز شماره xxx/ xxxxxx/ xxx مورخ ۱۰/ ۵/ xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم یک هزار ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی طی گواهی بانکی شماره ۳۶ مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ بانک ملت شعبه خیابان پارک به مبلغ ۱۱.xxx.xxx.xxx ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14094748
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و پیام آزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی بلوچستانی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کی بی سی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و علی رستمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و علیرضا پرچکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ و ۴ صرفا " در شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و بند ۷ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081851
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، البرزدارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶، ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و کی بی سی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975660
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا پرچکانی به عنوان نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) در هیات مدیره به جای آقای ابوالقاسم نوری انتخاب گردید و در نتیجه ترکیب هیات مدیره به شرح زیر می‌باشد. آقای مسعود ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای پیام آزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت شرکت ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره. ۳ آقای سیدحمید مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل. ۴ آقای علی رستمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان عضو هیات مدیره آقای علیرضا پرچکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیات مدیره، برای باقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند هیات مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ و ۴ صرفا در شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و بند ۷ ماده ۳۷ اساسنامه مطابق صورتجلسه مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ به مدیرعامل تفویض نمود. امضای اوراق و اسناد تعهدآور: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535418
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxx xxxxxx / xxx مورخ ۱۴/۴/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۷۲ مورخ ۱۹/۰۴/xxx۶ بانک ملت شعبه سه راه طالقانی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496825
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393094
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمید مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت کی بی سی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره مسعود ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیات مدیره پیام آزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره ابوالقاسم نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیات مدیره علی رستمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و بروات و اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12853828
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکتهای گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶، ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771320
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رستمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به به جای آقای پیام مسلمی به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای پیام آزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. سایر سمت اعضاء هیئت مدیره تغییری نداشت. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت ازجمله چک، سفته و بروات و اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ و ۴ و ۷ ماده ۳۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662477
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر مسعود ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره. آقای دکتر پیام مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره. آقای دکتر سیدحمید مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت کی بی سی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره. آقای دکتر پیام آزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای ابوالقاسم نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان عضو موظف هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و بروات و اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل ویکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ (با رعایت آئین نامه معاملات و بودجه سالانه) به مدیرعامل تفویض شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12629919
آگهی تغییرات شرکت داروسازي سبحان انكولوژي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۴,xxx مورخه ۲۱/۱۰/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از ‹‹ سهامی خاص›› به ‹‹ سهامی عام ›› تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. مفاد اعلامیه تبدیل به شرح ذیل اعلام می گردد: نام و شمارۀ ثبت شرکت: داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی خاص) با شماره ثبت xxxxxx موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن: موضوع شرکت عبارتست از انجام امور مربوط به تحقیق، توسعه،پیشبرد، ساخت محصولات داروئی و یا شیمیایی بطور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث، تولید، خرید، معاوضه، واردات، فروش، پخش، صادرات، بازاریابی و تجارت به هر طریقی نسبت به محصولات از جمله فراورده های انکولوژی، فراورده های بیولوژیک، فراورده های حوزه سلامت، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، مکمل های غذائی و داروئی (پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح)، اجناس، کالا و مال التجاره های داروئی و شیمیائی از قبیل به استثنای مواردی که بموجب قانون ممنوع گردیده است. موضوع شرکت مضافا عبارت است از انجام سایر اموری که شرکت ممکن است مناسب یا مکمل موضوعات مشروح فوق تشخیص داده باشد و بطور کلی انجام کلیه اموری که به موضوعات فوق مربوط می باشد. همچنین شرکت می تواند در هر زمانی شرکتهای دیگر را خریداری و یا با شرکتهای دیگر ادغام گردد و هر گونه سرمایه گذاری داخل و خارج از کشور در شبکه بانکی و غیر بانکی شامل سپرده گذاری نزد بانکها. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت استان تهران ـ شهر تهران ـ خیابان قائم مقام- پایین تر از شهید بهشتی- کوچه میرزا حسنی- پلاک ۱۲ قدیم ۱۳ جدید- طبقه سوم واحد ۶ و ۷ کد پستی xxxxxxxxx۴ شرکت فاقد شعبه می باشد. مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود. سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال (معادل سیصد و هشتاد و یک میلیارد ریال) است که به xxxxxxxxx سهم عادی یک هزار ریالی (xxx۰ ریالی) با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: گروه داروئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی سید محمد علی قدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی مسعود ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کی بی سی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی سید حمید مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی پیام مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی پیام آزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی، درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می تواند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپردۀ سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاٌ بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوۀ یک آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند. در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسة رسمی، معتبر خواهد بود. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، تقسیم سود بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه خواهد بود. وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده ، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع کل بدهیهای شرکت اعم از کوتاه مدت و بلند مدت بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده ۳۱/۶/xxx۴ جمعا مبلغ xxxxxx۱ میلیون ریال می باشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد. ضمنا رعایت مفاد ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12582965
آگهی تغییرات شرکت داروسازي سبحان انكولوژي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ و اجازه مجمع عموی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxxریال به مبلغ xxxxxxxxxxxxریال منقسم به xxxxxxxxxسهم با نام یکهزار ریالی که تماماً از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12316175
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۹۳۰۹۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای دکتر مسعود ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز َ(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای دکتر پیام مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت البرزدارو (سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره. اقای دکتر سیدحمید مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقای دکیر پیام آزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای سیدمحمدعلی قدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک ، سفته و برات و استاد اعتباری و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ ( با رعایت آئین نامه معاملات و بودجه سالانه )که در ماده۳۹ اساسنامه درج شده است به مدیرعامل تفویض شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12224984
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ـ مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652681
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۳و تفویض اختیار صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغxxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم بانام به ارزش هر سهم xxx۰ ریال و از محل واریز نقدی طی گواهی شماره xxx/۹۳/xxx۱ مورخ ۱۷/۶/۹۳بانک خاور میانه شعبه آفتاب به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1546682
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کی بی سی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی آقای سیدحمیدمصطفوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل وعضو هیأت مدیره. شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای عبدالمجید چراغعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره. شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی آقای پیام مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰بنمایندگی آقای سید محمدعلی قدسی بشماره ملیxxxxxxxxx۷بسمت عضو هیأت مدیره. شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بنمایندگی آقای مسعود ایروانی بشماره ملیxxxxxxxxx۵بسمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته و بروات و اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل ویکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیأت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱و۴و۶و۷ ماده ۳۹ اساسنامه را (با رعایت آئین نامه معاملات و بودجه سالانه) به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503752
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، گروه داروئی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶، ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298077
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فو ق العاده مورخ ۱۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
انجام امور مربوط به تحقیق، توسعه، پیشبرد، ساخت محصولات داروئی و یا شیمیائی بطور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث، تولید، خرید، معاوضه، واردات، فروش، پخش، صادرات، بازاریابی و تجارت به هر طریقی نسبت به محصولات از جمله فرآورده های انکولوژی، فرآورده های بیولوژیک، فرآورده های حوزه ی سلامت، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، مکمل های غذائی و داروئی (پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح) اجناس، کالا و مال التجاره های داروئی و شیمیائی از هر قبیل به استثنای مواردی که بموجب قانون ممنوع گردیده است.
موضوع شرکت مضافا عبارت است از انجام سایر اموری که شرکت ممکن است مناسب یا مکمل موضوعات مشروح فوق تشخیص داده باشد و بطور کلی انجام کلیه اموری که به موضوعات فوق مربوط میباشد. همچنین شرکت میتواند درهر زمانی شرکتهای دیگر را خریداری و یا با شرکتهای دیگر ادغام گردد و هرگونه سرمایه گذاری داخل و خارج از کشور در شبکه بانکی و غیربانکی شامل سپرده گذاری نزد بانکها.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249380
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۴/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۱/۹۲ مورخ ۴/۷/۹۲ بانک خاورمیانه شعبه افتاب پرداخت گردیده است. ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۹/۹/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198020
آگهی تغییرات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
جمله ذیل بعنوان بند ۲۱ به ماده ۳۹ اساسنامه (موضوع اختیارات هیئت مدیره) الحاق گردید.
رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094852
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925401
آگهی افزایش سرمایه شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزوده بموجب گواهی شماره xxx/۹۱ص/xxx مورخ ۳/۷/۹۱ بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11542511
آگهی افزایش سرمایه شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۳۰۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۹/۲/۹۱ و هیئت‌مدیره مورخ ۸/۸/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزوده بموجب گواهی شماره xxx/۹۱ص/xxx مورخ ۳/۷/۹۱ بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۱ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 860643
آگهی تغییرات شرکت سبحان انکولوژی سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۷/۹۱ سیدحمید مصطفوی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده جدید شرکت کی بی سی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عبدالمجید چراغعلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود ایروانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمدعلی قدسی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده جدید شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره و پیام مسلمی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10117701
آگهی تغییرات شرکت سبحان انکولوژی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۷/۹۱ سیدحمید مصطفوی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده جدید شرکت کی بی سی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عبدالمجید چراغعلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود ایروانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمدعلی قدسی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده جدید شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره و پیام مسلمی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699751
آگهی تصمیمات شرکت سبحان انکولوژیسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت کی بی سی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی کامبیز امجدی نیک به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی عبدالمجید چراغعلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی مسعود ایروانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی سعید قربانی قصابعلی سرایی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی پیام مسلمی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699823
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی سبحان انکولوژیسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری البرزبه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ـ شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ـ شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ـ شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ شرکت کی بی سی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10849239
آگهی تصمیمات شرکت سبحان انکولوژی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت کی‌بی‌سی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی کامبیز امجدی‌نیک به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی عبدالمجید چراغعلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی مسعود ایروانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی سعید قربانی‌قصابعلی‌سرایی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی پیام مسلمی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11755647
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری البرزبه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ـ شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ـ شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ـ شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ شرکت کی‌بی‌سی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11738253
آگهی تصمیمات شرکت سبحان انکولوژی سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10289251
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود ایروانی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو انتخاب بنابراین حمیدرضا جمشیدی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و سید ابراهیم هاشمی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سبحان دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و کامبیز امجد ی نیک به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت کی بی سی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و مسعود ایروانی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و سعید قربانی قصابعلیسرائی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ که حمیدرضا جمشیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید ابراهیم هاشمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و کامبیز امجدی نیک به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11309355
آگهی تصمیمات شرکت دارو سازی سبحان انکولوژی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و سید داود علوی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10545580
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۹/۸۹ کامبیز امجدی نیک کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت کی بی سی شناسه ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقی مدت تصدی انتخاب گردید. امضا کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و بروات و اسناد اعتباری و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11385648
آگهی افزایش سرمایه شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۳۰۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۲/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۵/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته‌است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه درتاریخ ۲۳/۶/۸۹ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11663872
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۲/۸۹ حمیدرضا جمشیدی به نمایندگی از ایران دارو به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد رسولی‌سماکچی به نمایندگی از سرمایه‌گذاری البرز به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا زرگرزاده به نمایندگی از کی‌بی‌سی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و سید ابراهیم هاشمی بعنوان نماینده سبحان دارو و سعید قربانی قصابعلیسرایی به عنوان نماینده گروه دارویی سبحان جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11825228
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی سبحان انکولوژی سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس بسمت بازرس اصلی و سید داوود علوی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه دارویی سبحان و سرمایه‌گذاری البرز و کی بی سی و ایران دارو و سبحان دارو.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11726665
آگهی تغییر نام شرکت شیمی درمانی سبحان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۰۹۰و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۱۱/۸۸ نام شرکت به داروسازی سبحان انکولوژی تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات