سرمایه گذاری پارس آریان

شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102347321
5
افراد
20
آگهی‌ها
192796
شماره ثبت
1381/7/10
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری پارس آریان

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری پارس آریان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14806462
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۵/xxx۸ (نوبت دوم) و مجوز شماره xxx۳۴,xxx مورخه ۲۷/۵/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ تصویب گردید ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی ها و اطلاعیه های رسمی شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14529936
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۲/xxx مورخ ۲۰/۱۰/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی و اطلاعیه‌های رسمی شرکت انتخاب شد . تراز نامه و حساب سود و زیان سال‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ و ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14529976
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۴/xxx مورخ ۱۲/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل اصلاح شد : الف - موضوع فعالیت‌های اصلی : سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد ، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر ( اعم از ایرانی یا خارجی ) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند : انجام فعالیت و امور بانکی و بیمه‌ای و ارائه خدمات مرتبط با فعالیتهای کارگزاری بورس و اوراق بهادار ، بورس کالا و بورس انرژی ، لیزینگ ، مشاور سرمایه گذاری ، انجام فعالیت‌های معدنی و فلزی ، ساختمانی ، پتروشیمی ، انرژی ، سلامت ، خدمات نرم افزاری ( IT ) ، تکنولوژی ، ارتباطات و اطلاعات ( ICT ) و فعالیتهای بازرگانی . ۲ - انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق : ۲ - ۱ - خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲ - ۲ - خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲ - ۳ - انجام مطالعات ، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی ، فنی ، علمی ، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲ - ۴ - تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت ۲ - ۵ - تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲ - ۶ - شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲ - ۷ - ارائه سایر خدمات فنی ، مدیریتی ، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۳ - سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام ، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند . ۳ - ۱ - خدمات موضوع بند ۲ فوق ۳ - ۲ - حمل و نقل ، انبارداری ، بازاریابی ، توزیع و فروش محصولات ب : موضوع فعالیت‌های فرعی ۱ - سرمایه گذاری در مسکوکات ، فلزات گران بها ، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ۲ - سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها ، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد ، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد ، یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه ، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید . ۳ - سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد . ۴ - سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها ازجمله دارایی‌های فیزیکی ، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی باهدف کسب انتفاع ۵ - ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله : ۵ - ۱ - پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری ۵ - ۲ - تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ۵ - ۳ - مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۵ - ۴ - تضمین نقدشوندگی ، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار ۶ - شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده ، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد . این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته_باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده_باشند . ۲ - اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر تعداد ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13342174
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ و اجازه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx xxxxxx/ xxx مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه از شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی از محل مطالبات حال شد و آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال طی گواهی بانکی به شماره xxx۳ / ۹۵ ص / xxx مورخ ۰۴/۱۲/xxx۵ بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976550
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855252
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱/۹۴ و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۱۲/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به موجب گواهی بانکی شماره‌های xxx۲/ ص ۹۴ , xxx و xxx/۹۵ ص/ xxx مورخ ۳/۱۲/۹۴ و ۴/۳/۹۵ واریز گریده است. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12463094
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۵/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx,xxx مورخ ۲۶/۷/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای مجید قاسمی دارنده کدملی شماره xxxxxxxxx۱ و آقای علی اکبر امین تفرشی دارنده کدملی شمارهxxxxxxxxx۳و شرکت بازرگانی همقدمان به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ و آقای علی دهقان منشادی دارنده کدملی شمارهxxxxxxxxx۱ و آقای رضا راعی دارنده کدملی شماره xxxxxxxxx۵۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت اعضای علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12463100
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx,xxx مورخ ۲۶/۷/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید قاسمی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیات مدیره و آقای علی‎اکبر امین‎تفرشی کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل و علی دهقان منشادی کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و رضا راعی کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مجتبی کباری کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همقدمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضوهیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک ها، بروات، سفته ها و قراردادها با دو امضاء "مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره" و یا "رییس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره" ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. نامه های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیچ یک از دارندگان امضاء مجاز حق واگذاری امضای خود را به دیگری ندارد مگر با تصویب هیات مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12463109
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۳/۷/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، خیابان دهم غربی، پلاک ۲۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12287180
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ وبا اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/۹۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخه ۲۳/۰۴/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغxxx۰۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۷۵ میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxxریال بموجب گواهی شماره xxx۸ / ۹۴ ص /xxxمورخ ۲۱/۰۴/۹۴ بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620476
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534890
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۲/۱۲/xxx۱ وصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۹ ریال به xxx/xxx/xxx/xxx/۱۱ ریال منقسم به تعدادxxx/xxx/xxx/۱۱ سهم xxx۰ ریالی تماماً پرداخت شده ازمحل ۱ مطالبات حال شده ۲ سود انباشته ۳ واریز نقدی سهامداران افزایش یافت و مبلغ xxxرxxxرxxxرxxx ریال طی گواهی شماره xxx۰/ ۹۳ص/xxx مورخ۰۴/۰۴/xxx۳ بانک پاسارگاد شعبه مرکزی کد xxx پرداخت گردید و ماده ۷ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461901
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
پیرو آگهی صادره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۱۱/۱/۹۳ آقای علی اکبر امین تفرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. و عبارت «هیچ یک از دارندگان امضاء مجاز حق واگذاری امضای خود را به دیگری ندارد مگر با تصویب هیئت مدیره» در بند حق امضاء از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405835
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مجید قاسمی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای علی اکبر امین تفرشی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای علی دهقان منشادی xxxxxxxxx۱، آقای رضا راعی xxxxxxxxx۵ و آقای رسول سعدی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب نمودند.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک ها، بروات، سفته ها و قراردادها با دو امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر باشد.
نامه های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضاء مدیر عامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267041
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری پارس آریان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
اعضای اصلی: آقای مجید قاسمی دارنده کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی اکبر امین تفرشی دارنده کدملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت بازرگانی همقدمان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ علی دهقان منشادی دارنده کدملی xxxxxxxxx۱ رضا راعی دارنده کدملی شماره xxxxxxxxx۵۵ و اعضای علی البدل: شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و ضمنا ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ تصویب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122391
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۲ ـ xxx/xxx/xxx/xxx/۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۹ ریال منقسم xxx/xxx/xxx/۹ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده می باشد از طریق مطالبات حال شده و نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx/۹۲/xxx۳ مورخ ۲۳/۴/۹۲ بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است.
ماده ۷ مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از احاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۱/۴/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702353
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۲۷۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش م xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9756501
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۲۷۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزموده‌کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش م xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10409085
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام بشماره ثبت ۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۹/۸۷ و هیات مدیره مورخ ۶/۸/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۸ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۸ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته_است و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۵ ریال بموجب گواهی شماره xxx۹/۸۹ ص/ xxx مورخ ۶/۸/۸۹ بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۲/۸/۸۹ تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9772615
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام ثبت شده به شماره۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بسمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین‌پور بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات