سازه های خودرودیار

شرکت سازه های خودرودیار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102038620 ()
18
افراد
30
آگهی‌ها
161221
شماره ثبت
1379/1/20
تاریخ تأسیس
کارخانه دیارخودرو در شهرستان گلپایگان از استان اصفهان و در فاصله 380 کیلومتری جنوب غربی تهران واقع است. این کارخانه بزرگترین واحد صنعتی و تولید خودرو در شهرستان بوده و اولین خودروسازی در مقیاس انبوه در استان اصفهان می باشد. کارخانه در زمینی به مساحت 14 هکتار همراه با آخرین تکنولوژی خط تولید مکانیزه احداث شده است.
علاوه بر سالن ها و ساختمان های احداث شده ، کارخانه دیار بیش از 3300 متر مربع سالن در زمینی بالغ بر 20000 متر مربع در مناطق مختلف صنعتی شهرستان گلپایگان با عناوین صنایع تولید خودرو و انبار های قطعات خودرو در تملک خود دارد.

راه اندازی خط تولید محصول جدید شرکت سازه های خودرو دیار:

با توافق شرکت سازه های خودرو دیار و شرکت گریت وال موتور (اولین تولید کننده خودرو پیکاپ در چین )، امتیاز تولید وانت با نام تجاری «وینگل» بصورت تک کابین و دو کابین 3 و 5 به این شرکت واگذار گردید و مقرر گردید تا سالیانه 50000 دستگاه از این محصولات توسط شرکت سازه های خودرو دیار در ایران تولید گردد. این محصول جدید دارای استاندارد آلایندگی یورو 4 بوده و به دلیل کیفیت بالا و امکانات، تجهیزات و قیمت مناسب توانسته مشتریان زیادی را به خود جذب نماید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13835958
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های خودرودیار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ا عضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت صابر لاستیک گلپایگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی آقای محمد ملکی به کدم xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت صابر یدک گلپایگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای محمود قره گوزلو کدم xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کوبن مبدل فرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای فرامرز کریم پورکدم xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره گروه صنعتی صابر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای محمد تقی خانلو کدم xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت اندیشه تجارت احسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای فریبرز کریم پور کدم xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره امضا کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر مکاتبات و اوراق اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552229
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های خودرودیار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی خانلو به کدملی xxxxxxxxx۳، عضو هیئت مدیره، به عنوان مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اسناد تعهدآور اعم از قرارداد‌ها، اسناد مالی، چک‌ها، اوراق بهادار و … با امضای ثابت مدیرعامل و معاونت مالی شرکت به انضمام مهر شرکت مجاز خواهد_بود. در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره قابل انجام می‌باشد. اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316280
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های خودرودیار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی صفری به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و جمشید ایمانی کتک لاهیجانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت افق روشن اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد تقی خانلو به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت عضوء هیئت مدیره و حبیب مزروعی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه راهبرد مبین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و سید غیاث الدین طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه سامانه فردا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268514
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های خودرودیار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت افق روشن اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت توسعه سامانه فردا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و شرکت راهبرد مبین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت دنیای سرمایه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت اعتباری کوثر مرکزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت بهستان رایان همراه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131112
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های خودرودیار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۵/xxx۵ وتنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بعنوان بازرس اصلی شرکت و آقای فرامرز کریم پور به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683248
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های خودرودیار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۹ , xxx مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مبلغ اسمی سهام از مبلغ xxxxxx ریال به مبلغ xxx۰ ریال تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و سرمایه شرکت به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام پرداخت شده می‌باشد. نوع شرکت از سهامی خاص به عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۵ ماده و ۱۰ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. طرح اعلامیه تبدیل نوع شرکت به سهامی عام بشرح ذیل می‌باشد: موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: الف) موضوع فعالیت اصلی ساخت و تولید انواع خودرو‌های سبک و نیمه سبک و سنگین اعم از سواری کار وانت و کامیونت و تریلر و انواع خودرو‌های استیشن پس از اخذ مجوزهای لازم راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات تولید انواع خودرو خرید و فروش و ساخت و تولید و بسته بندی و توزیع انواع لوازم و قطعات و ماشین آلات مرتبط با صنایع خودرو سازی خرید و راه اندازی واحد تولیدی نصب و نظارت و راه اندازی ماشین آلات ایجاد واحدهای مهندسی کیفی مرکزی جهت ارائه خدمات به شرکای شرکت ویا دیگران ارائه خدمات مهندسی ب) موضوع فعالیت فرعی شرکت در نمایشگاه‌ها و بازاریابی و توسعه فروش واردات قطعات ابزار و مواد اولیه و قطعات یدکی اقدام برای صادرات به حساب خود و یا به حساب دیگران ارائه انواع خدمات مورد لزوم برای شرکای شرکت یا دیگران جمع آوری اطلاعات فنی و اقتصادی ارائه این اطلاعات سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت‌ها و موسسات انجام کلیه عملیات فنی تجاری صنعتی و خدماتی که بطورمستقیم یا غیر مستقیم با موضوعات فوق بستگی داشته و یا انجام هر یک از آنها را تسهیل نماید. مرکز اصلی شرکت: تهران سعادت آباد میدان کتاب خیابان سرو غربی پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۳ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت به مبلغ xxx xxx xxx xxx ۳ ریال منقسم به xxx xxx xxx ۳ سهم xxx۰ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: ۱) شرکت صابر لاستیک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی آقای محمد تقی خانلو فرزند رمضان شمارهشناسنامه xxx۸ شماره ملی xxxxxxxxx۳ متولد ۱/۱/xxx۲ صادره از تهران به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۲) شرکت افق روشن اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی جمشید ایمانی کتک لاهیجانی فرزند ابوالقاسم شمارهشناسنامه ۱۱ شماره ملی xxxxxxxxx۴ متولد ۲/۱/xxx۲ صادره از گرگان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳) شرکت فرید ابتکار صنعت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای شاهرخ نوبخت فرزند علی اکبر شمارهشناسنامه xxx۰۳ شماره ملی xxxxxxxxx۲ متولد ۱/۱۰/xxx۲ صادره از باختران به سمت عضو هیئت مدیره ۴) شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش (سهای خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای مهدی صفری فرزند سلطانعلی شماره شناسنامه xxx۶ شماره ملی xxxxxxxxx۴ متولد ۱۰/۱۱/xxx۳ صادره از تهران به سمت رئیس هیئت مدیره ۵) شرکت اندیشه تجارت احسان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای حبیب مزروعی فرزند صفر شمارهشناسنامه xxx۴ شماره ملی xxxxxxxxx۴ متولد ۲۸/۱۱/xxx۵ صادره از اصفهان به سمت عضو هیئت مدیره شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌تواند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد_داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد_داشت: اصل ورقه سهام مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود وتشکیل اندوخته: ۱) به موجب مفاد ماده ۱۸ اسانامه تصویب میزان سود تقسمی شرکت در هر سال منوط به تصمیم سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد. همچنین به موجب مفاد ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت در صورت وجود منافع تقسیمده در صد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی می‌باشد. ۲) به موجب مفاد ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوخته قانون از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث: مبلغ دیون شرکت مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۳ به شرح ذیل می‌باشد: بدهی‌های جاری: xxxxxxxxxxxx۸ بدهی‌های غیر جاری: xxxxxxxxxxxx۴ جمع بدهی‌ها: xxxxxxxxxxxx۲ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی‌های شرکت روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد. ضمنا رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12589761
آگهی تغییرات شرکت سازه هاي خودروديار شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای جمشید ایمانی کتک لاهیجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت افق روشن اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره،آقای محمدتقی خانلو به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صابر لاستیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره،آقای مهدی صفری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شاهرخ نوبخت به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت فرید ابتکار صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حبیب مزروعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت اندیشه تجارت احسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته،بروات و قراردادهای عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12549652
آگهی تغییرات شرکت سازه هاي خودروديار شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای رحمان بیگلر به کدملی xxxxxxxxx۳بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12328209
آگهی تغییرات شرکت سازه های خودرودیار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۱۲۲۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدغیاث الدین طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ جایگزین حبیب مزروعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. مصطفی محمدی دارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت افق روشن اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدتقی خانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صابر لاستیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آ سیدغیاث الدین طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شاهرخ نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت فرید ابتکار صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و امیرهوشنگ جنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت اندیشه تجارت احسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادهای عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12228500
آگهی تغییرات شرکت سازه های خودرودیار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۱۲۲۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ را مورد تصویب قرار داد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی شرکت و آقای حسینعلی نجفیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12228510
آگهی تغییرات شرکت سازه های خودرودیار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۱۲۲۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره: آقای مصطفی محمدی دارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت افق روشن اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای محمدتقی خانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صابر لاستیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، آقای حبیب مزروعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شاهرخ نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت فرید ابتکار صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرهوشنگ جنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت اندیشه تجارت احسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات و قراردادهای عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12228525
آگهی تغییرات شرکت سازه های خودرودیار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۱۲۲۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت صابر لاستیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت افق روشن اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت اندیشه تجارت احسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت فرید ابتکار صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9431996
آگهی اصلاحی شرکت سازه های خودرودیار سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۵/۸/۹۲ عبارت ذیل از قلم افتاده بدینوسیله اضافه و اصلاح میگردد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512100
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های خودرودیار شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۳ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به xxx/xxx/۳۰ سهم xxx/xxx ریالی با نام از طریق تجدید ارزیابی افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۹/۴/۹۳ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428238
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های خودرو دیار شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بسمت بازرس اصلی و مجید قدیانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238417
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های خودرودیار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی محاسبان توانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید قدیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238432
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های خودرودیار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند. مصطفی محمدی دارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بجای غلامرضا قبادی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت افق روشن اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدتقی حسن خانلو سعدآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت صابر لاستیک به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حبیب مزروعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شاهرخ نوبخت با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت همکارهای انتقال و توسعه فن آور هاتف با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره و امیرهوشنگ جنگی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت اندیشه تجارت احسان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و امیرهوشنگ جنگی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت اندیشه تجارت احسان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره
و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238458
آگهی افزایش سرمایه شرکت سازه‌های خودرودیار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۹/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/xxx۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۱ سهم xxx/xxx ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxxxxxxxxxxx مورخ ۱۹/۴/۹۲ بانک ملت شعبه گلپایگان پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011396
آگهی تصمیمات شرکت سازه‌های دیارخودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۷/۹/۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل: شرکت صابر لاستیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی محمدتقی حسن خانلو به ش ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت ارزش آفرینان کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی حبیب مزروعی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت همکاریهای انتقال و توسعه فن آور هاتف به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی شاهرخ نوبخت به ش ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت اندیشه تجارت احسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی امیرهوشنگ جنگی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت افق روشن اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی غلامرضا قبادی به ش ملی xxxxxxxxx۹ انتخاب گردیدند. در نتیجه تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از ۳ الی ۵ نفر تعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد که غلامرضا قبادی بسمت رئیس هیئت مدیره و حبیب مزروعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدتقی حسن خانلو بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 863302
آگهی تصمیمات شرکت سازه های خودرو دیار سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه محاسباتی توانا به ش م xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و مجید قهرمانی به ک م بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10822401
آگهی تصمیمات شرکت سازه های خودرو دیار سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه محاسباتی توانا به ش م xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و مجید قهرمانی به ک م بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 855058
آگهی اصلاحی شرکت سازه‌های خودرو دیار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۱/۸/۹۱ نام مجید قدیانی به سمت بازرس علی البدل صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11761578
آگهی اصلاحی شرکت سازه‌های خودرو دیار سهامی خاصبه شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۱/۸/۹۱ نام مجید قدیانی به سمت بازرس علی البدل صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734857
آگهی تصمیمات شرکت سازه‌های خودرو دیار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید موسسه محاسبان توانا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ بسمت بازرس اصلی و مجید قدیانی به کدملیxxxxxxxxx۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11739479
آگهی تصمیمات شرکت سازه‌های خودرو دیار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۳/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید موسسه محاسبان توانا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ بسمت بازرس اصلی و مجید قدیانی به کدملیxxxxxxxxx۵۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 597613
آگهی تصمیمات شرکت سازه‌های خودرو دیار (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت صابرلاستیک به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی محمدتقی حسن خانلو سعدآبادی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، فرامرز صدیق پور به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیده رقیه حسینی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11827819
آگهی تصمیمات شرکت سازه‌های خودرو دیار (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۶۱۲۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت صابرلاستیک به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی محمدتقی حسن‌خانلو‌سعدآبادی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، فرامرز صدیق‌پور به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، سیده رقیه حسینی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 595287
آگهی اصلاحی شرکت سازه‌های خودرو دیار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۴/ت۳۲ مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت صابرلاستیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی محمد تقی حسن خانلو سعدآبادی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صحیح میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10946751
آگهی اصلاحی شرکت سازه‌های خودرو دیار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۲۲۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۴/ت۳۲ مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت صابرلاستیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی محمد تقی حسن خانلو سعدآبادی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صحیح میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9741215
آگهی تصمیمات شرکت سازه های خودرو دیار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۱۲۲۱ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۰/۸۸ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران بسمت بازرس اصلی و معصومه شعبان بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات